Direct naar de inhoud.

Stadskanaal wil reorganisatie Wedeka

Gemeentehuis Stadskanaal (F: BJ Brinkman / RTV1)

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal wil dat er snel een definitief reorganisatieplan voor Wedeka op tafel ligt, met een bijbehorend kostenplaatje. Dat schrijft het DvhN vandaag in haar krant.

De kosten van zo’n reorganisatie worden geraamd op maximaal 1,5 miljoen euro. “Maar het exacte bedrag kennen we niet en willen we graag weten’’, zegt wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) van Stadskanaal. Hamster: “Ook al omdat 40 procent van het bedrag door ons betaald moet gaan worden”.

Participatiewet

Stadskanaal neemt als grootste deelnemende gemeente van werkvoorzieningschap Wedeka, de andere gemeenten zijn Veendam, Vlagtwedde, Menterwolde en Borger-Odoorn, de meeste kosten voor haar rekening. Bij de reorganisatie draait het om het terugbrengen van het aantal ambtelijke krachten dat bij Wedeka werkt. Nu zijn dat er negentig. Zij ondersteunen mensen met een beperking, de zogenoemde SW’ers. Het aantal SW’ers bedroeg lang tweeduizend. Maar mede als gevolg van de landelijke Participatiewet, die het moeilijker maakt bij een werkvoorzieningschap aan de slag te gaan, is dat aantal gedaald tot 1700.

Dat betekent volgens Stadskanaal dat een afslanking van het ‘ambtelijke deel’ mogelijk nodig is. ,,Daarbij willen we dat Wedeka een soort werk-leerbedrijf wordt en daarmee geschikt voor andere doelgroepen’’, zegt Hamster. ,,Dat alles vraagt om een reorganisatie. Daar hebben we eerder al binnen het Wedeka-bestuur over gesproken. Toen was de schatting dat de frictiekosten van zo’n reorganisatie, denk aan het begeleiden van een betrokken werknemer naar een andere baan, maximaal 1,5 miljoen bedragen.’’

Tekort

In een schrijven aan het bestuur en directeur Grietje Kalfsbeek van Wedeka dringen burgemeester en wethouders van Stadskanaal er nu op aan in de loop van dit jaar met het reorganisatieplan te komen. “Zodat we de exacte kosten kunnen wegzetten in de begroting van Wedeka voor 2018. Die begroting heeft al een tekort van ruim 4,3 miljoen euro. Daar moeten we ook 40 procent van betalen. De reorganisatiekosten komen daar nog bij. We willen dus graag duidelijkheid.”

Hamster: “Het tekort van 4,3 miljoen euro wordt vooral veroorzaakt door lagere rijkssubsidies voor SW’ers. Dat is wrang, want op zich draait het werkvoorzieningschap prima. In de brief roepen we daarom ook de andere gemeenten op nog eens te protesteren in Den Haag”.  Directeur Grietje Kalfsbeek moet de brief nog bestuderen en heeft daarom nog geen reactie gegeven.

[Bron: DvhN]

Datum 21 juni 2017 Bert Jan Brinkman

Eigen banenplan Stadskanaal en Veendam

Johan Hamster
Wethouder Johan Hamster

STADSKANAAL – De gemeenten Stadskanaal en Veendam maken een plan om via hun Trainings- en Diagnose Centra (TDC’s) meer mensen aan een baan te helpen.

Voor de uitvoering van het plan, dat nog voor de zomer gereed is, stellen ze een manager aan. “Hij of zij moet leiding gaan geven aan de TDC’s en naar buiten toe het gezicht ervan zijn’’, zegt wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) van Stadskanaal. “Of wij en Veendam samen één manager aanstellen of elk afzonderlijk, is nog niet duidelijk.”

Stadskanaal en Veendam maakten vorig jaar duidelijk niet te willen meedoen aan een nieuw op te zetten Oost-Groninger organisatie; een bedrijf waarin mensen naar werk worden begeleid en waarin ook het werkvoorzieningschap onderdeel van is.

Met het eigen plan en het aanstellen van een manager hoopt Hamster het aantal cliënten van de sociale dienst in Stadskanaal te zien dalen. Dat aantal steeg in de afgelopen periode tot boven de duizend.

