Direct naar de inhoud.

Nieuwe website NLPO

Lezing CvdM en NLPO – Archieffoto: B.J. Brinkman – RTV1

HILVERSUM – De stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroep (NLPO) behartigt de belangen van streekomroepen in Nederland en ondersteunt de lokale omroep sector te professionaliseren. Dit vooral op het gebied van eigen producties en journalistieke kwaliteit. Om alles goed te kunnen uitvoeren heeft de NLPO een nieuwe website in gebruik genomen.

Op de website is informatie te vinden over het vormen van streekomroepen, workshops en e-learnings. Maar ook over diensten en producten van de NLPO zelf. Daarnaast zijn er brochures en modellen te vinden.

Drie lagen

Nederland kent drie lagen van publieke omroep: Landelijk (NPO), Regionaal en Lokaal. De laatste sector bestaat vooral uit vrijwilligers met passie voor media/omroep en lokale samenleving.

  • De nieuwe website van de NLPO
Datum 10 maart 2018 Bert Jan Brinkman

Lokale omroep RTV Borger-Odoorn wil lokaal blijven

Studio RTV Borger-Odoorn (F: RTV1)

EXLOO – De lokale omroep RTV Borger-Odoorn heeft eenzijdig de samenwerking beëindigd met de partners in de provincie Groningen. Tot voor kort werkten de omroepen samen als RTV1. De gemeenteraad van Borger-Odoorn moet zich uitspreken over de geschiktheid van RTV Borger-Odoorn als lokale publieke media-instelling. De raad ziet daarbij geen problemen, maar liet wel doorschemeren graag wat meer vernieuwing bij de omroep te willen zien.

 

RTV1

Wethouder Trip zei dat RTV1 nu ook een aanvraag wil doen om als officiële omroep voor Borger-Odoorn te kunnen fungeren. “Deze omroep heeft bijvoorbeeld afspraken met het keramische museum in Nieuw-Buinen. Ook heeft deze omroep geïnvesteerd in televisie. Ik ga als bestuurder niet over de inhoud, maar ik zie wel dat RTV1 actiever is als het gaat om het bedienen van nieuwe doelgroepen, zoals jongeren.”

Commissariaat

Hoe de kwestie gaat uitpakken kan wethouder Trip niet inschatten. “Ik heb me laten vertellen dat het onze taak is om omroepen bijeen te brengen als ze beiden de zendmachtiging willen. Maar gezien wat er nu gebeurd is wordt dat lastig. Ik vermoed dat het commissariaat uiteindelijk moet gaan beslissen welke omroep het meest geschikt is voor onze gemeente.”

Samenwerking

Deel van het bestuur RTV Borger-Odoorn

De overheid en de Nederlandse Lokale Publieke Omroep  (NLPO) zijn juist bezig met het transformeren van lokale omroepen naar streekomroepen die aansluiten bij de leefwereld van de burger, zonder daarbij de lokale verankering te verliezen. Bij de nieuwe indeling in 2017 is er een streekomroep (regio) ontstaan voor de Gronings/Drentse Veenkoloniën en het gebied hier om heen.

Te duur

RTV Borger-Odoorn liet eind juni via een brief aan het bestuur van RTV1 weten dat men alsnog afziet van de, reeds in gang gezette, samenwerking. Volgens de omroep spelen vooral de televisie uitzendingen van RTV1 hierin een grote rol. De omroep zegt in de brief, dat het denkt, dat televisie veel geld gaat kosten en wil niet meegetrokken worden in mogelijke toekomstige financiële tekorten. RTV1 beschikt inmiddels over een lokaal TV kanaal en is afgelopen zomer gestart met lokale televisie en een kabelkrant. Het TV kanaal wordt door kabelaars Ziggo, KPN en SKV doorgegeven door heel zuid en Oost Groningen. Ook de gemeente Borger-Odoorn had voorzien kunnen worden maar het bestuur van RTV Borger-Odoorn heeft dit tegengehouden.

