Direct naar de inhoud.

Museum Goedewaagen zoekt ‘dringend’ vrijwilligers

In verband met een verbouwingsuitbreiding van het Keramisch Museum Goedewaagen direct na de zomervakantie, maar ook wegens een aantal ziektegevallen in het bestaande museumteam zoekt het Nieuw-Buiner museum meerdere nieuwe medewerkers.
Het museum is zelfs dringend op zoek naar een all-round technicus voor tentoonstellingsopbouw, elektronica en timmer- en schilderwerk. Voor de museumbalie en geplande eigen museumwinkel wil het museum dagelijks gaan werken met twee medewerkers. De museumbalie en museumwinkel met de eigen boekhandel en keramiekedities wordt in het kader van de voorgenomen verbouwing verplaatst naar een ander deel van het voorgebouw aan de Glaslaan.
Het is verder de bedoeling dat de ver van het museum verwijderde schilderzaal van de aardewerkfabriek Royal Goedewaagen te bezoeken. Zo kan er op een vast moment op de dag een plateelschilderdemonstratie aangeboden worden. Museumcoördinator Friggo Visser hoopt dat oud-personeelsleden van de fabriek, maar ook artistiek aangelegde Kanaalstrekers zich willen aanmelden. Uiteraard wordt een scholingsprogramma aangeboden.
Voor het door COVID-19 stilgelegde onderwijsprogramma waarbij klassen van een basisschool zelf miniaturen konden komen schilderen, zijn ook begeleiders nodig. En tenslotte zoekt het museum rondleiders voor speciale, thematische museumlessen. Oud-onderwijskrachten, bij voorkeur geboren vertellers, zegt Visser, zijn gewenst om bij topstukken in de inmiddels sinds 2015 verdrievoudigde museumcollectie een verhaal te vertellen.
De Stichting Keramisch Museum Goedewaagen mag dan vanwege haar unieke collectie bezoekers uit binnen- en buitenland trekken, het museum krijgt geen exploitatiesubsidie. Van een betaling van een salaris kan daarom geen sprake zijn. Voor de nieuwe medewerkers is het daarom inzet om maximaal één dagdeel in de week beschikbaar te zijn. Keramiekliefhebbers kunnen zich melden via mail@keramischmuseumgoedewaagen.nl.
Datum 26 juli 2021 Rutger Breider

Zomertentoonstelling in Keramisch Museum Goedewaagen

NIEUW-BUINEN – Op zaterdagmiddag 4 juli opent het Keramisch Museum Goedewaagen een nieuwe zomerexpositie over glaswerk uit de collectie van Henk Brans. Voor de 10e zomertentoonstelling uit de collectie Brans, met dit jaar overigens belangrijke bruiklenen uit de collecties Olthof en Meinders beschikt het museum nu over drie prachtige, grote vitrines die het Drents Museum schonk.

Zoals bij alle erfgoedexposities van het Nieuw Buiner museum is ook voor dit project uitgebreid research gedaan. Henk Brans is een jaar lang, soms bijna dagelijks, ‘op jacht’ geweest in kringloopwinkels in de regio en op dagmarkten.

4e generatie

De in augustus 1982 aan de Marktstraat 28 in Musselkanaal na een lange voorbereidingstijd geopende glasfabriek was de laatste van de Kanaalstreek. Ger(ard) Pfeiffer noemde zichzelf glasblazer in de 4e generatie. In een interview in de Winschoter Courant verwees hij naar een voorvader die een glasfabriek in Engeland had. Hij heeft bij Philips Stadskanaal laboratorium glaswerk geblazen. In de kleine glasfabriek van Roossien in Gasselternijveen blies hij samen met Günter Hitze kunstglas.

Emil Pfeiffer

Pfeiffers zoon Emil ging in 1987 op 17-jarige leeftijd in de leer bij zijn vader. Emil Pfeiffer kreeg het eigendom van de fabriek in 1989. Twee jaar later verhuisde fabriek naar Borger om daar tot maart 2001 glas en kristal te produceren. De fabriek trok 15.000 tot 20.000 toeristen per jaar, maar werkweken van 100 uur werden de jonge ondernemer te veel.
Royal Leerdam Cristal bood hem uitkomst.. Emil Pfeiffer werd in 2001 voor 5 jaar productieleider van de legendarische Koninklijke Glasfabriek Leerdam die tot verbijstering van alle glasliefhebbers op 17 april jongstleden na 142 jaar gesloten werd. Emil Pfeiffer werkte vervolgens nog twee jaar tot in 2008 als productieleider bij de Amsterdamse glasfabriek Van Tetterode.

De zomertentoonstelling wordt op 4 juli om 14.00 uur geopend door conservator Friggo Visser. De toegang is gratis, maar in verband van de COVID-19 richtlijnen moeten belangstellenden zich wel van te voren aanmelden via mail@keramischmuseumgoedewaagen.nl.

