Direct naar de inhoud.

Gezondheidsonderzoek windmolens gaat jaren duren

De plek waar de windmolens komen

EXLOO – De gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Coevorden, Emmen en Stadskanaal laten nog voor de realisatie van windpark De Drentse Monden en Oostermoer metingen doen naar laagfrequent geluid in het gebied. De uitkomsten van de geluidsmetingen en de resultaten van blijvende monitoring van het geluidsniveau, kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan grootschalig wetenschappelijk gezondheidsonderzoek. Om een dergelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van windturbines mogelijk te kunnen maken, sluiten de gemeenten en de GGD’en Drenthe en Groningen aan bij het landelijk Expertisenetwerk Windenergie.

Zorgen over effecten van windturbines op de gezondheid

Omwonenden van het geplande windpark Drentse Monden en Oostermoer, vroegen de gemeenten eerder dit jaar een gezondheidsonderzoek te doen. Zij maken zich zorgen over de effecten van de windturbines op de gezondheid, in het bijzonder laagfrequent geluid. De gemeenten hebben begrip voor de zorgen van hun inwoners. Daarom deden ze een gezamenlijk verzoek aan de GGD’en Drenthe en Groningen naar de haalbaarheid van een regionaal gezondheidsonderzoek. Aangezien de bouw van de eerste windturbine in de Veenkoloniën inmiddels is gestart, willen de gemeenten vaart zetten achter de uitvoering van de gevraagde geluidsmetingen.

Grootschalig en langjarig gezondheidsonderzoek nodig

Om vast te kunnen stellen of en welke invloed windturbines hebben op de gezondheid, is grootschalig wetenschappelijke onderzoek nodig. Dit concludeerden de GGD’en Groningen en Drenthe. Dit vraagt een landelijke aanpak, waarbij meer expertise nodig is dan we regionaal kunnen organiseren. Zo’n onderzoek moet grootschalig en langjarig plaatsvinden om wetenschappelijk betrouwbare resultaten te verkrijgen. De gemeenten en GGD’en sluiten daarom aan bij het landelijk Expertisenetwerk Windenergie. Dit netwerk probeert het onderwerp ook op de landelijke politieke agenda te krijgen.

Datum 12 april 2019 Bert Jan Brinkman

Geen gezondheidsonderzoek windpark

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens – (F: RTV1)

NIEUW BUINEN – Jan Nieboer van Platform Storm is verbijsterd dat er voorlopig geen grootschalig gezondheidsonderzoek komt in de Veenkoloniën naar de mogelijke effecten van windmolens. Dat schrijft RTV Drenthe op haar website. In een interview met Drenthe verslaggever Steven Stegen zegt Nieboer aan een complot te denken. “Volgens mij is dit een complot. Dat ze wel geluidsmetingen gaan doen is een doekje voor het bloeden”, aldus Nieboer.

Onuitvoerbaar

Vijf gemeenten (Stadskanaal, Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Coevorden en Emmen) hebben de afgelopen periode overleg gehad met de GGD’s in Drenthe en Groningen. De conclusie is dat er op dit moment een gezondheidsonderzoek, praktisch gezien, niet uitvoerbaar is. “Het lukt gewoon niet zo snel”, zegt wethouder Freek Buijtelaar van Borger-Odoorn. Het gezondheidsonderzoek zou gepaard gaan met een bezoek van de Portugese professor Mariana Alves-Pereira die onderzoek heeft gedaan naar de geluidseffecten van windmolens.

Laagfrequent geluid

De vijf gemeenten willen wel onderzoek doen naar het laagfrequent geluid in het veenkoloniaal gebied waar de 45 windturbines komen te staan. Haast is geboden want de 1e turbine is al in aanbouw. Zodra het windpark gerealiseerd is wordt het laagfrequente (= hoorbaar) geluid nogmaals gemeten.

 

Datum 12 april 2019 Bert Jan Brinkman


-advertenties-