(Bron DvhN)

Datum 5 mei 2017 Bert Jan Brinkman

Scholierendebat in raadzaal gemeente Stadskanaal

De studenten in de Raadzaal

STADSKANAAL – Donderdag 9 maart kwamen zeventien studenten van Noorderpoort Stadskanaal naar de raadzaal van de gemeente Stadskanaal voor een scholierendebat. In groepjes bereidden zij onder leiding van een raadslid een standpunt voor over een ‘fictief’ collegevoorstel. Daar gingen zij vervolgens over presenteren en debatteren. Door deze samenwerking tussen Noorderpoort en de gemeente Stadskanaal wil Noorderpoort haar studenten voorbereiden op ‘goed burgerschap’. En met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht was dit scholierendebat extra actueel.

Debatteren

De middag begon met een presentatie door de griffier over wat de gemeente allemaal doet. Daarna vertelden de vijf aanwezige raadsleden iets over hun partij. De studenten konden vervolgens vragen stellen, wat veel interactie opleverde tussen de raadsleden en de studenten. Hierna begon het echte werk: de studenten werden verdeeld in vijf groepjes en elke groep kreeg een raadslid aangewezen als coach. Samen gingen zij het debat voorbereiden. Wethouder Hamster leidde het debat, waarbij de studenten volgens hem soms niet onderdeden voor echte raadsleden.

Datum 10 maart 2017 Bert Jan Brinkman

Kas van werkvoorzieningsschap Wedeka leeg

Archieffoto RTV1

STADSKANAAL – De kas van Wedeka is leeg. Dat is de financiële realiteit bij het werkvoorzieningsschap op dit moment. “Het gaat nu nog slechts om 10.000 euro dat we moeten bijleggen over 2016”, aldus voorzitter Johan Hamster. “Voorafgaand aan het jaar werd rekening gehouden met een tekort van 2,7 miljoen. Maar dat tekort blijkt door extra inkomsten veel lager te zijn uitgevallen. Eigenlijk kun je spreken van een uitstekend jaar.” Stadskanaal, de grootste deelnemer hoeft van die 10.000 euro slechts 4000 op te hoesten.

“We hadden een tekort van 2,7 miljoen begroot, waarvan er 1,5 miljoen euro uit de reserve kon worden geput. Het resterende bedrag, iets meer dan 1,1 miljoen euro, moesten de deelnemende gemeenten ophoesten. Maar door uitstekend werk hoeven we als gemeenten slechts 10.000 euro te betalen. En dat terwijl staatssecretaris Jetta Klijnsma ons voor het derde jaar op rij meer gekort heeft dan de afspraak was”, zegt Hamster bij RTV Noord.

Sombere toekomst
De tekorten ontstaan door teruglopende subsidies vanwege maatregelen door het Rijk. Voor de toekomst schetst Hamster dan ook een somber beeld. “De tekorten zullen oplopen en dan moeten we als gemeenten wel betalen. De reservepot is leeg. Voor 2017 is het begrote tekort 4,2 miljoen euro. Maar als Wedeka, net als afgelopen jaar zo goed werk levert, kan dat bedrag weer worden bijgesteld”.

Datum 17 februari 2017 Bert Jan Brinkman

Wedeka zoekt nieuwe directeur

Johan Hamster
Wedeka voorzitter Johan Hamster

STADSKANAAL / VEENDAM – Wedeka voorzitter Johan Hamster heeft laten weten dat het sociaal werkvoorzieningschap op zoek gaat naar één nieuwe vaste directeur. Wedeka stond de afgelopen vijftien jaar onder leiding van twee directeuren Johan Mug (algemeen directeur) en Jan Edzes (adjunct). De managers maakten Wedeka in de afgelopen vijftien jaar van een noodlijdend een winstgevend bedrijf. Mug en Edzes verlaten het schap echter begin 2017.

 

Vacature

Hamster: “ We hebben nu binnen het bestuur besloten dat we verder gaan met één directeur. Daarvoor is inmiddels een bureau ingehuurd dat op zoek gaat naar een geschikte persoon. Dit weekeinde staat de vacature al in de krant. We hopen dat de nieuwe directeur op 1 april 2017 kan beginnen.”

[Lees alles via DvhN]

Datum 24 december 2016 Bert Jan Brinkman

Veendam en Stadskanaal speuren samen naar werkgelegenheid

Wethouders B. Wieringa (links) en J. Hamster (rechts)
Wethouders B. Wieringa (links) en J. Hamster (rechts)

VEENDAM / STADSKANAAL – Gemeenten Stadskanaal en Veendam zoeken elkaar op met het zoeken van banen voor mensen die werkloos zijn. Dat zeggen de wethouders Bert Wierenga (Veendam) en Johan Hamster (Stadskanaal). Door samen op te trekken willen de gemeenten ook van elkaar leren. Beide gemeenten hebben een eigen Trainings/ en Diagnose Centrum (TDC) waarin dat zoeken naar geschikte banen plaatsvindt. Cliënten worden hier begeleid bij het zoeken naar werk. Stadskanaal en Veendam willen zoveel mogelijk eigen baas blijven over die TDC´s. Dat is ook de reden waarom ze niet meedoen met de overige gemeenten Zuid en Oost Groningen. Die willen één nieuwe organisatie opzetten voor het vinden van banen en krijgen hiervoor geld van de staatssecretaris. Lees ook alle berichtgeving rondom ‘het akkoord van Westerlee’ elders op deze website.

