Direct naar de inhoud.

‘Rise of the Philips’ stap dichterbij in Stadskanaal

F: Google Maps

STADSKANAAL – De ondernemers achter de innovatieve werkplaats Makeport Mercurius zijn blij dat de eerste stap in hun project is gezet. Vanuit Toukomst krijgt het initiatief ruim 3 miljoen euro om het ontwikkelen van vakmanschap in de hele provincie uit te rollen, drie ton van dat bedrag kan gaan landen in Stadskanaal. Met die 300.000 euro kunnen de ondernemers nog niet van start, maar is een eerste stap gezet, zo vertelt voorzitter Martin van der Leest van de coöperatie Makeport Mercurius. ‘We willen van Stadskanaal en omgeving dé maakregio van Noord-Nederland maken’, zo motiveert hij de ambities van het plan.

Goed voor honderden banen

De ondernemers die bij Makeport Mercurius betrokken zijn, betekenen veel voor Stadskanaal en omgeving. Onder anderen Van der Leest (SealteQ), Erik Vos (Witec), Ben Timmermans (Avitec) en Kirstin Smid (marketingbureau PuurIdee) zijn goed voor honderden banen in de Kanaalstreek. Want Makeport Mercurius moet meer worden dan een bedenksel. De locatie, een voormalige loods van de Philipsfabriek in Stadskanaal, moet worden omgebouwd tot een broedplaats voor innovatie, waar studenten en zijinstromers kennis maken met techniek en vakmanschap.

Dit wil de coöperatie bereiken

Makeport Mercurius is een coöperatie waar deze studenten ideeën en producten voor ontwikkelen, die op termijn geschikt zijn voor verkoop. De winst moet terugvloeien in de coöperatie, zodat er geld is voor het ontwikkelen van nieuwe concepten. Ook kunnen studenten kleine ondernemers met weinig focus op innovaties, bijstaan met het bedenken van nieuwe producten. Zo kunnen die kleine ondernemers ook doorgroeien, zo is de gedachte.

Ook voor de rest van de provincie

De ondernemers achter Makeport Mercurius gaan samen aan de slag met bureau Mevrouw Meijer uit Amsterdam, dat een soortgelijk idee inbracht bij Toukomst onder de noemer De Nije Ambachtsschoule. Deze ideeën zijn gebundeld en het plan voor het ontwikkelen van vakmanschap onder scholieren en studenten wordt naast Stadskanaal provinciebreed uitgerold. Daar is de rest van de drie miljoen euro voor bedoeld. Om de leegstaande loods in Stadskanaal om te bouwen tot innovatieve techniekwerkplaats voor studenten, is er meer nodig dan de 300.000 euro uit Toukomst. ‘Wij kijken naar meerdere mogelijkheden, zoals de RegioDeal Oost-Groningen. Die gesprekken lopen nog’, zegt Van der Leest.

Wederopstanding op historische locatie

Bij de presentatie van de innovatieve werkplaats, zo’n twee jaar geleden, sprak Van der Leest nog over de vogel Phoenix, die uit de as herrees: ‘Uit de as van Philips gaat iets heel moois verrijzen. Stadskanaal krijgt zo haar eigen Phoenix.’ Zo’n wederopstanding, op een historische locatie waar Stadskanaal groot werd gemaakt, is met het geld van Toukomst een stap dichter bij de werkelijkheid gekomen.

 

 

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 29 januari 2021 Hielke Bosch

‘Gewapende’ kapitein van Bourtange op SBO De Baldakijn

Kapitein Meerdering bij groep 8
STADSKANAAL – SBO De Baldakijn kreeg dinsdag 22 september wel heel bijzonder bezoek. Kapitein Meendering van Bourtange kwam ‘gewapend’ de school binnen vanuit het jaar 1742. De kapitein kwam daar in het kader van ‘Boeren, burgers en buitenlui’ het project ‘En Toen’ openen.

Indruk
Alleen al bij binnenkomst maakte Kapitein Meendering indruk op de leerlingen. In de klassen vertelde de kapitein over het leven in de vesting. Hij legde uit welke voorwerpen hij mee had, zoals een kogel en een piek. De kapitein had ook tijd om vragen van kinderen te beantwoorden, maar goed ook, want die waren er genoeg! Zoals: ‘Wat is het verschil tussen een bunker en een vesting?’ ‘Hoe zwaar is een kogel?’ ‘Heeft er ook bloed aan het speerpunt gezeten?’ En een leerling kon vertellen dat de wallen van zand zijn in Bourtange, omdat zand kogels tegenhoudt.

