Alle berichten met: jaarrekening

Positief resultaat jaarrekening Veendam

VEENDAM – De gemeente Veendam heeft haar financiële positie verder versterkt. De jaarrekening 2017 laat zien dat de gemeente € 1,5 miljoen heeft overgehouden. Het college van burgemeester en wethouders wil dit bedrag toevoegen aan de algemene bestemmingsreserve.
De jaarstukken 2017 worden op maandag 9 juli behandeld in de gemeenteraad.

geld

Positief resultaat voor gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal heeft een positief resultaat op de Jaarrekening 2015: deze sluit met een voordelig saldo van € 3,1 miljoen. Het college stelt de raad voor dit voordeel op twee manieren te benutten. Een deel van het budget wordt toegevoegd aan de reserve Wmo, onder meer voor investeringen in het sociale domein. Een ander deel wordt toegevoegd aan de algemene reserve.