Direct naar de inhoud.

SHC richt tentoonstelling ‘Een Ander Achterhuis’ in

STADSKANAAL – Ter gelegenheid van de onthulling van Monument21 heeft het Streekhistorisch Centrum een tentoonstelling ingericht. Hier wordt het verhaal verteld over Willem en Hindertje Drenth die samen met hun dochters Lammie en Fennie in de Tweede Wereldoorlog vanaf de zomer van 1942 onderdak hebben geboden aan zestien onderduikers waarvan dertien van Joodse afkomst. Allen hebben de oorlog overleefd.

In de expositie staat o.a. een maquette van het huis aan de Krommewijk die samen met een plattegrond van het huis laat zien hoe de familie met hun onderduikers woonden en hoe weinig ruimte ze tot hun beschikking hadden. Heel bijzonder is ook de Yad Vashem-medaille, de hoogste onderscheiding van de Israëlische ambassade die Hindertje Drenth in 1979 kreeg (en Willem postuum) voor hun hulp aan joden gedurende de Holocaust.  Deze medaille werd door de familie speciaal voor de tentoonstelling aan het SHC uitgeleend.

Monument21 staat op de plek waar het huis van de familie Drenth stond, aan de Barkelazathe te Stadskanaal. Voorheen herinnerde daar niets meer aan de gebeurtenissen die zich op die plek hadden afgespeeld. Het monument moet ervoor zorgen dat niemand daar meer nietsvermoedend kan passeren. Wie meer wil weten over het verhaal, kan dus nu naar het Streekhistorisch Centrum. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 25 februari 2022. Openingstijden van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-17.00 uur. Groepen kunnen op afspraak ook buiten deze tijden terecht. Bespreken kan via info@streekhistorischcentrum.nl of 0599-612649.

Datum 29 oktober 2021 Rutger Breider

Monument21 voor Knoalster Achterhuis eindelijk officieel onthuld

Foto: Stichting Drenth Monument

STADSKANAAL – Op maandag 25 oktober 2021 vindt de officiële onthulling plaats van Monument21. De onthulling stond oorspronkelijk gepland voor april 2020 maar moest door de coronapandemie  al twee keer worden uitgesteld. Vanaf 12.30 uur is iedereen van harte welkom om deze onthulling bij te wonen.

Het monument werd begin 2020 geplaatst langs de Barkelazathe, nabij de rotonde. Dit monument is ter ere van en nagedachtenis aan Willem en Hindertje Drenth die samen met hun dochters Lammie en Fennie in de Tweede Wereldoorlog vanaf de zomer van 1942 onderdak hebben geboden aan zestien onderduikers waarvan dertien van Joodse afkomst. Allen hebben de oorlog overleefd.

De onthulling wordt verricht door Hennie Helwig-Kosses, dochter van Lammie Drenth en Bennie Kosses en kleindochter van Willem en Hindertje Drenth,  samen met de commissaris van de koning René Paas. Aan deze activiteit doen ook veertig leerlingen van de Piet Prinsschool mee.

Het monument is ontworpen door kunstenaarscollectief WINKAL, bestaande uit Bernard Winkel en Leo Kaldenbach. 21 gebogen stalen platen symboliseren alle 21 mensen die op het moment van de bevrijding in het kleine huis leefden

Datum 14 oktober 2021 Rutger Breider

Onthulling monument voor de familie Drenth

Monument 21

STADSKANAAL – Na bijna drie jaar voorbereiding is het kunstwerk Monument-21, opgericht ter ere en nagedachtenis aan het onbaatzuchtige optreden van de familie Drenth, klaar. Het staat aan de Barkelazathe in Stadskanaal. In de 2e wereldoorlog hebben Willem en Hindertje Drenth samen met hun dochters Lammie en Fennie geschiedenis geschreven. Zij hebben vanaf de zomer van 1942 aan veertien onderduikers waarvan dertien Joden onderdak geboden. Wonderwel hebben ze allen de oorlog overleefd. Voor deze uitzonderlijke prestatie hebben ze vijftig jaar geleden al de Joodse Yad Vashem onderscheiding gekregen.

Oorlogsgeschiedenis

Drie jaar geleden bedachten enkele inwoners uit deze streek dat er een blijvende herinnering moest komen en dat dit deel van de oorlogsgeschiedenis van Stadskanaal ook doorverteld zou moeten worden aan toekomstige generaties. En dat gaat lukken. Met een extra provinciale bijdrage zal niet alleen het verhaal van het Achterhuis van Stadskanaal maar ook, middels lesbrieven, meer verhalen over de oorlogsgeschiedenis van de regio digitaal worden beschreven (www.monument21.nl).

