Direct naar de inhoud.

Shine moet gevolgen voor omgeving in kaart brengen

Shine Medical

VEENDAM – Het bedrijf Shine Medical Technologies wil in de gemeente Veendam een fabriek bouwen voor het produceren van medische isotopen. Deze isotopen worden gebruikt in onderzoek en behandeling van hart- en vaatziekten en kankers. Voordat zij hiervoor een vergunning kunnen aanvragen moet het bedrijf eerst een milieueffectrapport maken. Dat stelt de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Zonder rapportage geen vergunning

De ANVS is vergunningverlener en toezichthouder, omdat het gaat om een nucleaire installatie. Shine moet onderzoek doen naar het effect van de fabriek op mensen, dieren en de leefomgeving. Wat is bijvoorbeeld de stralingsbelasting? En op welke manier valt deze te beperken? Maar bijvoorbeeld ook wat de risico’s zijn bij een calamiteit. Zonder deze rapportage zal er geen vergunning worden gegeven.

Een nucleaire installatie

De medische isotopenfabriek die Shine wil bouwen, is volgens de kernenergiewet een nucleaire installatie. Er is namelijk uranium aanwezig en sprake van kernsplijting. Daarbij komt straling vrij en zo worden de isotopen geproduceerd.

Als de medische isotopenfabriek in Veendam komt, is dat de tweede in zijn soort. Shine is al enige tijd bezig om een medische isotopenfabriek in Janesville (Wisconsin) in de Verenigde Staten te bouwen. Shine wil de isotopen maken door de splijting van uranium tot stand te laten komen met behulp van een deeltjesversneller. Juist omdat het hier om een nieuwe techniek gaat is de veiligheid belangrijk.

Waarom nabij Wildervank?

Tot 19 augustus 2021 kon iedereen reageren op het plan van Shine. Er kwamen 18 reacties binnen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Bijvoorbeeld van omwonenden die zich zorgen maken over calamiteiten. Is de brandweer voldoende toegerust? Is er een vluchtplan? Maar mensen hebben ook bezwaar vanwege de akkerbouw op de rondliggende percelen en de bebouwing dichtbij de fabriek. De commissie wil daarom ook graag weten waarom deze locatie is gekozen en waarom een andere locatie, bijvoorbeeld industriegebied Eemshaven, niet geschikter is.

Inspraak

De ANVS verwacht dat Shine in ieder geval een jaar bezig is met opstellen van een milieueffectrapport en de aanvraag van een kernenergiewetvergunning. Als alle papieren door Shine zijn ingeleverd bij de ANVS is er voor omwonenden opnieuw de kans om een reactie te geven.

Shine wil de installatie in Wildervank bouwen. Om dat te kunnen doen, moeten zij ook een omgevingsvergunning aanvragen. De provincie Groningen en de gemeente Veendam moeten deze aanvraag beoordelen en daar een besluit over nemen. Daarnaast is er een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Hoe deze
processen eruit zien en hoe bewoners hierop inspraak hebben, wordt door de provincie en gemeente nog bekendgemaakt. Deze procedures staan los van de vergunningen die de ANVS afgeeft.

 

 

 

 

Datum 4 oktober 2021 Arienne Dozeman

Unieke werkwijze kankermedicatie bij Treant

Refaja ziekenhuis (Foto: BJ Brinkman rtv1)

TREANT – Patiënten die voor de behandeling van kanker chemotherapie nodig hebben, kunnen bij Treant Zorggroep van het begin tot het eind rekenen op een veilig medicatietraject. Want als enige ziekenhuis in Nederland kiezen de apothekers van Treant er voor om óók de medicatie die de verpleegkundige op de afdeling toedient te registeren.

Dat is bijzonder, want meestal stopt ‘het volgen van’ kankermedicatie na de bereiding door de apotheker en vóór de daadwerkelijke toediening van de medicatie aan de patiënt.

Kankermedicatie – ook wel cytostatica of chemotherapie genoemd – kan bij verkeerd gebruik leiden tot ernstige schade bij de patiënt. Ziekenhuizen besteden daarom veel aandacht aan een kwalitatief goed en veilig proces. Zo werken behandelende dokters en apothekers samen in één digitaal systeem om per patiënt te registeren welke kankermedicatie wordt voorgeschreven en bereid.

Treant besloot recent om óók de verpleegkundige op de afdeling (degene die de kankermedicatie uiteindelijk toedient aan de patiënt) te betrekken in dit systeem. Zo wordt ook de laatste handeling in het medicatieproces vastgelegd en de kans op een verkeerd gebruik van kankermedicatie enorm verkleind.

De toediening aan de patiënt werkt via een cascade: de verpleegkundige kan de medicatie pas aan de patiënt geven als de apotheker deze in het systeem op ‘groen’ heeft gezet. Vervolgens geven twee verpleegkundigen in het systeem aan dat (en welke) de medicatie ook daadwerkelijk is toegediend aan de patiënt.

Samenwerking via een digitaal systeem bevordert een veilig gebruik van kankermedicatie. Alle informatie is voor alle betrokken zorgverleners en locatie-onafhankelijk inzichtelijk. Traditionele fouten bij papieren recepten, zoals kwijtraken of leesbaarheid, worden zo voorkomen.

De digitale werkwijze levert daarnaast een bijdrage aan het verkorten van de wachttijd. Onder andere omdat zorgverleners digitaal een medicatierecept kunnen goedkeuren. Tot slot helpt het systeem bij het efficiënter omgaan met dure en risicovolle geneesmiddelen.

Datum 8 mei 2018 Redactie


-advertenties-