Direct naar de inhoud.

Aanpak groenperken: hoe ging dat?

STADSKANAAL – In februari 2020 zijn een groot aantal groenperken op de schop gegaan. Alle groenperken met planten die op en versleten waren, zijn ingericht met nieuwe beplanting. De eerste fase is deze zomer afgerond. Tijd voor een terugblik: hoe is het gegaan? En: wat kunnen we hiervan leren voor de tweede fase?

Wat is gedaan?

In de eerste fase zijn 700 groenperken gerenoveerd met een totale oppervlakte van 37.500 m2. Dat heeft heel wat zweetdruppels en groen afval gekost, maar het resultaat mag er zijn. Het overgrote deel (30.000 m2) bestaat uit bloeiende sierheesters en vaste planten. Een kleiner deel (7500 m2) is voorzien van gras. In sommige gevallen was het noodzakelijk om gras in te zaaien, omdat in de bloemperken teveel wortelonkruiden zaten.

Lange periode van droogte

Na het aanplanten kwam vanaf het voorjaar een zeer lange periode van droogte. Dit zijn slechte omstandigheden voor nieuwe planten. De inschatting op dat moment was dat 30% van de planten zouden uitdrogen. Door intensief water te geven en de planten te snoeien is de schade beperkt gebleven. Hierdoor is er slechts 10% van de planten dood gegaan, maar er is helaas weinig bloei geweest dit jaar.

Wat betekent dit?

In 94 van de groenperken komen nieuwe planten. 15 perken hiervan krijgen nieuw gras en in de andere 79 perken komen (deels) nieuwe sierheesters en vaste planten. Deze beplanting gaan we vanaf eind oktober vervangen.

Start tweede fase

Voor de tweede fase zijn al voorbereidingen getroffen. Vanaf eind oktober start de inventarisatie van groenperken om te bepalen welke groenperken versleten zijn en het hardst aan nieuwe beplanting toe zijn. Dit gaat mede in overleg met de wijkraden. Aan het einde van het jaar begint Wedeka met het afknippen en afvoeren van de beplanting. Ook verbeteren ze de bodem, voordat het nieuwe groen in de perken komt.  De hoop is op groeizaam weer, zodat er volgend jaar een oase van fleur en kleur zal ontstaan.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.stadskanaal.nl/groenperken. Hier kunt u, na de inventarisatie eind oktober, ook vinden welke bloemenperken we gaan aanpakken.

Datum 6 oktober 2020 Hielke Bosch

1,2 miljoen voor renovatie groenperken in Stadskanaal

Wethouder G. Brongers

STADSKANAAL – De gemeenteraad van Stadskanaal heeft 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de renovatie van het groen in dorpen en wijken. Op dit moment is er te veel beplanting die veel onderhoud nodig heeft en erg verouderd is. Daarom is besloten om de groenperken te voorzien van nieuwe aanplant.

Nieuwe beplanting

In totaal gaat het om ongeveer 700 groenperken met een oppervlak van 37.500m2. De nieuwe beplanting bestaat uit 30.000 m2 bloeiende sierheesters en vaste planten. Bij de nieuwe beplanting wordt per locatie rekening gehouden met onder andere schaduw, droogte en de mate van onderhoud. Bijen, vlinders en overige insecten profiteren van de nieuwe beplanting. Met de toename van de biodiversiteit worden ook meer ziekten en plagen voorkomen. De overige 7.500m2 aan perken wordt van gras voorzien.

Startmoment

Deze maand starten de werkzaamheden. Bewoners krijgen een brief over de werkzaamheden in hun wijk. Wethouder Goziena Brongers zal op woensdag 11 december om 14.00 uur het startschot geven bij het groenperk in de hoek van het Wielewaalhof en Uilenhof van de Vogelwijk in Stadskanaal door oude beplanting te verwijderen.

Goziena Brongers, wethouder gemeente Stadskanaal: “In dit project werken we nauw samen met Wedeka, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meewerken aan de realisatie. Ik weet zeker dat iedereen blij zal worden van het resultaat: mooie, fleurige en kleurige groene omgeving in onze dorpen en wijken.”

Datum 7 december 2019 Bert Jan Brinkman


-advertenties-