Direct naar de inhoud.

Nelli Cooman stopt na 25 jaar bij Nelli Cooman games

F: Eigen foto

STADSKANAAL – Oud wereldkampioen indoor-sprint Nelli Cooman, stopt na 25 jaar bij stichting Nelli Cooman games in Stadskanaal. Dit  besluit heeft ze genomen in goed overleg met de stichting NCG en de AV Jahn II atletiek.

Nieuw concept

Coopman is ondertussen wel bezig met een nieuw concept. Hierbij zullen meerdere atletiekverenigingen in Nederland betrokken zijn waaronder AV Jahn II. Hoe alles er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Wel zullen jeugd en sprint de kernbegrippen van het nieuwe project worden.

Nelli laat weten een oude en goede band met Stadskanaal te hebben. De stichting NCG zal eind 2022 worden opgeheven.

Datum 4 februari 2022 Larou de Jong

Hans Alders praat met Veendam over mijnbouwactiviteiten

RTV1
VEENDAM – Nationaal Coördinator Groningen (NCG), de heer Hans Alders, heeft op 15 juni 2017 gesproken met de gemeenteraad over mijnbouwactiviteiten in de gemeente Veendam. Dit was op uitnodiging van de gemeenteraad.

Uitleg
De heer Alders heeft de gemeenteraad uitleg gegeven over de huidige situatie. Onderwerpen hierbij waren het (nieuwe) schadeprotocol, onderzoek randen aardbevingsgebied en invloed van zoutwinning en gasopslag. Ook in relatie tot de waterhuishouding.

Vragen
Raadsleden hebben uitgebreid de gelegenheid gehad om vragen te stellen en in discussie te gaan met de NCG. Veel vragen gingen over de schaderegeling voor het buitengebied, de maatregelen na 31 maart 2017 en hoe er omgegaan wordt met de gevolgen van zoutwinning en gasopslag in de bodem van de gemeente Veendam.

Tevreden
De aanwezige raadsleden waren tevreden over de bijeenkomst. Het heeft duidelijkheid gegeven over het proces rondom de afhandeling van schades. Daarnaast hebben de raadsleden ook hun zorgen kunnen uiten over de schadeafhandeling in de randgebieden. De NCG heeft aangegeven hier aandacht voor te hebben.

Afspraken
De NCG heeft toegezegd het concept schadeprotocol ook bij de burgemeesters van de randgebieden toe te lichten. Ook is de beslissingstermijn voor de vouchers in het buitengebied voor bewoners met openstaande dossiers verlengd tot 12 maanden. Hierdoor kan er gewacht worden tot het onderzoek van de TU Delft is afgerond. TU Delft doet onderzoek naar de oorzaak van schades in en aan randen aardbevingsgebied.

Datum 16 juni 2017 Redactie


-advertenties-