Direct naar de inhoud.

Wijkraad Maarswold Actief stopt

STADSKANAAL – De Wijkraad Maarswold Actief stopt. De reden voor het einde van de wijkraad is een gebrek aan mankracht. Dat zegt een woordvoerder van de wijkraad. De wijk Maarswold komt dus nu zonder spreekbuis te zitten.

Communicatie

Gemeente Stadskanaal wil de buurt over ontwikkelingen blijven informeren via een gezamenlijke nieuwsbrief die mede wordt opgesteld door woningcorporatie Lefier en stichting Welstad.

Het restant van de rekening van stichting wijkraad Maarswold Actief wordt teruggestort naar de gemeente. Het zou gaan om zo’n zesduizend euro.

Datum 7 november 2017 Bert Jan Brinkman

Spelweek wijken Maarsstee / Maarswold

Spelweek 2015STADSKANAAL – Ook dit jaar organiseert de werkgroep Kinderwerk Maarsstee / Maarswold weer een spelweek. Deze wordt gehouden van 10 augustus t/m 14 augustus, dus in de laatste week van de zomervakantie van de basisschool. De spelweek commissie is er ook dit keer in geslaagd een leuk programma samen te stellen voor klein en groot. Zo is er een prachtig dagje uit, een vossenjacht, een middag in het wilde westen, hutten bouwen en een sportieve middag met allerlei spelletjes.
Alle ingrediënten zijn weer aanwezig voor een fantastische afsluiting van de basis schoolvakantie. Het is dan ook te verwachten dat deze 7e spelweek net zo’n groot succes wordt als de vorige jaren.

Inschrijving
Kinderen kunnen zich voorinschrijven door een inschrijfformulier in te leveren op de volgende adressen:
Voor de wijk Maarswold: Wijklokaal Maarswold Actief, Utrechtselaan 4b
Voor de wijk Maarsstee: Buurtcentrum Maarsstee, Nederlandlaan 7b.
Informatienummer spelweek 06-21960401
De kosten bedragen voor de hele week € 4,00 per kind.

Let op: Definitieve inschrijving en betaling is morgen tussen 10.00 en 13.30 uur in het wijklokaal Maarswold Actief!

Datum 7 augustus 2015 Bert Jan Brinkman

Noaberschap Maarswold Actief in Stadskanaal

Maarswold ActiefSTADSKANAAL – Dinsdag aanstaande wordt tijdens het spreekuur van wijkraad Maarswold Actief het startsein gegeven voor het project Noaberschap Maarswold Actief.  Dit project is afgelopen dinsdagavond geboren op de wijkvisie werkbijeenkomst over Sociaal en Veilig.  Daar kwam ook het onderwerp WMO en dat mensen meer moeten participeren in de maatschappij aan de orde. In het kort wil dat zeggen dat u als wijkbewoner uw buren mee mag helpen met een klus die zij bijvoorbeeld door ziekte niet kan klaren. Denk maar eens aan een boodschapje doen of het gras maaien.  Drie wijkbewoners hebben dinsdag gemeend een groepje te starten die het “goede voorbeeld” gaat geven.  Zij stellen zich beschikbaar als super-vrijwilligers die klussen  gaan doen die  bij u als wijkbewoner uitgevoerd moeten worden.  Dit is natuurlijk een geweldig initiatief. Wel moet de wijkbewoner een tegenprestatie leveren. Dit kan bijvoorbeeld zijn : het bezorgen van wijkkrantjes, meehelpen met een activiteit etc. etc.

Aanstaande dinsdag is dus het startsein. Om het project te promoten heeft dit team een speciale aanbieding, de 1e drie wijkbewoners die zich vanaf 10.00 in het wijklokaal melden met een klus hoeven geen tegenprestatie te leveren. Dus heeft u een tuinklus, een schilderklus etc. etc. wees er dan snel bij. De drie toppers van  Noaberschap Maarswold Actief bin dr kloar veur!  Wijkraad Maarswold Actief is zeer in haar nopjes met dit project, zo is de wijk Maarswold volop in beweging voor de nieuwe maatschappij, “De participatiemaatschappij”.

 

 

 

Datum 28 maart 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal