Direct naar de inhoud.

Wijk Sorghvliet in Veendam gaat de strijd met diabetes aan

foto ter illustratie (bron: freepik)

VEENDAM – De huisartsen en de apotheek in de wijk Sorghvliet in Veendam gaan samenwerken in de strijd tegen diabetes. Dagelijks komen er in Nederland 100150 nieuwe diabetes patiënten bij. Ook in Veendam wordt een sterke toename gezien van het aantal mensen met diabetes type 2.

Om de opmars van diabetes te stoppen start het project ‘Sorghvlietvitaalvooruit’. Zo kunnen de
inwoners van de wijk Sorghvliet de komende maanden iedere dinsdag een gratis gezondheidscheck
in de apotheek laten uitvoeren. Naast het meten van de bloeddruk en BMI wordt middels een
vingerprik de risicotest op diabetes afgenomen.

Gezonde leefstijl

Voor iedere deelnemer, met en zonder risico op diabetes, wordt er na de test een passend aanbod gedaan op het gebied van leefstijl. Vanuit het project kunnen wijkbewoners twee jaar lang kosteloos gecoacht worden in het bewust leren toepassen van een gezonde leefstijl.

Bij diabetes type 2 zijn de cellen in uw lichaam minder gevoelig geworden voor insuline . Er gaat dan niet genoeg suiker vanuit het bloed naar de cellen. Daardoor wordt de bloedsuiker te hoog.

De kans op diabetes type 2 vergroot bij overgewicht, ongezond eten, roken, en ouder worden. Maar het kan ook erfelijk bepaald zijn. Vaak lopen mensen jarenlang ongemerkt rond met diabetes type 2. Want de klachten zijn niet zo duidelijk.

Het project wordt ondersteund door de landelijke organisatie 2Diabeat. Voor meer informatie en aanmelden ga je naar www.sorghvlietvitaalvooruit.nl

 

Datum 7 maart 2022 Arienne Dozeman

Ondersteuner Jeugd en Gezin bij alle huisartsen Veendam

VEENDAM – Alle huisartsen in de gemeente Veendam hebben sinds kort een Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) in de praktijk. Gezinnen en kinderen kunnen op deze manier via de huisartsenpraktijken van de OJG vroegtijdig hulp en ondersteuning krijgen bij opvoed- en opgroeiproblemen. De OJG biedt kortdurend en laagdrempelig hulp.

 Zorg dichtbij

Soms komt een ouder(s)/verzorger(s) voor vragen te staan over het welzijn van het kind. Of een kind heeft zelf vragen. De OJG is er om te helpen bij het verhelderen van vragen en het vinden van passende antwoorden. De OJG biedt laagdrempelige en goede zorg bij de eigen huisarts. Wanneer het toch nodig is verwijst de OJG via de huisarts naar specialistische jeugdhulp of het CJG. Daarom werkt de OJG nauw samen met andere lokale organisaties en is goed op de hoogte van het aanbod van de specialistische jeugdhulp.

Pilot

Archieffoto: Ans Grimbergen (PvdA Veendam) – F: Peter Panneman

In 2017 is de gemeente gestart met een pilot bij twee huisartsen, als onderdeel van een pilot in de provincie Groningen. Op basis van de resultaten in Veendam en elders in de provincie Groningen heeft de gemeente Veendam met alle huisartsen in de gemeente afspraken gemaakt over de inzet van een OJG. De gemeente financiert nu bij alle huisartsen de inzet van een OJG. Wethouder Ans Grimbergen: “Het is belangrijk dan kinderen zo vroeg mogelijk passende hulp krijgen als zij dat nodig hebben. Huisartsen kunnen sommige vragen van jeugdigen en hun opvoeders niet altijd goed beantwoorden. Met een OJG in hun praktijk is jeugdhulp voor hun patiënten dichterbij en is doorverwijzen naar jeugdhulporganisaties of het CJG vaak niet nodig. Ik ben blij dat alle huisartsen een OJG in de praktijk hebben. Het is belangrijk de zorg voor kinderen vroegtijdig en dichtbij te brengen en zo laagdrempelig mogelijk te maken. Een aantal huisartsen in Veendam hebben al langer een OJG in hun praktijk. Zij, maar ook de ouders en kinderen, zijn daar tevreden over. Als gemeente zien wij ook de positieve effecten hiervan, onder andere in de veel minder doorverwijzingen naar specialistische jeugdzorg.”

