Direct naar de inhoud.

Massale opkomst bij de landelijke Klimaatmars

De Klimaatmars  – Foto: Klimaatmarscoalitie / Arie Kievit

AMSTERDAM – Een overweldigend grote stoet van scholieren, studenten, docenten, vuilnismannen, verzorgenden, wetenschappers, grootouders, kleine ondernemers, boeren, burgers en buitenlui (ook uit Groningen) deden zondagmiddag 10 maart mee aan de Klimaatmars in Amsterdam. Naar schatting tegen de 40.000 mensen hebben de regen en kou zondagmiddag getrotseerd en liepen mee voor een eerlijk én effectief klimaatbeleid, dat heeft de politie bevestigd.

De Klimaatmars begon om 13:00 uur op de Dam in Amsterdam. De jonge Nederlandse klimaatstakers liepen voorop in de mars die van de Dam naar het Museumplein voert.

Voorafgaand aan de Klimaatmars was er een kort podiumprogramma met optredens van Claudia de Breij en Typhoon, gepresenteerd door Froukje Jansen. Klimaatwetenschapper en hoofdauteur bij het wetenschappelijke VN-klimaatpanel IPCC Heleen de Coninck gaf een minicollege over klimaatverandering. Ook de initiatiefnemers van de grote scholierenstaking voor het klimaat Dila Doğan (16) en Pieter Lossie (17) spraken de deelnemers toe. Zij werden vergezeld door klimaatstakers van het eerste uur Lilly Platt (10) uit Zeist en de jarige Jovanna van den Berg (13) uit Olst.

Duidelijk signaal

De initiatiefnemers van de Klimaatmars zijn blij dat al deze mensen naar Amsterdam zijn gekomen om een duidelijk geluid vóór een eerlijk en effectief klimaatbeleid te laten horen. De mars in Amsterdam is georganiseerd door Milieudefensie, de FNV, Oxfam Novib, Greenpeace, DeGoedeZaak en de Woonbond. De organisaties zijn klaar met vage beloften en halve maatregelen en willen concrete afspraken. Ze roepen de regering op te stoppen met treuzelen en te kiezen voor échte oplossingen. De grote vervuilers moeten eerlijk betalen. Voor een veilige toekomst voor iedereen.

De grote opkomst is volgens de organisatoren het bewijs dat mensen nu een doortastend klimaatbeleid willen van het kabinet. Het draagvlak daarvoor staat onder druk omdat burgers nu al de rekening gepresenteerd krijgen, terwijl de grote vervuilers worden ontzien. Met dit grote gezamenlijke gebaar laten de deelnemers in Amsterdam vandaag zien dat er maar één oplossing is: de rekening eerlijk verdelen én een ambitieus klimaatbeleid.

Datum 10 maart 2019 Bert Jan Brinkman

Ruim tienduizend mensen zeggen, Genoeg = Genoeg

Foto: Marten van Dijl – Milieudefensie

GRONINGEN – Onder het motto Genoeg=Genoeg, de gaswinning is het probleem van heel Nederland, protesteerden vrijdagavond 19 januari naar schatting ruim tienduizend mensen tegen de gaswinning in Groningen. Zij liepen mee in de fakkeltocht door het centrum van Groningen. Mensen uit het hele land, ook Tweede-Kamerleden, burgemeesters, medewerkers en bestuursvoorzitters van het Universitair Medisch Centrum Groningen liepen mee.

Het is de vierde keer dat de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie, met tal van andere Groninger organisaties een fakkeltocht organiseren tegen de gaswinning in Groningen. De eerste keer was in december 2014. Aanleiding was de zware aardbeving van 8 januari in Zeerijp. Deze veroorzaakte tot in de stad Groningen scheuren in gebouwen en het vertrouwen van de bevolking.

(ingezonden)

Datum 20 januari 2018 Bert Jan Brinkman

Ministerie negeert optie om gaswinning te reduceren

GRONINGEN – Uit documenten die Milieudefensie heeft opgevraagd bij het ministerie van EZ blijkt dat in een warme winter, die steeds vaker voorkomen, 19 miljard kubieke meter Gronings gas nodig is. Dat is veel minder dan de 24 miljard die de NAM de komende vijf jaar jaarlijks mag winnen. In warme jaren wordt er dus bijna 6 miljard kuub, 25% meer gewonnen dan noodzakelijk.

