Alle berichten met: MaS markt

WP-leerlingen doen vrijwilligerswerk

VEENDAM – Alle derdejaars leerlingen van scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam doen dit schooljaar weer mee aan de maatschappelijke stage (MaS). Hiervoor verrichten ze in hun vrije tijd in elk geval 30 uur vrijwilligerswerk.
Woensdag 10 oktober is er een infomarkt van 18.30 tot 21.00 uur in de school. Iedereen is dan van harte welkom.

Succesvolle voorlichtingsmarkt over maatschappelijke stages

VEENDAM – Dinsdagavond was er op de Winkler Prins scholengemeenschap in samenwerking met het Steunpunt Maatschappelijke stages van welzijnsinstelling Compaen weer een voorlichtingsmarkt over maatschappelijke stages voor de derdejaarsleerlingen in het schooljaar 2017-2018.

Tijdens de markt gingen vrijwilligersorganisatie hun vrijwilligerswerk op een leuke manier onder de aandacht brengen aan de leerlingen en hun ouders. Zo konden de circa 400 leerlingen hun keuzes maken bij o.a. verschillende zorginstellingen of sportverenigingen. – (F: Peter Panneman)