Direct naar de inhoud.

Leerlingen en studenten Sportparklaan maken ontwerp voor Makeport Mercurius

Het grote gebouw op het Phillipsterrein F: Noorderpoort Stadskanaal

STADSKANAAL – Leerlingen van het Ubbo Emmius Sportparklaan en studenten van het Noorderpoort Beroepsonderwijs zijn afgelopen periode aan de slag gegaan met een ontwerp voor Makeport Mercurius in Stadskanaal. De oude gebouwen die op het Phillipsterrein staan, moeten een nieuwe inhoud krijgen. ‘Vanuit Makeport Mercurius is het de bedoeling om ondernemers en onderwijs te versterken’, aldus de scholen.

De derde klassers van het vmbo zijn aan het nadenken over de invulling van het grote gebouw waar nu nog een fotokunstwerk hangt. Het bestuur van Makeport Mercurius, dat is opgericht in 2019 vanuit lokale MKB-bedrijven, financiële instellingen, de beide scholen en de gemeente Stadskanaal, heeft de leerlingen gevraagd om met een voorstel te komen voor de indeling en de kleuren aan de binnenkant. Ze nemen de rol van architect op zich.

Leerlingen van meerder opleidingen

Wat het project extra bijzonder maakt? ‘Leerlingen van verschillende opleidingen doen mee aan dit project. Leerlingen van Zorg en Welzijn, Produceren, installeren en energie, Service, business en media en Bouwen, wonen en interieur uit klas 3 van het Ubbo Emmius werken hierin samen om tot een goed plan te komen.’

Daarnaast kijken studenten van jet Noorderpoort hoe de plannen technisch uitgewerkt kunnen worden. ‘Studenten Bouwkunde kijken naar de technische mogelijkheden en maken daar een voorstel bij.’

Betrokken bij definitieve plannen

Het voorstel van de leerlingen en studenten wordt betrokken bij de definitieve plannen voor Makeport Mercurius. Het bestuur van Makeport Mercurius is blij met de input van de leerlingen en studenten. De leerlingen kijken met een heel andere blik naar zo’n gebouw dan volwassenen en dat kan verrassende en heel waardevolle inzichten geven.

Datum 15 februari 2022 Redactie

Succesvolle afronding oplevering oude Philips terrein

STADSKANAAL – Gisteren is samen met wethouder Goedhart Borgesius, burgemeester Klaas Sloots, gedeputeerden Rijzebol en Homan van de provincie en verschillende ondernemers van Makeport Mercurius de succesvolle afronding gevierd van de oplevering van het MBP (Mercurius Business Park) terrein. Het terrein staat met name bekend als het oude Phillips terrein. Het terrein is gesaneerd en gerevitaliseerd waardoor het nu klaar is voor een nieuwe start. Makeport Mercurius is onlosmakelijk verbonden met deze start. Zij zijn de aanjagers van vernieuwing en innovatie met als doel de aantrekkelijkheid van de regio als woon-, studie- en vestigingsplaats te vergroten.

Waarom heeft er een sanering plaats gevonden?

In 1960 vestigde Philips zich in Stadskanaal op het huidige MBP terrein. Het bedrijf breidde zich snel uit tot een groot concern en bood aan circa 3.000 mensen werkgelegenheid. Daarmee was de komst van Philips van groot belang voor Stadskanaal. In latere jaren heeft het bedrijf langzaam afgebouwd en in 2004 heeft Philips voor het grootste deel MBP verlaten. In 2006 zijn de laatste activiteiten door Philips beëindigd. Het terrein is nog even in handen geweest van TCN en bood nog plaats aan een klein aantal ondernemingen. In 2012 is TCN failliet gegaan. Toen sloeg het verval toe. Daarom heeft de gemeente in 2014 het terrein van de curator overgenomen. De locatie was ernstig verontreinigd en verpauperd en een doelwit van vandalisme en andere illegale activiteiten.

