Direct naar de inhoud.

Uitreiking certificaten vrijwilligers Taalhuis

Foto: Peter Panneman

VEENDAM – Donderdagmiddag 6 december zijn vijf taal-vrijwilligers gecertificeerd. Zij hebben, net als hun zestien voorgangers, met succes de basistraining voor taalvrijwilliger afgerond om laaggeletterde mensen te helpen beter te leren lezen, schrijven, rekenen en/of te leren werken met de computer. Wethouder Jaap Velema reikte de certificaten uit in het Taalhuis in de bibliotheek van Veendam.

Jaap Velema

Het was tevens de allerlaatste officiële plichtpleging voor de afscheid nemende wethouder Jaap Velema (D66) die binnenkort burgemeester van de gemeente Westerwolde wordt.

Lezen en schrijven

In de gemeente Veendam heeft 16% van de inwoners moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Dit zijn 2750 inwoners. De gemeente Veendam, beroepsonderwijs Noorderpoort, welzijnsorganisatie Compaen, Stichting Lezen & Schrijven en Biblionet Groningen werken samen om deze mensen te helpen. In een Taalhuis worden mensen geholpen op hun eigen niveau en tempo. Het Taalhuis wordt gerund door een professionele coördinator in samenwerking met speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers.

 

Datum 6 december 2018 Bert Jan Brinkman

Taalhuis Pekela is geopend

Opening Taalhuis Pekela, dinsdag 16 mei 2017. Foto: Herman Alink

OUDE PEKELA – Nadat Alian Spelde, teamleider Biblionet Groningen de vele aanwezigen gisteren (16 mei) welkom heette, zei wethouder Hemmes van de gemeente Pekela blij te zijn dat ze nu voor de groep laaggeletterden iets kunnen doen. Een steuntje in de rug. Zo’n 2000 Pekelders hebben op enigerlei wijze een taalachterstand. Dat kan niet direct opgelost worden maar hopelijk wel op termijn flink verminderd.

De gemeente heeft fors geïnvesteerd in de bibliotheekvoorzieningen. We vinden dat kinderen goed moeten kunnen lezen. In mijn eigen jeugd, als klein jongetje, werd ik elke avond voorgelezen door mijn vader, hij was straatmaker en had alleen maar lagere school maar kon wel goed lezen, elke avond uit het boek “Boontje het apenmeisje” en dat was een geweldig boek. Hij las ook zijn eigen kinderen voor en nu doet hij dat bij zijn kleinkinderen. Het is gewoon belangrijk dat kinderen weten hoe fantastisch lezen is en daar kunnen hun ouders veel aan doen, aldus Hemmes.  Hij bedankt de prettige samenwerking die dit Taalhuis tot stand heeft gebracht met Biblionet, De Badde, Stichting Lezen en Schrijven en Noorderpoortcollege.

Vervolgens ging Marian Kiewiet, taalhuiscoördinator een interview doen met de taalambassadeur van Pekela Petra Groen. Zij kon niet lezen en schrijven, haar eerste stapjes zette ze op een schooltje  bij dorpsactiveringscentrum  “Over de brug” , daar werd haar de beginselen van rekenen, lezen en schrijven geleerd . In het begin dacht ze dat zij de enigste was uit Pekela later kwamen er anderen bij. Op het Noorderpoortcollege Winschoten kreeg ze de vakken helemaal onder de knie. Daarna heeft ze een sollicitatiebrief geschreven, totaal onverwachts werd ze uitgenodigd voor een gesprek, paniek brak uit hoe moest ze dit doen. Dit werd in het Taalhuis geoefend maar bleef toch een beetje bang vanwege haar Gronings accent. Hoe aangenaam verrast was ze toen bleek dat ze haar graag wilden en maakten een compliment over de manier van haar spreken. Hierdoor nam haar zelfvertrouwen toe. Petra heeft nu een tijdelijk contract bij Hof van Saksen als schoonmaakster.  Nu durft ze ook over haar problemen te praten met de taal en schrijven. Ze hoopt in de toekomst een vast contract te krijgen.

Ze werd bijgestaan door een taalvrijwilligster. Deze vrijwilligster vertelde dat ze het heel belangrijk vindt dat mensen zich goed weten te redden in de maatschappij en het blijkt als je niet kunt lezen, veel dingen niet goed gaan.

Vervolgens reikte wethouder Hemmes aan een groot aantal vrijwilligers certificaten uit. Daarna moest de wethouder zijn handtekening zetten en de banner op hoogte stellen waardoor het Taalhuis Pekela officieel werd geopend.

Datum 17 mei 2017 Redactie

‘Taalhuis’ in Borger geopend

Foto: PrachtigBorger
Foto: PrachtigBorger
BORGER – Maandag is in Borger één van de drie Taalhuizen geopend in het Hunzehuys (MFA).

Het Taalhuis is een herkenbare plek in de gemeente waar iedereen terecht kan die moeite heeft met lezen, schrijven of het omgaan met de computer. Naast het Taalhuis in Borger zijn ook Taalhuizen ingericht in de MFA’s in Nieuw-Buinen en Valthermond.

