Direct naar de inhoud.

Rondsnuffelen in de archieven van SC Veendam? Het kan nu

Het archief van SC Veendam is openbaar gemaakt. De inhoud is op afspraak fysiek in te zien. Via de site van het Groninger Archiefnet (www.groningerarchiefnet.nl) is de inhoud te vinden. Wel moet er een afspraak gemaakt worden met de gemeente Veendam om rond te snuffelen in de historische stukken van de voetbalclub die vanaf 1954 betaald voetbal speelde.

F: RTV Noord

Ongestructureerd

In 2013 ging SC Veendam failliet. De gemeente heeft destijds de complete inventaris inclusief het archief overgenomen. Op dat moment was het archief ongestructureerd. Er is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om het vele papierwerk te ordenen. Op een aantal uitzonderingen na, vanwege wet- en regelgeving, zijn de stukken nu online beschikbaar.

Wie de archieven in z’n geheel wil doorpluizen moet er wel tijd voor nemen. Alle zaken waar je aan denkt bij een voetbalclub zijn in te zien. Het is een omvangrijk werk geworden dat uitgesplitst is in een aantal onderwerpen. Uiteraard staan er veel verslagen in van bestuursvergaderingen, begrotingen en jaarrekeningen. Daarnaast kunnen er ook stukken waaruit de problematische financiële positie in naar voren komt geraadpleegd worden.

Felicitatiebrieven

Voor de SC Veendam-fan zullen de presentatie- en wedstrijdgidsen meer aanspreken. Ook zijn er veel krantenknipsels en muziek cd’s met onder andere het clublied in het archief verwerkt. Ook het hoogtepunt in de clubhistorie komt aan bod. Zo zijn er felicitatiebrieven te lezen na eerste promotie naar de Eredivisie in 1986.

Bron: RTV Noord

Datum 10 juli 2021 Rutger Breider

Veen, koloniën en vrouwen

Fotobijschrift: Woellust J.A. Sichterman, Veendam, ca. 1755. Tekening J. Mulder [1952] naar anoniem, Groninger Archieven
VEENDAM – Op vier plekken in de provincie Groningen worden in het kader van De Maand van de Groninger Geschiedenis elke zondagmiddag in oktober twee historische lezingen gegeven. Zondag 4 oktober vinden deze plaats in het Veenkoloniaal Museum in Veendam.

West-Indische en Oost-Indische Compagnieën

Lieuwe Jongsma (historicus, collectiebeheerder en publieksadviseur bij de Groninger Archieven) vertelt in deze zogenaamde flitslezing over het veen en de koloniën. In de veenkoloniën streek een opvallend groot aantal mensen neer met koloniale banden, zoals bewindhebbers en werknemers van de West-Indische en Oost-Indische Compagnieën, eigenaren van plantages en voormalig tot slaaf gemaakten. Waarom kozen ze juist voor de veenkoloniën?

Vrouwen aan boord

De tweede lezing wordt gehouden door Hendrik Hachmer, directeur van het Veenkoloniaal Museum en bestuurslid van de Nederlands Baltische Vereniging. Hij vertelt over de belangrijke rol die vrouwen speelden aan boord van de veenkoloniale schepen. Daarnaast beïnvloedden ze met hun gedachtengoed de Groninger Veenkoloniën en het aangrenzende Oldambt. In 1850 organiseerden ze zelfs een vrouwenrevolte die landelijk werd opgemerkt. De reden hiervoor en méér komt in deze lezing aan bod.

De eerste lezing duurt ongeveer twintig minuten, de tweede lezing rond de drie kwartier. De eerste lezing is zowel digitaal (via https://maandvandegroningergeschiedenis.nl/) als in de zaal te volgen, de tweede lezing is uitsluitend een zaallezing. Voor de digitale flitslezing is geen aanmelding nodig, voor de zaallezing is aanmelden verplicht in verband met het beperkte aantal deelnemers. Aanmelden kan via www.maandvandegroningergeschiedenis.nl.

Datum 26 september 2020 Bert Jan Brinkman

Digitaal Verhalencafé over de naoorlogse jaren in Groningen

Molukse kerk in Appingedam – Foto Sanne Meijer

GRONINGEN – De Verhalen van Groningen en de Groninger Archieven organiseren in het kader van 75 jaar Vrijheid Groningen en de Maand van de Groninger Geschiedenis een ‘Digitaal Verhalencafé’. “We zoeken verhalen over twee thema’s uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw: verhalen van of over mensen die uit Nederlands-Indië naar Nederland migreerden, en verhalen over de Gronings-Duitse grens in de naoorlogse jaren”, aldus Sanne Meijer.

