Direct naar de inhoud.

GroenLinks vraagt aandacht voor noodkreet Stadskanaal

Statenfractie GroenLinks Groningen

STADSKANAAL – De gemeenteraad van Stadskanaal is niet langer bereid de bezuinigingen door te voeren die door het knieperige beleid van het kabinet niet te vermijden zijn. Na tien jaar bezuinigen is het genoeg geweest, zo vindt de raad unaniem. Gevolg is dat de provincie de verantwoordelijkheid krijgt voor de K’noalster financiën. Het is bekend dat ook in andere gemeenten de bodem bereikt is. De ontstane situatie is voor de Statenfractie van GroenLinks aanleiding voor het stellen van vragen aan Gedeputeerde Staten, die eindverantwoordelijk zijn voor het provinciaal beleid.

GroenLinks constateert dat veel gemeentelijke bezuinigingen ten koste gaan van de leefbaarheid. De bezuinigingen treffen vooral instellingen als culturele centra, bibliotheken, zwembaden en andere sportvoorzieningen. De vragen van GroenLinks betreffen de rol die de provincie op zich gaat nemen in deze situatie. Gaat de provincie zich opstellen als boekhouder en strikt de regels toepassen of is er ruimte voor begrip voor het standpunt van de gemeenteraad van Stadskanaal? GroenLinks zou graag zien dat Gedeputeerde Staten alles uit de kast halen om Stadskanaal en andere gemeenten te ondersteunen in hun streven de leefbaarheid in stand te houden. In de Tweede Kamer heeft de partij inmiddels ook vragen gesteld over het initiatief van Stadskanaal.

GroenLinks Statenlid Nadja Siersema: ‘De leefbaarheid in verschillende gemeenten staat onder druk, door bezuiniging op bezuiniging op bezuiniging. Terwijl er miljarden gepompt worden in bijvoorbeeld KLM. Dit is meer dan zorgelijk. Ergens moet een streep getrokken wordenHoe lang kijkt het Rijk nog de andere kant op?

Datum 15 oktober 2020 Bert Jan Brinkman

GroenLinks bezorgd over zorg in Zuidoost-Groningen

Donkere tijden Refaja ziekenhuis – (F: B.J. Brinkman – RTV1)

STADSKANAAL – De Statenfractie van GroenLinks in de provincie Groningen maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van de zorg in Zuidoost-Groningen en Drenthe. Het zorgaanbod verschraalt, leefbaarheid en werkgelegenheid komen onder druk te staan. Dit mede doordat Zorggroep Treant bezig is met een herstructurering van de ziekenhuiszorg. Dat leidde al tot sluiting van afdelingen, maar het bericht dat in de ziekenhuizen van Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen in totaal 500 banen geschrapt worden is schokkend. Als bijkomend gevolg wordt de spoedeisende hulp in Hoogeveen en Stadskanaal door basisspoedposten vervangen. Dat betekent dat ambulances niet meer bij deze ziekenhuizen terecht kunnen.

Vragen

GroenLinks statenlid Nadja Siersema – Orsel heeft over deze ontwikkelingen vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Groningen. “In de vragen gaat het om drie belangrijke punten”, zegt Siersema. “Heeft de provincie Groningen zicht op deze en toekomstige ontwikkelingen in de zorg en wordt het college betrokken bij het nemen van beslissingen hierin? Het sluiten van de spoedeisende hulp zal leiden tot meer drukte bij de huisartsen en andere ziekenhuizen. Wat betekent dat voor de zorg in de regio? Kunnen de ziekenhuizen en de huisartsen deze extra druk aan?”

Waarborg

Voor de ambulancezorg is de provincie medeverantwoordelijk: zij moet er op toezien dat ambulances binnen de wettelijk voorgeschreven tijden patiënten ophalen en afleveren bij een ziekenhuis. GroenLinks vraagt zich af of dat met het sluiten van twee afdelingen spoedeisende hulp nog wel mogelijk is. Kortom: wordt goede zorg in Zuidoost- Groningen nog gewaarborgd? GroenLinks vindt dat het tijd wordt dat niet alleen naar geld wordt gekeken, maar juist naar de kwaliteit van zorg in de regio.

Datum 12 oktober 2019 Bert Jan Brinkman

GroenLinks wil betere bescherming van bomen

Logo Statenfractie GroenLinks Groningen

GRONINGEN – Naar aanleiding van de recente kap van bomen nabij Westerbroek, waarbij door de gemeente Midden Groningen tientallen monumentale bomen zijn gekapt zonder de benodigde vergunningen, heeft GroenLinks vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten in Groningen.

GroenLinks Statenlid Nadja Siersema: “We willen weten hoe dit heeft kunnen gebeuren, en nog belangrijker, hoe voorkomen we dat dit in de toekomst nogmaals gebeurt. Ook willen we graag weten of dit de afgelopen jaren vaker is voorgekomen.”

Met betrekking tot de gekapte bomen heeft de gemeente Midden-Groningen een herplantplicht. Dit moet binnen 3 jaar plaatsvinden. Een termijn die voor GroenLinks veel te lang is. Herplant moet op korte termijn worden gerealiseerd en bij voorkeur op de locatie waar de bomen zijn gekapt.

Bomen zijn sieraden in het landschap, zuiveren onze lucht, zorgen voor verkoeling en spelen een belangrijke rol bij de opslag van CO2. Bomen zijn dus belangrijk voor onze leefomgeving en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarom vraagt GroenLinks het college ook om te werken aan een bomenvisie, waarin duidelijk moet worden hoe we omgaan met het kappen van bomen, maar vooral met het aanplanten van nieuwe bossen in de provincie.

