Direct naar de inhoud.

Landelijk voorzitter PvdA bezoekt Borger-Odoorn en Stadskanaal

Partijvoorzitter PvdA bezoekt regio (foto: Marc Dol)
Partijvoorzitter PvdA bezoekt regio (foto: Marc Dol)

STADSKANAAL / BORGER – Nelleke Vedelaar, landelijk voorzitter van de PvdA, heeft zaterdag Borger-Odoorn en Stadskanaal bezocht. In Nieuw Buinen bezocht ze de voetbalvereniging, samen met kandidaat-Kamerlid Peter Zwiers (nummer 45) uit 2e Exloërmond en een aantal lokale PvdA’ers. Siert van der Laan vertelde over de strijd van de voetbalclub om zonnepanelen te kunnen plaatsen op hun accommodatie. Door een vol elektriciteitsnet was het lang niet mogelijk om de panelen te kunnen plaatsen. Zwiers heeft zich hier vanuit de politiek lang voor ingezet. Uiteindelijk heeft de provincie Drenthe een oplossing geboden, waardoor de panelen nu geplaatst zijn.

Ondanks de stevige wind hebben Van der Laan, Vedelaar en Zwiers de panelen op het dak bekeken. Binnenkort gaat het systeem de eerste energie leveren en kan de voetbalvereniging naar een lagere energierekening toe en daarmee de sport betaalbaar houden.

Nelleke Vedelaar – F: PvdA.nl

Omzien naar elkaar
Bas Scholte Aalbes vertelde over de actie Soep op de Stoep. Een initiatief die in coronatijd is ontstaan om eenzaamheid tegen te gaan en om om te zien naar elkaar. Na een geslaagde Soep op de Stoep-actie in Borger-Odoorn is het ondertussen landelijk een succes. Bas, samen met Ankie Huijing, initiatiefnemer van deze actie heeft met vele vrijwilligers ontzettend veel mensen van soep voorzien en het einde is nog niet in zicht. Zowel Scholte Aalbes als Van der Laan mochten rekenen op lovende woorden van Nelleke Vedelaar. Ze prees hun inzet voor anderen en liet weten het enorm bij de sociaaldemocratie te vinden passen.

Nedersaksenlijn
Na het bezoek aan Borger-Odoorn werd een bezoek gebracht aan het station van Stadskanaal. Daar werden ze ontvangen door Henk Kwak van stichting Nedersaksenlijn en bestuursleden van de STAR. De PvdA wilde graag in gesprek om het belang van de Nedersaksenlijn, de spoorverbinding tussen Groningen-Stadskanaal-Emmen naar Twente te benadrukken. In het gesprek werd duidelijk dat de spoorlijn goed is voor de economische ontwikkeling van de regio, maar ook zijn er punten van aandacht meegegeven.

Datum 14 maart 2021 Bert Jan Brinkman

Treinverbinding naar Stadskanaal op losse schroeven

Treinstation Musselkanaal – (F: RTV1)

STADSKANAAL – ‘Door financiële tekorten die opgelopen zijn door de aanleg van de zuidelijke ringweg in Groningen dreigt de toegezegde treinverbinding naar Stadskanaal te sneuvelen’. Dat zegt wethouder Goedhart Borgesius (VVD). De wethouder benadrukt dat alleen met een nieuwe lobby de aanleg van een spoorverbinding naar stadskanaal kan worden gered.

Sneuvelen

Door ernstige financiële tekorten, veroorzaakt door de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg in de stad Groningen, dreigen nu andere infrastructurele projecten in de provincie Groningen te sneuvelen. Deze projecten worden namelijk allemaal gefinancierd uit dezelfde geldpot.

Raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering, die live te volgen was via RTV1, maakte Borgesius bekend dat hij betrokken gemeenten en instanties die baat hebben bij de totstandkoming van de spoorverbinding wil gaan benaderen. Hij wil ze vragen om gezamenlijk het belang van de spoorlijn te benadrukken om zo te voorkomen dat de plannen geschrapt worden.