Korte lijn

“Die ene organisatie zien wij niet zitten`, zegt Wieringa vandaag in het DvhN. “Daarom gaan we op onze eigen manier door om banen te vinden. We hebben daarover regelmatig contact met Stadskanaal en kunnen hierbij van elkaar leren”. Dat zegt ook wethouder Hamster. “We willen onze aanpak verder ontwikkelen en zoeken daarbij contact met elkaar. We willen ook graag korte lijntjes met de bedrijven in onze regio zodat we snel de juiste mensen kunnen vinden en opleiden bij een vacature”.

Datum 3 december 2016 Bert Jan Brinkman

Geen doorstart Akkoord van Westerlee voor Veendam en Stadskanaal

Wethouders B. Wieringa (links) en J. Hamster (rechts)
Wethouders B. Wieringa (links) en J. Hamster (rechts)

VEENDAM/STADSKANAAL – Stadskanaal en Veendam gaan definitief niet mee in het opzetten van één werkorganisatie. Een ‘doorstart’ van het Akkoord van Westerlee zit er dus niet in. Als onderdeel van dat akkoord werd een plan gemaakt voor de twee werkvoorzieningschappen Synergon en Wedeka onder leiding van de gebiedsregisseurs Kremer en Middel.

Miljoenen 

Staatssecretaris Klijnsma beloofde voor de uitvoering vele miljoenen euro’s beschikbaar te stellen. De gemeenteraden van Veendam en Stadskanaal hadden al bedenkingen tegen het plan. De raden wilden geen bestuurscommissie boven beide schappen en Veendam wilde ook niet dat er slechts één directeur het voor het zeggen zou krijgen.

 
Reoganisatie

De vijf overige Oost Groninger gemeenten Oldambt, Bellingwedde, Pekela, Vlagtwedde en Menterwolde besloten daarop samen verder te gaan. Ze hebben nu een plan gemaakt dat uitgaat van het opzetten van één organisatie waarin Synergon opgaat. “Dit plan zien wij niet zitten”, zeggen wethouders Johan Hamster (CU- Stadskanaal) en Bert Wierenga (VVD- Veendam) vandaag in het DvhN. Hamster vreest ook dat veel geld zal opgaan aan reorganisaties die het gevolg zijn van het ontmantelen van de bestaande organisaties en het opzetten van een , in zijn woorden, moloch van een werkbedrijf. Bert Wieringa; “Wij willen juist dat de gemeenten op kleine afstand blijven. Dat er nu een voornemen ligt voor één groot werkbedrijf zien wij helemaal niet zitten”.

Datum 8 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal wil bezuinigen op subsidies

gemeenteraad beslist uiteindelijk
gemeenteraad beslist uiteindelijk

STADSKANAAL – Het ombuigingsplan (bezuinigingsplan) voorstel 2016-2019 van de gemeente Stadskanaal is gepresenteerd. Zie ook het persbericht elders op deze site. In Jip en Janneke taal mag je concluderen dat het er niet best voorstaat. De gemeente moet opnieuw bezuinigen om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Verenigingen en stichtingen zijn hiervan de dupe want om anderhalve ton euro te kunnen besparen wordt bij hun in 2018 en 2019 de kraan geknepen. Normaal worden subsidies elk jaar verhoogd maar de gemeente is nu van plan om deze subsidies juist te bevriezen. Wethouder Johan Hamster: “op deze manier blijven de subsidies de komende jaren gelijk aan nu’’. Ook wordt de OZB (onroerende zaakbelasting) omhoog geschroefd. Door het verhogen van de OZB krijgt de gemeente ook weer iets meer geld in de gemeentelijke schatkist.

Omdat de gemeente Stadskanaal qua belastingdruk nog altijd tot de goedkopere gemeenten behoort is de stijging van OZB gerechtvaardigd aldus wethouder Hamster. Als de bezuiniging lukt wordt er in totaal een miljoen minder uitgegeven in 2019 ten opzichte van dit jaar. Een deel van dit geld vloeit ook weer terug naar de gemeenschap in de vorm van nieuwe winkelcentrum projecten, de bouw van een MFA in Cereswijk en extra steun en hulp aan de jeugdzorg en de WMO. Zoals altijd is de gemeenteraad nu aanzet. Die buigt zich maandag 13 juni over de voorstellen van B en W.

