Direct naar de inhoud.

Met een smoesje naar de kerk gelokt. ‘Ik ben er stil van’.

Dirk Swama ontving vandaag een lintje (foto: Wim de Olde)

WILDERVANK-Vandaag is de jaarlijkse lintjesregen. Ook Dirk Swama uit Wildervank viel deze eer ten deel. Daarvoor moest hij wel met een smoesje naar de Grote Kerk van Wildervank gelokt worden.

Opnames van het Wilhelmus op orgel voor een koningsdag special bij RTV Noord, met dat smoesje is Dirk Swama deze ochtend naar de kerk gelokt. Maar niets is minder waar. Dat dringt ook langzaam tot Swama door als plots de burgemeester binnen komt, gevolgd door familie en vrienden. ´In dacht wat krijgen we nou´, zegt een overdonderde Swama, ´wie komt hier zomaar onaangekondigd binnen?´

‘Vandaag staat u centraal’

In werkelijkheid is Dirk naar de Grote Kerk in Wildervank gelokt omdat hij vandaag benoemd wordt tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. ´U zegt heel vaak het gaat niet om mij´, begint burgemeester Berry Link zijn speech, ´maar helaas, vandaag staat u centraal.´

Dirk Swama kreeg het lintje uitgereikt van burgemeester Berry Link in de Oude Kerk te Wildervank (foto: Arienne Dozeman)

Zestig jaar orgnist

Al zestig jaar is Swama actief op het orgel. Daarnaast was hij ook actief betrokken bij de restauratie van de Grote Kerk en van het Walckerorgel in Wildervank en het Van Oeckelenorgel in Oude Pekela. Burgemeester Link: ´Het orgel is voor de heer Swama meer dan een hobby. Hij zet zich al zestig jaar met passie in voor het spelen, maar ook zeker voor het behoud en onderhoud van het orgel. Door de vele uren en de wijze waarop hij zich inzet is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zestig jaar dienstbaar

´Ik ben er stil van´, aldus Swama. ´En ergens ben ik er ook wel erg blij mee. Omdat je toch zestig jaar dienstbaar bent geweest op allerlei gebieden.´

Naast Swama werd ook de heer Visscher-van der Zwaag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Oosterveld en de heer Meijerman werden benoemd tot Ridder.

Datum 30 april 2022 Arienne Dozeman

Flinke lintjesregen in Borger-Odoorn: Acht onderscheidingen

.

BORGER-ODOORN – Een flinke regen aan lintjes afgelopen maandag tijdens de jaarlijkse lintjesregen in Borger-Odoorn. Acht mensen, waaronder twee echtparen, kregen van burgemeester Jan Seton een lintje uitgereikt. De gelukkigen kregen van de burgemeester persoonlijk een telefoontje dat het Zijne Majesteit de Koning had behaagd hen te onderscheiden voor hun verdiensten voor de samenleving.

De volgende inwoners van de gemeente kregen een onderscheiding:

Hendrik IJlenhave

IJlenhave is al tientallen jaren actief voor de Voetbalvereniging VV EEC. Zo is hij vanaf 1984 25 jaar bestuurslid geweest. Hij heeft diverse functies in het bestuur gehad, waaronder die van voorzitter. De laatste 25 jaar vervult hij de functie van consul en keurt hij de velden.

Ook organiseert de heer IJlenhave al 35 jaar lang de wekelijkse kaartavond van de Voetbalvereniging. En sinds 2008 is de heer IJlenhave de voorzitter van de Vrijwilligerscommissie van de Voetbalvereniging. De heer IJlenhave maakt en regelt al 40 jaar dat er oud papier wordt gehaald in de dorpen Ees en Eesergroen. De opbrengst van dit papier komt ten goede van de voetbalvereniging en de Daltonschool Ees.

Sinds 1973, dus ruim 47 jaar, is de heer IJlenhave als vrijwilliger betrokken bij de Toneelvereniging Rederijkerskamer Ees. Hij vervult hierbij hand-en-spandiensten van verschillende aard. Vanaf het moment dat zijn kinderen in de 70-er jaren naar de lagere school gingen is de heer IJlenhave betrokken geraakt bij het reilen en zeilen van de school. Hij begon als lid van de Ouderraad en ging – ook nadat zijn kinderen allang van school waren – door als vrijwilliger bij de vele activiteiten die georganiseerd werden. En nog steeds wordt er regelmatig een beroep op hem gedaan. En ‘nee’ zeggen is er dan niet bij.