Uit de -via een WOB-procedure verkregen- stukken wordt niet duidelijk waarom er, ondanks alle gasbevingsellende, nog altijd meer gas wordt gewonnen dan nodig is. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de minister propageren vlakke winning. Maar uit mails blijkt dat SodM zelf stelt dat “Het effect van fluctuaties nu niet in het model [zit], daarvoor moet een nieuw model ontwikkeld worden.” De mijnraad stelt dat “beperken van de gaswinning belangrijker is dan de vlakke winning”. Milieudefensie vraagt zich af of de vorm van vlakke, hoge winning die nu wordt gehanteerd, wel de beste is om bevingen te voorkomen.

Opvallend is dat hetSodM in de interne stukken kritisch is en erop wijst dat de exploitant, in dit geval de NAM, niet alleen lichamelijk letsel maar álle schade aan de omgeving moet voorkomen. SodM constateert dat de NAM dit niet doet, maar trekt daar geen conclusies uit. Ambtenaren en de minister negeren dit punt ook, voor zover uit de stukken valt op te maken.

Regering gijzelt Groningers
Evert Hassink van Milieudefensie: “De regering gijzelt de Groningers door te treuzelen met de omslag naar verwarming zonder gas. Ieder huis dat van het gas af gaat, maakt het mogelijk om minder gas op te pompen. En minder gas betekent minder bevingen.” Milieudefensie pleit om te beginnen voor een verbod op gas in nieuwbouwhuizen.

Deze week werden ook de Kamervragen beantwoord die zijn gesteld naar aanleiding van documenten die Milieudefensie al eerder opvroeg. De minister antwoordde daarop onder andere dat er van het ambtelijk topoverleg over de gaswinning in Groningen geen notulen worden gemaakt. Voor een zaak die zoveel mensen raakt, vindt Milieudefensie dit onaanvaardbaar.

[ingezonden]

Datum 5 januari 2017 Bert Jan Brinkman

Wat betekent TTIP voor ons, boeren en burgers in Noord-Nederland?

TTIPZUIDBROEK – Zaterdagmiddag 10 september organiseren Milieudefensie Zuidoost Groningen, FNV, Mondiaal FNV Noord, met een bijdrage van VPRO-Tegenlicht, in Zuidbroek een informatieve bijeenkomst over TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). De bijeenkomst vindt plaats in De Broeckhof, W.A. Scholtenweg 1 in Zuidbroek (vlak bij station en A7). Aanvang 14 uur, gratis toegang.

TTIP en CETA
Wat betekent TTIP, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS, voor ons in Noord-Nederland? En ook wat heeft TTIP te maken met CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), het verdrag met Canada? Met name komen gevolgen voor voedsel, landbouw, natuur, gaswinning, werkgelegenheid en lonen aan bod. Maar er is ook aandacht voor de voor grote bedrijven zo belangrijke geschillentregeling (voorheen ISDS, nu ICS).

Sprekers
Meindert Schollema, voormalig burgemeester van Pekel, is dagvoorzitter. Sprekers zijn Freek Bersch (Milieudefensie), Sieta van Keimpema (melkveehoudersboard), Keimpe
van der Heide (Akkerbouwersvakbond), Wim Baltussen (FNV) en Bea Blokhuis (Groninger Bodem Beweging). Een samenvatting van de VPRO Tegenlicht-aflevering over TTIP vormt de introductie. Koos Dijksterhuis (columnist Trouw) presenteert een column. En er is ruimte voor vragen en discussie vanuit de zaal.

Voor- en tegenstanders
Al geruime tijd brengt TTIP de gemoederen bezig. Voorstanders wijzen op de mogelijke economische groei en meer werkgelegenheid. Die aannames worden betwist. Tegenstanders wijzen er op dat TTIP ten koste zal gaan van de kwaliteit van werk en veiligheid, van onze democratische besluitvorming, van milieu en klimaat en van de beleidsvrijheid van hogere en lagere overheden. Toch wordt door de Nederlandse regering meegewerkt aan de tot standkoming van dit verdrag.

