Direct naar de inhoud.

NOS gaat samenwerken met lokale omroepen

Door: Ariënne Dozeman

RTV1/HILVERSUM – Om de lokale journalistiek te versterken gaat de NOS samenwerken met regionale en lokale publieke omroepen. Daarom zoekt de NOS ruim 60 nieuwe journalisten die verspreid over Nederland voor de lokale omroepen aan de slag zullen gaan. Zo ook voor RTV1.

4,5 miljoen

Goede regionale en lokale journalistiek is essentieel voor een goed werkende democratie en goede informatievoorziening, zo is de gedachte. Om de plannen te realiseren heeft minister Slob van Onderwijs 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. De nieuwe journalisten zijn in dienst van de NOS, maar gestationeerd bij de lokale omroepen.

Wie denkt zijn of haar regio journalistiek te kunnen versterken kan nog tot en met zondag 21 februari solliciteren via deze link.

Datum 18 februari 2021 Hielke Bosch

Lokale omroepen doen veel voor weinig

DEN HAAG – De meeste Nederlandse gemeentes hebben een Publieke Lokale Omroep die op verschillende platformen (internet/social media, radio, televisie) actief is. Maar met een zeer beperkt budget is het maken van een ‘lokaal toereikend media-aanbod’ best nog een hele klus.

Als het om ‘potentieel’ bereik gaat, is er geen vuiltje aan de lucht bij de lokale omroep. Bijna alle Nederlanders (93 procent) wonen in een gemeente met een publieke lokale omroep. Ruim 90 procent van de Nederlandse gemeenten heeft een lokale omroep, een percentage dat sinds 2000 alleen maar gestegen is (toen was het 84 procent).

Bron: NLPO – Streekomroepen in 2017

Streekomroepen
Het aantal lokale omroepen neemt af omdat bij gemeentelijke herindelingen ook de omroepen fuseren. In 2000 waren er nog 324 lokale omroepen, in 2017 was dat gedaald tot 256. Verder is er in ruim 40 procent van de Nederlandse gemeenten inmiddels een streekomroep actief die een uitzendlicentie heeft voor meerdere gemeenten. Gemiddeld zendt een streekomroep in drie gemeentes uit.

Bekostiging
Budgetten verschillen enorm en daardoor verschilt ook de afhankelijkheid van vrijwilligers en de mate van professionaliteit. Omroepen in grote gemeenten die extra financiering krijgen en ook reclamegeld binnenhalen, kunnen journalistiek wel degelijk een rol spelen. Maar omroepen in kleine gemeenten die uitsluitend afhankelijk zijn van de gemeentelijke bijdrage moeten roeien met erg korte riemen.

Met een norm van € 1,14 per huishouden heeft een gemeente van 25.000 inwoners (160 gemeenten zijn kleiner dan dat) een budget € 13.000. Daar moet alles van betaald worden: huisvesting, apparatuur, Buma-rechten, schoonmaken, zendmasten, personeel, koffie en thee, internet, de boekhouder en dan moet er ook nieuws gemaakt worden.

  • Bron: Piet Bakker – Het stimuleringsfonds voor de journalistiek (SVDJ.nl). Het hele verslag kun je hier verder lezen.
Datum 14 juli 2018 Bert Jan Brinkman

Nieuwe lokale Omroep Midden-Groningen

MIDDEN-GRONINGEN – Op 1 januari 2018 ontstaat de nieuwe gemeente Midden Groningen uit de fusie-gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. In deze drie gemeenten waren decennialang verschillende lokale omroepen actief. Ook die moeten hervormen. De mediawet geeft aan dat er slechts één publieke lokale omroep actief mag zijn binnen een gemeente. Door een nieuwe overkoepelende omroepstichting op te richten wordt aan deze eis voldaan.

Twee vensters

De nieuwe zendgemachtigde heeft gekozen voor een verdeelsleutel constructie. De huidige Lokale omroepen kunnen blijven uitzenden via deze stichting. Stichting Mediagroep Midden-Groningen gaat met twee aparte radiovensters en een TV kanaal verder en zal de zendmachtiging beheren.

Financiering

Op dit moment is de lokale omroep Slochteren (Regio FM) actief voor de gemeente Slochteren, Radio Compagnie voor Hoogezand-Sappemeer en Omroep Menterwolde voor de gemeente Menterwolde. Vanaf begin 2018 zal Radio Menterwolde stoppen met uitzenden. De andere twee radiozenders blijven bestaan en vallen onder de verantwoordelijke ‘zendgemachtigde’ Stichting Mediagroep Midden-Groningen. De financiering om de radiozenders en hun studio’s in de lucht te houden komt dan ook bij deze stichting vandaan. Van de subsidiegelden worden ook de gemeenschappelijke kosten betaald, zoals OLON, Buma/Stemra, NOS, Sena, AT.