Fenna IJlenhave-Scholten

Fenna is vanaf 1973 lid van de Toneelvereniging Rederijkerskamer Ees. En al tientallen jaren is ze actief in het bestuur. In 1980 begon ze als voorzitter, maar al snel verruilde ze deze functie voor die van penningmeester. Daarnaast zit ze ruim 25 jaar in de rollencommissie. De kaartverkoop voor de jaarlijkse toneeluitvoeringen is ook een taak die mevrouw IJlenhave met veel plezier verzorgt. Evenals de coördinatie van de verlotingen die tijdens deze uitvoeringen gehouden worden. Als dank voor haar inzet voor de Rederijkerskamer Ees is mevrouw IJlenhave in 2013 benoemd tot Lid van Verdienste.

Vanaf 2007 is mevrouw IJlenhave vrijwilligster bij het Woonzorgcentrum Borgerhof in Borger. Ze organiseert en begeleidt dan bij de sjoelactiviteit. Ook binnen de Commissie Ees/Eesergroen  heeft ze de rol van penningmeester op zich genomen. Dit is ze al sinds 1982. Naast de financiële zaken regelt ze ook de zelfgemaakte kerstpakketten voor de bejaarde Eesenaren. En brengt ze bezoekjes bij geboorte, verjaardag, huwelijk, ziekte of overlijden. Daarnaast loopt ze voor diverse goede doelen met de collectebus bij de deuren in Ees langs. Tenslotte verzorgt ze samen met haar echtgenoot de kaartavonden van de Voetbalvereniging VV EEC.

Sjoerd Elsinga

Hij is meer dan 35 jaar actief binnen de Protestantse Gemeente Borger. Zo was en is hij in deze jaren jeugdleider, scriba, ouderling en commissielid. Ook in het kerkelijk ontmoetingscentrum ’t Anker is hij als vrijwilliger actief met bardiensten. Daarnaast is de heer Elsinga sinds 2006 vrijwilliger bij Het Vakantiebureau van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). Hij gaat als vrijwilliger mee met de vakantieweken en bezorgt de deelnemers die extra zorg nodig hebben vanwege hun leeftijd, gezondheid of lichamelijke beperking, een mooie vakantie. Dit doet hij ook sinds 6 jaar bij de Stichting Zonnebloem afdeling Borger-Odoorn. Daar is hij ook de penningmeester van.

Vanuit de Protestantse Gemeente Borger is het project My Home Borger opgezet. Als ‘maatje’ bezoekt en onderhoudt de heer Elsinga contact met de kwetsbare mensen die hiervoor zijn aangemeld via het Sociale Team van de gemeente Borger-Odoorn. Daarnaast is hij enorm ondersteunend en biedt hij allerlei hand-en-spandiensten voor wie dat maar nodig heeft. Sinds een jaar is de heer Elsinga ook vrijwilliger als chauffeur/reisleider op de PlusBus Borgern-Odoorn. De PlusBus organiseert leuke uitstapjes voor ouderen.

Antje Elsinga-Van der Velde

Antje Elsinga is meer dan 30 jaar actief binnen de Protestantse Gemeente Borger. Zo was en is zij in deze jaren jeugdleider, pastoraal medewerker, contactdame en gastvrouw bij diverse activiteiten van de kerk. Ook is mevrouw Elsinga sinds 2006 vrijwilliger bij Het Vakantiebureau van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). Zij werkte in de vakantieweken mee als gediplomeerd verzorgende. De vakantiegangers zijn allen mensen die zorg nodig hebben vanwege hun leeftijd, gezondheid of lichamelijke beperking. Mede dankzij de zorg van mevrouw Elsinga is het mogelijk dat deze mensen van een fijne vakantie kunnen genieten.

Daarnaast is mevrouw Elsinga al ruim 14 jaar als vrijwilliger betrokken bij Hospice ’t Huis van Heden in Emmen. Haar werk bestaat dan vooral uit ‘het er zijn’ voor de gasten en hun naasten. Niet alleen in het Hospice, maar ook in de thuissituaties.

Vanuit de Protestantse Gemeente Borger is het project My Home Borger opgezet. Ook mevrouw Elsinga bezoekt en onderhoudt als ‘maatje’ contact met de kwetsbare mensen die zijn aangemeld via het Sociale Team van de gemeente Borger-Odoorn.

