Direct naar de inhoud.

Stadskanaal ziet aantal woningen afnemen in eerst halfjaar 2021

Het aantal woningen in de gemeente Stadskanaal is in het eerste halfjaar van 2021 afgenomen met 55. In januari waren er nog 15.208 woningen op 1 juli was het nog 15.153. In de gemeentes Borger-Odoorn en Veendam was een kleine stijging te zien zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). (meer…)

Datum 6 augustus 2021 Jelmer Wijnstra

Plannen voor nieuwbouw achter Mfa Nieuw-Buinen

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor het bouwen van woningen op het perceel achter Mfa Noorderbreedte in Nieuw-Buinen. In januari vorig jaar werden de resultaten uit het dorpsbelevingsonderzoek in Nieuw-Buinen gepresenteerd. De uitkomsten lieten zien dat 37% van de ondervraagde inwoners vinden dat er onvoldoende woningaanbod is in hun omgeving. Het gaat hierbij vooral om levensloopbestendige woningen, sociale huurwoningen en woningen voor starters.

F: Google Streetview

De gemeente wil graag tegemoetkomen aan deze vraag en ziet het perceel achter Mfa Noorderbreedte als een geschikte plek voor dit plan. Met veel voorzieningen in de Mfa op loopafstand is deze locatie bij uitstek geschikt voor jonge gezinnen en ouderen. Wethouder Nynke Houwing: “Veranderende omstandigheden zorgen voor verschuivingen in de woonwensen. Bewoners die nu nog huren willen misschien graag een woning kopen. Ouderen die in een eengezinswoning wonen willen graag verhuizen naar een woning die geschikt is voor de oude dag. En jongeren kijken uit naar een zelfstandige en betaalbare woonplek. Met het bouwplan achter de mfa kunnen we in deze vraag voorzien.”

Het plan biedt nog veel ruimte voor inspraak. Dat is een bewuste keuze, want de gemeente wil dit project graag samen met de inwoners van Nieuw-Buinen invulling geven. Dorpsbelangen is daarom vertegenwoordigd in de projectgroep en roept omwonenden in Nieuw-Buinen op om mee te denken over de plannen voor dit nieuwbouwplan en de inrichting van het gebied. Wie hiervoor belangstelling heeft, kan zich aanmelden bij Dorpsbelangen. De gemeente organiseert bijeenkomsten om mee te denken en te praten om zo gezamenlijk een mooi resultaat neer te zetten met en voor de inwoners van Nieuw-Buinen.

MFA Noorderbreedte
Datum 25 juni 2021 Rutger Breider

Lefier smeedt plannen voor renovatie laatste woningen Nije Daip

F: RTV Drenthe

NIEUW-BUINEN – Woningbouwcorporatie Lefier heeft plannen om de laatste 30 nog niet gerenoveerde woningen in het plan Nije Daip in Nieuw-Buinen te renoveren. Of het opknappen doorgaat hangt af van de bewoners zelf. Ongeveer driekwart van de bewoners moet voor zijn wil de vernieuwing doorgaan. Gisteren plofte er bij de beoogde adressen aan de Chrysantstraat, de Akelei en de Primalusstraat een brief met het voorstel op de deurmat. Het idee is om de huizen energiezuiniger te maken, dat wil zeggen naar energielabel A.

Het plan Nije Daip kent een lange en bewogen geschiedenis. Bijna tien jaar geleden begon de corporatie met het aanpakken van de verouderde woningvoorraad in de wijk. Ruim 90 woningen werden gesloopt en nog eens dertig ondergingen de metamorfose naar nul-op-de-meter. Voor de geruimde woningen kwamen 27 nieuwe, energiezuinige huizen terug. Om financiële redenen lukte het echter niet om de laatste 52 woningen aan te pakken.