De aanvraag voor de nieuwe zendmachtiging is inmiddels in behandeling bij het Commissariaat van de Media en de verwachting is, dat deze na goedkeuring door de nieuwe gemeenteraad in maart/april 2018, verleend zal gaan worden. Tot die tijd worden de huidige machtigingen van Radio Compagnie en van Regio FM Slochteren door het Commissariaat gedoogd. De nieuwe lokale omroep zal met twee studio’s gaan werken en met meerdere FM frequenties.

Noorderstraat

Voorzitter Radio Compagnie Evert Luiken: “Radio Compagnie blijft gewoon gehuisvest in het huidige pand aan de Noorderstraat in Sappemeer en blijft ook hoorbaar op 105.2 FM. Radio Compagnie zal tevens het gebied Menterwolde gaan verzorgen. Hiervoor moeten nog wel enkele aanpassingen gedaan worden aan de zendmast van Omroep Menterwolde die dan inmiddels gestopt zal zijn. Daar moeten we nog afspraken over maken. Dat Omroep Menterwolde niet meedoet binnen de nieuwe stichting vonden we best jammer. Maar het was hun keuze om niet verder te gaan. Dat respecteren wij”.

 

Datum 16 november 2017 Bert Jan Brinkman

Problemen rondom doorgifte lokale zenders bij KPN

OlonHILVERSUM – Diverse lokale omroepen zullen per 1 januari 2015 niet meer te ontvangen zijn via het aanbod van KPN Interactieve TV en KPN Glasvezel met hun radio- en televisiekanaal. De lokale omroepen kunnen het signaal van hun zenders niet op de juiste manier aanleveren aldus een KPN woordvoerder.

De lokale omroepen reageren op hun beurt met de opmerking dat ze het signaal doorgeven naar het centrale distributiepunt, de zogenaamde Mediahub van de OLON. Maar deze hub blijkt nog niet gereed. KPN heeft nu besloten om de bestaande signaalaanlevering van de lokale omroepen per 1 januari stop te zetten.  In onze regio lijkt hierdoor RTV Emmen voorlopig te verdwijnen bij KPN. Meer op onze mediasite ‘Semsland.nl

Datum 5 december 2014 Bert Jan Brinkman

RTV Oost wil samenwerken met lokale omroepen

(foto: RTV Oost)
(foto: RTV Oost)

HENGELO – De provinciale publieke omroep RTV Oost wil meer gaan samenwerken met publieke lokale omroepen in Overijssel. Dat zei directeur Oude Wesselink van RTV Oost gisteren  tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van zijn omroep. Volgens Oude Wesselink zit de regionale journalistiek niet langer op de huid van de samenleving. Hij wil daarom gaan investeren in een fijnmazig journalistiek netwerk. Daarbij wordt de samenwerking gezocht met de kranten van uitgeverijen Wegener en Boom, met andere provinciale omroepen en met de lokale omroepen in Overijssel.

 

Publiek private samenwerkingsverbanden tussen omroepen en kranten hebben ook de instemming van het ministerie van OCW. Crossmediale samenwerking, waarin men elkaar kan versterken, is een belangrijke optie in tijden van omroep bezuiniging. Helaas is de mediawet nog erg vaag hierover.

Lees ook: RTV Sternet en RTV Oost

Datum 13 januari 2014 Bert Jan Brinkman

Tafelhuis 2013 haalt 22.590 euro op!

Richard - Janet - Mitchell
Richard – Janet – Mitchell

WINSCHOTEN – Kort na een spetterend optreden van Henk wijngaard en de band Toosst stapten de drie dj’s: Richard Pathuis van Radio Westerwolde, Mitchell Weijermars van RTV Stadskanaal en Janet van Weeren van Radio Compagnie vanavond om 18.50 uur het Tafelhuis uit. Burgemeester Pieter Smit mocht het drietal, moe maar voldaan, via de achterdeur verlossen na 4 x 24 uur  ‘gevangenschap’. De opbrengst van de actie, die ten goede komt voor de lokale voedselbanken in de regio, is het dubbele van wat ze verwacht hadden. De teller staat op 22.590,46 euro maar nog niet alles is binnen en geteld. Het uiteindelijke bedrag kan dus nog iets gaan oplopen.