Ina Habing-Mulder

Ina zet zich al jaren geheel belangeloos in voor haar dorp en omgeving. Zo is ze al 28 jaar collectant en organisator voor het Longfonds. Ze verdeelt de route van haar gebied onder de collectanten, maar gaat zelf ook langs de deur.

Bij de Vrouwen van Nu Buinerveen is mevrouw Habing al 22 jaar actief. Onder andere als secretaresse, webmaster en PR-vrouw. 12 jaar lang is ze lid van de Ouderraad van de openbare basisschool OBS 75 in Nieuw-Buinen geweest. Naast haar voorzitterschap, was ze ook verkeersbrigadier en was ze leesouder. Ze begeleidde de leerlingen naar de bibliobus en dankzij haar kreeg de school een heuse bibliotheekhoek. Dat lezen haar nauw aan het hart ligt, komt ook door haar werk. Ze is als leesconsulent/ bibliothecaris werkzaam bij Biblionet Groningen. Naast haar gewone werk promoot ze in haar eigen tijd het plezier in lezen. Dit doet ze bij allerlei activiteiten in de provincie Groningen (én daar buiten).

Sinds 2007 zit mevrouw Habing in het bestuur van Plaatselijk Belang Buinerveen/ Nieuw-Buinen West. In diverse rollen heeft ze de afgelopen jaren ingezet voor het dorp en haar bewoners. Ze treedt op als vertegenwoordiger van het dorp in overleggen met diverse instanties. In de Drentse Veenkoloniën wordt een groot windmolenpark De Drentse Monden en Oostermoer ontwikkeld. Hier is veel verzet tegen. Maar door het instellen van een Bewonersadviesgroep is het de bedoeling om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen gebiedsfonds waarin de meeste inwoners van het veengebied zich herkennen en waarmee de leefbaarheid in het gebied vergroot kan worden.

Mevrouw Habing heeft zich direct vanaf de oprichting aangemeld voor deze commissie. Op termijn zullen de commissieleden optreden als aanspreekpunt, vraagbaak en ambassadeur. Geen geringe taak!

Johan Schoemakers

Johan is 42 jaar actief geweest binnen de Sint Joseph Parochie in Zandberg. Hij was in die jaren o.a. parochieraadslid, secretaris, wijkvertegenwoordiger, penningmeester en budgethouder van deze kerk. Daarnaast was hij in de jaren 80 6 jaar voorzitter van de Christelijke Muziekvereniging Harmonie in 2e Exloërmond.

Ook heeft hij zich in de jaren 80 als vrijwilliger bij Dorpsbelangen Valthermond ingezet bij de reconstructie van het dorp Valthermond. Zijn kennis als ingenieur heeft hij gebruikt bij de overleggen met de gemeente en dit alles heeft er in geresulteerd dat er een nieuw/ beter plan kwam te liggen, waarbij oude elementen in het dorp gespaard werden. Het kanaal met haar bruggen is nu nog steeds één van de pareltjes in het dorp Valthermond.

Tenslotte is de heer Schoemakers sinds 2001 tot heden actief binnen de Tennisvereniging Valthermond. Niet alleen als bestuurslid/ penningmeester, maar ook als verantwoordelijk man voor het onderhoud van de tennisbanen. Hij zorgt er voor dat de banen er altijd weer keurig bij liggen. En ook buiten de banen is hij de man die de onderhoudswerkzaamheden plant en aanstuurt.

Gerrit Regts

Regts ontdekte de gitaar in zijn tienerjaren. Dankzij een Indo-familie heeft hij via Hawaii muziek, de grondbeginselen van het gitaarspelen geleerd. De rest leerde hij door veel te kijken, te luisteren en heel veel te oefenen (ten koste van schoolresultaten). En zo is hij in 1970 in Emmen als gitarist bij een jongerenkoor(gospelgroep) gaan spelen. In 1978 werd hij ook de “muzikaal leider” van dit koor. Dit was hij tot 1988. In 1998 is hij als gitarist bij het mannenkoor de Hondsrugzangers begonnen. Dit heeft hij tot de opheffing van het koor in 2017 gedaan.

En inmiddels was hij ook al gitarist en ondersteuner van de dirigent bij het Popkoor Pop oet Ies. En dat is hij nu nog steeds. In 1989 is de heer Regts begonnen als vrijwilliger bij de Woonwijkcentrum De Paasbergen in Odoorn. Als medewerker/bestuurslid was hij wekelijks bezig met het digitaliseren en archiveren van het beeldmateriaal voor de video-omroep ‘In de Kieker’. Ook verzorgde hij uitzendingen via het interne tv-kanaal van De Paasbergen. Toen een aantal jaren geleden de video-omroep stopte zorgde de heer Regts ervoor dat al het archiefmateriaal veilig bij het Drents Archief terecht kwam en zo dus bewaard blijft.

