Direct naar de inhoud.

Pekela gaat zich promoten als prima plek voor innovatie

Foto: Herman Alink

OUDE PEKELA – Vrijdag 13 oktober overhandigde Dhr. Jacob Zwinderman aan de Pekelder Wethouders Jaap van Mannekes en Hennie Hemmes een bord waarbij de gemeente Pekela zich gaat promoten als prima plek voor innovatie. De overhandiging gebeurde in aanwezigheid van  genodigden en bezoekers, in de officieel geopende, eerste Local Places Office (LPO) Oude Pekela. De ambitie is om zowel in Veendam, Pekela als Stadskanaal een LPO  op te richten. In LPO Pekela zit gevestigd ,myPlacebook, die de Veenkoloniën op een positieve manier op de kaart wil neerzetten. 

Zij hebben alle Veenkoloniale kanalen gedigitaliseerd, Hier kunnen ze heel veel dingen mee doen. Onder ander een website maken, apps bouwen, virtual reality maken en foto’s en/of verhalen toevoegen. Inmiddels is de app klaar waardoor men nu kan zien hoe de schepen door de kanalen varen en wat ze vervoeren.

De aanwezigen werden bijgepraat over myPlacebook, gebiedscoöperatie Zuid en Oost-Groningen en Innovatie Werkplaats Pekela. Lodewijck Foorthuis en Maarten Groeneveld vertelden in het kort wat myPlacebook is en wat ze ermee van plan zijn. Op de website wil men zoveel mogelijk kanalen en de daarover bestaande verhalen verzamelen. Het doel is om in 2020 tienduizend verhalen te hebben. Kortom het moet een interactieve database worden.

Er zijn 4.000 kanaalvakken, een aantal daarvan zijn benoemd. De ambitie is om zowel in Veendam, Pekela als Stadskanaal een LPO  op te richten en daarbij proberen ze werkloze jongeren werk te bieden door ze te laten participeren in hun project. De LPO’s worden daardoor een dynamische werkplek. Maar hun ambitie strekt verder, ze willen het grootste cultuurhistorisch mediaplatform worden van Noord-Nederland. myPlacebook qua methode wereldwijd vermarkten. Ze willen ook de Veenkoloniën op de wereld erfgoedlijst krijgen en sloten af met de woorden “make Pekela great again”. Hierna kreeg zowel Jacob Zwinderman als Hennie Hemmes als dank een wijk naar hen vernoemd en werd een daarbij behorend bord overhandigd.

Foto: Herman Alink

Hans Bergsma (Directeur gebiedscoöperatie Westerkwartier) vertelde over zijn ervaringen. De coöperatie is opgezet in 2013 met het perspectief dat vanuit alle sectoren van de maatschappij wordt samengewerkt met het idee een krachtige en duurzame regio met elkaar tot stand te brengen, bouwen, waarbij het vooral gaat om verbinden en dat betekent dat je overleg met elkaar moet hebben. Maar ook zelfbewustheid en werken aan een veerkrachtigheid zijn kernwaarden om het gebied te ontwikkelen. Belangrijk is om via netwerken er een agenda wordt opgesteld met het doel om te komen tot een nieuwe initiatieven, drang naar nieuwe economische vormen.

Momenteel werken bij hen 125 studenten aan afstudeerprojecten dan wel stages op allerlei onderwerpen zoals: voedselketengebied, sociaal werk, gebiedsprocessen, coöperatief werken, landschap, duurzaam bouwen. Deze ontwikkelingen zorgen weer voor werk. De uitdaging voor hem gaat worden om hier in Pekela maar ook in de omgeving innovatie werkplaatsen op te zetten, die samen met ondernemers en studenten aan projecten gaan werken. Hij gaat de processen rondom deze opzet in kaart brengen en daarbij zal het noodzakelijk zijn dat alle spelers in deze regio (overheid, ondernemers en onderwijs) de handen in elkaar steken.

Het gaat om de gemeenten Veendam, Pekela, Stadskanaal, Oldambt en Westerwolde, met zo’n 7.000 ondernemers en een grote diversiteit aan onderwijsinstellingen en daaraan gekoppeld de Hanze Hogeschool en de Universiteit Groningen. Dat is een kracht die uiteindelijk de kennis in het gebied houdt maar wat nog belangrijker is, werk gaat opleveren, aldus Bergsma.

Annet Muller, betrokken geweest bij gebiedscoöperatie Westerkwartier maar nu programmamanager innovatiewerkplaats Helpman/De Wijert Groningen-Zuid verduidelijkte de aanwezigen dat een dergelijke werkplaats juist een gebiedscoöperatie inhoud geeft. ‘Het voornaamste doel is om praktisch handen en voeten te geven aan de vraagstukken van ondernemers in de regio en de studenten, die graag stage of afstudeeropdrachten willen verkrijgen. De vraagstukken kunnen zijn onderzoek naar nieuwe producten, optimalisatie van bedrijfsprocessen, schrijven van ondernemingsplannen, hoe kan ik mijn bedrijf promoten etc. In een gebiedscoöperatie heb je een aantal programma’s en dat noemen we de agenda, dat kan per gebied verschillen’.