De trein moet voor 2025 gaan rijden op Stadskanaal. Hierna zou de spoorlijn (mogelijk) worden doorgetrokken naar Emmen via Musselkanaal en Ter Apel.

(bron: DvhN)

Datum 9 september 2020 Bert Jan Brinkman

Online petitie spoorlijn massaal getekend

Een schets van de Nedersaksenlijn – (F: RTV Noord)

STADSKANAAL/EMMEN – Amsterdammer Tim Sekac noemt zichzelf ‘spoorwegpetitionair’. Van de twaalf spoorlijnen waarvoor hij een (online) petitie is gestart, blijken de twee lijnen met een Groningse link het meest populairst. De petitie voor de Nedersaksenlijn, die van Groningen via Hoogezand, Veendam Stadskanaal en Emmen naar Almelo moet gaan lopen, blijkt veruit het populairst. Liefst 6832 mensen hebben nu al hun handtekening onder dit verzoekschrift gezet.

Lelylijn

Ook de Lelylijn, die van Groningen naar Amsterdam via de Flevopolder zou moeten gaan lopen blijkt populair. 736 mensen tekenden om die lijn van de grond te krijgen schrijft RTV Noord op haar website.

Datum 23 juli 2020 Bert Jan Brinkman

Nedersaksenlijn-gemeenten slaan handen ineen

Treinstation Musselkanaal in de toekomst? – (F: RTV1)

VEENDAM/STADSKANAAL – De gemeenten Hardenberg, Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde slaan samen de handen ineen voor de Nedersaksenlijn (NSL). De zeven gemeenten vinden dat deze spoorlijn een grote bijdrage kan leveren aan een betere bereikbaarheid van de regio met het openbaar vervoer. De gemeenten sluiten hiermee ook aan bij vraag van de Tweede Kamer naar een haalbaarheidsstudie van deze lijn.

Uitdaging

Uit het haalbaarheidsonderzoek moet naar voren komen of de aanleg van de Nedersaksenlijn kans van slagen heeft en wat de kosten zijn voor de realisatie. De zeven gemeenten hebben daarom met elkaar afgesproken om deze uitdaging samen aan te gaan en op die manier het regionale belang voorop te zetten.

Grensregio’s verbinden en versterken
De regio tussen Hardenberg en Veendam biedt volop ruimte en kansen voor ondernemers en woningzoekenden om te werken en te wonen. Om het voor ondernemers aantrekkelijk te maken om zich hier te vestigen is goede bereikbaarheid van groot belang. Ook zijn goede verbindingen van het openbaar vervoer tussen grote steden belangrijk voor een bloeiende en aantrekkelijke regio. Door een spoorlijn aan te leggen tussen Stadskanaal en Emmen bereik je nog meer verbinding tussen de verschillende grensregio’s. Regionaal samenwerken gaat dan eenvoudiger en ook het vinden van personeel uit een andere gemeente wordt voor werkgevers aantrekkelijker. Dit draagt bij aan de sociale en economische opgaven die deze regio kent.

Mogelijkheden van waterstof verkennen
In de haalbaarheidsstudie wordt ook de aansluiting op het Duitse netwerk en de mogelijkheden voor goederentransport onderzocht. Verder is het de wens van de gemeenten om te onderzoeken of waterstoftreinen ingezet kunnen worden op de Nedersaksenlijn. Dit past uitstekend bij de status die de Europese Unie aan Noord-Nederland heeft toegekend, onder de noemer Hydrogen Valley (waterstofregio).

Datum 16 april 2020 Bert Jan Brinkman

Spoorlijn naar Emmen is veel te duur

De droomwens van velen in zuidoost Groningen en Drenthe – (F: B.J. Brinkman)

EMMEN – Gedeputeerde Henk Brink (VVD) van van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe heeft geërgerd gereageerd op de suggestie van de ChristenUnie dat hij een sta-in-de-weg is voor de aanleg van een spoorlijn tussen Stadskanaal en Emmen. Het zou gaan om het doortrekken van de lijn in het kader van een eventuele toekomstige Nedersakesenlijn.

