Direct naar de inhoud.

Landelijke Collecte Amnesty

STADSKANAAL – Deze week houdt Amnesty International weer de jaarlijkse landelijke collecte. Amnesty International is een onafhankelijke wereldwijde organisatie in meer dan 150 landen, die opkomt voor onze rechten, zoals omschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Bij rechten hoort onder meer dat je voor je mening mag uitkomen. Maar ook dat je niet gediscrimineerd wordt, vrijheid van geloof hebt en een eerlijke berechting krijgt als je wat misdaan hebt. En natuurlijk gelijke rechten voor man en vrouw.

Mensenrechten

Het is helaas hard nodig om de mensenrechten te verdedigen. In veel landen worden mensen onderdrukt, opgesloten of gemarteld alleen maar omdat ze voor hun mening uitkomen. Dankzij Amnesty verbeteren vele situaties. Daar is veel werk voor nodig, zoals gedegen onderzoek, publicaties, aanschrijven van verantwoordelijken en het steunen van de slachtoffers. Amnesty wil geen overheidssteun, maar wordt o.a. financieel gesteund door donateurs, giften, legaten en door de landelijke collecte die elk jaar gehouden wordt.

Stadskanaal

Doetie Ketellapper: “In Stadskanaal wordt al vele jaren door een groepje vrijwilligers in hun eigen omgeving gecollecteerd. 16 en 17 maart wordt er bovendien van 10.00 tot 16.00 uur bij A.H en beide Jumbo’s gecollecteerd, ook weer door vrijwilligers. Met de actie ‘Geef om vrijheid’ willen we duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is. Een vrijblijvende kennismaking met de werkgroep Amnesty Stadskanaal kan u misschien enthousiast maken om mee te gaan doen. Dat kan als actief lid van de werkgroep, maar ook als lid of donateur van Amnesty International”.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met  Wim Schell (Voorzitter 0650 432134) of Wil Verver (secretaris 0599 612784). – Meer informatie op www.amnesty.nl

Datum 12 maart 2018 Bert Jan Brinkman

Collecte Amnesty International

VEENDAM – Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt van 11 tot en met 17 maart voor de 16de keer een landelijke collecte. Lida Offenberg van Amnesty afdeling Veendam: “In de gemeente Veendam wordt deze collecte nu voor de 13e keer gehouden. Met de actie “Geef om Vrijheid” willen wij duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is”.

De organisatie zet zich in voor de vrijlating van gewetens gevangenen, eerlijke processen voor politieke gevangenen en afschaffing van marteling en de doodstraf. Amnesty vindt dat iedereen recht heeft op een veilig en menswaardig bestaan. Geïnteresseerden kunnen informatie vragen of zich aanmelden, bijvoorbeeld als collectant, bij de collectecoördinator; Greetje Hoeksema, telefoon 0598-613399.

Datum 28 februari 2018 Bert Jan Brinkman

Collecteweek Amnesty International

STADSKANAAL – Yecenia Armenta uit Mexico zat vier jaar gevangen nadat ze, na vijftien uur lang gemarteld te zijn, een moord bekende die ze niet had begaan. Ze kwam vrij, mede nadat Amnesty International actie voor haar voerde.

‘Ik wil alle mensen die zich voor me hebben ingezet enorm bedanken. Dank dat jullie door bleven vechten. Blijf doorgaan met dit prachtige werk, het vechten voor anderen.’

Geef om vrijheid

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2017 voor de vijftiende keer een landelijke collecte. In de gemeente Stadskanaal zullen van 5 tot en met 11 maart 2017 20 collectanten de straat op gaan. Vorig jaar werd tijdens de collecte in de gemeente 1127,23 euro opgehaald. Vorig jaar gingen in heel Nederland 17.000 collectanten langs de deuren en werd €1,5 miljoen opgehaald voor het werk van Amnesty. Ook zal op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart van 10.00-16-00 uur bij AH en De Jumbo in het centrum worden gecollecteerd.

Missie Amnesty

Amnesty International wil een wereld waarin iedereen profiteert van de mensenrechten. Om dat te bereiken doet Amnesty onderzoek naar schendingen van deze rechten en voert actie tegen die schendingen.

Waarom een collecte?

Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde voor de organisatie. Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Voor Yecenia Armenta uit Mexico en voor talloze anderen.

Datum 6 maart 2017 Bert Jan Brinkman

Amnesty werkgroep Stadskanaal zoekt hulp

Foto: Doetie Ketellapper
Foto: Doetie Ketellapper

STADSKANAAL – Amnesty International komt op voor de rechten van mensen. Bij rechten hoort onder meer:

 • dat je voor je mening mag uitkomen;
 • dat je niet gediscrimineerd wordt;
 • dat je vrijheid van geloof hebt;
 • een eerlijke berechting krijgt als je wat misdaan hebt;
 • en natuurlijk gelijke rechten voor man en vrouw.

 

Het is helaas hard nodig om de mensenrechten te verdedigen. In veel landen worden mensen onderdrukt, opgesloten of gemarteld alleen maar omdat ze voor hun mening uitkomen. Dankzij Amnesty verbetert de situatie. Daar is veel werk voor nodig.

In Nederland bestaat van oudsher brede steun voor Amnesty. Veel mensen zijn donateur of werken actief mee. Nederland is zelfs de op een na grootste deelnemer aan Amnesty in de hele wereld.

In Stadskanaal draagt de werkgroep Amnesty al tientallen jaren een steentje bij.

Deze werkgroep, die momenteel uit 7 leden bestaat, wil graag meer gaan doen en zoekt daarvoor enthousiaste vrijwilligers. De werkzaamheden bestaan momenteel uit:

 • meedoen aan de jaarlijkse landelijke collecte
 • uitvoeren van schrijfacties
 • ondersteunen van petities
 • scholenwerk
 • kerkenwerk
 • voorlichting geven tijdens evenementen

Door de beperkte capaciteit van de werkgroep blijven er kansen liggen en dat is jammer. Zo is er behoefte aan mensen die op lagere of middelbare scholen lessen kunnen verzorgen. Een zeer belangrijke taak, de jeugd van nu heeft het immers voor het zeggen in de toekomst.

Collectanten zijn altijd zeer welkom, er zijn in Stadskanaal nogal wat wijken waar niet gecollecteerd wordt vanwege gebrek aan menskracht. De volgende collecte is in maart 2017.

Een vrijblijvende kennismaking met de werkgroep Amnesty Stadskanaal kan u misschien enthousiast maken om mee te gaan doen. Dat kan als actief lid van de werkgroep, maar ook als lid of donateur van Amnesty International.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Wim Schell (Public Relations 0650 432134 of wimschellsenior@gmail.com ).

Datum 7 december 2016 Bert Jan Brinkman


-advertenties-