Gevolgen
Het verdrag zal gevolgen hebben voor iedereen, ook in onze regio. Boeren krijgen te maken met oneerlijke concurrentie, voedselstandaarden gaan omlaag, rechten voor werknemers komen onder druk te staan, er zijn grote risico’s voor de publieke dienstverlening. En daarbij bevoordeelt het arbitragesysteem (ICS) de grote multinationals. Het is belangrijk dat consumenten, werknemers, boeren en burgers worden geïnformeerd en dat druk wordt uitgeoefend op onze regering en parlementariërs.

Aanmelden
De toegang is gratis. Men kan zich aanmelden via bentz47@kpnmail.nl ovv TTIP-bijeenkomst Zuidbroek.

(Ingezonden)

Datum 8 augustus 2016 Redactie

Bodemexcursie maakt geschiedenis tastbaar

Milieugedeputeerde Nienke Homan geeft het startsein
Milieugedeputeerde Nienke Homan geeft het startsein

SMEERLING – Milieugedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) zette afgelopen weekend enthousiast de eerste spade in de grond bij Gasterij Natuurlijk Smeerling. Daarmee gaf ze het officiële startschot voor de bodemexcursie door het gebied die ruim twintig deelnemers trok. Homan benadrukte het belang van een gezonde bodem voor de biodiversiteit en de voedselvoorziening. Daaraan kan iedereen zelf zijn steentje bijdragen, hield zij de deelnemers voor. Bijvoorbeeld door niet de hele tuin te betegelen, maar hier en daar de bodem ook te laten ademen.

De bodemexcursie werd georganiseerd door Landschapsbeheer Groningen en Trunk & Branches. Het is de eerste uit een serie excursies waarmee de organisaties Groningers bewuster willen maken van de betekenis en de rijkdom van de bodem. Dat doen ze door te vertellen hoe de bodem in belangrijke mate bepaalde wat mensen in het verleden in het gebied hebben gedaan en verbouwd, maar vooral door deelnemers de bodem te laten ervaren. Op diverse punten namen zij bodemmonsters. Ze onderwierpen de grond aan een nauwkeurig onderzoek waarbij ze bijna alle zintuigen inzetten. “We hebben de kleur bekeken en de structuur gevoeld met onze handen. Ook hebben we de grond geroken. Bosgrond ruikt heerlijk”, vertelt Sietske de Jong van Trunk & Branches.

Sporen van de ijstijd
De deelnemers waren erg enthousiast over de excursie. “De bodem is heel bepalend voor het landschap, maar het is tegelijk een heel onbekend terrein. Deelnemers vonden het interessant om nu eens te zien wat normaal gesproken letterlijk onder de grond blijft. Ze stelden veel vragen en waren echt verrast over wat we allemaal tegenkwamen in de bodem.” Dat waren in dit geval onder meer sporen van verschillende ijstijden. De excursie eindigde in het voormalige veengebied dat lange tijd boerenland is geweest, maar nu is teruggegeven aan de natuur. “Hier is de veenlaag weggehaald, zodat de dekzanden uit de ijstijd weer aan de oppervlakte liggen. De natuur kan hier weer vanaf het begin gaan groeien en bloeien”, aldus De Jong. “Het is mooi om te zien hoe vruchtbaar de grond is als je de natuur haar gang laat gaan.”

Aandacht voor de bodem
Naast excursies organiseren Landschapsbeheer Groningen en Trunk & Branches ook een aantal workshops ‘Voedsel voor een gezonde bodem’, waarin deelnemers leren composteren en zo een bijdrage kunnen leveren aan het gezond houden van de bodem. De excursies en workshops worden mogelijk gemaakt door de provincie Groningen. Data en locaties van de volgende excursies en workshops worden bekend gemaakt op de website van Landschapsbeheer Groningen (www.landschapsbeheergroningen.nl).

Datum 6 juni 2016 Bert Jan Brinkman

Bomenkap langs N366 aanleiding tot protest

protest tegen bomenkap N366
protest tegen bomenkap N366 (F: Thea de Boer)

PEKELA – De Partij voor de Dieren, werkgroep Veenkoloniën, heeft afgelopen week samen met Milieudefensie Zuidoost Groningen en de Bomenridders actie gevoerd tegen de kap van bijna 1000 bomen langs de N366.