NLPO

In het visieplan van de NLPO / OLON staat dat samenwerking kostenbesparend moet gaan werken. Bovendien moet een lokale omroep of een samenwerking (RMC) beschikken over minimaal een televisie, radio en een internet kanaal. Eerder fuseerden daarom ook lokale omroep Emmen en lokale omroep Coevorden in Drenthe. Ook in Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel zijn samenwerkingsverbanden opgericht die over de provinciegrens reiken. RTV1 ziet het liefst een streekomroep of samenwerking ontstaan voor het gebied: Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Veendam en Stadskanaal. Het gebied weerszijden langs de Semslinie . Volgens het RTV1 bestuur is een dergelijk gebied precies groot genoeg en biedt het ook de financiële mogelijkheden (bekostiging en reclame) voor het in dienst nemen van beroepskrachten en free-lance medewerkers.

Eilandje

Hoofdredacteur Bert Jan Brinkman van RTV1: “Op deze manier ontstaat er een kruisbestuiving tussen burgerjournalistiek (vrijwilligers) en professionals. Bovendien kan er vanuit deze regio samengewerkt worden met grote broers RTV Drenthe en RTV Noord en zo mogelijk het DvhN. Ik denk dan aan uitwisseling, opleiding, training en kweekvijver. Ook dat werkt weer kostenbesparend. RTV1 wil wel. Het is juist RTV Borger-Odoorn dat op een eilandje wil blijven zitten en constant op de rem drukt zodra we over samengaan praten. Heel jammer allemaal. Maar het blijft hun keuze. ”

( Lees ook RTV Drenthe)

 

 

 

(RTV Drenthe)

Datum 13 september 2017 Bert Jan Brinkman

Regionaal Media Centrum ‘Groningen 1’

Persconferentie Groningen 1RTVS / G1 – Een korte filmreportage gemaakt door RTV Logo rondom de kick-off van het RMC ‘Groningen 1’.  Op 29 mei 2015 hebben zes lokale omroepen uit Noord en Zuidoost Groningen een intentieverklaring ondertekend waarin ze verklaren samen te gaan werken binnen een Regionaal Media centrum. Het gaat om de lokale media-instellingen: Havenstad FM, Radio Compagnie, Radio Westerwolde, RTV Logo, Radio Parkstad en RTV Stadskanaal. De naam van het RMC ‘Groningen 1’ (G1) en de bijbehorende infrastructuur werden bekendgemaakt via een persconferentie cq presentatie gehouden in de studio van RTV Stadskanaal met een hapje en een drankje.

 

Datum 12 juni 2015 Bert Jan Brinkman

Regionaal Media Centrum ‘Groningen 1’ in de startblokken

Groningen 1GRONINGEN 1 –  (video) – Vrijdagmiddag om 14.00 uur was er een bijzondere persconferentie. Deze werd gehouden in de omroepstudio van RTV Stadskanaal. Er werd een grote stap gezet in de professionalisering  van de lokale omroepen in Noord en Zuidoost Groningen. Wethouders, bestuurders en de aanwezige pers uit maar liefst negen gemeenten waren getuige van de geboorte van het Regionaal Media Centrum ”Groningen 1”. Een samenwerking tussen zes lokale omroepen.

Vrijdagmiddag werd onder het genot van een hapje en een drankje de intentieverklaring ondertekend. Er werd uitleg gedaan door Jan Wildeman van Havenstad FM voor velen bekend als de speakerstem van FC Groningen. Na deze deskundige uitleg over het hoe- en waarom van een RMC gingen de aanwezigen kijken naar een introductiefilm.  Vervolgens  kon de pers nog vragen stellen.

De presentatie Groningen 1Wie zijn wij

Al geruime tijd geleden zijn de lokale omroepen in Noord- en Zuid-Oost Groningen gestart om te onderzoeken hoe er efficiënt samengewerkt kan worden.

Deze omroepen zijn:

  • RTV Stadskanaal (gem. Stadskanaal)
  • Radio Parkstad (gem. Veendam),
  • Radio Compagnie (gem. Hoogezand-Sappemeer),
  • HavenstadFM (gem. Delfzijl, Appingedam),
  • Radio Westerwolde (gem. Vlagtwedde, Bellingwolde, Pekela’s)
  • RTV Logo (gem. Oldambt).