Knoop doorgehakt

Begin dit jaar maakte Lefier bekend 22 woningen van dat restant te slopen in de loop van 2022. Wat er met de rest moest gebeuren, zou nog nader bekeken worden. Deze maand werd hier alsnog de knoop over doorgehakt: als een meerderheid voor is, worden deze woningen verduurzaamd. Daaronder verstaat Lefier onder meer het aanbrengen van vloer-, wand- en dakisolatie, kunststof kozijnen, dubbel glas, het vervangen of repareren van voegwerk en het vervangen van deuren. Om inwoners een indruk te geven van de renovatie wordt Akelei 9 ingericht als modelwoning.

Energierekening omlaag

Na het uitvoeren van de werkzaamheden, gaat de huur omhoog. De exacte hoogte is afhankelijk van het energiezuinige karakter van de woning. Volgens woordvoerder Gijs Bosman staat daar tegenover dat de energierekening juist weer omlaag gaat. Wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden is mede afhankelijk van de reactie van de bewoners, aldus Bosman. “Zodra het leeuwendeel voor is, plant de aannemer het werk in.”

 

 

 

Bron: RTV Drenthe

Datum 29 mei 2021 Rutger Breider

Lefier wil Nije Daip alsnog afronden: 22 woningen tegen de vlakte

F: RTV Drenthe

NIEUW-BUINEN – Woningbouwcorporatie Lefier gaat 22 verouderde huurwoningen in het plan Nije Daip in Nieuw-Buinen slopen. Het plan is om huizen aan de Akelei en de Linnaeuslaan in de loop van 2022 tegen de vlakte te schuiven. Voor de huidige bewoners, die inmiddels op de hoogte zijn gesteld, wordt het komende jaar uitgekeken naar vervangende woonruimte.

Het plan Nije Daip werd gelanceerd in 2012 door Lefier in samenwerking met de gemeente Borger-Odoorn. In dit deel van het dorp stonden veel verouderde huurwoningen uit het midden van de vorige eeuw. Vanwege de slechte bouwtechnische staat drong de buurt aan op een omvangrijke opknapbeurt.

Ook is het nog niet bekend wat er in de plaats van de 22 gesloopte woningen gaat komen. Volgens Bosman wordt dat nader overlegd met de gemeente. Ook is het de bedoeling dat het dorp zelf wordt betrokken bij de invulling van de vrijgekomen ruimte.

‘We willen de markt bedienen’

Volgens wethouder Nynke Houwing stijgt de vraag naar levensloopbestendige huizen en starterswoningen. “Die markt willen we bedienen, dus zochten we naar ruimte om op korte termijn te kunnen bouwen in Nieuw-Buinen.” Het terrein van de voormalige school aan de Parklaan biedt ruimte voor acht nieuw te bouwen woningen. Verder is dus het woongebied achter de MFA in beeld.

Herstelwerkzaamheden

Sinds de eerste renovaties in het Nije Daip kwamen er een hele trits kinderziektes en gebreken boven water. Tot op de dag van vandaag is de woningbouwcorporatie nog steeds bezig met herstelwerkzaamheden. Volgens bestuurders Freddie Moorlag en Luut van der Schoot van huurdersvereniging ’t Huurdertje valt de opknapbeurt in Nije Daip te beschouwen als een tweesnijdend zwaard. Vanzelfsprekend is het aanzicht van de buurt verbeterd en profiteren er mensen van de energiezuinige ingrepen.

Lekkages en falende apparatuur

Van der Schoot: “Zelf woon ik aan de Chrysantenstraat en bij mij ging het allemaal goed. Momenteel betaal ik 14 euro per maand aan stroom, het kan niet goedkoper. Maar bij vele anderen was er trammelant. Na de ingrepen was er sprake van lekkages en falende apparatuur.” De renovatie van diverse woningen vond plaats in 2016, maar Lefier is volgens het drietal nog steeds bezig om de schade te herstellen.