 

 

Burgemeester Smit
Burgemeester Smit

De lokale radiozenders die het hele spektakel in de ether gebracht hebben waren Radio Westerwolde, Radio Dollard, RTV Stadskanaal, Radio Compagnie, Radio Parkstad en Radio Menterwolde. Bovendien bracht TV Blauwestad, het tv station van de lokale omroep uit Oldambt, het Tafelhuis integraal op de kabeltelevisie. De verwachting is dat volgend jaar het Tafelhuis een vervolg zal krijgen. Dan zal er opnieuw geld worden ingezameld voor een goed doel in eigen regio door de ‘samenwerkende’ lokale omroepen uit midden en zuidoost Groningen.

Het Tafelhuis in de avonduren
Het Tafelhuis in de avonduren

Henk wijngaard
Henk wijngaard

 

Datum 24 december 2013 Bert Jan Brinkman

Lokale publieke omroepen gaan streekomroepen vormen

OlonHILVERSUM – De lokale publieke omroepen hebben vergaande besluiten genomen over de toekomst van de sector. Dit is besloten tijdens de algemene ledenvergadering van de OLON op 21 september. De omroepen gaan door op de ingeslagen weg van regionale samenwerking en landelijke collectieve voorzieningen voor bijvoorbeeld digitale distributie. Zo worden per 1 januari 2014 formele regio’s gevormd waarbinnen de omroepen samenwerken aan de realisatie van één media-aanbod voor de burgers in dat gebied. Zo ontstaan 50 tot 100 regionale mediacentra die dagelijks nieuws uit de leefwereld van de burger bieden op radio, televisie en internet, op basis van een professionele bedrijfsvoering en journalistiek.

Waakhondfunctie

Jan Paul Beukema ( RTV Stadskanaal )
Jan Paul Beukema ( RTV Stadskanaal )

Met meer dan 20.000 medewerkers is de lokale publieke omroep als geen ander in staat om nieuws en informatie te brengen vanuit de haarvaten van de samenleving. Zo toont het recente rapport “Nieuwsvoorziening in de regio” van het Stimuleringsfonds voor de Pers aan, dat de lokale publieke omroep een cruciale waakhondfunctie vervult in de lokale en regionale democratie. De samenwerking in de regio versterkt de lokale journalistiek en borgt onafhankelijke lokale nieuwsgaring. De fijnmazigheid en kleinschaligheid blijft door de samenwerking behouden, terwijl de schaalgrootte voldoende garantie biedt voor continuïteit, kwaliteit en betrouwbaarheid. Zo zijn de lokale publieke omroepen een waardevolle partner voor andere mediaorganisaties, binnen en buiten het publieke omroepbestel, en voor burgers en organisaties als lokaal nieuws- en informatieplatform.

Publieke omroepbestel
De 282 lokale publieke omroepen positioneren zich met deze koers nadrukkelijk binnen het publieke omroepbestel met een specifieke kerntaak: het verankeren van de functie van de publieke omroep in de directe leefomgeving van de Nederlandse burgers. Die missie is met de genomen besluiten tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 september 2013 kracht bijgezet en zal dan ook nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht bij Staatssecretaris Dekker, de Tweede Kamer en de Commissie Toekomstverkenning Publiek Mediabestel.

persbericht OLON ]

Datum 25 september 2013 Bert Jan Brinkman

OLON: onderzoek ondersteunt noodzaak en relevantie publieke lokale omroep.

Lokaal en regionaal nieuws via RTV Stadskanaal
Lokaal en regionaal nieuws via RTV Stadskanaal

HILVERSUM – Lokale omroepen spelen (online) een belangrijke rol in de regio als waakhond van de lokale democratie. Dit blijkt uit een gisteren gepresenteerd onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de Pers. In het onderzoek “Wie waakt er over de regio?” is de kwaliteit geanalyseerd van online nieuws in 80 Nederlandse gemeenten. De onderzoekers bestudeerden het aantal artikelen, het aandeel van lokaal bestuurlijk nieuws, de diversiteit aan onderwerpen en de originele bronnen van de artikelen.

De lokale omroep scoort procentueel het hoogst als het gaat om nieuwsberichten over lokaal beleid, gevolgd door het regionale dagblad. Uit het achterliggende onderzoeksmateriaal blijkt verder ook dat lokale omroepen in de onderzochte gemeenten een gevarieerder palet aan lokaal nieuws brengen in vergelijking met andere beschikbare online nieuwsmedia.

