Direct naar de inhoud.

Lydia Helwig Nazarowa benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Lydia Helwig Nazarowa met haar zoon, haar partner en burgemeester Anno Wietze Hiemstra

REGIO – Lydia Helwig Nazarowa uit Schoonloo is zaterdagmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden in Utrecht opgespeld door burgemeester Anno Wietze Hiemstra.

Diversiteit en inclusie
Bij personen die worden benoemd tot Ridder gaat het doorgaans om verdiensten met een regionale of zelfs landelijke uitstraling en betekenis. Dat is bij Helwig Nazarowa zeker het geval. Helwig Nazarowa stond in 1985 aan de wieg van Isis Transcultural Leadership, een adviesbureau dat organisaties en individuen begeleidde in veranderingsprocessen. Sinds 2002 vervult Lydia Helwig Nazarowa verschillende bestuurder/directeursfuncties in de gezondheidszorg. Ze kwam in zowel haar beroepsmatige als vrijwillige werkzaamheden op voor mensen die met discriminatie te maken hebben. In de jaren ’80 en ’90 ging dat met name om mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, in de jaren daarna om mensen met een verstandelijke beperking.

“Onbaatzuchtig en daadkrachtig”
Burgemeester Hiemstra reisde vanuit Aa en Hunze af naar Utrecht om de gedecoreerde tijdens een symposium over haar werkzame leven te verrassen met de benoeming. Hiemstra: “Mevrouw Helwig Nazarowa is een ruimhartige persoonlijkheid die onbaatzuchtig en daadkrachtig de kwaliteit van leven van ieder individu wil verbeteren. Daar is ze in de loop van haar carrière glansrijk in geslaagd. Deze benoeming is een kroon op dat levenswerk.”

Datum 4 september 2021 Alana Bosman

De heer Vader ontvangt Koninklijke onderscheiding

.
VEENDAM – Op woensdag 2 december 2020 is de heer Cornelis (Cornel) Vader benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ter gelegenheid van het afscheid van de heer Vader als voorzitter Raad van Bestuur Stichting Leger des Heils Welzijns & Gezondheidszorg / Jeugdbescherming en Reclassering is deze Koninklijke onderscheiding (digitaal) uitgereikt door burgemeester Sipke Swierstra.

Jarenlange inzet
De heer Vader heeft zich zijn hele werkzame leven bij het Leger des Heils met grote bevlogenheid ingezet voor de samenleving. Vanaf zijn indiensttreding in 1988 is de heer Vader in verschillende aanstellingen betrokken geweest bij alle werkvelden van het Leger des Heils en sinds 2011 als (landelijk) voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij zijn aanstelling als voorzitter van de Raad van Bestuur is aan hem de titel van ‘envoy’ (gezondene) toegekend door de Territoriaal Commandant van het Leger des Heils in Nederland. Met deze titel geeft het Leger des Heils uitdrukking aan het feit dat aan de heer Vader in deze aanstelling een bijzondere opdracht is toevertrouwd. Voorbeelden zijn de inzet van de heer Vader voor de positie van verwarde mensen op straat, de noodopvang van vluchtelingen tijdens de vluchtelingencrisis, de oplossing van het tekort aan goedkope woningen voor de uitstroom van dak/thuisloze mensen uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen en de positie van slachtoffers mensenhandel.

Talenten
Vanuit een diep geloof in talenten van ieder mens, heeft de heer Vader zich enorm ingezet voor het creëren van mogelijkheden voor mensen in de marge van de samenleving, om via werk, sport, kunst- en theater weer mee te kunnen doen en hen een podium te geven. Burgemeester Sipke Swierstra: “Zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving zitten, zo blijkt uit de brieven die ik heb gelezen, verweven in zijn persoon. Vanuit zijn jarenlange inzet, verworven kennis en ervaring met kwetsbare doelgroepen in de samenleving, heeft hij deze verdiensten ten volle waar kunnen maken. Door alle activiteiten en bijzondere inspanningen heeft hij mensen aan de onderkant een stem gegeven en een aantoonbare bijdrage geleverd aan verbetering van hun maatschappelijke positie. Cornel Vader is een verbinder, zeer direct in zijn benaderingswijze en in het bezit van een groot empathisch vermogen.”

Datum 2 december 2020 Redactie

Buunermonder met hart voor muziek geridderd

NIEUW-BUINEN – Marinus Verkuil uit Nieuw-Buinen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde vanmiddag in het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Verkuil was bij het conservatorium hoofd van de opleiding Docent Muziek. Hij volgde zelf de opleidingen Schoolmuziek en Orkestdirectie, waarna hij als muziekdocent in onderwijs ging werken. Via het Lauwers College in Buitenpost kwam hij in aanraking met het Prins Claus Conservatorium. In 2000 maakte hij de overstap, twee jaar later werd hij het hoofd van de opleiding.

Verkuil wordt geroemd vanwege zijn inzet om iedereen, ongeacht achtergrond, kennis te laten maken met muziek en ze te enthousiasmeren. “Vanuit de diepgewortelde overtuiging dat iedereen in aanraking moet kunnen komen met kwaliteitsmuziek zorgde hij er voor dat zijn studenten in vele projecten in de samenleving aan het werk waren”, klinken de lovende woorden.

Speciaal onderwijs

Gedurende zijn loopbaan raakte Verkuil steeds meer betrokken bij het speciaal onderwijs. “Dit heeft er onder meer in geresulteerd dat vanuit het conservatorium nu landelijk scholing wordt aangeboden aan docententeams van het speciaal onderwijs waarin zij geprofessionaliseerd worden in het bieden van kwalitatief goed muziekonderwijs.” Verder was Verkuil betrokken bij Stichting Music4All, waarin samenwerkingen tot stand komen tussen mensen met een beperking en onder andere studenten en docenten van het Conservatorium.

 

 

Bron: RTV Drenthe

Datum 19 september 2020 Hielke Bosch


-advertenties-