Datum 12 september 2019 Bert Jan Brinkman

GroenLinks wil een Grunneger Pride

Regenboogvlag 

GRONINGEN – Diversiteit moet je vieren, is de krachtige boodschap die GroenLinks wil uitstralen en daar hoort een mooi feest bij. Trots zijn op wie je bent, waar je vandaan komt en van wie je houdt. Het is, helaas, niet vanzelfsprekend dat iedereen daar zo over denkt als wij en daardoor kan het best spannend zijn om openlijk te genieten van wie je bent en van wie je houdt. Daarom gaan wij ons hard maken voor de organisatie van een jaarlijks feest in onze provincie waar LHBTI de norm bepaalt: Grunneger Pride.

Kandidaat Statenlid Musetta Blaauw: “De Grunneger Pride moet niet zomaar een evenement worden. Het moet een symbool worden voor de regenboogprovincie die Groningen is: we zijn een open en tolerante provincie waar iedereen de vrijheid jezelf te zijn moet kunnen vieren. De festivals en evenementen in Groningen worden steeds groter, maar een evenement is pas echt inclusief en tolerant als er eerst diversiteit gevierd wordt en daarna gezamenlijk de rest van het festival te beleven.” GroenLinks wil een subsidie uitschrijven voor de organisatie van de Grunneger Pride waarbij we met nadruk vragen dit feest te organiseren voorafgaand aan een van de reeds bestaande evenementen zoals Swingin’ Groningen, Eurosonic/Noorderslag of Gronings Ontzet. Jeffry van Hoorn, raadslid voor GroenLinks in de gemeente Groningen. “Ik weet zelf als geen ander hoe geweldig het is om bij een Pride aanwezig te zijn. Maar de Amsterdam Pride is voor veel jongeren in Noord-Nederland nogal een stap. Een Groningse variant zou voor deze jongeren een geweldige kans zijn om te ervaren hoe het is als je gewoon geaccepteerd wordt wie je bent.”

GroenLinks wil voor de Grunneger Pride een subsidie beschikbaar stellen aan een organisatie die met het mooiste plan voor de Grunneger Pride komt. Het feest moet in 2020 voor het eerst plaatsvinden.

Datum 4 maart 2019 Bert Jan Brinkman

GroenLinks wil snellaadstations in elke gemeente

GRONINGEN – De mobiliteit in onze provincie wordt steeds duurzamer. Steeds meer mensen overwegen hun op fossiele brandstof rijdende auto in te ruilen voor een hybride of elektrische auto, maar de onzekerheid over de vraag waar zij de accu van zo’n auto kunnen laden verhindert dat zij de overstap maken.

Dat moet anders volgens Jeroen Hut, kandidaat Statenlid voor GroenLinks: ‘Mijn eigen ervaring is dat snelladers in onze provincie zeldzaam zijn. We hebben meer snellaadstations nodig om aan de toenemende vraag te voldoen en de overstap van fossiel naar elektrisch aantrekkelijker te maken. We willen dat iedereen in Groningen de mogelijkheid moet hebben over te stappen van fossiele brandstoffen naar elektrisch, ongeacht waar je woont. Nu zijn grote delen van de provincie ontoereikend voorzien van laadpunten. Een betere laadinfrastructuur is erg belangrijk, zodat ook inwoners buiten het stedelijk gebied rondom de stad Groningen kunnen profiteren van de voordelen van elektrisch rijden. Het is niet alleen goed voor je eigen portemonnee, maar ook voor de leefbaarheid en vermindering van de CO2-uitstoot in onze provincie.

Foto snellaadstation Haren

Met alleen snellaadstations in Haren, Marum en Scheemda is de provincie niet klaar voor de groei van het aantal elektrische voertuigen. In de nieuwe gemeente Groningen bijvoorbeeld is er op dit moment alleen dat ene snellaadstation in Haren bij de A28; het noorden, oosten en westen van de stad zijn niet voorzien. Er zijn mogelijkheden te over, bijvoorbeeld op P+R terreinen kunnen laadpleinen komen zodat parkeren met laden gecombineerd kan worden.

Jeroen Hut: ‘GroenLinks wil dat elke gemeente een snellaadstation langs een provinciale weg krijgt. Daarom komt onze nieuwe Statenfractie komend jaar met een voorstel voor een inventarisatie van mogelijke locaties en de snelle uitrol van een netwerk van snellaadpalen. Hierdoor zorgen wij ervoor dat inwoners in alle delen van de provincie de overstap naar schone mobiliteit kunnen maken.”

Datum 3 februari 2019 Bert Jan Brinkman

GroenLinks Groningen werkt samen de Grünen in Niedersachsen

1e conferentie in Leer (DL)

GRONINGEN – De wereld houdt niet op bij de grens met Duitsland. Vanuit die gedachte werkt GroenLinks Groningen samen met de Grünen aan de andere kant van de grens, in Niedersachsen. ‘We hebben gemeenschappelijke belangen en problemen die we samen kunnen oppakken’, aldus de partijen.

Gemeenschappelijke aanpak

Afgelopen zaterdag werd in Leer door enthousiaste leden van beide partijen uitgebreid gesproken over vijf onderwerpen: goed openbaar vervoer ook over de grens, lokale werkgelegenheid, landbouw waarin plaats is voor de natuur, versimpeling van de politiek door populistische partijen en duurzame energie. Allemaal onderwerpen die zich van grenzen niets aantrekken en die vragen om een gemeenschappelijke aanpak.

Met de conferentie in Leer is een eerste stap gezet op weg naar samenwerking.

Datum 31 mei 2018 Bert Jan Brinkman


-advertenties-