Noodzaak tot samenwerking

Persconferentie Groningen 1Er is nu ook daadwerkelijk noodzaak tot samenwerking. De landelijke belangenvereniging OLON adviseert namelijk dringend, aangespoord door de overheid, om lokale media-instellingen te laten samengaan in een zogenaamd Regionaal Media Centrum – een RMC.
De regionale RMC’s moeten ieder afzonderlijk een “lokaal toereikend media-aanbod” gaan verzorgen voor zo’n 100.000 inwoners, waarbij zowel radio, TV als internet een belangrijke rol gaan spelen. Het RMC Groningen1 bestrijkt een gebied waarin ongeveer 180.000 mensen wonen en werken.

Breder aanbod, met minder omroepen 

Eén ding is duidelijk: in de visie van de OLON moet het aantal lokale omroepen sterk afnemen, terwijl tegelijkertijd op lokaal niveau een ruimer en breder media-aanbod gerealiseerd moet worden. Dat is een enorme opgave.

Onzekere factor: gemeentelijke herindeling

De gezamenlijke besturen van de “groep van zes” zijn hier intensief mee bezig geweest. Een  complexe factor is echter dat op dit moment nog steeds niet bekend is wat de uitkomst zal zijn van de gemeentelijke herindeling.

De Rijksoverheid en de OLON verwachten echter van de lokale omroepen dat het tijdpad voor de RMC-vorming strak wordt gevolgd. Die inspanningen zijn bovendien ook van belang bij de toewijzing van de zendmachtiging in de nieuwe gemeenten die nog gevormd zullen worden.

Daarom zijn er de afgelopen maanden door de gezamenlijke omroepen flinke stappen gezet en we vandaag zo ver zijn dat we met ‘voorlopig’  6  omroepen een intentieverklaring ondertekenen voor het RMC.

alle bestuurdersWat houdt de intentieverklaring precies in?

Met het ondertekenen van die verklaring spreken de deelnemende omroepen de intentie uit tot een verregaande samenwerking met elkaar. Voorlopig blijven de afzonderlijke organisaties en besturen echter nog intact. Wel zullen er programma-technische zaken mogelijk anders gaan uitzien.

Ook de lokale omroepen Regio FM en Radio Menterwolde zijn gevraagd deel te nemen, maar deze omroepen kiezen er vooralsnog voor de gemeentelijke herindeling af te wachten.

Met het ondertekenen van de intentieverklaring gaat de samenwerking officieel van start. Luisteraars zal het als eerste opvallen dat alle zes radiostations een “bovenlokaal media-aanbod”
– zeg maar: een meer regionaal georiënteerd media-aanbod – gaan verzorgen voor het totale doelgebied van de deelnemende omroepen.

Verdere activiteiten

Dit jaar starten een aantal activiteiten en projecten die de samenwerking zullen versterken en het media-aanbod van meer kwaliteit zullen voorzien.  Voorbeelden zijn:

Bestuurlijk overleg
Er komt een overkoepelend bestuurlijk overleg, waarin alle deelnemende omroepen vertegenwoordigd zijn. Dit bestuurlijk overleg besluit over gemeenschappelijk uit te voeren taken en activiteiten.

Gezamenlijke PR en communicatie, daar waar dat nodig is
De omroepen die deelnemen aan het RMC zullen een gezamenlijk PR en communicatiebeleid ontwikkelen. Daarbij worden de omroepen  gepositioneerd als zijnde de derde publieke omroeplaag in Noord- en Zuidoost Groningen.

Opleidingen
Er wordt een opleidingstraject opgezet voor alle lokale omroepen in het Regionaal Media Centrum.

De ondertekening
ondertekening

Redactionele samenwerking: gezamenlijke dagprogrammering
Alle omroepen kunnen mee doen met een gezamenlijke dag programmering zowel op radio als TV. De programma’s worden centraal geproduceerd en zoveel mogelijk lokaal ingevuld met nieuws en andere lokale onderwerpen.

Gezamenlijke vormgeving
Alle omroepen die deel nemen aan de pilot kunnen gebruik maken van een door de omroepen gezamenlijk vast te stellen vormgevingspakket voor radio,  televisie en nieuwe media.

