Direct naar de inhoud.

Denk mee over de toekomst gebied rondom de A7 en N33

 

VEENDAM – De gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam en de provincie Groningen hebben samen met inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties nagedacht over de toekomst van het gebied rondom de A7/N33. Met als resultaat een gezamenlijk, regionaal ruimtelijk-economisch perspectief. De volgende stap is om dit plan aan een bredere groep voor te leggen om met die reacties dit plan verder uit te werken.

Een sterke regio
De gemeenten willen een sterke en aantrekkelijke regio zijn voor inwoners, ondernemers, agrariërs, organisaties, instellingen, toeristen en recreanten. Eigenlijk voor iedereen die woont, werkt, onderneemt of onze regie bezoekt. Dat willen we nu zijn, morgen, volgend jaar en ook over 15 jaar. Wat maakt het gebied rondom de A7/N33 nu aantrekkelijk en sterk? Daar hebben we als gemeenten en provincie gezamenlijk onderzoek naar gedaan en over gesproken met verschillende inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit is vertaald naar een eerste versie voor een gezamenlijk, ruimtelijk-economisch perspectief voor de A7/N33-regio.

Denkrichtingen
De gemeenten en provincie zien veel kansen om de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in deze regio te stimuleren, onder andere vanwege de goede verbindingen. Zij denken dat het gebied zich tussen nu en 2040 op drie manieren verder kan ontwikkelen.

Door het behouden en waar mogelijk versterken van de eigenschappen van het landschap. Denk aan groene ruimtes, plekken waar het landschap kan worden hersteld en/of behouden en ruimte voor de (kringloop)landbouw.

Door ontwikkelingsmogelijkheden voor het combineren van wonen en werken. Denk aan vrijkomende agrarische erven als economische broedplaatsen, het veranderen en verbeteren van verouderde bedrijventerreinen (die dicht op de woonwijken liggen) en het verder ontwikkelen van stations- en centrumlocaties.

Door het maken van regionaal ruimtelijk beleid voor bedrijventerreinen:

– Bestaande bedrijventerreinen opnieuw inrichten
– Het versterken en intensiveren van vier industrie-energieknooppunten
– Benutten van restruimte op bestaande bedrijventerreinen
– Het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen voor bedrijven van 3 tot 10 hectare
– Een onderzoek starten naar een plek en draagvlak voor één of meer nieuwe bedrijven die kavels vragen van meer dan 20 hectare.

Museumtrein (STAR) viaduct Wildervank Bareveld / N33

Door dit als gemeenten en provincie samen te doen (en dus over de gemeentegrenzen heen te kijken), versterken we onze regio. Een regio waar ontwikkelingen in landschap, leefbaarheid en economie worden gecombineerd.

Online reageren

Hoe ziet U de toekomst van het gebied rondom de A7 en N33? Tussen nu en februari 2022 willen de gemeenten graag zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties de gelegenheid geven om op dit perspectief te reageren.

Reageren kan online via stemvanprovinciegroningen.nl. Daarnaast worden er in januari volgend jaar ook informatieavonden georganiseerd.

Datum 21 november 2021 Bert Jan Brinkman

Snelle internetverbinding buitengebied Stadskanaal

toetsenbord internet computerVLEDDERVEEN – Er komt een regeling van de provincie Groningen voor de aanleg van snel internet in de “buitengebieden” van de provincie Groningen. Ongeveer 1000 woningen en bedrijven in het buitengebied van de gemeente Stadskanaal komen hiervoor in aanmerking. Buitengebieden zijn die gebieden waar het internet via de telefoondraden gaat en geen kabelaansluiting is van bv Ziggo. Het doel is dat eind 2018 de betrokken inwoners kunnen beschikken over snel internet.

Glasvezel

Snel internet is van groot belang voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling. Zonder een snelle internetverbinding kunnen ondernemers hun werkzaamheden niet goed uitvoeren, scholieren hun huiswerk niet maken of alle andere activiteiten of het internet niet goed uitvoeren omdat het internet te traag is. Door ook in het buitengebied snel internet aan te bieden, blijft ook het buitengebied aantrekkelijke om te wonen en te werken. Verwacht wordt dat een aansluiting op een glasvezelkabel een gunstig effect heeft op de huizenmarkt.

In overleg en met medewerking van de gemeente Stadskanaal heeft Plaatselijk Belang Vledderveen de coördinatie en uitvoering voor het organiseren van een belangstellingsregistratie onder de inwoners. Uitgangspunt is een snelle toekomstbestendige internetverbinding, bv. glasvezelkabel,  naar iedere woning en ieder bedrijf in het buitengebied van de gemeente Stadskanaal, voor een marktconforme prijs! Een 3 in 1 pakket, dus internet, telefoon en televisie (HDTV) met alle mogelijkheden (bv. Netflix) van b.v. KPN of Ziggo of een andere provider. Registreer uw belangstelling op info@snelinternetstadskanaal.nl of op facebook.com/snelinternetstadskanaal.

 Belangrijk

“Belangstellingsregistratie voor een aansluiting is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.  Het aanbod van de provincie is eenmalig, het is nu of nooit. Indien er minder dan 50% van de inwoners belangstelling heeft trekt de provincie de subsidie in en komt er geen glasvezelkabel in het buitengebied van de gemeente Stadskanaal”, zegt Hans de Bree van Plaatselijk Belang Vledderveen. Van Bree: ” We gaan ook een flyer binnenkort huis aan huis verspreiden. Hier staat alles in”.

 Informatie.

Kom dan naar de informatieavond op 26 september in zaal van café Bos, Waterschapsweg 7 in Vledderveen. Aanvang 19.30 uur of ga naar onze website www.snelinternetstadskaal.nl

Lees hier alvast de flyer-snel-internet

Datum 15 september 2016 Bert Jan Brinkman

Buitengebied Midden Drenthe wil ook graag glasvezel

BEILEN – Peter de Vries uit Zwiggelte is op internet een actie begonnen om de ongeveer 25 kleine kernen in de gemeente Midden – Drenthe ook op het glasvezelnetwerk aangesloten te krijgen. “Met het oog op de vergrijzing op het platteland en het verdwijnen van voorzieningen is het uiterst belangrijk dat de bewoners via het internet een open deur houden naar de toekomst”, stelt De Vries, die al honderden steunbetuigingen heeft ontvangen vandaag in het DvhN. De Vries hoopt op minimaal 1500 sympathisanten. Tot op heden is alleen zeker dat de dorpen Beilen, Westerbork en Smilde op het glasvezelnetwerk worden aangesloten. Ongeveer 20 procent van de inwoners in het buitengebied blijft vooralsnog op het koperdraad van de telefoonlijn aangesloten met verouderde communicatiesystemen als gevolg. De Vries wil alle reacties in januari aanbieden aan de gemeente. Volgens hem is de gemeente Midden – Drenthe zeker van goede wil, maar is ook de medewerking nodig van Reggefiber, dat het glasvezelnetwerk uitrolt. Deze werkt alleen mee met de plannen indien er voldoende interesse is van de buiten-bewoners.

glasvezelkleinedorpenmiddendr.nl.

Datum 2 juni 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-