Direct naar de inhoud.

Bewoners Noorderbreedte klaar met overlast hangjeugd

F: Peter Panneman

VEENDAM – Hangjeugd (muziek, geschreeuw, met een voetbal tegen de schoolmuur schieten en rotzooi) en de bushokjes in de buurt gebruiken als een soort van alternatieve jeugdsoos. Een bewoner boven obs Noorderbreedte in Veendam-Noord doet hierover schriftelijk zijn beklag bij de gemeente Veendam. De brief stond maandagavond op de agenda van de raadsvergadering bij de ingekomen stukken. Geen raadslid die hierover vragen stelde aan het college van burgemeester en wethouders.

De briefschrijver meldt dat de overlast in de vakanties al direct na het middaguur begint en duurt tot middernacht of zelfs daarna. Nu de scholen weer zijn begonnen, verzamelt de jeugd zich direct na schooltijd en gaat het lawaai door tot 9 of 10 uur ’s avonds. “Het maakt ook niet uit of het mooi of slecht weer is, door de week of in het weekend is of zomer of winter is.” De Veendammer schat in dat het gaat om jongeren (hij spreekt in zijn brief van ‘kinderen’) van 13 tot 18 jaar. De groep varieert van 4 tot soms 25 personen.

Een rondje onder medebewoners leert hem dat hij niet de enige is die last heeft van deze hangjeugd. “Het is volmondig ja en er wordt schande van gesproken.”

De briefschrijver heeft wel een oplossing om een einde te maken aan deze overlast. De bushokjes moeten worden weggehaald en het pleinachtige deel moet worden voorzien van bosschages met gras. Die moeten volgens hem tegen de scheidingsmuur voor de school worden geplaatst. “Want ook daar mag de hangjeugd graag zitten.”

De Veendammer hoopt dat de gemeente hem en de andere bewoners kan helpen. “We betalen uiteindelijk veel huur en hebben zo weinig woonplezier en veel ergernis.

 

Bron: Peter Panneman

Datum 1 oktober 2020 Hielke Bosch


-advertenties-