Ontwikkeling inkomstenbronnen
Er wordt een plan van aanpak ontwikkeld voor het verkrijgen van inkomstenbronnen, zowel op gebied van commerciële activiteiten als subsidies. Onderdeel van het project is de gezamenlijke verkoop van alle reclame die via alle lokale omroepen van het RMC wordt uitgezonden. Daarmee verkrijgen adverteerders een groter bereik.

Gaandeweg

Wat betreft de infrastructuur, zal het nieuwe RMC de content gaan verspreiden via de beschikbare radiozenders, een televisiekanaal en via internet.

Tal van praktische zaken moeten nog worden uitgewerkt, en veel zal gaandeweg vorm krijgen. Eén ding is duidelijk: de intentie, de wil is er.  [ onze website: groningen1.tv ]

De presentatiefilm ‘een nieuwe start’..

 

Datum 29 mei 2015 Bert Jan Brinkman

De lokale waakhond mag niet slapen

Straat- interview met lokale politicus Erik Bieze
Straat- interview met lokale politicus Erik Bieze

COLUMN – Lokale publieke media en de gemeente. Hoe zit dat nu eigenlijk? Wordt het niet eens tijd dat de lokale overheid zich het lot van de lokale journalistiek zich aantrekt? Moeten gemeenten die financieel ondersteunen? Ik vind van wel. Nu zit dat allemaal heel gecompliceerd in ons land. Juist bij de publieke omroep die eigenlijk ook de rol heeft van lokale waakhond. De publieke sector is namelijk grotendeels financieel afhankelijk van de overheid. Gemeenten zijn sinds 2010 wettelijk verplicht de lokale omroep te ondersteunen. Dat doen ze dan ook wel maar het voelt niet goed. Wie betaalt, bepaalt!

Om een beter onafhankelijkheidsgevoel te krijgen zouden de publieke lokale omroepen eigenlijk dit geld rechtstreeks moeten krijgen uit Den Haag of desnoods via de provincie. Dat overheidsgeld hebben ze nodig om goede programma’s te kunnen maken. Los van dit geld zou er ook nog een bedrag moeten komen voor de financiering voor verantwoordelijke journalistiek. Dat zou dan bij de gemeente kunnen wegkomen. Tenslotte moet de burger juist en correct worden geïnformeerd. Een objectieve doch kritische verslaglegging van een belangrijke gemeentelijke gebeurtenis via radio/tv of internet is tenslotte totaal iets anders dan een muziek of amusement programma. Beide taken horen natuurlijk wel thuis in de publieke omroep sector.

Gemeenten
Nu wordt er al jaren geklaagd in Nederland over de teloorgang van de lokale journalistiek. Er is helaas meestal geen geld beschikbaar voor een journalist. De rol wordt overgenomen door een vrijwilliger van de lokale omroep of een gepassioneerde hobbyist van een lokale website. Leuk, maar deze mensen zijn alleen beschikbaar als het hun uitkomt. De (lokale) overheid zou zich aangesproken moeten voelen om de nieuwsvoorzieningen van voldoende zuurstof te gaan voorzien. Juist de gemeenten hebben belang bij goed functionerende lokale journalistiek. Journalistiek die niet gekleurd mag zijn. Wethouders en raadsleden hechten veel waarde over juiste berichtgeving, de lokale media is Brinkieman’s inziens zelfs cruciaal voor een goede lokale democratie! Lokale omroepen zenden nu veelal de maandelijkse raadsvergadering live uit. Persberichten van de gemeente worden keurig overgenomen maar de onafhankelijke kritische (beroeps) journalist ontbreekt vaak in de raadzaal. De raadsleden zagen het aantal journalisten op de perstribune de afgelopen jaren gestaag afnemen.

Stimuleringsfonds
Hoe het allemaal beter geregeld zou kunnen worden is onlangs gepresenteerd in een onderzoek van ‘Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek’ (SvdJ). Hieruit blijkt hoe lastig de lokale media het heeft. Met name in gemeenten met minder dan 50.000 inwoners was er amper nieuws te lezen over bijvoorbeeld de lokale politiek. Lokale omroepen/media zouden hiervoor dus extra geld moeten ontvangen via onafhankelijke, door de gemeenten gesubsidieerde fondsen. Volgens het onderzoeksbureau DSP- groep kan geld hiervoor beschikbaar worden gesteld uit het gemeentelijke communicatiebudget. Waarom zouden gemeenten de lokale publieke omroep sector niet een beetje extra mogen helpen? Lokale omroep heeft immers geen winstoogmerk zoals bij de commerciële uitgevers van kranten.