De heer Regts bleef als penningmeester van Vitaal Paasbergen actief binnen het Woonwijkcentrum. Het doel van Vitaal Paasbergen is het werven van gelden/giften uit diverse fondsen en organisaties, om extra te kunnen besteden aan alle inwoners van De Paasbergen. Dit werk doet hij nu nog steeds. Jaarlijks wordt in Odoorn de Drentse Wandel 4-Daagse (DW4D) georganiseerd. De heer Regts heeft voor deze organisatie in de technische dienst gewerkt. En ook bij deze organisatie  kwam zijn liefde voor de film weer goed van pas. Al 18 jaar maakt hij filmverslagen van de DW4D.

Jan Schuilenburg

Hij heeft zich vanaf 1973 tot heden als vrijwilliger ingezet voor de voetbalvereniging in Odoorn. Zowel in het bestuur als in het onderhoud van de velden en het materiaal. Als vrijwilliger in de kantine en in de schoonmaak. En als “politieagent” tijdens de stille periodes. Dagelijks fietst hij dan langs het sportpark om te zien of er geen rare dingen zijn gebeurd en of de trainers de deuren goed hebben afgesloten. Zijn inzet voor de voetbalvereniging heeft zich ook vertaald in de onderscheidingen Lid van Verdienste en de Gouden KNVB-Bondsspeld.

Ook was hij bijna 40 jaar bestuurslid bij de IJsvereniging Schoonmeer in Odoorn. Hij zorgde ervoor dat de ijsbaan winterklaar was en als er dan eindelijk ijs lag stuurde hij het baanvegersgilde aan, die er dan voor zorgde dat de baan er steeds perfect bij lag. Er zijn diverse Drentse en Nederlandse Kampioenschappen op ‘zijn’ baan verreden. En ook bij deze vereniging is de inzet van de heer Schuilenburg niet onopgemerkt gebleven. Zijn inzet werd ook hier beloond met de benoeming tot Lid van Verdienste en daarnaast ook met de Zilveren Erespeld van de KNSB.

Tenslotte was hij 25 jaar lang betrokken bij de opbouw van het festivalterrein voor het jaarlijkse 5-daagse SIVO-festival in Odoorn. Het SIVO Internationaal Folkloristisch Dansfestival werd in de zomer van 1985 voor de eerste keer in Odoorn georganiseerd en is een festival met zang, dans en kleurrijke klederdrachten, en vele authentieke muziekinstrumenten. Het SIVO was met jaarlijks 18 tot 20 buitenlandse groepen uitgegroeid tot het grootste folklore-festival van Nederland en behoorde daarmee tot de grootste in zijn soort binnen Europa.

Datum 26 april 2021 Hielke Bosch

Drie onderscheidingen tijdens lintjesregen Stadskanaal

.

STADSKANAAL – In Stadskanaal ging burgemeester Klaas Sloots maandag langs bij de gelukkigen die een lintje kregen opgespeld tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Dit jaar werden Adri van der Vegt uit Stadskanaal en Bert ten Hoff uit Musselkanaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wubbe Wilts uit Stadskanaal is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Adri van der Vegt; is al 50 jaar lid van de voetbalclub SJS uit Stadskanaal. Al die jaren zorgt hij er al voor dat iedereen met veel plezier kan voetballen bij de vereniging. Daarnaast wandelt meneer iedere maand met een oudere van Parkheem en verricht meneer vanaf 1974 vrijwilligerswerk voor de Protestantse Kerk in Stadskanaal. Hij steekt graag de handen uit de mouwen voor familie, vrienden en kennissen.

Adri van der Vegt krijgt zijn onderscheiding. (Foto: Gemeente Stadskanaal)

Bert ten Hoff; is erelid van V.V. Musselkanaal. Vanaf 1985 is hij leider van jeugdelftallen en sinds enkele jaren is hij ook leider/grensrechter van seniorenelftallen. Hij heeft daarnaast ook als wedstrijdsecretaris sinds 1992 in het bestuur van de vereniging gezeten. Ook bij een andere sport deed ten Hoff vrijwilligerswerk: voor Runners Stadskanaal is hij penningmeester. Bij de Lokale Omroep Stadskanaal (de voorloper van RTV1) deed hij van 1990 tot 2005 verslag van voetbalwedstrijden.