Volgens Moorlag speelt ook mee dat sommigen niet altijd weten hoe ze het meest efficiënt moeten omgaan met al die nieuwe techniek in huis. Met als gevolg dat er niet wordt geprofiteerd van het besparen van energie. “Het was handig geweest voor bewoners om met een monteur langs alle apparatuur te lopen. Vroeger beperkte het zich allemaal tot een simpele draai aan de thermostaat, maar er komt nu zoveel meer bij kijken. Het apparaat vermeldt bijvoorbeeld ook de uitstoot van CO2. Bij een bewoner stond de teller opeens op 8000. Die schrok zich dood en wist niet wat hij ermee moest.”

Problemen worden dit voorjaar verholpen

Tot slot begint het ongeduld op te spelen, aldus beide bestuurders. De inwoners werd verteld dat ze beperkt in de rommel zouden zitten. Door alle tegenvallers duurt het allemaal echter aanzienlijk langer. Volgens Gijs Bosman van Lefier worden de herstelwerkzaamheden nog dit voorjaar afgerond.

 

 

 

Bron: RTV Drenthe

Datum 2 februari 2021 Rutger Breider

Acantus kiest voor bescheiden huurverhoging

.

VEENDAM – De huurverhoging voor 13.000 huurders van Acantus blijft dit jaar opnieuw beperkt. Om de woningen betaalbaar te houden, is de gemiddelde huurstijging van alle huurwoningen van Acantus niet hoger dan 1,6%, de inflatie.

Dit is een gemiddelde, dus niet iedere woning krijgt dezelfde huurverhoging. Sommige huurders betalen minder, sommige meer. De huurverhoging is voor iedereen onder het wettelijke maximum.

Dezelfde huurprijzen voor dezelfde huizen
Acantus wil ervoor zorgen dat dezelfde woningen dezelfde huurprijzen krijgen. Hoe hoog het percentage is, hangt af van de prijs die huurders nu betalen. Linda Stol, manager Wonen van Acantus, licht toe: “Dit doen we nu vanaf 2016 en door dit opnieuw te doen, komen onze huurprijzen meer in evenwicht. Huurprijzen in een bepaalde straat of complex liggen dan dichter bij elkaar. In 2016 zijn we gestart met de huurverhoging op deze manier. Deze aanpak geeft duidelijkheid aan onze huurders en zorgt er voor dat voor hetzelfde huis in de toekomst dezelfde prijs wordt betaald. Dus voor iedereen een eerlijke prijs-kwaliteitverhouding.”

Huurverhoging voor toekomstige betaalbaarheid
Betaalbaar wonen staat voor Acantus voorop. Linda Stol: “Wij vinden het belangrijk dat wij de woonlasten voor onze huurders in de toekomst kunnen beperken. Dit betekent dat we investeringen moeten doen om woningen energiezuiniger te maken. Bij een energiezuinig huis, betaalt de huurder immers een lagere energierekening. Het onderhouden en energiezuiniger maken van huizen kunnen we alleen doen als we de huren op deze manier verhogen.”

Woonlasten ook in de toekomst beperkt
De Huurders Koepel Acantus (HKA) heeft Acantus een huuraanpassing van 0% geadviseerd. Acantus is van dit advies afgeweken, omdat de corporatie alleen kan investeren door deze deze beperkte huurverhoging te doen. Acantus wil dat de woonlasten niet alleen nu, maar ook in de toekomst betaalbaar blijven. Daarnaast wil Acantus dat huurders weten wat ze kunnen verwachten. Daarom doet de corporatie al enkele jaren inflatievolgende huurverhoging.

Onder de maximale huurverhoging
Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt ieder jaar de inkomens- en huurgrenzen en de maximale huurstijging bekend. Sinds 2017 mag de gemiddelde huursom voor sociale huurwoningen met een beperkt percentage stijgen, namelijk de inflatie + 1%. Om de woningen betaalbaar te houden, is de gemiddelde huurstijging van alle sociale huurwoningen van Acantus niet hoger dan de inflatie. De huurverhoging van Acantus zitten in alle gevallen onder deze maximale huurstijging. Iedere huurder ontvangt vanaf dinsdag 16 april per brief bericht over de huurverhoging. Van sommige woningen wordt de huur niet aangepast, bijvoorbeeld als ze worden gesloopt.

