Direct naar de inhoud.

SV Clias verkozen tot sportclub van het jaar

Turnster van Clias (foto: Hilda Koopmans)

VEENDAM – Turnvereniging SV Clias is gekozen tot sportclub van het jaar in de gemeente Veendam. Aan de landelijke verkiezing deden 2.165  sport- en cultuurclubs mee. In Veendam behaald de turnvereniging de meeste stemmen.

Een mooie opsteker na een uitdagend jaar. Door corona konden de gewone trainingen in de zaal vaak niet doorgaan. Gelukkig waren de trainers creatief met online trainingen en trainingen buiten op de atletiekbaan. De vereniging laat weten trots te zijn op de leden die ook in dit vervelende jaar trouw zijn blijven komen.

In maart startten de turners nog een landelijke petitie om weer binnen te mogen trainen. Sinds 19 mei mag er gelukkig weer in de zaal worden getraind.

 

 

Datum 2 juni 2021 Arienne Dozeman

FC Groningen op de St. Antoniusschool in Musselkanaal

Foto: Purisa Mediavormgeving

MUSSELKANAAL –  FC Groningen heeft op woensdag 31 maart een bezoekje gebracht aan de St. Antoniusschool in Musselkanaal. De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 kregen namelijk een voetbalclinic aangeboden tijdens de gymles. Gedurende deze voetbalclinic hebben de leerlingen op een spelenderwijze manier kennis gemaakt met de oefenstof en spelvormen van FC Groningen.

Voetbaldiploma

Na afloop van de voetbalclinic ontvingen de leerlingen een voetbaldiploma en een gevulde FC Groningen goodiebag. De school ontving daarnaast een FC Groningen voetbal en een boekje met 10-spellen voor op het schoolplein. “Wat hebben de leerlingen genoten deze dag”, aldus Rick Tieben, gymleerkracht op de St. Antoniusschool. “Bewegen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op sociaal als cognitief vlak. Om ze hierin te blijven stimuleren vraag ik onder andere externe professionals om gastlessen te komen verzorgen. Sporten doet ook echt iets met je!”

Foto: Purisa Mediavormgeving
Datum 31 maart 2021 Hielke Bosch

Turners uit Wildervank willen weer binnen trainen

Turnster van Clias (foto: Hilda Koopmans)

WILDERVANK – Leden van turn- en gymnastiekvereniging SV Clias uit Wildervank zijn een petitie gestart om weer binnen te mogen trainen. De turners trainen al maanden buiten zonder turntoestellen in verband met de coronaregels.

In plaats van in de sporthal trainen de leden nu twee keer per week buiten op de atletiekbaan in Wildervank. Ze trainen de basisvaardigheden van het turnen: kracht, conditie en lenigheid.
‘Dat is heel belangrijk, maar het is wat anders dan echt turnen. Ik zie het niveau achteruit gaan. Deze wedstrijdgroep is van negen uur trainen in de week naar drie uur gegaan. Ga maar na’, zegt trainster Hanne Schomaker.

Petitie 2700 keer getekend

Via een petitie hopen de turners nu voor elkaar te krijgen dat ze toch snel weer binnen kunnen trainen. De petitie is inmiddels 2700 keer getekend door turners uit heel Nederland en wordt ook gesteund door de bond.

Afvangen met mondkapjes

In de periode na de eerste lockdown hebben de turners ook binnen getraind. ‘En dat kan ook heel goed. We zetten alle deuren open voor ventilatie. We doen mondkapjes op bij het afvangen en proberen verder goed afstand te houden. Bovendien zijn deze meisjes nog jong. Op school gymmen ze ook gewoon samen binnen’, zegt Schomaker.
De turnsters proberen met hun petitie gehoor te krijgen bij het NOC-NSF en de politici in Den Haag. Als er versoepelingen van de coronaregels komen, hopen ze dat zij erbij zitten.

