Direct naar de inhoud.

Veendam gaat vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in voormalig hotel De Veenkoloniën in Wildervank

Voormalig hotel De Veenkoloniën in Wildervank (bron: Jeroen Willems)

VEENDAM/WILDERVANK De gemeente Veendam heeft besloten positief te reageren op een verzoek voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Voormalig Hotel De Veenkoloniën in Wildervank is ingericht voor de opvang van ongeveer 75 personen.

De gemeente Veendam huurt het gehele pand voor een periode van zes maanden, met een optie om dit met zes maanden te verlengen. De laatste afrondende werkzaamheden vinden momenteel plaats. Binnenkort worden de eerste vluchtelingen uit Oekraïne verwacht.

Burgemeester Berry Link: ‘Ook Veendam ziet de noodzaak van het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne binnen haar gemeente. Voor de gemeente staan gastvrijheid en barmhartigheid centraal. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om een bijdrage te leveren aan de opvang. Deze opvanglocatie draagt hieraan bij.’

Datum 4 april 2022 Arienne Dozeman

Knoalsters kunnen in gesprek met burgemeester en wethouder over opvang vluchtelingen

De tijdelijke noodopvang aan de Manegelaan in Stadskanaal | © Marcel Nieuwenweg/RTV Noord

STADSKANAAL – De opvang van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland is op dit moment in volle gang. Ook in deze regio worden veel vluchtelingen opgevangen. De gemeente Stadskanaal heeft zelfs een tijdelijke noodopvang ingericht waar mensen een dag of twee kunnen doorbrengen, voor ze doorreizen naar een wat permanentere opvang.

De gemeente geeft aan dat ze de inwoners zo goed mogelijk op de hoogte willen houden over de opvang. Daarom kunnen inwoners binnenkort in gesprek met burgemeester Klaas Sloots en wethouder Marc Verschuren om eventuele vragen over de opvang te kunnen stellen.

Kringgesprek

Op 5 april kunnen inwoners in het Theater Geert Teis vanaf 19:00 uur terecht om met de burgemeester en wethouder in gesprek te gaan. ‘Het gesprek zal informeel van aard zijn in de vorm van een kringgesprek’, aldus de gemeente. ‘De burgemeester en de wethouder zullen zo veel mogelijk vragen proberen te beantwoorden, door de kleine setting wordt het voor inwoners ook makkelijker om meer vragen te stellen en op elkaar te reageren. Zo hopen de twee bestuurders een nog beter beeld te krijgen van wat er speelt in Stadskanaal over dit onderwerp.’

‘Stadskanaal mag trots zijn’

Tijdens de raadsvergadering van maandag kwam de opvang van de Oekraïense vluchtelingen ook aan bod. De gehele raad en college waren enorm trots op de inzet in de gemeente. ‘Stadskanaal mag trots op zichzelf zijn’, aldus de burgemeester. ‘De inzet van inwoners, ondernemers en alle instanties is ongelofelijk.’

Ook de snelle realisatie van de tijdelijke opvang aan de manegelaan kon op veel lof rekenen. Sloots: ‘Het is niet gebruikelijk om ambtenaren in een raadsvergadering te bedanken, maar ik doe het toch. Onze dank en trots is groot.’

Overigens is de noodopvang tot op heden nog niet nodig geweest, zo gaf wethouder Verschuren aan. ‘De locatie staat nog leeg. En dat is een goed teken, hoe vreemd dat ook klinkt. Dat betekent dat we de mensen die de provincie Groningen binnenkomen direct een goede plek kunnen bieden.’

1,5 miljoen euro

In dezelfde vergadering ging de raad akkoord met een budget van 1,5 miljoen euro voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. De gemeenteraad hoopt dat dit bedrag uiteindelijk gecompenseerd zal worden door het Rijk. ‘Ze zeggen dat ze dat gaan doen’, aldus Bert van Beek van de ChristenUnie. ‘Maar ik vraag me af of ze daar in Den Haag wel goed kunnen rekenen. De afgelopen tijd hebben ze laten zien dat ze dat niet altijd kunnen.’

 

Datum 29 maart 2022 Hielke Bosch

Stadskanaal verkent opties huisvesting asielzoekers

Froukje de Jonge – burgemeester Stadskanaal

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal is samen met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) aan het verkennen of er een flexibele en duurzame mogelijkheid is voor de opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders in de gemeente.