Brink zegt in het DvhN de wens wel goed te snappen, maar weet aan de hand van cijfers dat het plan onrealistisch is. Hij weerlegt ook de kritiek van de CU (Stieneke van der Graaf) en zegt zich juist wel in te zetten voor de Nedersaksenlijn. Brink zegt de enige te zijn geweest die de spoorlijn heeft aangekaart aan de noordelijke spoortafel, waarin ook de gedeputeerden voor infrastructuur van Groningen en Overijssel zitting hadden. “Die heb ik toen hier niet over gehoord. Bovendien heb ik vorig jaar overleg gevoerd op het ministerie om de lijn op de agenda te krijgen. Het antwoord was duidelijk: de kans op geld van het Rijk bleek nul”, aldus de gedeputeerde vandaag in het Dagblad van het Noorden.

Om de spoorlijn door te kunnen trekken van Stadskanaal naar Emmen moet er 400 miljoen op tafel komen. Dat is niet op te brengen volgens Brink. “Jaarlijks heeft de provincie zo’n 10 miljoen euro te besteden aan infrastructuur. Simpel gesteld zou je dat bedrag dus in 40 jaar voor elkaar hebben”. Hiermee moet ook Fleur Gräper van Koolwijk (D66) rekening houden.

Brink ziet meer in een verdubbeling van de N34. Het begin is er al met de extra rijstroken tussen Gieten en de A28. Volgens de gedeputeerde ben je straks met de bus vanuit Emmen razendsnel in Groningen. Dat is een goed alternatief voor inwoners uit Zuidoost Drenthe die naar de stad willen.

Datum 19 maart 2019 Bert Jan Brinkman

CU: Spoorlijn doortrekken richting Enschede

STADSKANAAL – Het Groningse Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) bracht zaterdagochtend 16 maart een bezoek aan Stadskanaal om een lans te breken voor de Nedersaksenlijn: een uiteindelijke  treinverbinding tussen Groningen en Enschede.

“In Stadskanaal inmiddels veel enthousiaste reacties op de komst van de trein”, aldus van der Graaf. “Maar nu moeten we ons inzetten om deze lijn door te trekken”. De ChristenUnie in Overijssel, Groningen en Drenthe en in de Tweede Kamer zien allemaal het belang van deze spoorverbinding..

De drie provinciale fracties van de ChristenUnie bieden het Spoormanifest Noordoost Nederland aan. Daar staat in dat investeringen in het spoor nodig zijn voor de regionale economie, leefbaarheid en bereikbaarheid. Naast het lobbyen voor de Nedersaksenlijn voerde van der Graaf ook campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Dit deed het Tweede Kamerlid samen met enkele gemeenteraadsleden van de ChristenUnie Stadskanaal. “Stadskanaal is een prachtige plaats om te wonen. Door de komst van de trein zal hier de leefbaarheid alleen nog maar verder toenemen”.

Video impressie

Datum 17 maart 2019 Bert Jan Brinkman

PVV: spoorlijn snel doortrekken naar Emmen

Spoorlijn Veendam Stadskanaal – (F B.J. Brinkman)

GRONINGEN – De Provinciale PVV fractie heeft woensdag verheugd gereageerd op het nieuws dat vanaf 2025 er een trein gaat rijden van de stad Groningen naar Stadskanaal. Een eerste grote stap is gezet om de zuidoosthoek van onze provincie beter te ontsluiten, maar er is geen tijd om achterover te leunen. De spoorlijn moet zo snel mogelijk worden doorgetrokken naar Ter Apel en Emmen.

Nedersaksenlijn

Dat zou snel gerealiseerd kunnen worden door het herstellen van de vroegere spoorlijn tussen Stadskanaal en Ter Apel en deze vervolgens door te trekken naar Emmen. Hierdoor ontstaat er een directe verbinding tussen Groningen en Enschede. De Partij voor de Vrijheid vindt de realisatie van deze Nedersaksenlijn een must voor de regio.

De aanleg is noodzakelijk voor de ontwikkeling en het ontsluiten van dit economisch zwakkere gebied. Een directe treinverbinding met Groningen is ook belangrijk voor de jeugd. Zij kunnen met een directe treinverbinding binnen afzienbare tijd in Groningen komen voor hun studie. Ook hoeven studenten hierdoor niet noodzakelijkerwijs op zoek naar woonruimte in Groningen waar toch al woningkrapte heerst.

Boost

Die verbinding zal een boost geven aan de regio en een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van de Veenkoloniën. De PVV zal zich de komende 4 jaar binnen Provinciale Staten sterk maken om de treinverbinding naar Ter Apel en Emmen snel te realiseren.

Datum 14 maart 2019 Bert Jan Brinkman

Fleur Gräper en Klaas Pals (D66) over de trein

RTV1 – Bert Jan Brinkman sprak met gedeputeerde Fleur Gräper Provincie Groningen en raadslid Klaas Pals (D66 Stadskanaal) over de spoorlijn Veendam Stadskanaal. De laatste vinkjes moeten nog steeds worden gezet. De tijd gaat dringen. Gräper: “ik heb nog enkele weken voor een collegebesluit op 19 maart en nog steeds goede hoop dat dat gaat lukken.’ Raadslid Klaas Pals deelt haar mening. “Het is een vurige wens”.

Nedersaksenlijn

Op dit moment gaat het vooral over het stuk spoorlijn Veendam Stadskanaal. “Pas wanneer dit doorgaat gaan we verder voor de volgende stap: de zogeheten Nedersaksenlijn”, aldus Gräper. De lijn moet dan via Ter Apel naar Emmen en zo verder richting Twente. De trein is een plus boven de bussen en zeer belangrijk voor de door- ontwikkeling van het woon/werk gebied aldus de gedeputeerde. Voor 20 maart moet het besluit gevallen zijn.

Bert Jan Brinkman in gesprek met Fleur Gräper en Klaas Pals:

Datum 5 maart 2019 Bert Jan Brinkman

Spoorlijn via Stadskanaal opnieuw onderzocht

Treinstation Musselkanaal – (F: RTV1)

STADSKANAAL – De mogelijkheid om een directe spoorlijn van Twente, via Drenthe, naar de stad Groningen te leggen wordt opnieuw onderzocht. Dat plan werd gisteren goedgekeurd in Provinciale Staten van Overijssel.

Een deel van de verbinding ligt er al, maar in Drenthe en Groningen is nog werk aan de winkel. Zo zou het spoor tussen Emmen, Ter Apel, Musselkanaal en Stadskanaal nog gelegd moeten worden. De Overijsselse politiek wil dan ook dat samengewerkt wordt met de provincie Drenthe en Groningen, schrijft RTV Oost.

Nedersaksenspoorlijn

Het voorstel voor de ‘Nedersaksenspoorlijn’ komt van de partij ChristenUnie. De fractie wil onder meer weten wat de spoorverbinding uiteindelijk moet gaan kosten. “Tot nu toe wordt gesproken over 250 miljoen euro, maar misschien klopt dat bedrag inmiddels helemaal niet meer”, zegt fractievoorzitter Jan Westert van de ChristenUnie.
Inwoners 
Met een dergelijke spoorlijn kan snel heen en weer van Veendam (Oost Groningen) via Stadskanaal en Emmen (intercity knooppunt) naar Twente gereisd worden. Heel veel inwoners uit de diverse regio’s roepen al jaren om een dergelijke spoorverbinding.
Datum 8 november 2018 Bert Jan Brinkman


-advertenties-