Direct naar de inhoud.

Sloopwerkzaamheden Renneflat in volle gang

STADSKANAAL – Ik dacht dat er een aardbeving aan de hand was zei één van de omwonenden van de Renneflat in de wijk Maarsveld. Gelukkig bleek dit niet het geval maar waren het de doffe dreunen van de sloopmachines.

Slopen

Het slopen van de Renne is in gang gezet met een kraan van Krans die eerder nog een oude fabriek van Avebe in Foxhol met de grond gelijk gemaakt heeft. Het was de bedoeling dat er een Titan sloopkraan zou komen maar het slopen van de oude woonflat gebeurt nu meer subtieler. Een kleine kraan staat op het dak om puin te verwijderen en om de grote kraan te ondersteunen. Medio november moet de klus klaar zijn.

Film vanuit de lucht

Dennis de Groot en Klaas Timmenga gingen naar de Renneflat en kregen toestemming van Lefier en J.C. Krans om namens RTV1 een TV- opname te maken met drones. Dat leverde spectaculaire beelden op die binnenkort te zien zijn via RTV1 op het lokale TV kanaal. Hier alvast een voorproefje..

Datum 21 oktober 2020 Bert Jan Brinkman

Bareveld gaat huizen vernieuwen

F: Peter Panneman

BAREVELD – Acantus gaat in Bareveld 64 huurwoningen slopen in de Pijlkruidstraat en Ericastraat. De woningen worden gesloopt, omdat ze niet meer voldoen aan de eisen en wensen van nu en voor de toekomst. Er worden 36 nieuwe huizen voor teruggebouwd. De nieuwbouw en sloop gebeurt de komende jaren stapsgewijs. Het wijkontwikkelplan voor Bareveld is tot stand gekomen met behulp van de bewoners. Eind 2017 zijn bewoners bevraagd over het wonen in Bareveld.

De nieuwe woningen in Bareveld worden gasloos en energiezuinig gebouwd volgens woningbouw corporatie Acantus.

Datum 6 oktober 2018 Bert Jan Brinkman

Oost-Groningen legt focus op verbetering woningvoorraad

Huizensloop
Huizensloop

OOST GRONINGEN –  moet zich sterk maken voor verbetering en vernieuwing van de bestaande woningvoorraad. Dat vindt de stuurgroep waarin bestuurders van de Oost-Groninger gemeenten en de provincie zijn vertegenwoordigd, na vaststelling van het rapport Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan (RWLP) Oost-Groningen. Tijdens een lunchbijeenkomst op 31 januari presenteert de stuurgroep de resultaten van het RWLP.

Een drietal resultaten springt eruit. Het belangrijkste resultaat is dat gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen regionale afspraken hebben gemaakt over de kwantiteit en de kwaliteit van de woningvoorraad. De afspraken zijn vastgelegd in het ‘Regionaal Prestatiekader’. De afspraken hebben betrekking op de transformatie en omvang van de woningvoorraad en het opvangen van de gevolgen van het scheiden van wonen en zorg.

Onderdeel van het RWLP – naast het regionaal prestatiekader – is de doelstelling concrete invulling te geven aan samenwerkingsvormen in het primair onderwijs. Onderwijsorganisaties hebben een verkenningsonderzoek laten uitvoeren. Intensivering van de samenwerking is gewenst om de kwaliteit van het primair onderwijs op termijn te borgen. Samenwerking zal in de komende jaren bij vijftien tot dertig scholen in de regio aan de orde komen.

Het derde resultaat betreft de particuliere woningvoorraad. De voorziene sloop van woningen van de corporaties zal leiden tot vermindering van de woningvoorraad. Dit is noodzakelijk vanwege de bevolkingsontwikkeling. Maar ook particuliere woningen kunnen in de toekomst voor sloop in aanmerking komen. De aanpak van verpaupering en daardoor waardedaling van de particuliere voorraad is door de gemeenten erkend als één van de meest urgente en tegelijkertijd lastigste thema’s. Doelstelling is het bereiken van een kwalitatieve verbetering en verdunning van de particuliere voorraad.

Het regionaal prestatiekader is opgesteld door de zeven Oost-Groninger gemeenten, de provincie, de corporaties Lefier en Acantus en diverse zorginstellingen. Zij zullen het kader ook ondertekenen op vrijdag 31 januari, om 11.45 uur in Het Spectrum, Garst 7 in Winschoten. Media zijn van harte uitgenodigd voor de ondertekening en de daaraan voorafgaande presentatie van het rapport. De bijeenkomst start om 11.00 uur.

Datum 30 januari 2014 Bert Jan Brinkman

Corporaties investeren 165 miljoen in krimpregio’s

Huizensloop
Huizensloop

GRONINGEN – De Groninger woningcorporaties hebben, in samenwerking met de gemeenten uit de krimpregio’s Eemsdelta, Oost Groningen en De Marne en de provincie Groningen, vandaag een slooppakket van 1620 sociale huurwoningen voor de periode 2014-2020 aangeboden aan Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. De corporaties geven op deze manier invulling aan de korting op de verhuurdersheffing, speciaal voor krimpregio’s. Door dit sloopprogramma kunnen de Groninger corporaties de komende jaren een korting van in totaal 24 miljoen euro tegemoet zien. De corporaties kunnen dit geld weer investeren. Er zullen ca. 940 huurhuizen voor terugkomen. Hiermee is een investering gemoeid van ca. 165 miljoen euro. De nadruk ligt daarbij op kwaliteitsverbetering en verduurzaming. Hiervoor zullen ook nog extra investeringen plaatsvinden.

In de wet Maatregelen Woningmarkt is bepaald dat woningcorporaties per 1 januari 2014 een verhuurdersheffing moeten betalen. Voor woningcorporaties in de krimpregio’s van Groningen, Zeeland en Limburg is een uitzondering opgenomen. Zij kunnen een korting op deze heffing ontvangen van 15.000 euro per gesloopte woning. De uitzondering is in de regeling opgenomen na een intensief lobbytraject, waarbij door de krimpregio’s aandacht is gevraagd voor de specifieke opgave waar krimpregio’s voor staan en de negatieve gevolgen die de verhuurdersheffing daarbij heeft voor de investeringsruimte van deze corporaties.

Marianne Besselink, gedeputeerde van Groningen: “Ik ben erg blij dat de corporaties zo snel met een concreet sloopprogramma konden komen. We hebben samen veel moeite gedaan om deze korting op de verhuurdersheffing voor elkaar te krijgen. En we willen nu aan Minister Blok laten zien dat we ook echt iets wezenlijks gaan doen met die financiële ruimte. Die investeringen van corporaties in de krimpregios’s zijn hard nodig.”

Datum 23 januari 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-