Direct naar de inhoud.

Gemeente Aa en Hunze wil leefbaarheid bevorderen

Gemeentehuis AA en Hunze – (F: Google Streetview)

GIETEN – Het college van Aa en Hunze stelt €50.000,- beschikbaar voor het programma Vitaal Platteland 2019. Samen met een bijdrage van €50.000,- van de provincie Drenthe is er €100.000,- beschikbaar voor lokale initiatieven die de leefbaarheid bevorderen. “Dit sluit goed aan bij ons collegeprogramma ‘Samen Doen”. We hebben heel veel actieve inwoners die samen de schouders zetten onder mooie lokale initiatieven. Met Vitaal Platteland kunnen we dat mede mogelijk maken” aldus wethouder Henk Heijerman.

Lokaal initiatief

Aa en Hunze heeft samen met de provincie Drenthe in 2016, 2017 en 2018 meer dan 20 lokale initiatieven ondersteund. Van de oprichting van een dorpscoöperatie tot het verduurzamen van dorpshuizen, van een dorpsmoestuin tot een amfitheater en nog veel meer. Vanwege het succes van voorgaande jaren wordt Vitaal Platteland voortgezet. Lokale initiatieven die gericht zijn op wonen en leefomgeving, mobiliteit, voorzieningen, werk en economie of sociale structuur kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit Vitaal Platteland.

De regeling Vitaal Platteland wordt naar verwachting in mei 2019 opengesteld. Meer informatie over de regeling is dan ook te vinden op de website van de gemeente Aa en Hunze

Datum 17 april 2019 Bert Jan Brinkman

Ruim 100 miljoen euro voor landbouw en plattelandsontwikkeling Veenkoloniën

Logo's provinciesASSEN – Voor versterking van de regionale economie en het platteland zijn de komende jaren miljoenen euro’s beschikbaar in Groningen en Drenthe. Onder de naam POP3* kunnen agrariërs, samenwerkende agrarische bedrijven, waterschappen, natuur- en landschapsorganisaties, onderzoeks- en kennisinstellingen via verschillende regelingen subsidie aanvragen bij het SNN. Op 15 februari worden de eerste twee subsidieregelingen opengesteld die speciaal voor de Veenkoloniën zijn opgezet.

Geld voor Veenkoloniën verdeeld in twee regelingen
De subsidie voor de Veenkoloniën is verdeeld in twee regelingen. De eerste regeling is bedoeld voor trainingen, workshops en coaching aan landbouwondernemers. Doel
is een hogere bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit of een beter percentage zetmeel per aardappel. Hiervoor is 2,35 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is voor samenwerking en innovatie in de Veenkoloniën 7,5 miljoen euro beschikbaar(Waarvan de helft cofinanciering van de provincies Groningen en Drenthe).

Landbouw Gedeputeerden Henk Staghouwer (Gr) en Henk Jumelet (Dr): “Deze regelingen leiden tot nieuwe of betere producten en technieken binnen de aardappelzetmeelteelt in de Veenkoloniën. Ook zaken als precisielandbouw en de productie en afzet van soja of lupine komen in aanmerking. Dit is een investering in
een toekomstbestendige landbouw.”

Plattelandsontwikkeling verdeeld in vier thema’s
De provincie Groningen krijgt voor de totale uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma 55,6 miljoen euro aan Europese subsidies. Voor Drenthe is dat 52 miljoen. POP3 loopt tot en met 2020 en tot die tijd volgen nog meer openstellingen van subsidieregelingen. Het geld wordt verdeeld over de vier thema’s landbouw, natuur, water en sociaaleconomische ontwikkeling.

Binnen deze thema’s staan centraal:
• Innovatie landbouw (agrifood, energie, water)
• Herstructurering landbouwbedrijven (landinrichting, ruilverkaveling en boerderijverplaatsing)
• Jonge boeren (duurzame en innovatieve investeringen)
• Natuurpact (agrarisch natuurbeheer en hydrologische maatregelen)
• Waterbeheer (Kaderrichtlijn Water Nitraat-richtlijn en klimaatadaptatie)
• LEADER-aanpak (leefbaarheid platteland)

Voor een overzicht wanneer de verschillende regelingen binnen POP3 in Groningen en Drenthe opengaan, zie (www.snn.eu/pop3).

Voorlichtingsbijeenkomst
Op dinsdag 23 februari wordt voor de subsidieregelingen Veenkoloniën een voorlichtingsbijeenkomst wordt georganiseerd door SNN en het projectenbureau Innovatie Veenkoloniën.
Tijd : 10.00 uur – 12.00 uur
Locatie : Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond

Datum 10 februari 2016 Redactie


-advertenties-