In Borger-Odoorn heeft 11 tot 14 procent van de inwoners tussen 18 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Deze mensen kunnen vaak moeilijk aan een baan komen, leven ongezonder en zijn ongelukkiger dan mensen die wel goed kunnen lezen en schrijven. In Borger-Odoorn is dit percentage hoger dan het gemiddelde van 9 % in Drenthe. Landelijke schattingen luidden dat het om 1,3 miljoen inwoners gaat, maar volgens de Algemene Rekenkamer betreft het ruim 2,5 miljoen mensen.

In het dagelijks leven lopen zij tegen veel problemen aan. Formulieren invullen, een treinkaartje regelen, automaten bedienen, informatie zoeken via internet, ondertiteling lezen etc..

“Iedereen de kans geven om mee te doen. Dat is de taak van de politiek. Mensen die om welke reden dan ook op achterstand zijn gekomen, maar zich hier niet op eigen kracht uit kunnen redden, hebben een duwtje in de rug nodig van de maatschappij.” Zegt wethouder Albert Trip.

“Dat begint in ons onderwijs, eigenlijk zelfs al daarvoor. We moeten voorkomen dat er kinderen zijn die al met een achterstand aan de basisschool beginnen. Voor de gemeente is de voorschool, voor kinderen van tweeëneenhalf tot vier jaar, een middel waar we vol op inzetten. Samen met onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang willen we peuters uit een minder talige omgeving iets extra’s geven. Door lerend spelen hopen we dat ook deze kinderen vanaf de eerste dag in groep 1 op hetzelfde niveau als hun vriendjes en vriendinnetjes kunnen meedoen.”

Samen met de partners in de Brede School biedt de gemeente de schoolgaande jeugd allerlei mogelijkheden om op diverse manieren taalvaardig te worden. De Bibliotheek op School is daar bijvoorbeeld een mooi hulpmiddel in. Maar ook De Verteltas, die met veel succes bij De Poolster in Nieuw-Buinen wordt gebruikt. Ook zijn alle jongeren in de gemeente automatisch jeugdlid van de openbare bibliotheek. Dan zijn die jongens en meisjes op zeker moment klaar met school, en kunnen ze allemaal aan hun maatschappelijke carrière beginnen. Helaas blijkt dan toch dat niet iedereen voldoende is toegerust. Er is onder andere zorg over voortijdige schoolverlaters.

Wethouder Trip dacht altijd dat laaggeletterdheid een tijdelijk maatschappelijk probleem was. Omdat er geen nieuwe laaggeletterden meer zouden bijkomen. Maar hij realiseerde zich niet dat je ook je leesvaardigheden kunt verliezen wanneer je er niet genoeg mee doet.

Ook besefte hij onvoldoende dat de wereld steeds ingewikkelder wordt, steeds taliger ook, waarbij bijvoorbeeld het parkeren van de auto, of het reizen met bus en trein, nauwelijks meer kan zonder goed te kunnen lezen.

“Dankzij hun creativiteit – het verzinnen van smoesjes bijvoorbeeld – redden de mensen zich vaak wel. En ze kunnen een eind komen. Ik hoorde vorige week nog van een man die jarenlang voorzitter was van de Ondernemingsraad, de OR. Hij kon dit doen omdat zijn vrouw hem altijd de stukken had voorgelezen. Maar wat een enorme wilskracht vraagt dit, en zoveel extra moeite.” Zegt Trip.

“Vandaag wordt een mooie stap gezet om laaggeletterden nog beter te helpen volwaardig mee te doen in onze complexe maatschappij. Deze mensen zijn vaak enorm creatief en beschikken ook over veel wilskracht. We hopen echter dat ze die eigenschappen straks beter kunnen gebruiken dan alleen verbloemen dat lezen, schrijven, rekenen, computeren, veel moeite kost.“

Het taalhuis, dat vandaag officieel is geopend, moet de verbindende schakels zijn tussen laaggeletterden, met hun specifieke vragen en noden, en de formele en non-formele “hulpverleners”. Dit woord klinkt dramatischer dan het is, want het gaat om zaken als een geschikte cursus, een betrokken taalmaatje, een goede testmethode, een leuke groep lotgenoten.

Ingrid Jeuring, de nieuwe taalpuntcoördinator, gaat vanaf 1 november officieel in functie. Zij zal onder andere gebruik gaan maken van de diensten van taalvrijwilligers, of taalmaatjes.

De taalhuizen, drie in onze gemeente, in Borger, Valthermond en Nieuw-Buinen, zijn het resultaat van de samenwerking van verschillende partijen. Door de bibliotheek, het Drenthe College, Welzijnsgroep Andes/Tinten, de Brede School, de Sociale Teams, de Stichting Lezen en Schrijven, en de gemeente is een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin ze zich verantwoordelijk maken om het aantal laaggeletterden in Borger-Odoorn met 10% te verminderen in de komende 4 jaren.

Datum 1 november 2016 Redactie


-advertenties-