Dit past volgens burgemeester Froukje de Jonge uitstekend bij de wens van het kabinet voor een meer flexibel asielsysteem en minder ad hoc maatregelen. ‘Wij hebben in onze gemeente decennialang ervaring opgedaan met het kleinschalig huisvesten en begeleiden van asielzoekers en statushouders. `We zijn bereid hierin een rol te blijven vervullen, als dit ook op langere termijn vruchten blijft afwerpen. Zowel voor alle betrokkenen als voor de opgaven waar onze regio mee heeft te maken, zoals leefbaarheid en werkgelegenheid.’ aldus De Jonge.

Het COA heeft te maken met een lichte stijging in het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, een langere doorlooptijd van asielaanvragen en minder vertrek van statushouders uit de opvang naar gemeenten.

Er is gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden en de haalbaarheid voor flexibele en duurzame opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders in de gemeente Stadskanaal. Het pand en terrein van het voormalig azc in Musselkanaal, eigendom van het COA, worden daarin meegenomen. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken kijken gemeente en COA wat er nodig is voor eventuele verdere planvorming. De komende maanden zal meer duidelijk worden.

Datum 7 augustus 2019 Redactie

Veendam gaat door met asielboot

Asielzoekersboot  F: Gemeente veendam
Asielzoekersboot F: Gemeente veendam
VEENDAM – De gemeente Veendam houdt vast aan de plannen van de noodopvang voor vluchtelingen in een hotelboot. Dat laat het college weten na schriftelijke vragen van de Veendammer partij Veuruutkiek (VUK).

De partij vindt zo’n voorziening overbodig, omdat er veel minder opvangplaatsen nodig zijn. Zo is de noodopvang in Beerta bij lange na niet vol. B&W houdt echter vast aan de plannen en verwijst naar een recent gesprek met het COA waarin is bevestigd dat de voorbereidingen van een opvanglocatie in Veendam gewoon doorgaan.

VUK houdt vol en vindt dat de gemeente handelt in het eigen belang in plaats van het algemeen belang. Wij geven u dan ook opdracht om met de koers van COA mee te varen en de plannen voor het floatel overboord te gooien’, aldus VUK.

(Bron: RTV Noord)

Datum 9 augustus 2016 Redactie

Veendam akkoord met opvang vluchtelingen

Asielzoekersboot  F: Gemeente veendam
Asielzoekersboot F: Gemeente Veendam

VEENDAM – De komende drie jaar wordt er voor 300 asielzoekers opvang gecreëerd in de gemeente Veendam. De gemeenteraad is gisteravond tijdens een ‘beveiligde’ raadsvergadering unaniem voor de optie van een ‘drijvende’ asielzoekersboot akkoord gegaan. Alleen fractievoorzitter Pe Langen van Vuuruitkiek had zijn twijfels over de opvang en vroeg zich af of met de huisvesting van driehonderd vluchtelingen in Veendam niet ‘het paard van Troje’ binnen gehaald werd’. “Uit cijfers blijkt dat allochtonen meer misdrijven plegen dan autochtonen en bij een razzia in het AZC in Ter Apel werden 125 gestolen fietsen gevonden en er wordt daar bij de Aldi per maand voor drieduizend euro gestolen. Wij zijn geen fascisten of racisten maar realisten. We weten totaal niet wie waar vandaan komt of met welke bedoelingen”, aldus fractievoorzitter Pé Langen.

Dicht bij centrum
Langen stond echter alleen met zijn mening. Alle overige fracties vonden dat Veendam prima in staat is tijdelijk driehonderd asielzoekers op te vangen. De positieve uitslag stemde burgemeester Sipke Swierstra (VVD) zeer tevreden: “Dat laat zien dat de draagvlak voor de opvang groot is”. CDA Veendam roemde de prachtige locatie van de asielboot, niet midden in een woonwijk, maar toch dicht bij het centrum. Bovendien betaalt COA alle extra kosten die gemaakt moeten worden. Ook de SP en D66 maakten complimenten voor de snelle handelswijze van B&W. De verwachting is dat de eerste bewoners van de asielzoekersboot zich na de zomer melden. De boot komt in het A.G. Wildervanckkanaal aan de Lloydsweg te liggen.

Datum 15 juni 2016 Bert Jan Brinkman

Gemeente doet oproep voor locatie tijdelijke noodopvang asielzoekers

gemeentehuis StadskanaalSTADSKANAAL – Het college van de gemeente Stadskanaal wil meewerken aan de sterk toenemende vraag naar een (tijdelijke) noodopvanglocatie voor asielzoekers. Daarom doen burgemeester en wethouders een oproep aan iedereen uit de gemeente om mogelijk geschikte locaties beschikbaar te stellen en dit te melden. Gedacht wordt aan een locatie in de plaats Stadskanaal.