Succesvolle afronding sanering

Vanaf 2015 is gewerkt aan de sanering en revitalisering van het terrein. Dit heeft letterlijk wat “voeten in aarde” gehad gezien de sanering van de bodem en het grondwater. Tevens is er veel asbest verwijderd en veilig afgevoerd. Er is zelfs chemisch afval aangetroffen wat uiteraard ook vakkundig is opgeruimd. Vandaag is de succesvolle afronding gevierd. Wethouder Borgesius en gedeputeerde Homan hebben gezamenlijk met een kraan ‘symbolisch’ de laatste betonplaat gelegd. Deze betonplaat staat voor het afronden van de sanering maar maakt ook het pad vanaf het terrein naar de spoorlijn compleet. Het is dus symbolisch ook een verbinding met het spoor die voor Makeport en de gemeente Stadskanaal enorm belangrijk is.

Over Makeport Mercurius

Makeport Mercurius is een coöperatie die het midden- en klein bedrijf helpt met vernieuwing en innovatievraagstukken. Ze willen de aantrekkelijkheid van de regio Zuid- en Oost-Groningen als woon-, studie- en vestigingsplaats vergroten. Jaren na het vertrek van Philips uit Stadskanaal vinden ze het tijd om de ogenschijnlijke krimp te veranderen in groei met behulp van de bestaande krachten in deze regio. De verwachting is Makeport Mercurius na de zomer van 2021 de fysieke locatie laat inrichten én expertise kan inhuren. De bedoeling is om leerlingen en studenten van verschillende opleidingen en niveaus in projectteams aan de slag te laten gaan.

Ook stelt Makeport zich als doel een bijdrage te leveren aan de circulaire economie van Stadskanaal. Ze willen producten en diensten toepassen die hun oorsprong in de gemeente Stadskanaal hebben.

Datum 21 mei 2021 Rutger Breider

Treinverbinding Veendam – Stadskanaal dichtbij

Arriva Spurt – (F: BJ Brinkman – RTV1

STADSKANAAL/VEENDAM – Volgens gedeputeerde Fleur Gräper (D66) hangt een positief besluit van het provinciebestuur over een spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal in de lucht. Gräper denkt dat nog voor de Statenverkiezingen op woensdag 20 maart overeenstemming is bereikt tussen alle betrokken partijen: museumspoorlijn (van wie het baanvak is), Prorail, Arriva en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Stadskanaal

Intussen maakt Stadskanaal zich op voor het uitwerken van de plannen om een treinstation te bouwen op het voormalige Philipsterrein. De eigenaren van het stuk grond (Mercurius Business Park) hopen deze plannen binnenkort te presenteren bij de gemeente. De eigenaars zijn opgetogen, maar de gemeenteraad heeft nog geen besluit genomen. Er wordt ook nog nagedacht over de mogelijkheid van meerdere haltes zoals in Sappemeer en Hoogezand ook het geval is.

Ter Apel

Ook de gemeente Westerwolde maakt zich op voor de trein en gaat in gesprek met drie gedeputeerden om de verbinding verder door te trekken. Ze willen uiteindelijk dat de spoorlijn wordt doorgetrokken via Ter Apel naar Emmen. Gräper zegt daar positief tegenover te staan. Een volgend college van gedeputeerde staten zou daar, volgens haar, mee aan de slag kunnen. “Ik ben blij met dat geluid’’, zegt wethouder Brunen van de gemeente Westerwolde vandaag in het DvhN. “Het doortrekken van het traject via Ter Apel naar Emmen is belangrijk voor de ontwikkeling van ons hele gebied.

 

Datum 25 januari 2019 Bert Jan Brinkman

Johan Dijkstra laat zijn sporen achter in Stadskanaal

STADSKANAAL – Wellicht heeft u het al gezien: het trappenhuis en de schoorsteen op het Mercurius Business Park worden ’s avonds prachtig verlicht. De beide objecten op het voormalige Philipsterrein zijn onderdeel van het project ‘mozaïek en schoorsteen’.