Aan de slag
Na deze aansprekende opening gaan de leerlingen aan de slag met het thema van de Kinderboekenweek ‘En Toen’, waarbij ze met opdrachtkaarten praktisch aan de slag gaan. Zo kunnen ze schilden maken, met kroontjespennen schrijven, met aardappelen stempelen en natuurlijk boeken lezen!

Zelf terug in de tijd
Als afsluiting gaan de leerlingen van SBO De Baldakijn zelf nog terug in de tijd naar het jaar 1742. Op naar Bourtange!

(Ingezonden)

Datum 23 september 2020 Redactie

Leer-werktraject met baangarantie voor statushouders

Ondertekening Project Seiso
BORGER – Donderdag 16 mei tekenden, schoonmaakbedrijf CSU Apeldoorn, leer-werkbedrijf Menso, Seiso Opleidingen en stichting Sociale teams Borger-Odoorn het convenant ‘Statushouders inclusief’. Met deze samenwerking start een 6 maanden durend opleidingstraject voor statushouders in de schoonmaakbranche.

Een eerste groep van twaalf enthousiaste statushouders is gestart met het leer-werktraject. Het traject legt de focus op een viertal onderdelen: het aanleren van werknemersvaardigheden en de Nederlandse werkcultuur, functiegerichte Nederlandse taallessen, vaktechnische kennis, zowel in theorie als praktijk en een werkstage op de opleidingslocatie.

De opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Met het te behalen branche-erkende RAS-certificaat zijn de kandidaten duurzaam inzetbaar binnen de schoonmaakdienstverlening. Ook biedt het traject doorstroommogelijkheden naar een MBO-vervolgopleiding.

Datum 21 mei 2019 Redactie

PI Ter Apel en Noorderpoort ronden bouwproject af

Bouwproject PI Ter Apel

TER APEL – Gedetineerden die met ladders en gereedschappen in de weer zijn is geen alledaags beeld in een gevangenis. Toch kwam het de afgelopen tijd regelmatig voor in de penitentiaire inrichting (PI) Ter Apel.

Zeven gedetineerden namen deel aan een opleiding bouw en elektriciteit, die werd verzorgd door vakdocenten van Beroepsonderwijs Noorderpoort in Stadskanaal. Deze week ontvingen ze hun bewijs van deelname. Bedoeling is dat ze de vaardigheden die ze hebben opgedaan in de toekomst kunnen inzetten om in hun land van herkomst op positieve wijze de handen uit de mouwen te kunnen steken.

De PI Ter Apel heeft een bijzondere bestemming, want het is de enige gevangenis in Nederland waar zogenoemde vreemdelingen in strafrecht (VRIS’ers) zitten. Dit zijn personen die illegaal in ons land verblijven of waarvan de verblijfstatus is ingetrokken en die door de rechter zijn veroordeeld voor een misdrijf. Na het uitzitten van hun straf worden ze, in samenwerking met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), uitgezet naar het land van herkomst. Ook bestaat de mogelijkheid dat ze eerder
worden gerepatrieerd en de rest van hun straf in eigen land uitzitten.

“In reguliere gevangenissen wordt veel aandacht besteed aan re-integratieactiviteiten. Die zijn erop gericht om gedetineerden na het uitzitten van hun straf weer succesvol te laten terugkeren in de Nederlandse samenleving. Voor de PI Ter Apel is dat niet aan de orde. Bij ons zitten gedetineerden uit meer dan zestig verschillende landen uit alle windstreken. Zij worden na hun straf uitgezet, maar we willen de tijd van detentie wel zo goed mogelijk benutten. Enerzijds omdat het, ook vanuit het oogpunt van veiligheid, van groot belang is dat gedetineerden hun dagen zinvol kunnen invullen.

Daarnaast willen we ze de kans te geven straks in hun eigen land een aanvaardbaar bestaan op te kunnen bouwen. Het leren van vaardigheden die kunnen helpen om aan de slag te kunnen in de bouwsector is daar een mooi voorbeeld van”, vertelt Gerwin Braam, docent van de PI Ter Apel. Hij kwam zelf met het idee voor de opleiding bouw en elektriciteit en vond bij de gevangenisdirectie en bij Beroepsonderwijs Noorderpoort Stadskanaal al snel enthousiaste medestanders.

De afgelopen dertien weken waren zeven gemotiveerde gedetineerden elke donderdag in de weer onder begeleiding van vakdocenten van het Noorderpoort. “Die tijd is natuurlijk te kort voor een volledige opleiding, maar ze hebben wel alle basisprincipes geleerd en hebben vanaf nul een houten overkapping uit de grond gestampt, inclusief fundering, gemetselde muurtjes en zelf aangesloten elektriciteit. De samenwerking was heel mooi om te zien. Ze balen dat het er nu weer opzit. We
hopen op deze manier een klein steentje te hebben bijgedragen aan een geslaagde terugkeer van deze mannen naar hun land van herkomst”, zegt Giel de Vries van het Noorderpoort.