Bert ten Hoff (Foto: Gemeente Stadskanaal)

Wubbe Wilts: Wubbe wordt geroemd wegens zijn grote inzet voor de amateurmuziekbeoefenaars in Groningen en Drenthe. Al ruim 30 jaar is Wilts lid van verschillende (landelijke) commissies en besturen van muziekstichtingen en -verenigingen. Hiermee bevordert hij de samenwerking tussen muziekverenigingen in Groningen en Drenthe en worden muziekevenementen georganiseerd. Daarnaast is hij vanaf 1998 verkeersregelaar en haalt hij al ruim 15 jaar oud papier op om inkomsten te werven voor de PKN Kerk in Stadskanaal.

Ben Wilts (Foto: Gemeente Stadskanaal)

 

Datum 26 april 2021 Hielke Bosch

Lintjesregen: twee onderscheidingen in Veendam

Burgemeester Sipke Swierstra (Foto: Ariënne Dozeman/RTV1)

Traditiegetrouw worden op de dag voor koningsdag de koninklijke onderschedingen uitgereikt, de lintjesregen. In Veendam ging burgemeester Sipke Swierstra met de traditionele paardentram bij de mensen thuis langs. Vanwege de coronamaatregelen dit jaar geen uitreiking op het gemeentehuis. De gelukkigen werden vandaag thuis verrast. Voor koffie en gebak was gezorgd en het zonnetje deed de rest.

Hilda van IJsselmuide – Wijnholds

Eerste halte: vrijwilligster Hilda van IJsselmuide – Wijnholds. Zo is ze al meer dan 35 jaar betrokken bij Wijkvereniging Sorghvliet. Ze heeft in die jaren diverse activiteiten georganiseerd en bestuursfuncties bekleed, waaronder voorzitter. Daarnaast is ze al 25 jaar vrijwilligster in Meander, locatie Veenkade Veendam. Ze bemant het winkeltje, helpt bij de jaarlijkse oliebollenmiddag, organiseerde de kaartmiddagen en verzorgt de bingomiddagen. Verder leidt ze de handwerkclub en helpt bij alle voorkomende activiteiten. Ze helpt ook al 25 jaar actief bij de FNV Belastingservice. Burgemeester Sipke Swierstra: “Mevrouw Van IJsselmuide helpt mensen graag en heeft voor iedereen aandacht. Ze is een toegewijde stabiele kracht en zet zich al jaren lang in voor de gemeenschap. Om die reden is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.”

Aeilt Hassing

Tweede halte: Aeilt Hassing, hij kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet bij Sportvereniging Veld- en Zaalvoetbal Veendam (V&Z).

Hij is altijd het aanspreekpunt voor vragen en besteed vele uren aan de club met zijn activiteiten. De heer Hassing is inmiddels al ruim 16 jaar voorzitter van V&Z Veendam. Daarnaast heeft hij als ervaren scheidsrechter vele aspirant scheidsrechters begeleidt bij hun eerste stappen in arbitrageland. Deze scheidsrechters hebben zijn wijze van het overdragen van kennis en kunde als zeer positief ervaren. Burgemeester Sipke Swierstra: “Als voorzitter van V&Z is hij de man die de zaken dusdanig weet te organiseren dat vele zaalvoetbalteams hun hobby kunnen beoefenen. Dankzij zijn inzet kunnen de voetballers op een goede manier hun sport beoefenen. Door vele uren en de wijze waarop hij zich al vele jaren inzet is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.”

Datum 26 april 2021 Arienne Dozeman

Buunermonder met hart voor muziek geridderd

NIEUW-BUINEN – Marinus Verkuil uit Nieuw-Buinen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde vanmiddag in het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Verkuil was bij het conservatorium hoofd van de opleiding Docent Muziek. Hij volgde zelf de opleidingen Schoolmuziek en Orkestdirectie, waarna hij als muziekdocent in onderwijs ging werken. Via het Lauwers College in Buitenpost kwam hij in aanraking met het Prins Claus Conservatorium. In 2000 maakte hij de overstap, twee jaar later werd hij het hoofd van de opleiding.

