Direct naar de inhoud.

Vier bedrijven in de prijzen tijdens Groene Lintjesregen

Een van de prijswinnaars F: GroenLinks Stadskanaal

STADSKANAAL – Woensdagochtend ging de GroenLinks fractie van de gemeente Stadskanaal op pad om de groene lintjes uit te delen tijdens de groene lintjesregendag. Vier groene bedrijven hebben een groen lintje gekregen. ‘Een groen lintje is een erkenning voor een duurzaam, groen bedrijf die stappen zet om de samenleving en/of omgeving te verbeteren. Stappen die nodig zijn voor een groenere toekomst’, aldus Nadja Siersema van GroenLinks

GroenLinks Stadskanaal wil met deze groene lintjes laten zien dat het een duurzaam, groen bedrijf kan. Nadja Siersema: ‘In onze omgeving kan de omslag naar groenere en duurzamere bedrijfsvoering gemaakt worden. Waarbij dit ook werkgelegenheid oplevert voor onze inwoners. Beter voor de inwoners, de omgeving en de natuur.’

GroenLinks heeft de groene lintjes uitgereikt aan de familie Dun, Airogroup BV in Stadskanaal, Porre’s Toen & worteltuin in Alteveer en Bioboerderij Landleven in Onstwedde. Elk bedrijf heeft op geheel eigenwijze een groenlintje verdient volgens GroenLinks.

Het juryrapport:

Familie Dun, biologische akkerbouwer in Musselkanaal is een echte doorzetter. De omslag naar biologische akkerbouw is niet zomaar gedaan, zeker niet op zandgrond in Oost-Groningen. Om maar iets te noemen, het gehele ‘wagenpark’ moest veranderen. De omslag wordt ook gemaakt in de manier van telen, want het bedrijf is ook bezig met strokenteelt.

Airogroup BV in Stadskanaal is een duurzaam bedrijf. John Borgesius was zijn fietsketting aan het invetten en bedacht zich toen… waarom met deze olie? Terwijl dit ook met plantaardige olie kan. Van daaruit is dit bedrijf ontstaan. Alle producten worden op plantaardige basis gemaakt, wat biologisch afbreekbaar is. Een bedrijf die groen, duurzaam en naar de toekomst gericht aan het groeien is.

Porre’s Toene en stichting worteltuin van Geerte van den Wildenberg verdient zeker een lintje. Van bed & breakfast, naar natuurlijk tuin in het Alteveer. Stichting Wortel biedt natuurlijke ontmoetingsplekken voor ouders die hun kinderen heel weinig zien. Bijvoorbeeld omdat ze niet meer thuis kunnen wonen. Een natuurlijke tuin, met een sociale basis.

Bioboerderij Landleven van de familie Luring in Onstwedde is al jaren bezig met hun biologische bedrijfsvoering. Van koe tot kaas wordt op het bedrijf zelf geregeld. Naast het vee en de boerderijwinkel is de familie ook bezig met natuurinclusieve akkerbouw, met hierin oude streekgebonden teelt, zoals boekweit.

Datum 2 maart 2022 Rutger Breider

GroenLinks heeft een doel: 15 stemmen meer dan de vorige keer

Foto: GroenLinks Stadskanaal met Kees Lueks als tweede van links

STADSKANAAL – GroenLinks Stadskanaal is er klaar voor: de lijst is gekozen, het programma ligt klaar. Dit alles om nu vijftien stemmen extra te behalen. De vorige gemeenteraadsverkiezingen kwam de partij vijftien stemmen tekort voor de begeerde zetel in de Knoalster raad. Met lijsttrekker Kees Lueks wil de partij die extra stemmen binnenhalen.  

Kees Lueks is een nieuwkomer voor de lokale politiek in Stadskanaal, maar hij is een ervaren persoon die de afdeling draagt, waarbij hij discussie niet uit de weg gaat. Kees heeft jarenlange ervaring in het lokale welzijnswerk. Sinds 2008 werkt hij bij gemeentes in o.a. in de bedrijfsvoering, daarnaast is hij trainer bij de Runners.