 Ondersteuner Jeugd en Gezin

Uit landelijk onderzoek blijkt dat door de inzet van een OJG bij huisartsenpraktijken er 60 tot 80 % minder verwijzingen naar specialistische jeugdhulp zijn. Veel patiënten kunnen binnen 5 tot 7 contacten worden geholpen. De meest voorkomende hulpvragen aan de OJG zijn:

  • Zorgen over de ontwikkeling of moeilijkheden in de opvoeding
  • Zorgen over het gedrag, zoals prikkelbaarheid, boosheid, angsten, somberheid, dwangklachten of zindelijkheidsproblemen zonder medische oorzaak.
  • Problemen bij moeilijke situaties (scheiding, verlies, pesten, schoolverzuim)

Een OJG handelt de meeste hulpvragen zelf af. De OJG-ers zijn werkzaam bij een jeugdhulporganisatie. Zij worden een aantal uren per week ingezet bij een huisartsenpraktijk. Het is de huisarts die het kind doorverwijst, maar alleen met toestemming van de ouder of verzorger.

Datum 14 februari 2021 Bert Jan Brinkman

Samenwerking op het gebied van Jeugdhulp

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst POH-jeugd door (v.l.n.r.:) Rensina van der Velde, directeur Sociale teams Borger-Odoorn, Marinka van Dijk, huisarts praktijk Noorderbreedte in Nieuw-Buinen en wethouder Nynke Houwing van Borger-Odoorn.
BORGER ODOORN – Gemeente Borger-Odoorn, huisartsen in Nieuw-Buinen en Sociale teams Borger-Odoorn slaan handen ineen en gaan samenwerken op het gebied van Jeugdhulp.

Op 29 januari ondertekenden wethouder Houwing, huisarts Marinka van Dijk en directeur van de stichting Sociale teams Borger-Odoorn, Rensina van der Velde de samenwerkingsovereenkomst POH-jeugd voor de inzet van de praktijkondersteuner Jeugd binnen praktijk Noorderbreedte in Nieuw-Buinen.

Met de samenwerkingsovereenkomst werkt een sociaal werker van de sociale teams een dagdeel per week bij de huisartsenpraktijk. De huisarts kan waar nodig jongeren
verwijzen naar de praktijkondersteuner. Deze maakt een inschatting van de situatie en verwijst de jongere eventueel door voor aanvullende hulp en ondersteuning.

Nog beter vroeg signaleren
Wethouder Houwing licht toe: “De gemeente is vanuit de Jeugdwet verantwoordelijk voor hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders, wanneer dit nodig is. We zien dat relatief veel jongeren zware en specialistische hulp krijgen. Met de inzet van de praktijkondersteuner kunnen we nog beter vroeg signaleren en snel de juiste hulp en ondersteuning inzetten, laagdrempelig en dicht bij huis. Zo voorkomen we dat kinderen in zware trajecten terechtkomen.”

Minder snel een stempel of onnodige medicatie
Huisarts Marinka van Dijk werkt sinds enige tijd met de praktijkondersteuner Jeugd: “Veel jongeren in mijn praktijk zijn geholpen met de praktijkondersteuner en de lijntjes zijn heel kort.”

Rensina van der Velde, directeur van stichting Sociale teams Borger-Odoorn, vult aan: “Onze sociaal werkers kunnen snel een inschatting maken van de situatie en waar nodig verwijzen naar de juiste hulp en ondersteuning. Dit kan ook een eenvoudige oplossing dicht bij huis zijn. Daarnaast is het ook van belang dat kinderen en jongeren minder snel een stempel of onnodige medicatie krijgen. De praktijkondersteuner levert hier een bijdrage aan.”

De overeenkomst loopt tot eind 2019. Huisartsenpraktijken in Valthermond en Odoorn volgen binnenkort. Na de zomer volgt een evaluatie om de effecten in beeld te brengen en wordt bepaald of de inzet een vervolg krijgt.

Datum 12 februari 2019 Redactie


-advertenties-