Direct naar de inhoud.

Minister: ‘Ik heb begrip voor zorgen van de gemeenteraad’

Minister Ollongren

DEN HAAG/STADSKANAAL – Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken heeft begrip voor de zorgen vanuit de gemeenteraad van Stadskanaal. Die weigert dit jaar nog verder te bezuinigen. Maar met nieuwe concrete hulp komt Ollongren niet. De gemeenteraad van Stadskanaal kondigde onlangs aan de sleutel aan de provincie te geven, omdat de raad weigert opnieuw te bezuinigen. Door niet te bezuinigen ontstaat er een tekort op de gemeentelijke begroting. De gemeente kan dan onder toezicht komen te staan van de provincie.

Kamervragen gesteld

Kamerlid Nevin Özütok (GroenLinks) schrok van de financiële situatie in Stadskanaal en stelde Kamervragen. Zij wilde onder meer van Ollongren weten wat haar reactie is op de noodkreet, hoe ze er tegenaan kijkt dat de raad geen verantwoordelijkheid wil dragen voor nieuwe bezuinigingen en welke mogelijkheden de minister ziet om gemeenten meer financiële lucht te geven,

Niet de enige gemeente met zorgen

Ollongren geeft aan de zorgen te begrijpen en ze zegt dat Stadskanaal niet de enige gemeente is die signalen afgeeft. ‘Ik ontvang ook vanuit andere gemeenten signalen over de druk op de financiële positie.’ De minister geeft aan dat er al extra geld is of komt voor jeugdzorg, schuldenaanpak, vrouwenopvang en dak- en thuislozen. De financiële impact van de coronacrisis wordt ook bij gemeenten gecompenseerd, aldus Ollongren.

Onderzoek naar effect financiële positie

‘Ik herken de signalen van gemeenten dat de financiële situatie zorgt voor een druk op de gemeentelijke voorzieningen’, zegt de minister. Ze laat momenteel onderzoek doen naar het effect van de financiële positie op het voorzieningenniveau en de kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening en uitvoering. Stadskanaal heeft er vooralsnog niet veel aan. Met de antwoorden van Ollongren en een onderzoek is het tekort op Knoal niet ineens verdwenen.

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 13 oktober 2020 Hielke Bosch

Kerken luiden de noodklok in Groningen

klokgeluiGRONINGEN – Vanochtend, klokslag elf uur, klonk overal in onze provincie klokgelui. Op dat moment begon de Tweede kamer in Den Haag aan het lang verwachte debat over het aangepaste gasbesluit van minister Kamp. Het ging om ongeveer vijftig kerken die voor een oorverdovend lawaai hebben gezorgt. De kerken gaven hiermee gehoor aan de oproep van de Groninger Bodem Beweging. Minister Kamp maakte eerder al bekend dat de gasproductie het eerste half jaar niet boven de 16,5 miljard mag komen. De oppositie partijen willen dat vandaag nog besloten wordt om deze lijn door te trekken.

Datum 12 februari 2015 Bert Jan Brinkman

Burgemeester Out voorgedragen voor nieuwe termijn

Marco_OutEXLOO/BORGER – Burgemeester Marco Out van de gemeente Borger-Odoorn is door de gemeenteraad voorgedragen voor herbenoeming. Op 15 april 2014 loopt de huidige termijn van de burgemeester af. Een burgemeester wordt altijd voor 6 jaar benoemd. De gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft een vertrouwenscommissie ingesteld, op verzoek van de Commissaris van de Koning. Die had een gesprek gehad met de burgemeester, waarin die had aangegeven graag nog een termijn te willen blijven.

In de raadsvergadering van gisteravond heeft de voorzitter van de vertrouwenscommissie aangegeven dat zij de huidige burgemeester voor een volgende termijn zullen voordragen. Deze aanbeveling zal verstuurd worden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, samen met een advies van de Commissaris van de Koning. De minister zal de voordracht voorleggen aan de Koning, die de herbenoeming middels een Koninklijk Besluit moet definitief maakt. Daarna zal burgemeester Out opnieuw de eed of belofte afleggen.

Datum 18 oktober 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-