De ingestuurde verhalen vormen de input voor een tweetal verhalenroutes door Groningen, die tijdens de Maand van de Groninger Geschiedenis in oktober gepubliceerd zullen worden.

 

De thema’s worden hieronder verder toegelicht. Alles is welkom: of het nu korte of lange teksten, audiofragmenten of filmpjes zijn. Deze verhalen vormen de basis voor twee nieuwe routes door Groningen, die tijdens de Maand van de Geschiedenis in oktober gratis te downloaden zullen zijn via de websites van de Groninger Archieven en De Verhalen van Groningen. Daarnaast wordt er voor beide thema’s een prijs uitgereikt aan de maker van het meest verrassende verhaal. Stuur jouw bijdrage aan
het Digitale Verhalencafé vóór maandag 14 september naar: sanne.meijer@deverhalenvangroningen.nl.

Thuis in Groningen: Groningers met een Indische achtergrond

In het kader van ‘Thuis in Groningen’ bevraagt De Verhalen van Groningen allerlei Groningers met een
migratieachtergrond over hun opvatting van ‘Gronings-zijn’. Want wat betekent dat nou eigenlijk, ‘thuis
in Groningen’? En waarom voelen we ons Groninger – of juist niet? Samen willen we meer te weten
komen over de reikwijdte van het begrip ‘Groninger’. In 2020 is er specifiek aandacht voor Groningers met een Indische achtergrond. Dat heeft alles te maken met de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands Indië op 15 augustus 1945. In de periode tussen 1945 en 1968 reisden er ruim 350.000 mensen vanuit Indië dan wel Indonesië naar Nederland. We zoeken herinneringen, verhalen en anekdotes uit die tijd. Verhalen van Groningers met wortels in de voormalige kolonie Nederlands-Indië – over repatrianten bijvoorbeeld, of over plekken van aankomst zoals pensions en kampen, of over integreren in Groningen. De hieruit voortkomende verhalenroute wordt op vrijdag 9 oktober gepubliceerd.

75 jaar Verenigde Naties: de Gronings-Duitse grens in de naoorlogse jaren

Het slotstuk van 75 jaar vrijheid is de viering van 75 jaar Verenigde Naties. Op 24 oktober 1945 werden
de Verenigde Naties (VN) opgericht. De landen die samenkomen bij de VN zetten zich in voor vrede en

Grenspaal bovenop de Hasseberg bij Sellingen. – Foto Sanne Meijer

veiligheid door internationale samenwerking. Terwijl Nederland in 1945 toetrad, zou Duitsland (zowel de Bondsrepubliek als de DDR) dat pas in 1973 doen. In de naoorlogse jaren was er met moeite een proces tot normalisering op gang gekomen – op economisch, cultureel en ook mentaal vlak.

Vooral in Groningen, als directe buurprovincie van Duitsland, had dit proces een extra lading.
Eeuwenlang was Groningen op het oosten gericht geweest. Na de Tweede Wereldoorlog moest dat
vrijwel vanaf een nulpunt worden hersteld. Wij zoeken nu persoonlijke verhalen over de beleving van de Gronings-Duitse grens in de periode van de wederopbouw. Hoe werd er naar de oosterburen gekeken en hoe werd het contact hersteld? Denk bijvoorbeeld aan grensoverschrijdende sportwedstrijden of aan uitwisselingsprogramma’s voor jongeren, of aan het economisch verkeer over de grens. De hieruit voortkomende verhalenroute wordt op vrijdag 23 oktober gepubliceerd.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het vfonds en de provincie Groningen

Datum 21 augustus 2020 Bert Jan Brinkman

Pekelder zangduo opent Dag Groninger Geschiedenis

Foto: Herman Alink

GRONINGEN/OUDE PEKELA – Een van de bekendste Nederlandstalige zangduo’s opent op zaterdag 12 oktober 2019 de Dag van de Groninger Geschiedenis: Lucas en Gea uit Oude Pekela. Zij zingen over de bijzondere en soms uitdagende Zij/Hij verhoudingen.

In veel programmaonderdelen staat de vrouw/man centraal. Laat u verbazen en verwonderen over het thema en de vele aspecten van de Groninger (Zij/Hij) geschiedenis. Naast Lucas en Gea kunt u onder ander genieten van een theatervoorstelling en een cabareteske voorstelling over een ode aan de Groninger vrouwen van toen en nu.

Dit is slechts een greep uit het programma, meer info op www.dagvandegroningergeschiedenis.nl.