Kees ziet dat de gemeente aan verandering toe is: “Belangrijk is dat iedereen mee moet kunnen doen, zeker met verduurzaming. Verduurzaming van bijvoorbeeld je eigen woning, dit om energiearmoede tegen te gaan en om prettiger te wonen. Hier moet hulp bij geboden worden, zodat er geen tweedeling ontstaat in onze omgeving en zodat we samen klimaatverandering aanpakken.”

De partij ziet dat de zorgen bij de inwoners groot zijn. Kan de energierekening betaald worden? Hebben we een bewoonbaar huis dat betaalbaar is? Overstromen onze straten niet bij hoosbuien? Op welke manier kan ik klimaatneutraal worden? GroenLinks ziet hier een taak voor zich weggelegd.

GroenLinks Stadskanaal gaat deze taak op zich nemen met ons team voor verandering: op plek twee Nadja Siersema – Orsel; groepsleerkracht & Statenlid. Op plek drie Wily Noppen, David Serra op plek vier, op plek vijf Doetie Ketellapper en als lijstduwer Jakob Haverkamp.

Datum 20 november 2021 Rutger Breider

Nieuwe website GroenLinks lokaal-Veenkoloniën

GroenLinks lokaal/Stadskanaal 

VEENDAM/STADSKANAAL – In Pekela, Stadskanaal en Veendam zijn de websites van lokaal GroenLinks vernieuwd. Ze zien er niet alleen mooier uit dat de oude sites, ze geven ook betere toegang tot de informatie die door bezoekers wordt gezocht. Waar staat GroenLinks voor in de gemeente, hoe kom ik in contact met de afdeling, wat is het laatste nieuws?

Henk Otter (secretaris): “Voor mensen die op zoek zijn naar informatie over GroenLinks in het algemeen is ook veel te vinden. Contactgegevens van de fracties in de Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement, en voor jongeren die een scriptie willen schrijven of een spreekbeurt willen houden over GroenLinks is er een link naar een pagina met interessante informatie en weetjes. Dus voor elk wat wils”, aldus Otter.

De link naar website en bestuurders

Datum 9 maart 2021 Bert Jan Brinkman

GroenLinks bezorgd over zorg in Zuidoost-Groningen

Donkere tijden Refaja ziekenhuis – (F: B.J. Brinkman – RTV1)

STADSKANAAL – De Statenfractie van GroenLinks in de provincie Groningen maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van de zorg in Zuidoost-Groningen en Drenthe. Het zorgaanbod verschraalt, leefbaarheid en werkgelegenheid komen onder druk te staan. Dit mede doordat Zorggroep Treant bezig is met een herstructurering van de ziekenhuiszorg. Dat leidde al tot sluiting van afdelingen, maar het bericht dat in de ziekenhuizen van Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen in totaal 500 banen geschrapt worden is schokkend. Als bijkomend gevolg wordt de spoedeisende hulp in Hoogeveen en Stadskanaal door basisspoedposten vervangen. Dat betekent dat ambulances niet meer bij deze ziekenhuizen terecht kunnen.

Vragen

GroenLinks statenlid Nadja Siersema – Orsel heeft over deze ontwikkelingen vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Groningen. “In de vragen gaat het om drie belangrijke punten”, zegt Siersema. “Heeft de provincie Groningen zicht op deze en toekomstige ontwikkelingen in de zorg en wordt het college betrokken bij het nemen van beslissingen hierin? Het sluiten van de spoedeisende hulp zal leiden tot meer drukte bij de huisartsen en andere ziekenhuizen. Wat betekent dat voor de zorg in de regio? Kunnen de ziekenhuizen en de huisartsen deze extra druk aan?”

