Direct naar de inhoud.

Vier op de vijf jongeren rijden weleens te hard

GRONINGEN – Meer dan vier op de vijf jongeren rijden weleens met de auto te hard. Twee op de vijf jongeren rijden op alle onderzochte wegen te hard. Dit blijkt uit onderzoek dat Stichting TeamAlert heeft laten uitvoeren door marktonderzoeksbureau Ruigrok NetPanel. Meerijden met de rest van het verkeer en op tijd komen zijn de belangrijkste redenen om te hard te rijden.

Wegen

De jongeren zijn vier soorten wegen, twee binnen en twee buiten de bebouwde kom, voorgelegd en aan hen is gevraagd hoe hard ze hier rijden. Hieruit bleek dat 86% weleens te hard rijdt. 39% rijdt weleens te hard op alle voorgelegde wegen. Wel vinden negen op de tien jongeren verkeersveiligheid belangrijk, maar het merendeel van de jongeren vindt dat tot en met 10 km/u harder rijden dan de maximaal toegestane snelheid op een 80 km/u weg en de snelweg veilig verkeersgedrag is.

Motieven om te hard te rijden
Meerijden met de rest van het verkeer (61%) en op tijd komen (36%) zijn de belangrijkste redenen om te hard te rijden. Meer dan de helft (54%) van de jongeren rijdt onbewust weleens te hard. Daarnaast is er een kleine groep riskante racers. Hun motieven zijn onderzocht door TeamAlert door middel van focusgroepen. Zij rijden te hard, omdat dit bij hun persoonlijkheid hoort, het hun een goed gevoel geeft, ze het gevoel hebben dat hun sociale omgeving dit verwacht of omdat de omstandigheden op de weg dit uitlokken.

Gevaar te hard rijden
Te hard rijden brengt veel risico’s met zich mee. De impact bij een botsing met hogere snelheid is groter. Daarnaast is de remweg langer en is er minder tijd om te reageren op verkeerssituaties. Naar schatting ontstaat een derde van de ongelukken (mede) door te hard rijden. Daarnaast hebben beginnende bestuurders door gebrek aan rijervaring en risicogedrag vijf keer meer kans op een ongeluk dan automobilisten tussen de 30 en 59 jaar (SWOV, 2016). TeamAlert liet dit onderzoek uitvoeren om inzicht te krijgen waarom jongeren te hard rijden, zodat interventies hier op aangepast kunnen worden.

Over het onderzoek
Het kwantitatieve onderzoek is in november en december 2018 uitgevoerd onder jongeren van 18 t/m 24 jaar met een autorijbewijs. In totaal hebben 329 jongeren de vragenlijst helemaal ingevuld. De steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Datum 19 februari 2019 Bert Jan Brinkman

Opfriscursus rijgedrag nieuwe stijl

foto-peter-panneman
De uitreiking. F: Peter Panneman

VEENDAM – [door Peter Panneman] – Stichting Bevordering Verkeerseducatie hield in samenwerking met Stichting Compaen en Veilig Verkeer Nederland donderdag een rijvaardigheidstraining. Er hadden zich dertig deelnemers voor de training aangemeld. Tijdens deze drie uur durende training werden de nieuwe verkeerssituaties- en regels doorgenomen, was er een workshop zintuigen in het verkeer en werd er een praktijkrit gereden. De rijvaardigheidstraining kan beschouwd worden als een bijspijkercursus. Aan het eind van de middag reikte Pieta Loots de certificaten uit. ┬á[P. Panneman]

Datum 18 november 2016 Bert Jan Brinkman


-advertenties-