Verkuil wordt geroemd vanwege zijn inzet om iedereen, ongeacht achtergrond, kennis te laten maken met muziek en ze te enthousiasmeren. “Vanuit de diepgewortelde overtuiging dat iedereen in aanraking moet kunnen komen met kwaliteitsmuziek zorgde hij er voor dat zijn studenten in vele projecten in de samenleving aan het werk waren”, klinken de lovende woorden.

Speciaal onderwijs

Gedurende zijn loopbaan raakte Verkuil steeds meer betrokken bij het speciaal onderwijs. “Dit heeft er onder meer in geresulteerd dat vanuit het conservatorium nu landelijk scholing wordt aangeboden aan docententeams van het speciaal onderwijs waarin zij geprofessionaliseerd worden in het bieden van kwalitatief goed muziekonderwijs.” Verder was Verkuil betrokken bij Stichting Music4All, waarin samenwerkingen tot stand komen tussen mensen met een beperking en onder andere studenten en docenten van het Conservatorium.

 

 

Bron: RTV Drenthe

Datum 19 september 2020 Hielke Bosch

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen in Veendam

VEENDAM – Op 3 juli worden niet alleen in Stadskanaal en Borger-Odoorn Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Op vrijdag om 10.00 uur ontvangen ook de vijf personen in de gemeente Veendam hun Koninklijke onderscheiding.

Door de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus kon de uitreiking op 24 april niet op de gebruikelijke wijze doorgaan. Vrijdag 24 april waren de ontvangers van een Koninklijke onderscheiding alvast door burgemeester Sipke Swierstra gebeld.

De Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt door burgemeester Sipke Swierstra in Cultuurcentrum vanBeresteyn aan het Museumplein in Veendam.

 

Ontvangers

De ontvangers van een Koninklijke onderscheiding zijn:

•             Jan van der Meijden (1941), Veendam

•             Jan Rijks (1943), Wildervank

•             Ina Norder – Kruizinga (1953), Veendam

•             Bert Kraan (1938), Wildervank

•             Trijnie Hadders – Koekoek (1950), Wildervank

Datum 3 juli 2020 Bert Jan Brinkman

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen Borger Odoorn

BORGER – Vrijdag 24 april was de dag van de jaarlijkse Lintjesregen. In de gemeente BorgerOdoorn kregen vijf mensen te horen dat ze een Koninklijke onderscheiding zouden ontvangen. Vanwege de coronamaatregelen was het helaas niet mogelijk om de onderscheidingen daadwerkelijk op 24 april uit te reiken. Burgemeester Jan Seton had daarom elke decorandus ‘s ochtends telefonisch medegedeeld dat ze Koninklijk onderscheiden zijn.

Drie juli

Inmiddels is bekend dat de uitreiking van de onderscheidingen plaats gaan vinden op vrijdag 3 juli op verschillende locaties:

  • 10.30 uur Dhr. En mevrouw Ekkelkamp-Ubels in Oes Hokkie in Klijndijk
  • 13.00 uur Dhr. Smeenk in het gemeentehuis in Exloo
  • 15.00 uur Dhr. Schuurman in het gemeentehuis in Exloo
  • 16.30 uur Dhr. Hadders in dorpshuis Meester Hekman Hoes in Drouwen
Datum 2 juli 2020 Bert Jan Brinkman

Uitreiking lintjes eerste taak waarnemend burgemeester

STADSKANAAL – Aankomende vrijdag 3 juli reikt waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt de lintjes uit aan de inwoners die op 24 april het nieuws hoorden over hun Koninklijke onderscheiding. Op die dag verraste locoburgemeester Johan Hamster de vijf inwoners met het nieuws over hun onderscheiding door langs te gaan met een bos bloemen.

Virus

Door de maatregelen rondom het coronavirus ging de traditionele lintjesregen niet door. Aankomende vrijdag is landelijk uitgeroepen tot de dag van de uitreiking. In de gemeente Stadskanaal is de uitreiking de eerste publieke taak van waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt na haar beëdiging op donderdagavond.

“Ik vind het een eer om mijn periode in Stadskanaal te starten met het uitreiken van de lintjes. De gedecoreerden zetten zich al jarenlang, sommigen zelfs al 50 jaar, belangeloos in voor de maatschappij. Ik vind het mooi dat ik ze vrijdag in het bijzijn van hun vrienden en familie in het zonnetje mag zetten” , aldus Yvonne van Mastrigt, waarnemend burgemeester gemeente Stadskanaal.