Waarborg

Voor de ambulancezorg is de provincie medeverantwoordelijk: zij moet er op toezien dat ambulances binnen de wettelijk voorgeschreven tijden patiënten ophalen en afleveren bij een ziekenhuis. GroenLinks vraagt zich af of dat met het sluiten van twee afdelingen spoedeisende hulp nog wel mogelijk is. Kortom: wordt goede zorg in Zuidoost- Groningen nog gewaarborgd? GroenLinks vindt dat het tijd wordt dat niet alleen naar geld wordt gekeken, maar juist naar de kwaliteit van zorg in de regio.

Datum 12 oktober 2019 Bert Jan Brinkman

GroenLinks zet vraagtekens bij commerciële zonneparken

(Foto: Nadja Siersema-Orsel)

STADSKANAAL – Een moment van bezinning, zo noemt wethouder Borgesius de tijdelijke stop van zonneparken bouwen in de gemeente Stadskanaal. Deze bezinningsperiode duurt tot 10 december. Een ideaal moment om te evalueren en tips te geven aan het college en de gemeenteraad. Zo valt het op dat de gebouwde zonneparken commerciële belangen behartigen. GroenLinks vraagt zich af: wanneer gaat de inwoner echt profiteren van de duurzame energie voor hun deur?

Stadskanaal Noord

Nadja Siersema van GL Stadskanaal: “Neem het geplande commerciële zonnepark aan de Van Boekerenweg. Het klopt dat het bedrijf Powerfield een donatie doet in een gebiedsfonds van € 750.000,00. Het bedrijf heeft dit aangegeven bij een bewonersbijeenkomst in buurcentrum Noordstee van 19 juni 2018. Voor het gebiedsfonds moet een stichting gevormd worden, zodat de eenmalig gedoneerde gelden gebruikt kan worden in de omgeving. Wie de beheerder hiervan wordt is niet bekend. Kortom er is nog veel onduidelijkheid over deze eenmalige donatie. Komen deze gelden wel ten goede van de bewoners van Stadskanaal Noord? GroenLinks vindt de gang van zaken teleurstellend, het commercieel belang lijkt weer voorrang te krijgen”.

Coöperaties

Siersema: “Coöperaties moeten juist op nummer één staan. Coöperaties kunnen ervoor zorgen dat de inwoners en verenigingen daadwerkelijk kunnen participeren in een zonnepark. Samen met een energiecoöperatie kunnen de inwoners investeren in hun leefomgeving. De leefomgeving wordt duurzamer, energie neutraal en de winst van de parken wordt ingezet bij nieuwe duurzame projecten in de buurt. De winst. Geen eenmalige donatie. Wat fijn is aan een energiecoöperatie, is dat de winst naar projecten van inwoners gaat. Niet een eenmalige bijdrage, waarna een commercieel bedrijf de winst binnen harkt. Energie wordt alleen zo lokaal”, aldus Siersema. GroenLinks heeft ook nog een tip: Geef voorrang aan energiecoöperaties, zodat energie van ons allemaal wordt.

Datum 1 december 2018 Bert Jan Brinkman

Binnen anderhalf uur aanhanger vol zwerfafval

.
STADSKANAAL – Zaterdag 20 oktober gaf een aantal vrijwilligers gehoor aan de plogging en ploking oproep van GroenLinks Stadskanaal. Samen werden twee routes gelopen. Tijdens het lopen werd zwerfafval opgeruimd. Een groep deed dit hardlopend, de andere groep wandelend.

In verband met de grote hoeveelheid afval kon de route niet binnen anderhalf uur uitgelopen worden. Een aanhanger vol is opgehaald. In de wijken lagen veel blikjes, plastic flessen, sigarettenpeuken, plastic, confetti en verpakkingen van eten. Bijzondere dingen waren: batterijen, flesje parfum, schilderij, condooms, een kapotte bezem en een barbiepop.