Groninger Archieven en Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) organiseren de Dag van de Groninger Geschiedenis in samenwerking met Noordelijk Scheepvaartmuseum, Historische vereniging Stad en Lande, Verhalen van Groningen, Groninger Museum en Forum Groningen.

Geschiedenis is voor alle leeftijden, dus ook voor kinderen is er van alles te doen. Zaterdag 12 oktober 2019 11.00-17.00 uur  Groninger Archieven, Cascadeplein 4.

 Gratis toegang

Datum 10 september 2019 Redactie

Geschiedenisproject: Lidmaten gezocht

Bijschrift afbeelding Kerk van Sauwerd, 1850-1900. Vervaardiger prent onbekend, Groninger Archieven (1536_3276)

GRONINGEN – De Nederlandse Genealogie Vereniging afdeling Groningen (NGV Groningen) en de Groninger Archieven starten samen het Maak Geschiedenisproject Lidmaten gezocht. Het doel van het project is om verspreide lijsten en losse registraties van lidmaten tot 1811 toe te voegen aan AlleGroningers.nl, zodat alle belangrijke genealogische bronnen op één plek te vinden zijn.

Lidmaten

In de doop-, trouw- en begraafboeken hield de predikant ook bij welke mensen lid werden van de kerk in een bepaalde periode. Hij noteerde wie er belijdenis deed en ook wie er verhuisde uit en naar zijn gemeente, oftewel wie er lidmaat was. De lidmatenlijsten zijn daarmee, naast de doop-, trouw- en begraafregisters, waardevolle bronnen bij genealogisch onderzoek.

Wat gaan we doen?

De lidmatenlijsten in de kerkboeken van de hervormde gemeenten in de provincie Groningen zijn tussen 2004-2006 getranscribeerd, oftewel overgetypt. Deze lidmatenadministraties zijn nu nog beschikbaar op LidmatenGroningen.nl. U kunt ons helpen om de lidmatenlijsten te taggen. U markeert de namen als voornaam, achternaam, familienaam etc. Vervolgens verwerken de Groninger Archieven dit op AlleGroningers.nl. Er zijn in totaal 140 kerspels.

Daarna wordt de overgetypte tekst gekoppeld aan de scans die grotendeels al op AlleGroningers.nl staan. Wanneer u onjuistheden tegenkomt in de bestaande transcripties (= overgetypte teksten), dan kunt u deze doorgeven via de meldknop op AlleGroningers.nl.

Meedoen

Enthousiast geworden om Alle Groningers van nog meer gegevens te voorzien? Aanmelden kan via het e-mailadres doornkampt@zonnet.nl. Als u zich heeft aangemeld, dan krijgt u een e-mail terug waarin staat hoe u toegang krijgt tot instructiefilmpjes, een handleiding, voorbeelden en hoe u toegang krijgt tot de discussiegroep. Ook wordt gevraagd of u voorkeur heeft voor een bepaald kerspel.

U kunt thuis aan de slag. Daarnaast hebben we in de studiezaal van de Groninger Archieven speciale Maak Geschiedeniswerkplekken gecreëerd. Hier kunnen alle deelnemers van een Maak Geschiedenisproject zelfstandig aan de slag tijdens openingstijden. Reserveren voor de werkplekken is niet nodig.

Samen aan de slag

Op dinsdag 11 juni hebben we van 19.00-21.00 uur voor de liefhebbers een introductiebijeenkomst, maar u kunt daarvóór al beginnen met taggen. De bijeenkomst is vooral bedoeld om vragen te beantwoorden, om elkaar te ontmoeten en samen aan de slag te gaan.

Alle Groningers

AlleGroningers.nl is de site van de Groninger Archieven waar de belangrijkste bronnen voor genealogisch onderzoek worden gepresenteerd. Tot nu toe zijn beschikbaar:  Burgerlijke Stand o Overlijden: Alle gemeenten 1811-1968 o Huwelijk: Alle gemeenten 1811-1943 o Geboorte: Alle gemeenten 1811-1918

Maak Geschiedenis – Lidmaten gezocht NGV en Groninger Archieven

 Doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) van alle kerkgemeenten tot 1811  Memories van Successie 1807-1811, van kantoor Groningen ook 1814-1837 en kantoor Zuidbroek 1819-1853, oftewel overzichten van onder andere baten en lasten van een nalatenschap, wie de erfgenamen zijn en hun relatie tot de overledene  Staten van landverhuizers 1847-1901, oftewel lijsten met emigranten  En straks ook, de lidmaten, oftewel genealogische gegevens tot 1811 uit kerkboeken

Datum 5 juni 2019 Bert Jan Brinkman


-advertenties-