Vervolg
Gezien de positieve ervaringen rondom dit bijzondere traject zijn de PI Ter Apel en het Noorderpoort met elkaar in gesprek om te kijken of de opleiding bouw en elektriciteit een vervolg kan krijgen.

Datum 29 januari 2018 Redactie

Sportstimuleringsproject ‘Kies je Sport’ van start

(Foto: J. Westerhof – RTV1)
PEKELA – Maandag 15 januari 2018 is het project ‘Kies je Sport’ van start gegaan in de gemeente Pekela. Het project wordt voor de derde keer georganiseerd voor kinderen van 2½ tot 12 jaar. De gemeente Pekela organiseert ‘Kies je Sport’ in samenwerking met sportverenigingen uit Pekela.

‘Kies je Sport’
‘Kies je Sport’ is een sportstimuleringsproject voor alle kinderen uit Pekela. Deze week ontvangen de kinderen een boekje via de peuterspeelzaal of school. Dit boekje geeft een overzicht van alle kennismakingscursussen die van maart t/m juni 2018 worden aangeboden door sportaanbieders in Pekela. Kinderen van 2½ tot 12 jaar kunnen zo kennismaken met een sport naar keuze.

Interesses ontdekken
De sportcursussen vinden na schooltijd plaats op de locatie van de organiserende vereniging. Kinderen kunnen gratis meedoen zonder lid te zijn van een vereniging. Door aan een cursus mee te doen, ontdekken kinderen wat ze wel en niet leuk vinden.

Meer informatie
Wil je meer weten over het project? Neem dan contact op met team Sport van de gemeente Pekela. De kinderen die wel in de gemeente Pekela wonen, maar niet in Pekela naar school gaan kunnen via teamsport@dekompanjie.nl een boekje aanvragen.

Datum 16 januari 2018 Redactie

Onderzoek Veenkoloniën voortgezet in het water

BoerstraTWEEDE EXLOERMOND – Na verschillende verkenningen en boringen op het land van Tweede Exloërmond wordt de toren van Boerstra Engineering op het water geplaatst. Men richt zich vanaf deze week op de eigenschappen van het water en de bodem van de wijk op de projectlocatie. Naar verwachting zijn er conclusies te trekken uit de gesteldheid van het aanwezige water maar ook uit het onderliggende slib dat sinds lange tijd onaangeroerd is.

Verder kijken dan het probleem is een van de peilers van de onderneming Boerstra Engineering. Op plekken waar adhesieve krachten en lange tradities de vrije hand hebben, zoekt men naar geschiedenis op de locatie, naar de kaart van het landschap en het beleefbaar maken van de dynamiek. Met het oog op een brede horizon worden verschillende middelen ingezet voor (in)zicht en voorstellingsvermogen.

Op zaterdag 17 oktober van 13.00-17.00 uur is de locatie te bezoeken en worden de resultaten getoond.
Het project vindt plaats van 31 augustus t/m 1 november 2015

Het project is onderdeel van Stichting 250\400

De projectlocatie is te vinden nabij:
Zuiderdiep 231
9571 BM Tweede Exloërmond
52°54’54.7″N 6°57’12.7″E

Datum 9 oktober 2015 Bert Jan Brinkman

Twijfels over Hippisch park Stadskanaal

Hippisch centrumSTADSKANAAL – Tijdens de algemene beschouwingen van de gemeente Stadskanaal van gisteravond hebben diverse partijen hun zorgen uitgesproken over de bouw van het Hippisch park in Stadskanaal. Nabij het Vledderbos moet een hippisch park verrijzen met ongeveer 150 huisjes, speciaal gericht op paardenliefhebbers. Hoewel de plannen in eerste aanleg al dateren van 2007/2008 is er tot nu toe niets gebeurd.

De ontwikkeling van het park zou gefinancierd moeten worden uit de winning van zand in het gebied. Bij het afgraven van het zand wordt een meer gevormd, wat in de plannen als recreatieplas wordt aangeduid. wethouder Erik Bieze van Stadskanaal kon geen antwoord geven of het park er ooit gaat komen. Hij heeft wel aangegeven dat eerst met de bouw van de huisjes moet worden begonnen, om er niet alleen maar een zandafgraving van te maken

De projectontwikkelaar heeft laten weten dat er nog steeds aan de plannen gewerkt wordt.

Datum 4 juni 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-