‘Door een route te lopen en het afval op te pakken heb je pas echt door hoeveel zwerfafval er ligt,’zegt Nadja Siersema (GroenLinks). ‘Ik fiets er dagelijks bij langs en je ziet het liggen, maar ik was echt verrast dat we na 4 straten uitlopen al vier vuilniszakken vol hadden. Dan komt het besef pas echt dat veel mensen hun troep gewoon op straat gooien. Bizar…’

GroenLinks hoopt met deze actie dat er meer bewustwording komt over het zwerfafval. Gooi je afval niet ‘even’ op straat, maar ruim het op. Samen maken we Stadskanaal dan schoner.

(Ingezonden)

Datum 21 oktober 2018 Redactie

GroenLinks Stadskanaal doet plogging oproep

GL Afdeling Stadskanaal

STADSKANAAL – Plogging is een fitnestrend waar GroenLinks Stadskanaal zich bij aansluit. Plogging is tijdens het hardlopen het afval wat je tegenkomt opruimen. Goed voor de conditie en goed voor het milieu. Wat wil je nog meer?

Nou dit samen doen! Daarom vragen wij aan iedereen het volgende: Stuur een foto van zwerfafval wat in de gemeente Stadskanaal te vinden is, met de precieze locatie. Dit kan simpel weg in de reacties onder dit bericht. Sluit je aan bij de groep om op zaterdag 20 oktober de route schoon te maken.

Nadja Siersema “De foto’s en locaties worden gebruikt om een route* te maken. Deze route gaan we op zaterdag 20 oktober vanaf 10.00 hardlopend opruimen. Hopelijk met zoveel mogelijk mensen, want samen is leuker! Dus hup, de sportkleren aan en vuilniszak mee en gaan”.

* De route wordt maximaal 10 km, zijn er veel reacties? Dan worden twee routes gemaakt. Eén van 5 km en één van 10 km. Hou de facebookpagina van GroenLinks Stadskanaal in de gaten.

(ingezonden)

Datum 23 september 2018 Bert Jan Brinkman

Audiofile GroenLinks voor slechtzienden

Theo Mooijman van GL Veendam

VEENDAM – GroenLinks afdeling Veenkoloniën stelt het verkiezingsprogramma ook beschikbaar voor blinden en slechtzienden. Het afdelingsbestuur heeft het volledige verkiezingsprogramma namelijk laten inspreken en als audiofile op de websites van GroenLinks Pekela, Stadskanaal en Veendam geplaatst.

De drie gemeentes gaan zelfstandig de verkiezingen in, maar GroenLinks heeft ervoor gekozen één verkiezingsprogramma te maken voor de drie gemeentes, waarin het algemene deel wordt aangevuld met lokale plannen.

GroenLinks is van mening dat iedereen toegang zou moeten kunnen krijgen tot de inhoud van ons verkiezingsprogramma. “Speciaal voor de slechtziende en blinde inwoners van Veendam, Stadskanaal en Pekela hebben twee sympathisanten van onze partij de hele tekst ingesproken. Een enorme klus, want het zijn dertien pagina’s. We zijn ze zeer erkentelijk voor hun werk”, zegt voorzitter Theo Mooijman (tevens de nr.2 op de kieslijst voor Veendam).

Datum 21 februari 2018 Bert Jan Brinkman

GroenLinks Stadskanaal presenteert zich

STADSKANAAL – [politieke partijen] – Niet kniesoren, maar kansen benutten! Laat alle burgers de kans geven om op zijn of haar manier een bijdrage te geven aan de gemeenschap. GroenLinks vindt dat er economische- en sociale- en maatschappelijke kansen zijn, die onbenut blijven maar uiterst goed zijn voor de individuele burgers en de gemeenschap van de gemeente Stadskanaal.

GroenLinks heeft in de afgelopen jaren zijn dienst bewezen bij het bezweren van de economische crisis in Nederland en daarmee het bevorderen van nieuwe werkgelegenheid. Nu kunnen we samen volop genieten van de vruchten daarvan. Nu wordt het tijd dat dit ook eens in Stadskanaal en de regio gaat gebeuren. Dit door vooruit te kijken en kansen te benutten. De gemeentebestuur in de gemeente Stadskanaal was in de afgelopen vier jaar uiterst zwak hierin. Reden om daarvan afscheid te nemen.