De provinciale weg tussen Veendam, Pekela en Stadskanaal wordt de komende jaren voor een deel verdubbeld en voor een ander deel verbreed. Dit om de veiligheid en de doorstroming te bevorderen, aldus de provincie. De Partij voor de Dieren ziet echter samen met de andere organisaties met lede ogen aan, hoe ook hier weer economie verkozen wordt boven ecologie. Asfalt boven natuur en bomen!

Ankie Voerman, coördinator van de PvdD Werkgroep Veenkoloniën: “Veiligheid is een zeer belangrijke zaak en moet zeker veel aandacht krijgen. Deze is echter niet te verkrijgen door het verhogen van de snelheid, zoals dat bij deze weg is gebeurd, maar juist door snelheidsvertragende maatregelen, verder moet gedacht worden aan vangrails en educatie aan met name jongeren”.

Voerman vindt dat er door de provincie nauwelijks rekening wordt gehouden met de ecologische waarde van deze bomen: “Een boom haalt in vijftig jaar ongeveer een ton Co2 uit de lucht. Wat de provincie nu doet is bomen kappen, meer asfalt en hogere snelheden toestaan. Dat betekent meer CO2 in de lucht. Hier verliest de ecologie en wordt klimaatverandering dus bevorderd! De beloofde compensatie is belangrijk, maar zet voorlopig wat CO2 uitstoot betreft geen zoden aan de dijk. ”

De actie werd kracht bij gezet met het plaatsen van een aantal rouwbanden om de bomen door de Partij voor de Dieren. Verder hebben de bomenridders met natuurlijke verf een aantal bomen voorzien van een blauw hart.

Datum 29 mei 2016 Bert Jan Brinkman

28 mei Nationale Actiedag tegen TTIP en CETA

MilieudefensieSTADSKANAAL – Zaterdag 28 mei komen in het hele land mensen op de been om actie te voeren tegen de omstreden vrijhandelsverdragen TTIP en CETA. Ook in Stadskanaal. Milieudefensie Zuidoost Groningen zal rond een groot kruis, waarmee de dood van de democratie wordt uitgebeeld, flyers uitdelen aan winkelend publiek.

Verder is er een feestelijke begrafenisstoet in Amsterdam, wordt in de internationale rechtsstad Den Haag de eerste arbitragezaak van een multinational tegen de staat uitgebeeld, organiseren Wageningers een festival voor de lokale economie en kunnen bezorgde mensen in Terneuzen naar de TTIP-vrije zone op de markt.

Milieudefensie Zuidoost Groningen roept andere mensen op om zich bij de actie aan te sluiten. Particulieren, organisaties, politieke partijen. Iedereen die zich wil uiten tegen TTIP mag meedoen. “Meer als wie dan ook in ons land weten de Groningers wat de macht van multinationals kan veroorzaken en vernietigen in een samenleving. De gaswinning met al haar gevolgen is daar een schrijnend voorbeeld van. Met TTIP kan het Amerikaanse bedrijf EXXON Mobile, voor de helft eigenaar van de NAM, maar zo de Nederlandse Staat voor een “wazige” rechter slepen en gaswinning in grote hoeveelheden afdwingen”.

De Nationale Actiedag is een initiatief van Milieudefensie, en is een evenement van en voor iedereen. Lokaal ligt het initiatief in handen van onder andere milieu- en klimaatactivisten, studenten, vakbondsleden, ondernemers, kunstenaars en lokale politici.

Tweede Kamer buiten spel
CETA is het al uitonderhandelde vrijhandelsverdrag van de Europese Unie met Canada, waarover de Europese Commissie binnenkort een besluit neemt. CETA zet de deur open voor miljardenclaims van multinationals uit de Verenigde Staten tegen de Nederlandse staat. De Europese Commissie dreigt zo de Tweede Kamer buiten spel te zetten. TTIP is het beoogde vrijhandelsverdrag van de Europese Unie met de Verenigde Staten, waarover al sinds 2013 wordt onderhandeld.

Democratie in de uitverkoop
TTIP en CETA zetten de democratische beleidsvrijheid van gemeenten en de nationale overheid in de uitverkoop. De controversiële verdragen bieden multinationals de mogelijkheid om in een speciaal voor hen opgericht tribunaal de overheid aan te klagen als deze bijvoorbeeld besluit reclame voor ongezond voedsel voor kinderen te verbieden, zoals in Den Haag op theatrale wijze zal worden uitgebeeld.

