Alle berichten met: Guus Bruins

Refaja directeur Guus Bruins uit directie Treant Zorggroep

STADSKANAAL – In 2014 heeft de fusie van Treant Zorggroep plaatsgevonden. Op basis daarvan is een meerjarenstrategie opgesteld, samen met onder andere patiëntenverenigingen, huisartsen en zorgverzekeraars.

Het bestuurlijk profiel van Marcel Kuin en Guus Bruins (Refaja) past volgens de RvT onvoldoende bij hetgeen Treant Zorggroep nu nodig heeft. Dit doet niets af aan de waardering die de RvT heeft voor beider inzet. Marcel Kuin heeft aangegeven per 1 maart 2017 de overstap te maken naar de Antonius Zorggroep in Sneek, waarvan door de RvT met instemming kennis is genomen. Met Guus Bruins worden op zo kort mogelijk termijn en in goed overleg afspraken gemaakt over zijn vertrek.

Refaja ziekenhuis blijft bestaan.

STADSKANAAL – De streekziekenhuizen in Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen blijven bestaan. De gemeente besturen reageren verheugd op het advies van de achttien medisch specialisten. Deze medische specialisten zijn verenigd in…

Basiszorg verzorgingsgebied Refaja ziekenhuis zekergesteld

STADSKANAAL – Het Refaja ziekenhuis heeft het contract met zorgverzekeraar Achmea voor 2013 rond. De onderhandelingen zijn in goede sfeer verlopen. Er zijn ook al proces afspraken gemaakt over de route…