Het COA zoekt naarstig naar locaties die op korte termijn geschikt zijn (te maken) om vreemdelingen op te vangen. Het gaat hierbij om tijdelijke vormen van noodopvang, die moeten voldoen aan een gevraagde minimale capaciteit van circa 4.000 vierkante meter, ten behoeve van de opvang voor circa 400 vreemdelingen. Dit is bedoeld om te voorkomen dat vreemdelingen letterlijk op straat komen te staan.

Alle gemeenten worden door het COA, maar ook vanuit de politiek of samenleving, gevraagd constructief mee te werken aan oplossingen voor deze capaciteitsproblemen. Het college heeft hierover nagedacht en wil er aan meewerken. Burgemeester en wethouders voelen zich gesterkt in de oproep door een ruime meerderheid van de gemeenteraad, die na onderling overleg een tijdelijke noodopvang (van in eerste instantie circa zes maanden) steunt.

De gemeente wil de meldingen van mogelijke opvangvoorzieningen, in overleg met betrokkenen en COA, eerst toetsen op haalbaarheid. Vervolgens wordt afgestemd hoe en wanneer een formele noodvoorziening gerealiseerd kan worden. Burgemeester Galama benadrukt dat pas sprake is van realisatie na zorgvuldig overleg, ook met de directe omwonenden.

Diegene die een geschikte locatie beschikbaar kan stellen, wordt verzocht binnen 10 dagen (dus voor 17 oktober) telefonisch contact op te nemen met de gemeente, via het algemene telefoonnummer 0599 – 631631.

Datum 7 oktober 2015 Redactie

Nogmaals tijdelijke opvang voormalig asielzoekers in Pagedal

Pagecentrum
Pagecentrum

STADSKANAAL – Opnieuw tijdelijke opvang vergunninghouders Pagedal Stadskanaal.
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat in samenwerking met
het Pagedal in Stadskanaal gedurende drie maanden opnieuw voormalig
asielzoekers met een verblijfsvergunning op het recreatiepark opvangen.

Tijdelijke opvang
Het COA heeft bij de gemeente Stadskanaal te kennen geven graag opnieuw gebruik te willen maken van tijdelijke opvang van vergunninghouders voor de duur van drie maanden en de gemeente staat hier positief tegenover. Het gaat om de opvang van maximaal 538 mensen en geldt voor de duur van drie maanden. De eerste vergunninghouders worden zo rond 21 september verwacht.

Aanleiding
Door de aanblijvende instroom van vluchtelingen, veroorzaakt door de brandhaarden in de wereld en met name de oorlog in Syrie, is het COA op zoek naar extra tijdelijke opvangplaatsen om de asielzoekers op te kunnen vangen. Dit ook in afwachting van het gereedkomen van verschillende nieuws azc’s elders in
Nederland. Een probleem waar het COA als gevolg van de instroom ook mee te kampen heeft, is dat de doorstroom uit de opvang van vergunninghouders nog stagneert. Momenteel verblijven er circa 12.500 nieuwe Nederlanders met een verblijfsstatus nog in de azc’s.

vlag COAOrganisatie van de opvang
Tussen het COA en de exploitant van het Pagedal worden de wederzijdse taken en verantwoordelijkheden afgesproken. Het COA zal de vergunninghouders begeleiden en zal 24 uurs-diensten inzetten als het gaat om receptietaken en de wettelijk verplichte BHV-bezetting. Voor scholing en aanbod gezondheidszorg zal ook worden gezorgd.

Informatiemarkt
Omwonenden, in de buurt zijnde bedrijven en betrokken wijkraden zijn
inmiddels uitgenodigd voor een informatiemarkt op dinsdag 8 september tussen 19.00 en 21.00 uur in het Pagedal. Op deze avond zijn vertegenwoordigers van
het COA, de gemeente en Pagedal aanwezig om vragen te beantwoorden.

Datum 4 september 2015 Bert Jan Brinkman

Open dag Dierentehuis Ter Marse op zaterdag 20 juni

Foto: Dierentehuis Ter Marse
Foto: Dierentehuis Ter Marse
STADSKANAAL – Op zaterdag 20 juni heeft Dierentehuis Ter Marse een open dag. Iedereen is dan van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje te genieten van een leuke dag. De open dag is van 11.00 – 15.00 uur.

Wat kunt u allemaal verwachten:

– Roofvogelshow
– Dierenfotograaf
– Rommelmarkt
– Bezichting Dierenambulance
– Voor de kleintjes: schminken en grabbelton

Dierentehuis Ter Marse is gevestigd aan de Stelmaker 10 in Stadskanaal. Voor meer informatie over het Dierentehuis en het werk dat ze doen, bezoekt u hun website www.dierenasielstadskanaal.nl

Datum 17 juni 2015 Redactie


-advertenties-