Bron: RTVNoord

Datum 6 maart 2021 Arienne Dozeman

Gymzaal van de toekomst in Mussel

MUSSEL – De gemeente Stadskanaal is een pilot gestart in gymzaal de Kolk in Mussel. In de herfst-en kerstvakantie is er hard gewerkt om de gymzaal in te richten met gloednieuwe, moderne sporttoestellen en spelmateriaal. Ook zijn er verscheidene schilderwerkzaamheden uitgevoerd. De gemeente heeft in samenwerking met buursportcoaches van stichting Welstad, vakdocenten en het expertisecentrum van NIJHA (ontwerper en inrichter van beweegruimtes) gekeken of het traditionele bewegingsonderwijs nog past binnen de standaarden van het huidige aanbod. Gezamenlijk is beoordeeld welke toestellen blijven, welke toestellen uit de gymzaal verwijderd worden en welke traditionele toestellen worden vervangen door multifunctionele toestellen.

Nieuwe constructie
Gymzaal de Kolk in Mussel is de eerste gymzaal in de gemeente Stadskanaal die modern is ingericht. Er zijn onder andere elektrisch bedienbare variastellen (ophangpunten in het plafond) gemonteerd. De variastellen zijn elektrisch bedienbaar via een bedieningspaneel. Hiermee kunnen ze grote sporttoestellen omhoog hijsen en verplaatsen waarmee vele toestelopstellingen mogelijk zijn, tot groot plezier van de jonge sporters in de gemeente. Een voorbeeld van een toestelopstelling is het zogenaamde vliegende tapijt (foto).

Voor het gebruik van de nieuwe toestellen is wel een bepaalde basiskennis nodig. Daarom hebben de gebruikers van de gymzaal begin dit jaar een instructie gehad. Daarnaast hebben ze een instructieboek ontvangen waarin alle mogelijke toestelopstellingen worden weergegeven.

Pilot
De meeste gymzalen in de gemeente Stadskanaal zijn eind jaren 60 gebouwd om het basisonderwijs van sportles te voorzien. In de laatste vijftig jaar is er op het gebied van sportvoorzieningen in de gymzalen niet veel veranderd. Het basisonderwijs gebruikt nog veel traditionele toestellen en materialen die tientallen jaren geleden ook al werden gebruikt. Door de behoefte om het beweegaanbod verder te professionaliseren, de wensen van gebruikers en de innovaties van sporttoestellen is de inrichting van de gymzalen onder de loep genomen.

Datum 1 maart 2019 Bert Jan Brinkman

Sportieve samenwerking Braskörf en Winkler Prins

Samen sporten

VEENDAM – Basisschool de Braskörf en scholengemeenschap Winkler Prins gaan een sportieve samenwerking aan. Vier tot zes keer per jaar krijgen de kleuters van de Braskörf vijftig  minuten sport- en spelonderwijs in de grote gymzalen van Winkler Prins. De lessen worden gegeven door een ervaren vakdocent, en begeleid door de eigen leerkracht van de kleuters én vmbo 4-leerlingen van Winkler Prins.

Het project is een initiatief van Lilian Posthuma, gymnastiekdocent op Winkler Prins. “Kinderen bewegen steeds minder. Ze spelen minder buiten en zijn minder vaak lid van een sportvereniging. Dit heeft een negatief effect op hun gezondheid, hun motorische ontwikkeling en hun schoolprestaties. Met de gymlessen op Winkler Prins bieden we de kleuters een extra gelegenheid om lekker te bewegen.”

Talenten ontdekken
“Voor onze vmbo-leerlingen is het lesgeven een kans om mensenkennis op te doen, hun sociale vaardigheden te ontwikkelen en te leren organiseren en samenwerken. Wie weet ontdekken ze wel een verborgen talent voor lesgeven! En misschien gaan ze, als ze zien hoeveel plezier de kleuters hebben, zelf ook weer meer sporten.”

Pieten-parcours
De eerste les is op 27 november en heeft als thema ‘Sinterklaas’. De vmbo-leerlingen hebben samen met Posthuma leuke spelletjes en een uitdagend ‘Pieten-parcours’ voorbereid. Johan van der Mark, directeur van de Braskörf, is enthousiast over de samenwerking: “Het is voor onze kleuters een hele mooie gelegenheid om in een andere setting bewegingsonderwijs te krijgen. Daarnaast denken we dat het een mooie wisselwerking kan zijn tussen jong en oud.”

Datum 27 november 2018 Bert Jan Brinkman

OBS De Vlonder in Wedde doet mee aan project ‘Sportieve Gezonde School’

Foto PB Sportieve Gezonde SchoolHOOGEZAND – Sport en bewegen is niet alleen gezond, het stimuleert ook de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en bevordert bovendien hun leerprestaties. Daarom starten in het nieuwe schooljaar weer vijf basisscholen, waaronder OBS De Vlonder in Wedde, met het project Sportieve Gezonde School.

Gedurende zestien weken verzorgt een vakleerkracht de gymlessen en een actief programma voor de tussen- en/of naschoolse opvang. Bijvoorbeeld samenwerking met sportverenigingen en kennisoverdracht aan de leerkrachten zorgen ervoor dat de scholen sportief gezond en actief blijven.

In september gaan, naast OBS De Vlonder in Wedde, ook OBS Solte Campe en de Ichtus School in Zoutkamp, SWS De Aquarel in Sebaldeburen en OBS Garmerwolde van start met het project van Sportplein Groningen. Met dit project werken scholen aan een gezonde ontwikkeling en een duurzame en actieve leefstijl van hun leerlingen. Binnen het project krijgen kinderen 16 weken lang (extra) bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Daarnaast krijgen zij extra beweegmomenten aangeboden tijdens en na schooltijd. Het aanbod is veelzijdig en gevarieerd, zodat kinderen ontdekken wat hun talenten zijn en welke sport(en) ze leuk vinden. Scholen die meedoen met het project Sportieve Gezonde School erkennen het belang van bewegen voor de ontwikkeling van kinderen, hebben hier aandacht voor en stimuleren dit. Daarmee leggen zij de basis voor een gezonde jeugd.

Meer en beter bewegingsonderwijs
De gymlessen op een basisschool zijn niet altijd in handen van een vakleerkracht lichamelijke opvoeding. De leerkrachten die de gymlessen geven hebben wel een aantekening lichamelijke opvoeding en zijn dus bevoegd de lessen te geven. Scholen die eerder aan het project Sportieve Gezonde School deelnamen, merken op dat ze tegen hun grenzen aanlopen en dat een vakleerkracht meer gevarieerde lessen kan bieden die beter aansluiten bij de niveauverschillen tussen en binnen klassen. Hierdoor ontdekken meer leerlingen dat sport leuk is en hebben ook meer leerlingen profijt van de positieve effecten van sport en bewegen.

Korte en lange termijn
Het project Sportieve Gezonde School duurt zestien weken. Het is een kort en krachtig project dat binnen scholen de basis legt om ook na afloop van het project voldoende aandacht te behouden voor sport en bewegen. Daarmee legt de school voor haar leerlingen een gezonde basis voor de korte en lange termijn, want uit onderzoek blijkt dat actieve leerlingen aantoonbaar betere leerresultaten halen, sociaal vaardiger zijn, eerder gezonde keuzes maken en ook op latere leeftijd vaker actief zijn.

Sportplein Groningen
Sportplein Groningen gelooft dat door samenwerking een meer optimale sport- en beweegcultuur is te realiseren in de provincie Groningen. De negen partners van Sportplein Groningen bundelen daarom de krachten en organiseren de randvoorwaarden zo optimaal mogelijk om meer inwoners van de provincie Groningen sportief en gezond te krijgen.

De kracht van sport en bewegen willen we inzetten voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Daarvoor zullen nieuwe concepten ontwikkeld worden vanuit de vraag en de behoefte. Lopende of nieuwe initiatieven zullen ondersteund en versterkt worden en succesvolle concepten en kennis worden gedeeld met de stakeholders in de provincie Groningen.

Onze ambitie is: Groningen wordt sportief gezond!
Hiervoor biedt Sportplein Groningen u Alles over Sport & Bewegen in onze provincie.

Datum 23 augustus 2015 Redactie


-advertenties-