Datum 16 april 2019 Redactie

Gebroeders Benus en Lefier ondertekenen samenwerking

De ondertekening

MUSSELKANAAL – Lefier realiseert 27 levensloopgeschikte ‘nul-op-de-meter’ woningen in Musselkanaal en Nieuw-Buinen. Deze woningen die Lefier in Musselkanaal en in Nieuw-Buinen gaat realiseren worden gebouwd door gebroeders Benus uit Musselkanaal. Hiervoor heeft Lefier met gebroeders Benus op 10 juli een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De woningen hebben een bad- en slaapkamer op de begane grond en zijn ‘nul-op-de-meter’. Dit wordt bereikt door goede isolatie in combinatie met een warmtepomp en zonnepanelen voor eigen energieopwekking. De woningen worden all-electric uitgevoerd, zonder gasaansluiting. In plaats van een energierekening, betalen huurders een EnergiePrestatieVergoeding (EPV) aan Lefier.

Veranderende vraag
“In sommige delen van deze regio krimpt de bevolking” aldus Pieter Witzenburg directeur Vastgoed van Lefier, “maar is wel vraag naar kleine levensloopbestendige woningen die energiezuinig zijn.” Lefier sloopt verouderde eengezinswoningen en bouwt hiervoor in kleinere aantallen modernere woningen voor terug. Daarbij wordt de karakteristieke identiteit van de dorpen behouden.

Wouter Benus van gebroeders Benus: “Als regionale aannemer zijn wij er trots op dat we een bijdrage kunnen leveren aan het toekomst gereed maken van onze regio. Daarnaast is het ook een stimulans voor de arbeidsmarkt in de regio door de inzet van veel lokaal personeel.”

Musselkanaal en Nieuw-Buinen
In Musselkanaal komen 5 levensloopgeschikte woningen aan de Badstraat. Met de nieuwbouw op deze locatie wordt de oorspronkelijke lintbebouwing van Musselkanaal versterkt. De bouw start in september 2017 en zal eind 2017 klaar zijn, als alles mee zit.

Aan de Akelei en Chrysantstraat in Nieuw-Buinen komen 22 levensloopgeschikte woningen. Ze maken deel uit van het herstructureringsplan ‘Het Nije Daip’. De bouw start naar verwachting – na de zomervakantie. Aan het begin van 2018 wordt gestart met het opleveren van de eerste woningen.

Datum 11 juli 2017 Bert Jan Brinkman

Oude Pekela krijgt eerste hennepwoning

Prefabwoning van hennepbeton in Oude Pekela (F: Herman Alink)
OUDE PEKELA – Pekela krijgt de eerste hennepwoning van Nederland. Na de zomervakantie start Pekelder vezelhennepbedrijf Dun Agro de bouw aan de Vijverlaan en naar verwachting is de woning eind dit jaar bewoonbaar.

Het betreft een vrijstaande woning van tien bij vijftien meter. Directeur en initiatiefnemer Albert Dun: ” De muren, het dak en de vloeren worden helemaal uit hennepvezels gemaakt. Daarbij is het 100% duurzaam, goed geïsoleerd en is het materiaal flexibel, wat goed van pas komt in het bevingsgebied.”

Meer opdrachten
In dezelfde straat wordt nog een tweede hennephuis gebouwd. Deze is nog niet verkocht. Ook heeft Dun Agro inmiddels een order uit Autralië binnen. “Wij moeten voor een heel groot, nog te bouwen huis 184 panelen met daarin ons product leveren”, aldus Dun.

(Bron: RTV Noord/DVHN)

Datum 18 april 2017 Redactie


-advertenties-