Daarom, geef de jeugd de ruimte, zij zijn de toekomst. Nadja Siersema is hiervan een voorbeeld, jong en vrouw, maar is ook geboren en getogen in Stadskanaal. Een toonbeeld van goed opgeleide jonge mensen die meer willen bereiken. Er zullen nieuwe wegen ingeslagen moeten worden om de kansen ook daadwerkelijk te kunnen benutten.

Auke ten Hoeve steunt haar hierin door middel van zijn netwerk binnen het bedrijfsleven, kennisinstituten, start-ups en betrokkenheid bij innovaties. Hij wil dat we beter gaan inspelen op deze innovaties. Het mag niet zo zijn, dat er zoveel mensen nog aan de kant staan in de gemeente Stadskanaal en de regio. Het gemeentebestuur heeft tot nu toe geen enkele feeling hiermee gehad en niks gedaan. Daar zet GroenLinks nu een punt achter.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn er op 21 maart 2018.

Datum 29 december 2017 Bert Jan Brinkman

GroenLinks met advies op “Stadskanaal op Zon”

STADSKANAAL – GroenLinks heeft kennis genomen van de aanzet tot een beleidsvisie “Stadskanaal op Zon”. De lokale partij die geen zetel heeft in de gemeenteraad van Stadskanaal adviseert de huidige bestuurders en raadsleden het volgende:

– Burgers en hun initiatieven staan centraal. Wij nodigen de andere politieke organisaties en daarmee de leden van de raad uit, omdat dat uitgangspunt te hanteren. Dit wil zeggen, dat plannen van commerciële partijen worden geparkeerd en eerst burgers in de gelegenheid worden gesteld met plannen te komen en om hiervoor de tijd te nemen. Burgerparticipatie vraagt nu eenmaal om tijd.

– Binnen uw gemeente is er een energiecoöperatie. Het wordt tijd dat het gemeentebestuur en deze coöperatie samen gaan optrekken en nu nog niets in visies en plannen vastleggen. Zij zijn de geschiktste kandidaat om burgers centraal te zetten. En visies en plannen ontwikkel je samen met burgers.

– Binnen uw gemeente zijn er al twee concrete burgerinitiatieven om tot (kleine) zonne-energie-parken te komen op basis van postcoderoos-model. Hierdoor kunnen de burgers maximaal profijt hebben van de energie van deze parken. Wij roepen u op deze twee als pilots te beschouwen. De praktijkervaring hiermee helpt om samen met burgers tot een beter beleidsvisie en beleidsplan te komen, geënt op de praktijk. Het is nu van achter een bureau bedacht en uit deze stukken blijkt, dat er geen tot weinig feeling is met de barre praktijk.

– Staatsrechtelijk zijn er ongeschreven regels. Een nieuwe gemeenteraad heeft het mandaat van de kiezer om visies en meer-jaren plannen vast te stellen. Het is niet kies om in de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen dit te doen en zich dan nog te beperken tot kleine beslissingen. Een beleidsvisie is geen kleine beslissing. Het is dan aan de kiezer om eerst een uitspraak te doen.

– Het argument, dat er haast is vanwege nog beschikbare SDE-middelen is niet juist. In het algemeen kan, ethisch gezien, subsidie geen leidend motief zijn. Maar, bovenal, de bedoelde subsidiepot is nu al leeg door overschrijvingen. En, deze pot wordt pas over een jaar gevuld. Haast maken heeft geen zin, dan had uw bestuur dit al eerder moeten doen, te weten een jaar of meer geleden.

– Gelet op uw planning om tot een vastgesteld beleidsvisie te komen, is dusdanig dat dit in feite samenvalt met de gemeenteraadsverkiezingen. Het over de verkiezingen heen tillen is niet meer dan twee maanden en dat is te overzien en beheersbaar.

Datum 12 december 2017 Bert Jan Brinkman


-advertenties-