Direct naar de inhoud.

Burgemeester Seton gaat voor herbenoeming in Borger-Odoorn

Burgemeester Jan Seton – F: Peter Timmer Fotografie

BORGER-ODOORN – Burgemeester Jan Seton wil graag door in de gemeente Borger-Odoorn. Dat heeft hij te kennen gegeven aan de commissaris van de Koning en de fractievoorzitters van de gemeenteraad. De raad neemt begin 2021 een besluit over zijn voordracht tot herbenoeming.

De 49-jarige Seton begon in 2015 als op dat moment jongste burgemeester in Drenthe aan zijn eerste ambtstermijn. Dat hij het nog altijd erg naar zijn zin heeft, komt volgens hem vooral door de grote dynamiek in het gebied. “Het natuurschoon, de rust en de ruimte zijn natuurlijk de prachtige basis van onze gemeente. Maar daarbovenop ontwikkelen we ons ook in een hoog tempo. Het aantal inwoners stijgt, er zit groei in recreatie en toerisme en er wordt volop gebouwd, verbouwd en geïnvesteerd”.

Thuis
Daarnaast voelt Seton zich naar eigen zeggen thuis in het gebied van zand en veen. “Waar mensen nog echt naar elkaar omkijken en bereid zijn wat voor elkaar te betekenen, bijvoorbeeld in het vrijwilligerswerk. Het gaat er hier heus wel eens fel aan toe, maar uiteindelijk vinden we elkaar in onze verknochtheid aan het landschap, het naoberschap en in de bereidheid samen de handen uit de mouwen te steken. Juist in deze tijd van beperkingen door het coronavirus zie ik dat we hier samen ook weer uit gaan komen. En in zo’n gemeente wil ik graag burgemeester zijn.”

Datum 10 november 2020 Bert Jan Brinkman

Herbenoeming burgemeester Galama in gemeentehuis

Burgemeester Galama (F: R. Wiekenkamp)
Burgemeester Galama (F: R. Wiekenkamp)

STADSKANAAL – Bij Koninklijk Besluit is burgemeester Baukje Galama met ingang van 1 september herbenoemd tot burgemeester van de gemeente Stadskanaal. Maandagavond (31 aug) om 19.30 uur beëdigt Commissaris van de Koning Max van den Berg burgemeester Galama in het gemeentehuis. Na de beëdiging opent Van den Berg ter gelegenheid van de herbenoeming een foto-tentoonstelling in het gemeentehuis, met de hoogtepunten van de afgelopen zes jaar in de gemeente Stadskanaal. Naast hoogtepunten zijn foto’s te zien van Knoalsters die een binding hebben met een bepaald onderwerp.

Het is best bijzonder dat de beëdiging van Galama in het eigen gemeentehuis zal plaatsvinden. Volgens een woordvoerster laat de provincie altijd de keus aan de burgemeesters of ze hiervoor naar het provinciehuis gaan of dat de Commissaris naar het betreffende gemeentehuis komt. “Dat moet dan wel net passen en vaak lukt dat niet”. Volgens woordvoerster Marga Bertens van Van den Berg komt de commissaris naar Stadskanaal omdat hij na de herbenoeming ook de opening verricht van de foto-expositie in het gemeentehuis.

 

Datum 1 september 2015 Bert Jan Brinkman

Burgemeester Out voorgedragen voor nieuwe termijn

Marco_OutEXLOO/BORGER – Burgemeester Marco Out van de gemeente Borger-Odoorn is door de gemeenteraad voorgedragen voor herbenoeming. Op 15 april 2014 loopt de huidige termijn van de burgemeester af. Een burgemeester wordt altijd voor 6 jaar benoemd. De gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft een vertrouwenscommissie ingesteld, op verzoek van de Commissaris van de Koning. Die had een gesprek gehad met de burgemeester, waarin die had aangegeven graag nog een termijn te willen blijven.

In de raadsvergadering van gisteravond heeft de voorzitter van de vertrouwenscommissie aangegeven dat zij de huidige burgemeester voor een volgende termijn zullen voordragen. Deze aanbeveling zal verstuurd worden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, samen met een advies van de Commissaris van de Koning. De minister zal de voordracht voorleggen aan de Koning, die de herbenoeming middels een Koninklijk Besluit moet definitief maakt. Daarna zal burgemeester Out opnieuw de eed of belofte afleggen.

Datum 18 oktober 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-