Vervolgens legt Annet Muller uit hoe de werkwijze en de verschillende vier fases eruitzien.

FACE 1 EN 2 – Een idee of kans komt binnen, waarna de programmamanager kijkt bij welk programma en welke opleiding een match is om een goede opdracht te formuleren voor de studenten. Dit komt dan in fase 2 bij de makelaar van een school, die ervoor zorgt dat het op de juiste plek komt en daar de juiste studenten aan gekoppeld worden. De innovatieplaats blijft daarin de school ondersteunen.

FACE 3 – Vervolgens komt men in fase 3 terecht waar de kick-off plaats vindt. Waarbij er een gesprek plaatsvindt tussen opdrachtgever, programmamanager, makelaar en studenten, wat zijn de verwachtingen naar elkaar en wat moet het resultaat zijn, wat zijn de eisen die de school stelt. Dit wordt allemaal op elkaar afgestemd, in elkaar gepast en op papier gezet. Er ontstaat dan een leerofferte en/of contract, en gaat men aan de slag.

FACE 4 – Hierin vindt de oplevering plaats. Men gaat met alle betrokken partijen om de tafel, dan vindt de evaluatie plaats. Daar is een reflectiemoment, wat betekent dit voor mij als ondernemer, wat kan ik hiermee, welke nieuwe ideeën krijg ik hierdoor, wat betekent voor mij als student, wat heb ik geleerd en welke leervragen komen er weer uit voort en voor mij als docent, zijn we nog wel met ons onderwijs up-to-date. Na de reflectie ontstaat de transfer welke nieuwe ideeën en/of kansen zijn daardoor ontstaan en dan begint de cirkel weer opnieuw.

Muller ondersteunt en adviseert de innovatiewerkplaats Pekela. Vanaf voorjaar 2017 zijn ze actief en inmiddels lopen er een aantal projecten. Dit werd nader toegelicht door Tim Potse, de programmamanager van innovatiewerkplaats Pekela.

‘Met een aantal bedrijven zijn we bezig met 20 onderzoeksvragen, die we bij de Hanze Hogeschool en Terra Groningen kunnen uitzetten. De programmalijnen zijn nu duurzaamheid, sociaal- maatschappelijk, wonen en nieuwe producten op de markt brengen. Maar daar zal het niet bij blijven. Uiteindelijk moeten we komen tot een regionale agenda voor dit gebied en dit zal in de loop van de tijd worden vastgesteld. Er liggen voldoende  kansen in deze regio voor innovatieve ontwikkelingen, belangrijkste argument daarbij is dat het versterkend moet zijn voor Pekela en omgeving. We gaan de komende tijd regelmatig bijeenkomsten organiseren met ondernemers en onderwijs. We hebben nu nog maar een paar projecten maar dit zal gaan groeien. Wij zien kansen en mogelijkheden’.

De begeleiding van de presentatie was in handen van Manon Dijkstra. Zij is ambassadrice van ‘Pekela is een prima plek voor innovatie’.

Datum 15 oktober 2017 Redactie

Opening Local Placebook Office Oude Pekela

Archief foto: Herman Alink RTV1

OUDE PEKELA – myPlacebook is een start-up die met een sociaal-maatschappelijke werkwijze geografische data aan verhalen uit de regio verbindt. Waar kan dit beter dan bij het kanalenstelsel in de Veenkoloniën wat met ruim 7000 kilometer aan kanalen ooit het grootste ter wereld was.

Voor ons zijn niet alleen de kanalen bijzonder, wij dragen ook de regio een warm hart toe. We willen meer dan ons bezig houden met de nieuwste technologieën; we willen iets doen in, met en voor de regio. We willen een bijdrage leveren aan het versterken van de regio op diverse terreinen en inspelen op maatschappelijke kwesties, bijdragen aan oplossingen daarvoor en contribueren aan toekomstig beleid. Dit doen we, samen met voormalig werkzoekenden, vanuit het Local Placebook Office (LPO) in Oude Pekela. Hier wordt gewerkt aan nieuwe (digitale) verdienmodellen voor het unieke kanalenstelsel van de Veenkoloniën.