Mozaïek
Op het terrein van de voormalige Philips fabrieken in Stadskanaal dreigde met de sloop van de oude gebouwen een waardevol en belangrijk baksteenmozaïek van Johan Dijkstra (De Ploeg) verloren te gaan. Het mozaïek ‘Mercurius’ van 5 x 12 meter sierde sinds 1960 het trappenhuis van de buizenfabriek en is een voorbeeld van monumentale kunst uit de wederopbouwperiode en voorbeeld van de geschiedenis van (ondernemend) Stadskanaal. Het is bovendien het enige object dat hij in deze techniek heeft ontworpen. Twee plannen om het kunstwerk te redden bleken niet haalbaar en daarmee leek het verloren.

Behoud cultureel erfgoed
Ben Timmermans, een van de nieuwe eigenaren van het terrein, liet het er echter niet bij zitten. Hij is een van de initiatiefnemers van een nieuw plan voor het behoud van het mozaïek, gericht op educatie, cultuur, kunst, lokale geschiedenis, energie en toerisme. De ondernemers op het tot Mercurius Business Park omgedoopte terrein hebben dit samen opgepakt en wisten ook Philips achter het plan te krijgen. Het plan is even simpel als geniaal: behoud en restaureer het trappenhuis en maak er een uitkijktoren en een expositieruimte van. Hiermee worden een aantal doelen gerealiseerd waaronder het stimuleren van toerisme, het creëren van educatief aanbod op het gebied van duurzame energie en lokale geschiedenis voor scholen en het versterken van de sociale cohesie. De gemeente Stadskanaal heeft, evenals een groot aantal (culturele en maatschappelijke) organisaties en bedrijven, het plan ondersteund en er zijn subsidies toegekend. En nu kunt u het resultaat zien; een geweldige prestatie. Het is prachtig.

Op het terrein wordt een zonnepark, een bedrijventerrein en een OV-knooppunt gerealiseerd.

Datum 21 december 2018 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal krijgt mega zonneparken

Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld Drentse Veenkoloniën.
STADSKANAAL – Op twee bedrijvenparken in de gemeente Stadskanaal worden binnenkort mega zonneparken gerealiseerd.

April 2017: 18 hectare
Als eerste start in april 2017 de aanleg van een zonnepark op Bedrijventerrein Stadskanaal, met een oppervlakte van ruim 18 hectare.

Het opgewekt vermogen, ruim 13.000 MWh per jaar, zal goed zijn voor energie voor 4200 huishoudens. De investering bedraagt ongeveer 14 miljoen euro. In augustus volgend jaar kan dit zonnepark in gebruik worden genomen.

Januari 2018: 6,1 hectare
In januari 2018 wordt vervolgens een zonnepark van 6,1 hectare aangelegd op Mercurius Business Park (MBP) in Stadskanaal. Deze wekt een vermogen op van 4150 MWh per jaar, wat energie oplevert voor ongeveer 1300 huishoudens. In april 2018 kan dit zonnepark in gebruik worden genomen. Hier gaat het om een investering van ongeveer 4 miljoen euro.

Ontwikkelaar Solar-EW
De civieltechnische werkzaamheden bij de aanleg van beide parken wordt uitgevoerd door Hoornstra Aannemingsmaatschappij in Nieuw-Buinen. De zonneparken worden ontwikkeld door Solar-EW, gezamenlijk met de eigenaren van Bedrijventerrein Stadskanaal en MBP bv.

Solar-EW is al betrokken bij het ontwikkelen van grootschalige zonneparken in Nederland. Voor 2017 is, naast Stadskanaal, de bouw gepland van grote parken in onder andere Emmen en Haarlemmermeer (bij luchthaven Schiphol).

Investeerder Obton
De investeerder van beide parken is Obton, een investerings- en beheermaatschappij die is gespecialiseerd in zon-pv projecten. Obton vertegenwoordigt momenteel een groot aantal Deense investeerders in een groeiend portfolio.

Tot voor kort alleen waren de projecten van Obton alleen in Frankrijk en Duitsland gelokaliseerd. Met de twee verworven projecten in Stadskanaal zet Obton nu een eerste belangrijke stap in Nederland.