 

Datum 2 juli 2020 Bert Jan Brinkman

Lintjesregen Stadskanaal in andere vorm

STADSKANAAL – Traditioneel worden voor Koningsdag de Koninklijke onderscheidingen door de burgemeester uitgereikt aan inwoners die zich belangeloos hebben ingezet voor de medemens. Vanwege het coronavirus worden er geen lintjes uitgereikt, maar krijgen de inwoners wel te horen dat ze een onderscheiding krijgen. Locoburgemeester Johan Hamster verraste vrijdag 24 april vijf inwoners met het nieuws over hun onderscheiding. De volgende vijf inwoners krijgen een lintje:

Mevrouw J.M. Nijhof-Keizer
Mevrouw is onder meer initiatiefneemster van De Eeuw Van Mijn Ubbo en bestuurslid voor de stichting. Van 1997 tot 2018 zette ze zich in voor KWF Kankerbestrijding, onder andere als secretaris voor de afdeling gemeente Stadskanaal. Dit deed ze lange tijd naast haar vrijwilligerswerk voor de Gereformeerde Kerk Stadskanaal (1980 – 2007). Mevrouw is benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.

De heer S. Greving en mevrouw G.J. Greving-van Bentem
Dit echtpaar doet al ruim 40 jaar vrijwilligersactiviteiten voor de Protestantse gemeente Stadskanaal, waaronder het rijden van ouderen naar de kerkdienst. Daarnaast zijn ze onder meer beiden EHBO’er bij sportwedstrijden en evenementen en lopen ze sinds jaar en dag collecte voor verschillende goede doelen. Mevrouw Greving is sinds 1985 actief bij de Christelijke Sportvereniging (CSV) Stadskanaal. Bovendien is ze al 25 jaar trainer bij gehandicaptensportvereniging DWS Stadskanaal, waar meneer een aantal jaren bestuurslid is geweest. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje–Nassau.

De heer J.N. Huiges en mevrouw G. Huiges-Wigchers
Meneer Huiges is medeoprichter van volleybalvereniging VCO ’72, hij fluit bij de vereniging en in Noord-Nederland wedstrijden. Mevrouw Huiges is onder andere bekend van het voorlezen van Groningstalige verhalen op RTV Westerwolde, wat ze tot 2012 deed. Bovendien deed ze ruim 30 jaar vrijwilligersactiviteiten voor CVSO Onstwedde. Ook nu is ze nog actief, voor buurtschap Smeerling. Meneer Huiges is al sinds 1970 actief voor voetbalvereniging Onstwedder Boys. Dit deed hij als bestuurslid, elftalleider en tegenwoordig als scheidsrechters en klusjesman. Ook mevrouw is op de club te vinden als organisator van ‘pupil van de week’ en achter de bar voor de kantinediensten. Beiden zijn al ruim 15 jaar vrijwillig actief in het woonservicecentrum De Bolderborg in Vlagtwedde. Samen verrichten ze tot op de dag van vandaag veel mantelzorg voor familie, vrienden en kennissen. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Nieuwe datum nog niet bekend
De landelijke organisatie Koninklijke onderscheidingen organiseert een nieuwe datum waarop de lintjes daadwerkelijk worden opgespeld, in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s van de gedecoreerden.

Datum 24 april 2020 Bert Jan Brinkman

Vijf Koninklijke onderscheidingen in de gemeente Veendam

VEENDAM – Ter gelegenheid van Koningsdag hebben vijf personen in de gemeente Veendam een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Door de huidige omstandigheden kon de uitreiking niet op de gebruikelijke wijze doorgaan. Op vrijdag 24 april 2020 zijn de ontvangers van een Koninklijke onderscheiding door burgemeester Sipke Swierstra gebeld. Veendammer van het Jaar Peter Panneman bezorgde vrijwel gelijktijdig, op gepaste afstand, een bos bloemen en gebak. De uitreiking van de Koninklijke onderscheiding is op een nog nader te bepalen moment.