Tijdens deze opening wordt er naast myPlacebook ook aandacht geschonken aan andere regionale ontwikkelingen die nauw verwant zijn met myPlacebook. Zo vertelt Hans Bergsma (directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier) over het opzetten van Gebiedscoöperaties in Zuid- en Oost-Groningen. Het middelpunt van een Gebiedscoöperatie is een Innovatiewerkplaats (IWP), waar vragen uit de regio gekoppeld worden aan studenten. Annet Muller (Innovatiewerkplaats Helpman – De Wijert) vertelt hier alles over. Aansluitend vindt een borrel plaats waar een toost uitgebracht kan worden op de opening van het Local Placebook Office en de overige mooie initiatieven in de regio.

Inloop vanaf 17:00
Start: 17:30

 • Programma:
  Opening:
  * Wat is myPlacebook, een LPO, en toekomstplannen? (Lodewijck Foorthuis en Maarten Groeneveld)
  * Het groter geheel:
  over Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen (Hans Bergsma en Jakob Zwinderman)
  * IWP Pekela/Veendam: wat is een IWP en hoe werkt het? (Annet Muller en Tim Potse)
  * B&W Pekela over belang initiatief
  * Borrel (18:15 – 19:00) verzorgd door Synergon en Stichting Bedrijvigheid Pekela
  * Dansje (buiten) verzorgd door sportfabriek Britannia bij begin borrel

Adres: Raadhuislaan 1, 9665 JD, Oude Pekela

De begeleiding is in handen van Manon Dijkstra, ambassadrice van ‘Pekela is een prima plek voor innovatie’. De aanwezige kunstwerken zijn gemaakt door Theo Zwinderman.

Bent u ook zo nieuwsgierig naar alle ontwikkelingen? Kom dan zeker langs op vrijdag 13 oktober.
U bent van harte welkom!

Datum 13 oktober 2017 Redactie

Eerste presentatie myPlacebook te Oude Pekela

Foto: Herman Alink

OUDE PEKELA – Vanmiddag stelden vier van de vijf leden van het jong ondernemersbedrijf myPlacebook zich voor. Emma, Angelina, Lisanna en Maurits, zijn broer Lodewijk was niet aanwezig. De mensen van myPlacebook willen het gebied de Veenkoloniën op een positieve manier op de kaart zetten.

Ze hebben alle Veenkoloniale kanalen gedigitaliseerd. Dat zijn er meer dan 4.000. Een bijzonder kanalensysteem waar ze extra informatie aan willen toevoegen, zoals verhalen uit de regio en foto’s. Zij willen daarmee een website bouwen, apps maken en een virtual reality ontwikkelen. Ook willen ze dit toeristisch uitventen.

Dat kunnen ze niet alleen, daar hebben ze hulp bij nodig
Helaas kwamen bij de presentatie geen kandidaten zich melden, maar wie alsnog geïnteresseerd is kan meer over deze onderneming vinden op hun website  www.myplacebook.nl . Het is een jonge enthousiaste groep ondernemers. Via dit emailadres kan men zich aanmelden. Een vooropleiding is niet vereist, alleen een stuk enthousiasme en motivatie.

Zie ook ons vorig artikel

Datum 21 april 2017 Redactie

Ben jij op zoek naar een werkervaring of participatiewerkplek of een stageplek?

MyPlacebook voor de Veenkoloniën, ondersteund door een hecht netwerk van lokale, nationale en internationale instellingen.

OUDE PEKELA/VEENDAM – Ben jij op zoek naar een werkervaring of participatieplek of stageplek? Kom dan het team van MYPLACEBOOK versterken. Graag stellen wij ons jonge bedrijf, de start-up myPlacebook aan je voor! Wij vertellen jou wat we doen en willen jou graag leren kennen.

Wij hebben alle Veenkoloniale kanalen gedigitaliseerd, hier kunnen we heel veel dingen mee doen; foto’s en verhalen over de Veenkoloniën aan toevoegen, een website maken, apps bouwen en virtual reality maken.

Maar dit kunnen we niet alleen. Hier hebben we jouw hulp bij nodig! Ben je tussen de 18-30 jaar oud en ben je op zoek naar een werkervarings- of participatiewerkplek of een stage? Dan leren we je graag kennen.

Woon je (in de buurt van) Veendam? Kom langs op donderdag 20 april in ons toekomstige Local Placebook Office in Veendam.
Plaats: vanBeresteyn, museumplein 5a.
Tijd: 16.00 -18.00

Woon je in Oude Pekela, of daar in de buurt? Kom dan langs op vrijdag 21 april in ons toekomstige Local Placebook Office Pekela.
Plaats: Raadhuislaan 1.
Tijd: 16.00 -18.00

MyPlacebook wordt ondersteund door een hecht netwerk van lokale, nationale en internationale instellingen. We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrienden, partners, collega’s en ideeën. Zie voor meer informatie HIER.

Ingezonden.

 

 

Datum 14 april 2017 Redactie


-advertenties-