13216-625-410“Echt een opsteker,” zegt Martijn Vroom, voorzitter van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON), “vooral als je je bedenkt dat de financiële situatie van een groot aantal omroepen alles behalve florissant is en meer dan de helft van de gemeenten hun lokale omroep onder de normbedragen bekostigt.” Het rapport is volgens hem daarom vooral een belofte voor de toekomst. Want, de lokale omroepsector is op dit moment hard bezig om zichzelf opnieuw uit te vinden. Door samenwerking binnen en buiten de eigen gelederen gaan de lokale omroepen de komende jaren een kwaliteitsslag maken waardoor de rol van waakhond over de democratie nog meer tot zijn recht komt. Dat signaal wordt met dit rapport nogmaals afgegeven, ook aan lokale en landelijke beleidsmakers: blijf vooral investeren in deze veelbelovende en voor de lokale samenleving cruciale sector.

Het volledige rapport is te vinden via de website van het Stimuleringsfonds voor de Pers: www.persinnovatie.nl

Datum 4 september 2013 Bert Jan Brinkman

Veel lokale omroepen in financieel zwaar weer

Local BroadcastingHILVERSUM – Bijna één derde van de lokale omroepen kent financiële problemen. Dat blijkt uit een evaluatie door het Commissariaat voor de Media. Het CvdM ziet de toekomst weinig rooskleurig in, omdat gemeenten steeds vaker bezuinigen op de omroepsubsidies. De publieke lokale media instellingen zijn hoofdzakelijk hiervan afhankelijk.

“Een deel van de lokale omroepen verkeert permanent in slechte financiële staat. Er is ook een hele grote groep die (hierdoor) geen goed product aflevert”, geeft Hans Disch van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) toe. De belangenbehartiger van de lokale omroepen zoekt zijn heil daarom in meer samenwerking en schaalvergroting: Van 282 omroepen nu naar vijftig tot tachtig omroepen in de toekomst. Van lokale radio dus naar streekomroep! Die moet dan via radio, televisie én op internet actief zijn, onafhankelijk van politieke of commerciële invloeden.

Nederland kent drie publieke lagen. Landelijk, provincie en lokaal/gemeente. Een lokale omroep ontvangt (zeker vergeleken bij de overige 2 publieke lagen) nauwelijks subsidie. Het richtbedrag van 1,30 euro per huishouden/gemeente wordt bij sommige gemeenten ook nog eens slechts ten dele uitgekeerd! De meeste lokale omroepen worden in stand gehouden door vrijwilligers. Het subsidiegeld is dan nodig voor apparatuur, verplichte afdrachten zoals BUMA en SENA en overige periodieke kosten. Dankzij Triple Play (ether, kabel en internet) weet de lokale omroep tegenwoordig iedereen wel te bereiken. Over het algemeen wordt de publieke lokale omroep erg gewaardeerd en gedragen door de lokale bevolking. Met bijdragen gericht op eigen habitat voegt het meerwaarde toe.

Datum 6 augustus 2013 Bert Jan Brinkman

Lokale Omroepen in Twente samen sterk via ether, kabel en internet.

Dekkingskaart in Twente
Dekkingskaart in Twente

ENSCHEDE – Het Regionaal Media Centrum Twente is het eerste Regionale Mediacentrum in Nederland. Een unieke samenwerking tussen 10 lokale omroepen in Twente. In het voorjaar van 2012 werden de eerste stappen gezet, en een jaar later zijn al tal van projecten opgestart; een Talent School, gezamenlijke inkoop van apparatuur, overleg met andere lokale en regionale media en niet te vergeten de crossmediale Twentse Ochtendshow.

 

Volgens de syndicate-formule wordt centraal een radioprogramma gemaakt, wat decentraal van lokale jingles, lokaal geproduceerd nieuws en lokale reclame wordt voorzien. Zo bundelen de omroepen hun gezamenlijke regionale kracht, maar weten ze ook hun lokale kracht te vergroten: want 8 van de 10 omroepen hadden tot nog toe geen gepresenteerd ochtendprogramma, een aantal omroepen had daarnaast ook geen dagelijkse lokaal radio nieuwsbulletin! De Ochtendshow is sterk vertegenwoordigd op Twitter en Facebook en zet social media niet alleen in om te zenden, maar ook om te ontvangen. Luisteraars kunnen tips aandragen, meepraten over de stelling van de dag en kans maken op prijzen via Social Media. Daarnaast heeft het RMC Twente nog diverse andere accounts om gerichte doelgroepen te bereiken via Twitter en Facebook. Vanaf april wordt ook televisie en internet gezamenlijk met lokale content ingevuld en wordt ook de acquisitie opgestart. Tien omroepen zijn zo samen sterk in Twente!

 

[youtube id=”SSmtRnoDqfU” width=”600″ height=”350″]

Datum 8 maart 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-