Datum 4 mei 2016 Bert Jan Brinkman

Ubbo Emmius regelt per 1 januari het voortgezet onderwijs in Stadskanaal

Het Ubbo Emmius in Stadskanaal
Het Ubbo Emmius in Stadskanaal

STADSKANAAL – Scholengemeenschap Ubbo Emmius wordt dé overkoepelende organisatie in Stadskanaal waar het om voortgezet onderwijs gaat. Ze krijgt namelijk ook de Praktijkschool PrO onder haar gezag. Eerder nam het al twee locaties van het Noorderpoort bestuurlijk over. Dat schrijft het DvhN vandaag in haar krant. Op Praktijkschool PrO krijgen ongeveer tweehonderd moeilijk lerende kinderen uit Stadskanaal en wijde omgeving praktijkonderwijs.

Samenwerking

De school valt nu niet onder een overkoepelende onderwijsorganisatie. Ze is een zogenoemde éénpitter. Om sterker te staan, ging het bestuur op zoek naar een samenwerkingspartner. Die werd eerder dit jaar gevonden in Ubbo Emmius.Toen werd al gesteld dat de mogelijkheden van een bestuurlijke fusie onderzocht zouden worden. Gisteren (tijdens een raadsvergadering) werd duidelijk dat de fusie er inderdaad komt, per 1 januari al. ,,Dat houdt in dat onze school onder het gezag van Ubbo Emmius gaat vallen, maar wel als een aparte school blijft bestaan”, zegt Tijs van Oord, voorzitter van het bestuur van PrO Stadskanaal. ,,Het gevolg is dat wij ons als bestuur per 1 januari opheffen.” Van Oord is blij met de fusie. Kirstin Smid, woordvoerster van Ubbo Emmius: ,,Het is wel zo dat de medezeggenschapsraden nog moeten instemmen met de fusie. Ook is het gewenst dat de gemeente Stadskanaal een positief advies afgeeft.”

Groen licht

Dat deden burgemeester en wethouders gisterenavond tijdens de raadsvergadering. Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie): ,,We zijn blij met dit voornemen. De continuïteit van het praktijkonderwijs in Stadskanaal en omgeving is zo beter gewaarborgd. Als de praktijkschool alleen was doorgegaan, was dat veel moeilijker geweest. Door de fusie kunnen ook de mogelijkheden voor leerlingen om door te stromen worden verbeterd.” De wethouder hoopt dat een gevolg van de fusie ook is dat de praktijkschool niet meer geplaagd wordt door interne perikelen. Die speelden enige tijd geleden en zouden zijn veroorzaakt door de slechte verhouding tussen de toenmalige directeur en personeelsleden. PrO was toen een ‘zwakke school’. De school is nu van dat predicaat verlost en de perikelen zijn verleden tijd.

Hoofdrolspeler

Als de genoemde medezeggenschapsraden akkoord gaan, regelt per 1 januari Ubbo Emmius alle voortgezet onderwijs in de gemeente Stadskanaal. Onlangs nam het ook de twee locaties van het Noorderpoort bestuurlijk over: de gloednieuwe school in het Pagedal en de vestiging aan de Engelandland. Die locaties worden geconfronteerd met krimp en kunnen blijven bestaan als dependances van Ubbo Emmius. ,,Zelf hadden we al twee locaties in Stadskanaal, aan de Maarsdreef en het hoofdgebouw aan de Stationslaan”, zegt Smid. ,,Plus een vestiging in Onstwedde.”

[ Bron: DvhN ]

Datum 24 november 2015 Bert Jan Brinkman

Wethouder Johan Hamster opent Taalhuis

Johan HamsterMUSSELKANAAL – Wethouder Johan Hamster heeft gisterenmiddag in buurthuis de Stobbe in Musselkanaal het éérste Taalhuis van Stadskanaal geopend. Het Taalhuis is een plekje in de wijk waar mensen die moeite hebben met schrijven en lezen kunnen oefenen. Welstad, Noorderpoort, de Bilbiotheek, Humanitas, Netwerkcafé Vrijuit en de Brede School hebben samen met Stichting Lezen en Schrijven dit project mogelijk gemaakt. Na Cereswijk wordt het Taalhuis in meer wijken en dorpen in de gemeente Stadskanaal uitgerold. De opening was in het kader van de Week van de Alfabetisering.

Datum 10 september 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-