Milieudefensie over TTIP en CETA
Met de leus ‘Een beter milieu eindigt bij TTIP’, voert Milieudefensie campagne tegen beide handelsverdragen en voor een eerlijke, duurzame economie. TTIP bedreigt de broodnodige/ hoognodige transitie naar een fossielvrije en duurzame samenleving en landbouw. Ook de vrijheid van democratische gekozen overheden om eigen beleid te maken komt in gevaar.

Stadskanaal
Waar: bij de bibliotheek op een grasveld bij de parkeerplaats, Continentenlaan 2.
Wie: kunstenaars, ondernemers, klimaatactivisten, lokale politici, vakbondsleden en bezorgde huisvaders en moeders.
Tijd: van 10.00-12.00 uur

Voor meer informatie over de acties kijkt u op> www. milieudefensie.nl

Datum 25 mei 2016 Redactie

Menselijke ketting als protest tegen gasboring Blijham

 Foto: Marten Van Dijl / MILIEUDEFENSIE
Foto: Marten Van Dijl / Milieudefensie

BELLINGWEDDE – Een groep van 200 mensen heeft vandaag om ‘vijf voor twaalf’ precies een menselijke ketting rond een nieuwe boorlocatie van de NAM in Blijham gevormd. De groep -bestaande uit omwonenden, lokale politici en een groot aantal supporters uit Boxtel, Terschelling en de Noordoostpolder – wilde met deze actie duidelijk maken dat de NAM de plannen om in Blijham naar gas te boren en te fracken moet laten varen. De provincie Groningen en de gemeente Bellingwedde, waar Blijham onderdeel van is, spraken zich eerder ook al uit tegen de gasboringen. De actie werd georganiseerd door de actiegroep Nee NAM niet boren in Blijham en gesteund door Milieudefensie.

Ike Teuling:”Dit is echt struisvogelgedrag van de NAM. Alsof er niets speelt in Groningen steken ze hier in Blijham hun boorkop in het zand, doof voor de roep van de bewoners hier en blind voor de gevolgen voor het klimaat en voor deze mensen.”

F: Marten van Dijl / milieudefensie
F: Marten van Dijl / milieudefensie

Het gasveld in Blijham valt binnen het gebied van de Groningen concessie die in de jaren 60 is afgegeven en onherroepelijk is. Hierdoor hoeft de NAM geen nieuwe vergunning aan te vragen voor de eerste boring die binnen enkele weken zal starten. De gemeenteraad en de burgemeester van Bellingwedde, de gemeente waar Blijham onder valt, zien de boringen niet zitten maar staan juridisch machteloos.

Ike Teuling van Milieudefensie: “Voor minder dan 1 miljard kuub gas, waarmee je Nederland ongeveer een week van gas kan voorzien – haalt de NAM zich de woede en zorgen van heel Blijham op de hals. Het is bizar dat de NAM nog steeds niet snapt dat de boringen én de aardbevingen in Groningen echt moeten stoppen. De Groningers hebben al genoeg ellende gehad van de gasboringen. Wij roepen minister Kamp op in te grijpen en een stop te zetten op nieuwe gasboringen in Groningen. Ook is het noodzakelijk om snel werk te maken van het verminderen van de gas-consumptie in Nederland en programma’s om gebouwen energie neutraal te maken versneld uit te voeren”.

Datum 13 juni 2015 Bert Jan Brinkman

Actievoerders gaan boorlocatie omsingelen

Archieffoto bezetting nam locatie
Archieffoto bezetting nam locatie

BELLINGWEDDE – Zaterdag organiseert de actiegroep Nee NAM niet boren in Blijham een actie tegen de boorplannen van de NAM in het Groningse Blijham. Milieudefensie steunt de actiegroep bij deze actie. Een grote groep omwonenden, sympathisanten en politici zal een menselijke ketting vormen om de beoogde boorlocatie heen. De actiegroepen willen met deze actie duidelijk maken dat de NAM de plannen om in Blijham naar gas te boren en te fracken moet laten varen. De provincie Groningen en de gemeente Bellingwedde, waar Blijham onderdeel van is, spraken zich eerder al uit tegen de gasboringen

Marja Bos van Nee NAM niet boren in Blijham: “Terwijl in de rest van Groningen de gaskraan dicht gaat vanwege de aardbevingen wil de NAM hier gewoon een nieuwe put gaan aanboren en nog gaan fracken ook. Met alle risico’s van dien: aardbevingen, vervuiling, bodemdaling. De NAM maakt misbruik van oude vergunningen waardoor de burgers en de gemeente geen enkele inspraak hebben gehad. Onze boodschap is simpel: Nee NAM niet boren in Blijham!”

