Direct naar de inhoud.

Tegenwind Veenkoloniën blijft opkomen voor het belang van de bewoners

downloadBORGER – Ondanks het besluit van minister Kamp om de RcR-procedure (Rijkscoördinatieregeling) voor de windparken Oostermoer en Drentse Monden door te zetten, gaat Tegenwind Veenkoloniën door met haar strijd.

Dit omdat, volgens Rob Rietveld, woordvoerder van Tegenwind Veenkoloniën, totaal geen draagvlak bestaat in het gebied waar de windparken gepland staan. Het gaat om het zoekgebied van de provincie Drenthe in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden. Een ander punt is volgens Rietveld dat de wettelijke normeringen (zoals voor geluid) niet voorkomen en dus de omwonenden forse geluidsoverlast zullen ondervinden. Wel is Tegenwind Veenkoloniën blij dat de oorspronkelijke megaplannen van de initiatiefnemers niet door gaan. Door dit besluit blijkt, volgens de protest organisatie, dat de minister wil dat er windenergie gerealiseerd moet worden over de hoofden van de bewoners heen. “Jammer dat hij er niet voor kiest om dit in samenwerking met de bewoners van het gebied te doen. Ook wordt volledig voorbij gegaan aan de gebiedsvisie, die zou moeten zorgen voor een evenwichtige verdeling van de last over het gebied. Dit is slecht nieuws voor met name Borger-Odoorn en Aa en Hunze”, aldus Rietveld.

Daar waar Tegenwind Veenkoloniën aangeeft zich in te zetten om binnen de opgave voor de provincie Drenthe samen met de provincie en de gemeenten te komen tot een “minst slechte” oplossing (de gebiedsvisie), wordt dat met het besluit van de minister volledig aan de kant geschoven. Ook veroorzaakt de minister met dit besluit een onverantwoordelijke confrontatie tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het provinciaal zoekgebied. Lukt het in het zuiden niet om aan de doelstelling voldoen, dan moeten er volgens de minister in het noordelijk deel meer windturbines geplaatst worden. Tegenstanders worden zo tegen elkaar uitgespeeld. Dit geeft volgens Tegenwind Veenkoloniën heel duidelijk aan dat de mening van bewoners er niet toe doet en de economische belangen belangrijker worden gevonden door minister Kamp.

Organisatie Tegenwind Veenkoloniën denkt dat door deze stap van de minister, de randvoorwaarden waaronder de windturbines zullen worden geplaatst slechter zullen zijn dan als de provincie voor de realisatie had mogen zorgen. Ook is het voor de bewoners zeer frustrerend dat hun woon- en leefomgeving wordt aangetast zonder dat degene die verantwoordelijk is voor de te maken keuzes hierop aangesproken kan worden. Door gebruik te maken van de RcR-procedure is de democratie volgens Rob Rietveld buiten spel gezet. Volgens Tegenwind Veenkoloniën is dit besluit van de minister tegen de wil van de Tweede Kamer in.

Datum 24 januari 2014 Bert Jan Brinkman

1 Maglev windturbine goed voor 1000 windmolens.

Rob Rietveld
Rob Rietveld

RTVS – Zaterdag 16 februari is Rob Rietveld, woordvoerder van ‘Tegenwind Hunzedal’, te gast in het 3e uur van de ZaterdagMiddagMix bij RTV Stadskanaal. Hij spreekt dan met Bertjan en Gerrie over zijn verzet tegen de windmolens langs de grens met de gemeente Stadskanaal. Enkele weken later is er natuurlijk ook een voorstander van de windmolens te gast. In maart of april, de precisie datum is nog niet bekend, volgt er dan nog een radio-debat tussen de voor en tegenstanders van windmolens. Luisteraars kunnen dan ook reageren.

In een interview bij ‘Het Planbureau voor de Leefomgeving’ zei Rob Rietveld eerder: “De uitdaging om te komen tot duurzame energievoorziening is het goed tegen elkaar afwegen van alle alternatieven. Op dit moment spelen we echter paniekvoetbal. Vandaag zetten we in op wind, morgen op zon, overmorgen op weer iets anders. Daarbij kijken we alleen naar de technieken die nú beschikbaar zijn. Deze gaan veelal gepaard met gevolgschade, zoals landschapsbederf. We moeten ook kijken naar technieken die in ontwikkeling zijn. Dan kun je de afweging maken wat je nu wilt doen, en wat later. Neem bijvoorbeeld Maglev windturbines. Die draaien op een magnetisch veld, dus zonder weerstand. Het vermogen van deze turbines is tot zo’n 400 keer groter dan dat van de huidige windmolens”..

Maar wat is nu eigenlijk een Maglev turbine en hoe ziet deze eruit? De MagLev windturbine is volgens kenners een grote stap voorwaarts in de wereld van de windenergie. Het maakt gebruik van grote verticale bladen gespreid over bijna de gehele lengte van de windmolen. De as van de MagLev-turbine zweeft op magneten, waardoor amper wrijving ontstaat. Daardoor kan dit soort windmolens veel efficiënter werken dan de huidige generatie windmolens. De naam MagLev komt van Magnetic

Maglev windturbine verslaat 1000 windmolens
Maglev windturbine verslaat 1000 windmolens

Levitation oftewel Magnetisch Zweven. Volgens de makers kan de 53 miljoen dollar kostende MagLev Windturbine zo’n 1000 conventionele windmolens vervangen en daarmee 750.000 woningen van stroom voorzien. De MagLev kan tot 500 jaar meegaan en heeft 640 keer minder ruimte nodig dan een vervangend conventioneel windmolenpark. De MagLev kan in tegenstelling tot de huidige generatie windmolens stroom opwekken bij lage windsnelheden vanaf 1,5 meter per seconde en doet het ook goed bij hoge windsnelheden. Conventionele windmolens moeten bij windkracht 10 vaak uitgezet worden.

Zaterdagmiddag 16 februari hoor je vast meer over de MagLev- turbine en het zin en onzin over de windmolens in Drenthe langs de grens met Zuid Groningen. Het radio interview begint om 17.00 uur.

 

Lees ook: Windmolens bezetten Drenthe en windmolenclusters

Clusters waar de windmolens komen te staan.
Clusters waar  mogelijk  windmolens komen te staan.

 

Datum 7 februari 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-