Bijzondere omstandigheden

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet mogelijk de lintjes fysiek uit te reiken. Burgemeester Sipke Swierstra: “Het is jammer, maar zeker begrijpelijk, dat de fysieke uitreiking nu niet door kan gaan. Ik ben blij dat wij toch een manier hebben gevonden om deze bijzondere personen de eer te geven die zij verdienen. Zodra het mogelijk is, komt er een feestelijke uitreiking van de Koninklijke onderscheiding ”. De ontvangers van een Koninklijke onderscheiding zijn:

·         Jan van der Meijden (1941), Veendam

·         Jan Rijks (1943), Wildervank

·         Ina Norder – Kruizinga (1953), Veendam

·         Bert Kraan (1938), Wildervank

·         Trijnie Hadders – Koekoek (1950), Wildervank

Ina Norder – Kruizinga

Foto: Peter Panneman

Mevrouw Norder – Kruizinga zet zich al lang in voor de Veendammer samenleving vanuit onder andere het wijk- en buurtbeheer en de avondvierdaagse. Vooral voor Veendam Noord was ze de aanjager bij verschillende initiatieven. Van 1995 tot 2019 was zij actief lid van het Bewoners Overleg Veendam en de Commissie Huurzaken. In beide rollen behartigde zij de belangen van de inwoners. Zij was ook de drijvende kracht achter de Wijkkrant van Veendam Noord. Mevrouw Norder – Kruizinga wordt omschreven als een betrokken persoon die zich bevlogen inzet voor het algemeen belang. Om die reden wordt zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 Jan van der Meijden

Foto: Peter Panneman

De heer Van der Meijden is al vele jaren actief als vrijwilliger en heeft zitting genomen in diverse belangenorganisaties en besturen. Op dit moment is hij ruim 10 jaar voorzitter van CDA afdeling Veendam-Wildervank en is hij voorzittermeester van de Odd Fellows Adriaan Geerts Wildervanck loge nummer 83. De heer Van der Meijden is een gedreven, enthousiaste en maatschappelijk zeer betrokken man die zich al lange tijd op inzet voor de samenleving. Om die reden wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jan Rijks

Foto: Peter Panneman

De heer Rijks is van 1976 tot 2013 actief geweest als wijkouderling in bij de Protestantse Gemeente Wildervank. Nog steeds vervult hij een actieve rol binnen de Protestantse Gemeente Wildervank door het bieden van pastorale steun aan ouderen en fondswerving voor de restauratie van de monumentale Grote Kerk. Hij heeft zich ook actief ingezet voor de restauratie van de grafmonumenten rondom de Margaretha Hardenbergkerk. Binnen het wijk- en buurtbeheer is hij betrokken geweest bij het organiseren van diverse evenementen, zoals de Scheepsjaogersdagen. Momenteel is hij onder andere penningmeester van Wijk- en buurtbeheer Wildervank en lid van de familieraad van Cosis. Hij wordt omschreven als een betrokken persoon die anderen ondersteuning biedt. Om die reden wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Bert Kraan

Foto: Peter Panneman

De heer Kraan is sinds 2002 actief als raadslid voor de fractie Gemeentebelangen en organiseert sinds 2004 koopavondconcerten in Cultuurcentrum vanBeresteyn. Iets wat klein is gestart, is uitgegroeid tot een begrip in Veendam en de regio. Het idee hiervoor ontstond vanuit zijn betrokkenheid bij de stichting Kleinkunst Veendam. Op deze laagdrempelige manier wil hij bezoekers kennis laten maken met verschillende artiesten en het cultureel aanbod. De koopavondconcerten worden bezocht door gemiddeld 150 personen per avond. Ook is de heer Kraan sinds 2002 bestuurslid, orgelman en planner bij Draaiorgel Zwarte Dorus. Hij wordt omschreven als een sympathiek, actief en betrokken persoon die zich met tomeloze energie inzet voor de samenleving. Om die reden wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Trijnie Hadders – Koekoek

Foto: Peter Panneman

Mevrouw Hadders – Koekoek is sinds de jaren ’70 actief in het vrijwilligerswerk. Ze is de stuwende kracht achter een sjoelclub, kinderclub, kaartclub en bingo. Ook is zij secretaris van dorpshuis Bijleveld dat zij vertegenwoordigt in het wijkteam Wildervank. Voor de sportfederatie organiseert zij fietstochten en de avondvierdaagse. Bij v.v. Wildervank is zij sinds begin jaren ’80 actief en onafgebroken betrokken onder andere als kantinemedewerker en organiseert zij het sinterklaasfeest. Mevrouw Hadders – Koekoek zet zich al jarenlang belangeloos in als vrijwilliger bij verschillende organisaties. Daarom wordt zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Update:

De gemeente Veendam heeft een video online gezet. De video is te bekijken door hier te klikken.

Burgemeester Swierstra  Foto: Peter Panneman
Bert Kraan neemt de bloemen en gebak in ontvangst.  Foto: Peter Panneman
Datum 26 april 2020 Bert Jan Brinkman


-advertenties-