Datum 19 december 2016 Redactie

Commissaris van de Koning bezoekt Stadskanaal

rene-paas-in-stadskanaalSTADSKANAAL – Commissaris van de Koning René Paas heeft een vruchtbaar kennismakingsbezoek gebracht aan de gemeente Stadskanaal. Tijdens zijn bezoek besprak hij met het college voor Stadskanaal belangrijke thema’s en bezocht hij enkele locaties in de gemeente.

Met de commissaris heeft het college gesproken over het belang van een spoorverbinding naar Stadskanaal. Het college maakt zich al jaren sterk voor een spoorlijn Veendam-Stadskanaal-Emmen. De commissaris is nog eens gewezen op het belang van een dergelijke spoorverbinding voor de bedrijvigheid en bereikbaarheid van Stadskanaal.

Ook de ontwikkelingen in het centrum van Stadskanaal zijn door wethouder Gelling aan de orde gebracht. In de toekomst moet het centrum aantrekkelijk blijven voor bezoekers, met name winkelend publiek. Ook voor de werkgelegenheid is een aantrekkelijk centrum van groot belang. Het college wil winkels meer concentreren in het centrum en het centrum nog meer uitstraling geven. Daarvoor is de steun van de provincie belangrijk, ook financieel. Daarnaast is met de commissaris besproken hoe in Musselkanaal strategisch wordt herbouwd, om Musselkanaal aantrekkelijk te houden. Daarbij is de constructieve rol van Dorpsbelangen Musselkanaal aangestipt.

René Paas kijkt zorgzaam toe
René Paas kijkt zorgzaam toe

Tijdens het bezoek aan het Mercurius Business Park (MBP) is door burgemeester Galama de inzet van het college geschetst als het gaat om de thema’s economie en arbeidsmarkt. Stadskanaal zet vol in op het vasthouden en binnenhalen van nieuwe werkgelegenheid. Het college ziet in de provincie een zeer voorname partner in dat streven. Een goed voorbeeld van de samenwerking van de gemeente en de provincie is het MBP. Met geld van de gemeente en de provincie – en geld van de ondernemers zelf – wordt daar door lokale ondernemers hard gewerkt om op een voorheen verwaarloosd industrieterrein een zogenoemd local energy park te realiseren.

In wijkcentrum Maarsstee is met de commissaris onder meer gesproken over het thema leefbaarheid. Tijdens de rondleiding in het wijkcentrum heeft wethouder Boen de functie en het belang van een dergelijk centrum voor de wijk aangestipt. Ook maakte de commissaris kennis met de unieke wijze waarop de wijk Maarsstee zelf het groenonderhoud aanstuurt.

Het college is ervan overtuigd dat de commissaris tijdens dit eerste bezoek aan Stadskanaal een goed beeld heeft gekregen van de ambities die er in de gemeente bestaan. Dit bezoek biedt een goede basis voor toekomstige afstemming en ontwikkeling van voor Stadskanaal en de regio belangrijke onderwerpen.

Datum 28 september 2016 Bert Jan Brinkman

Mercurius mozaïek blijft behouden

 

SP Raadslid Gerrie Kremer
SP Raadslid Gerrie Kremer
mercurius mozaik
museumphilipsstadskanaal.nl

STADSKANAAL – Het mozaïek ‘Mercurius’ op het voormalig Philipsterrein is gered. Op het gesaneerde fabrieksterrein stond het monument van de Groninger kunstenaar Johan Dijkstra wat herinnerde aan de imposante Philipsperiode in Stadskanaal. Het mozaïek, van gekleurde stenen, was opgemetseld langs het voormalig trappenhuis van de fabriek en dreigde verloren te gaan. Onderwijzer Marcel Nijboer maakte zich zorgen en trok aan de bel. Ook de ChristenUnie en PvdA maakten zich eerder al sterk voor behoud van het mozaïek. Het gemeentebestuur schrijft nu op vragen van SP- raadslid Gerrie Kremer dat het de bedoeling is om het kunstwerk te behouden. De gemeente stelt in het schrijven in gesprek te zijn met de eigenaren van het Mercurius Businesspark om het mozaïek een nieuwe plek te geven.