Onthulling in 2021

Kunstwerk Monument-21

Afgelopen 30 april zou dit kunstwerk, dat feitelijk in de achtertuin staat waar vroeger het huisje heeft gestaan, worden onthuld. Vanwege de corona-pandemie kon dit niet doorgaan. In overleg met de familie Drenth heeft het bestuur van de stichting Drenth Monument nu besloten om de onthulling een jaar uit te stellen. Exact 76 jaar na de bevrijding van Stadskanaal, op maandag 12 april 2021, zal het kunstwerk officieel worden onthuld door de 93 jarige Lammie Kosses-Drenth, dochter van Willem en Hindertje, samen met de commissaris van de koning René Paas. Nazaten van de onderduikfamilie De Levie, destijds geëmigreerd naar Israël, hebben aangegeven bij deze gebeurtenis aanwezig te willen zijn.

Belangstellenden zijn overigens op die middag van harte welkom.

Datum 6 juli 2020 Bert Jan Brinkman

Fundering Monument familie Drenth aangelegd

Fundering voor Monument 21 aangelegd

STADSKANAAL – De stichting Drenth Monument gaat een kunstwerk realiseren ter nagedachtenis aan de familie Drenth. Zij hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdak geboden aan zestien onderduikers. Allen hebben de oorlog wonderwel overleefd.

Knoalster Achterhuis

Het kunstwerk krijgt een plek aan de Barkelazathe nabij de plek waar het huis, beter bekend als het Knoalster Achterhuus destijds gelegen aan de Kromme Wijk, heeft gestaan. Het kunstwerk is ontworpen door het kunstenaarsduo Bernard Winkel en Leo Kaldenbach uit Ter Apel. Vijf in de regio gevestigde bedrijven zijn betrokken bij het realiseren van dit monument, zijnde Ingenieursbureau Ritsma, Avitec, J.C.Krans Aannemingswerken, Schutte Metaal en Sealteq.

Oorlogsgeschiedenis

Het stichtingsbestuur is zeer ingenomen met deze medewerking. “Middels dit kunstwerk willen we een bijzonder hoofdstuk van de oorlogsgeschiedenis van Stadskanaal aan toekomstige generaties doorvertellen” aldus voorzitter Jaap Duit van de stichting Drenth Monument. Het is de bedoeling dat volgend jaar mei, in het kader van 75 jaar bevrijding, het kunstwerk zal worden onthuld door Lammie Drenth, de 91 jarige dochter van Willem en Hindertje Drenth.

Voor meer informatie wordt verwezen naar www.monument21.nl

Datum 16 december 2019 Bert Jan Brinkman

Monument 21 Stadskanaalster Achterhuis

Familie Drenth en de onderduikers – (F: Monument21)

STADSKANAAL – De Stichting Drenth Monument, die in de zomer van 2018 is opgericht om een kunstwerk te plaatsen aan de Kromme Wijk ter herinnering aan de gebeurtenissen in het zgn. ‘Stadskanaalster Achterhuis’, heeft de financiering van het kunstwerk bijna rond. Driekwart van het benodigde bedrag is inmiddels toegezegd door fondsen en lokale bedrijven die soms ook een bijdrage in natura willen leveren. Ook enkele particulieren doneerden al spontaan een bijdrage.

Onderduikers

Aan de Kromme Wijk in Stadskanaal stond het boerderijtje van de familie Drenth. Zij hielpen tijdens WOII 16 onderduikers aan vervolging te ontkomen, en zij hebben het allen overleefd. Op de plek waar

Achterhuis Schets – (F: RTV1)

het huisje stond, herinnert niets meer aan deze onbaatzuchtige daad van hulp aan wie dat toen nodig hadden. Daar wil de Stichting Drenth Monument verandering in brengen.

Het monument is ontworpen door kunstenaarscollectief WINKAL, bestaande uit Bernard Winkel en Leo Kaldenbach. 21 gebogen stalen platen symboliseren alle 21 mensen die op het moment van de bevrijding in het kleine huis leefden. Inmiddels is er ter plaatse een bodemkundig en een ecologisch onderzoek uitgevoerd, waarna de omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

2020

Zoals het nu lijkt kan het monument rond 12 april 2020, 75 jaar na de bevrijding van de plaats Stadskanaal, worden onthuld. Het bestuur van de stichting Drenth Monument doet een oproep om de laatste financiële eindjes voor realisatie aan elkaar te kunnen knopen! Wie aan het monument wil bijdragen, kan een donatie overmaken op  bankrekeningnummer NL91 RABO 0333340760 t.n.v.  St. Drenth Monument, onder vermelding van uw contactgegevens. Iedere bijdrage is welkom.

Sponsoren

U kunt ook een deel of zelfs een hele plaat sponsoren. U ontvangt dan een op naam gesteld certificaat. 1/10 plaat bedraagt € 250,-, een hele plaat € 2500,- . De Stichting is door de belastingdienst erkend als Culturele ANBI, waardoor giften onder voorwaarde aftrekbaar zijn. Meer informatie: https://monument21.nl/

Stichting Drenth Monument, statutair gevestigd in het Streekhistorisch Centrum, Ceresstraat 2, 9502 EA Stadskanaal. Tel. 0599-612649. info@streekhistorischcentrum.nl

Datum 16 april 2019 Bert Jan Brinkman


-advertenties-