Alle berichten met: platteland

Ruim 100 miljoen euro voor landbouw en plattelandsontwikkeling Veenkoloniën

ASSEN – Voor versterking van de regionale economie en het platteland zijn de komende jaren miljoenen euro’s beschikbaar in de Veenkoloniën. Onder de naam POP3* kunnen agrariërs, samenwerkende agrarische bedrijven, waterschappen, natuur- en landschapsorganisaties, onderzoeks- en kennisinstellingen via verschillende regelingen subsidie aanvragen bij het SNN. Op 15 februari worden de eerste twee subsidieregelingen opengesteld die speciaal voor de Veenkoloniën zijn opgezet.