Datum 28 november 2015 Bert Jan Brinkman

Nieuwe toekomst voor oude Philipsterrein in Stadskanaal

Oude Philipsterrein krijgt nieuwe toekomst
Oude Philipsterrein krijgt nieuwe toekomst

STADSKANAAL – De sanering en ontwikkeling Mercuriuspark gaat van start. De gemeente Stadskanaal, de provincie Groningen en de nieuwe eigenaren van het Mercurius Business Park (MBP) hebben de handen ineen geslagen en gaan het Mercuriuspark aan de Electronicaweg in Stadskanaal nieuw leven inblazen. Met de gezamenlijke inspanning wordt bereikt dat het verwaarloosde en verontreinigde terrein wordt omgevormd tot een business park met goede economische vooruitzichten.

De partijen dragen bij aan de gewenste ontwikkelingen van het business park. De gemeente Stadskanaal verkoopt het Mercurius Business Park aan de nieuwe eigenaar Mercurius Business Park B.V. en draagt € 2,6 miljoen bij aan de sanering, onder meer door een ander bedrijventerrein niet meer te ontwikkelen (en de waarde van de grond af te boeken). De provincie Groningen draagt in totaal € 3,5 miljoen bij aan de revitalisering en sanering. De nieuwe eigenaren van het MBP, de bedrijven Hoornstra Aannemingsmaatschappij N.V. uit Nieuw Buinen en J.C. Krans Aannemingswerken B.V. uit Stadskanaal, investeren risicodragend in het nieuwe businesspark.

De provincie investeert omdat het terrein een goed economisch perspectief heeft. Het bureau Invraplus heeft het economisch perspectief, in samenwerking met gemeente en ondernemers, in kaart gebracht. Het economisch perspectief is samen te vatten als de ontwikkeling van een Local Energy Park, met plaats voor een knooppunt voor openbaar vervoer. De ondernemers denken daarbij aan de vestiging van een warmtekrachtkoppeling-centrale en een houtpelletfabriek. Verder gaat er gewerkt worden aan het realiseren van een warmtenet. Ook wordt er ruimte gereserveerd voor een zonnepark en een testopstelling voor kleine windmolens. Het Mercurius Business Park verwacht dat met dit profiel voor het bedrijventerrein en met deze initiatieven meer bedrijven zich gaan vestigen.

De provincie Groningen wil de spoorlijn Groningen-Veendam verder doortrekken naar Stadskanaal. Dit biedt goede kansen voor een knooppunt voor het openbaar vervoer. Bovendien onderzoekt de provincie mogelijkheden om bussen te laten rijden op waterstof. Dit biedt kansen voor innovatieve industriële ontwikkelingen. De realisatie van het economisch perspectief kan zorgen voor een flinke spin-off voor de werkgelegenheid en biedt kansen voor samenwerking met het middelbaar beroepsonderwijs. MBP B.V. staat achter het economisch perspectief en is bereid risicodragend te investeren en te exploiteren.

In oktober 2014 heeft de gemeente Stadskanaal voor € 1,- het Mercurius Business Park (MBP) – de voormalige Philipssite – uit het faillissement van TCN gekocht. Daarmee kon de gemeente de gewenste grip krijgen op een situatie die gevaren opleverde voor de openbare orde, veiligheid en gezondheid. Meteen na de aankoop in oktober heeft de gemeente een start laten maken met de sloop van het kartcentrum, het opruimen van asbestresten en losliggend chemisch afval en het verbeteren van de omgeving van het terrein. Over het saneren van de bodemverontreiniging heeft de gemeente nu goede afspraken gemaakt met de provincie Groningen.

De werkzaamheden voor de sanering van het terrein starten zo spoedig mogelijk. De gemeente, als eigenaar van het terrein, zorgt voor de sanering van de milieuproblematiek. Daarna wordt het terrein fasegewijs overdragen aan MBP B.V. voor de verdere ontwikkeling van het businesspark.

Datum 15 maart 2015 Redactie


-advertenties-