RMC
De lokale omroepen zullen ook stappen moeten maken. De omroepen, onder aanvoering van de OLON, bundelen hun krachten in zogeheten Regionale Media Centra’s (RMC). In ons land zijn al een aantal RMC inmiddels succesvol aan de slag zoals in Friesland, Brabant en Twente. Het voordeel is groot. De lokale omroep kruipt als geen ander in de haarvaten van de samenleving. Dit is vaak nieuws wat door de 1e en 2e laag van het publieke omroepstelsel wordt overgeslagen. Het nieuws van ‘dicht bij huis’ wordt gebundeld in het RMC van waaruit het op een professionele manier dagelijks zijn weg vind de huiskamer in. Techniek, opleidingen, communicatie en programma’s maken. Door gezamenlijk cursussen te organiseren, apparatuur te delen en programma’s te maken binnen een ‘Regionaal Media Centrum’ worden onnodige kosten bespaard, kwetsbaarheid voorkomen en kwaliteit bevorderd. De lokale omroepen van de gemeenten Delfzijl, Hoogezand-Sappemeer, Vlagtwedde, Bellingwedde, Pekela, Oldambt, Veendam en Stadskanaal gaan binnenkort starten met een dergelijk RMC.

raadsvergadering StadskanaalGemeenteraad
De provincie cq de gemeenten kunnen de lokale media instellingen hierbij helpen. Raadsleden moeten hier maar eens alvast serieus over nadenken. Lokale journalisten en lokale politici hebben elkaar nodig. Alleen hebben ze andere taken en verantwoordelijkheden. Raadsleden kunnen geen journalistiek bedrijven maar gaan wel over financiële mogelijkheden.

Brinkieman

BertJan Brinkman is redacteur bij RTV Stadskanaal en schrijft de columns op persoonlijke titel

Datum 19 maart 2015 Bert Jan Brinkman

Provincie Friesland stelt geld beschikbaar RMC lokale omroepen

logo van rtvnofNOORDOOST FRYSLAN – De Provincie Fryslân heeft afgelopen zomer besloten om voor 2014 en 2015 geld beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar het opzetten van een Regionaal Mediacentrum in Friesland. Op deze manier wil de Provincie samen met de mediabedrijven in Fryslân onderzoeken op welke wijze ook in de toekomst regionale journalistiek gewaarborgd en geïnnoveerd kan worden.

Dit project heeft twee componenten: de samenwerking tussen de regionale kranten, het Friesch Dagblad, de lokale omroepen in Friesland en Omrop Fryslân. Daarnaast zal er een Fries Multimediaal platform op internet ontwikkeld worden. Na afronding van de nodige voorbereidingen is de benoeming van een projectleider de concrete start van dit project. Siebe Annema, oud-uitgever van de Leeuwarder Courant, zal deze functie tot 1 januari 2016 op zich nemen.

Eerder al begonnen de lokale omroepen in Noord en Oost Friesland een samenwerking. ‘RMC Noord en Oost Friesland’ werd het eerste Regionale Mediacentrum van Fryslân en bestaat uit Radio Stad Harlingen, Radio Eenhoorn (Menameradiel, het Bildt en Franekeradeel), RTV Noordoost Friesland (Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.), RTV Kanaal 30 (Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) en Smelne FM (Smallingerland). Samen bedienen deze omroepen ruim 230.000 inwoners in Fryslân. De deelnemers aan het RMC Noord en Oost Friesland hebben de intentie uitgesproken samen te werken op het gebied van techniek, opleidingen, communicatie en programma’s. Door gezamenlijk cursussen te organiseren, apparatuur te delen en programma’s te maken worden kosten bespaard, wordt kwetsbaarheid voorkomen en kwaliteit bevorderd. Het is uitdrukkelijk niet de intentie dat de omroepen gaan fuseren.

[bron: rtvnof.nl]

 

Datum 15 oktober 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-