Het gasveld in Blijham valt binnen het gebied van de Groningenconcessie die in de jaren 60 is afgegeven en onherroepelijk is. Hierdoor hoeft de NAM geen nieuwe vergunning aan te vragen voor de eerste boring die binnen enkele weken zal starten. De gemeenteraad en de burgemeester van Bellingwedde, de gemeente waar Blijham onder valt, zien de boringen niet zitten maar staan juridisch machteloos. Op een informatieavond op dinsdag 9 juni sprak burgemeester Janneke Snijder zich fel uit tegen de boringen.

Ike Teuling van Milieudefensie: “Voor minder dan 1 miljard kuub gas, waarmee je Nederland ongeveer een week van gas kan voorzien – haalt de NAM zich de woede en zorgen van heel Blijham op de hals. Het is bizar dat de NAM nog steeds niet snapt dat de boringen én de aardbevingen in Groningen echt moeten stoppen. De Groningers hebben al genoeg ellende gehad van de gasboringen. Wij roepen minister Kamp op in te grijpen en een stop te zetten op nieuwe gasboringen in Groningen. Ook is het noodzakelijk om snel werk te maken van het verminderen van de gasconsumptie in Nederland en programma’s om gebouwen energieneutraal te maken versneld uit te voeren”.

De actie in Blijham vindt aanstaande zaterdag 13 juni plaats op de locatie Langebrug, net buiten Blijham. Om 10:00 uur wordt gestart met een informatiemarkt, om 11:00 uur zullen de aanwezige politici en vertegenwoordigers van andere organisaties aan het woord komen. De actie sluit af met het vormen van een menselijke ketting om de boorlocatie heen. Om vijf voor twaalf zal de noodklok worden geluid en wordt de menselijke ketting verbroken. Milieudefensie zal met een groep sympathisanten van buiten Groningen al vanaf vrijdagavond 12 juni aanwezig zijn op camping De Boschplaatse.

Datum 11 juni 2015 Bert Jan Brinkman

Oprichting Milieudefensie Zuid-Oost Groningen

MilieudefensieWoensdag  27 november is  te Groningen een oprichtingsakte getekend met de Vereniging Milieudefensie Nederland.  Hierdoor is de lokale afdeling van Milieudefensie: Milieudefensie Zuid-Oost Groningen een feit.

Milieudefensie Zuid-Oost Groningen wil vraagbaak en stem zijn als het gaat om milieugerelateerde vraagstukken in de gemeentes Vlagtwedde, Bellingwedde, Pekela, Stadskanaal, Oldambt en Veendam.

De lokale afdeling deelt het standpunt van Milieudefensie Nederland, dat  met het oplossen en voorkomen van milieuproblemen een wereld te winnen is. Voor onszelf en voor toekomstige generaties.

De speerpunten voor de werkgroep in Zuid-Oost Groningen zullen o.a.  zijn:

  • De Megastallen, onder het motto “Maak van Zuid-Oost Groningen geen Megastal” zal Milieudefensie Zuid-Oost Groningen zeer actief aanwezig zijn en nauw  samenwerken met de grensoverschrijdende werkgroep tegen megastallen: Bi-Ora.
  • Het probleem zwerfvuil.
  • Het kritisch letten op pesticidengebruik, bijv. op de lelievelden bij Ter Apel.
  • Oplettendheid m.b.t. de discussie over de opslag van nucleair afval. De zoutkoepels in de regio Zuid-Oost Groningen zijn voor Den Haag nog steeds in beeld.
  • Oplettendheid met betrekking tot Schaliegaswinning.
  • Het vragen van aandacht voor het natuurlijk beheer van openbaar groen (bijv. bermen).

Inmiddels telt de afdeling 12 actieve leden.

Oprichtingsvergadering

De oprichtingsvergadering zal plaatsvinden op woensdag 18 december 2013 om 15.30 uur in de Sikkepit te Bourtange.

Datum 29 november 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-