Datum 23 juni 2020 Hielke Bosch

Motor 40 plus bezoekt Royal Goedewaagen

Aankomst Motor 40 plus
Aankomst Motor 40 plus

NIEUW-BUINEN – Dat de Veenkoloniën en de Hondsrug zich uitstekend lenen voor toertochten van auto- en motorliefhebbers bleek ook weer eens afgelopen zaterdag de 17e september. Leden van de internationale motorclub 40 plus begonnen hun toertocht in Drouwen om bij het Keramisch Museum Goedewaagen en de aardewerkfabriek Royal Goedewaagen hun eerste stop te maken voor een uitgebreide rondleiding door museum en fabrieksateliers.

 

 

3-talige gids

Het veertigkoppige gezelschap dat arriveerde met de mooist denkbare stalen rossen, bleek heel erg ingenomen met de in drie talen gegeven rondleiding voor de Nederlandse, Duitse en Deense deelnemers. Schilderes Antje Ramaker-van Polen gaf aan de twee delen gesplitste groep demonstraties van het beschilderen van een nieuwe Goedewaagen-miniatuur voor Stadsherstel Amsterdam en en passant toonde zij ook hoe gedenkborden voor het nieuwe HAL-schip Koningsdam gedecoreerd werden.
Na afloop vertrok Motor 40 plus naar 2e Exloërmond voor een lunch. De dag werd afgesloten met een 50 kilometer lange tocht door de streek. En dat de formule die recentelijk ook door leden van de Historische Automobiel Vereniging Noord met succes beproefd werd, aanslaat, bewijst de boeking voor volgend jaar van de Nederlandse Campervereniging. Andermaal staat de parkeerplaats op de Glaslaan in Nieuw Buinen dan vol.

Datum 18 september 2016 Bert Jan Brinkman

Nieuw museaal bestaan voor kunst uit gesloopte Goudse fabriek Goedewaagen

Goedewaagen_mozaïek_fabrieksentree_WvanNorden_1934_coll-B-J-Baas_klNIEUW BUINEN – Door geldgebrek komen musea die alle beschikbare financiële middelen voor exposities moeten inzetten, veel te weinig toe aan een andere kerntaak, namelijk het conserveren en zo nodig restaureren van het aan hen toevertrouwde erfgoed. Voor het ongesubsidieerde Keramisch Museum Goedewaagen weegt die laatste opdracht om zo zwaarder. Dankzij verzamelvrienden lukte het toch om als sleutelstukken voor de bedrijfsgeschiedenis te betitelen monumentale kunstwerken uit de vroegere hoofdvestiging van Royal Goedewaagen in Gouda een nieuw museaal bestaan te geven.

Sinds 2006 herinnert alleen nog maar de portierswoning en een reeks kleine daarop aansluitende huisjes aan het grote fabriekscomplex dat de aardewerkfabriek Royal Goedewaagen in Gouda had op de hoek van het Jaagpad en de Nieuwe Gouwe, schuin tegenover het Bolwerk. De nieuwbouw aldaar uit 1909 werd tot en met 1923 verder uitgebouwd en dat was mede de aanleiding tot de plaatsing van tweedimensionale, monumentale kunst. Toen de Goedewaagens in 1974 besloten de hoofdvestiging in Gouda af te stoten om de hele productie over te hevelen naar de op 8 oktober 1963 in Nieuw Buinen voor de serviezenproductie geopende nevenvestiging, dreigde door de sloop van het gebouwencomplex ook een aantal belangrijke ingemetselde kunstwerken verloren te gaan.

KMG gerestaureerd Art Déco-glas-in-lood-raam_geïnstalleerd_
KMG gerestaureerd Art Déco-glas-in-lood-raam geïnstalleerd

Voor Gouwenaren leeft de herinnering aan de oude fabriek voort in het door de historische vereniging Die Goude bij de sloop geredde tegeltableau dat rechts in de voorgevel zat, van de gelukzalige pijproker. Het tableau dat ca 1921 geschilderd werd naar een ontwerp aquarel van de Haagse kunstenaar Piet van der Hem, kreeg een permanente plaats in de hal van het Goudse Centraal Station.

Bij de sloop van de fabriek werd ook een groot mozaïek met de voorstelling van een pottenbakker aan het werk van vermoedelijk 1934, dat op een zwaar brok cement was verlijmd, uit de entree van de fabriek gezaagd. Meer dan 30 jaar lang stond dit in stukken gebroken mozaïek in de tuin van een Gouwenaar. Via Marktplaats werd het verkocht aan een vriend van het Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw Buinen. Na de restauratie werd het mozaïek in een stalen frame geplaatst. Het van veelkleurig geglazuurde pijpaarde-kleiplaatjes gemaakte mozaïek is in 2007 opgenomen in de vaste presentatie van het museum.

Ook een in de vroegere directiekamer van Royal Goedewaagen ingemetseld kerfsnee-tegeltableau dat bij De Distel in Amsterdam in 1911 gemaakt werd naar een ontwerp van de sierkunstenaar Carel Adolph Lion Cachet en in 1923 bij de aankoop van De Distel in Gouda belandde, werd bij de sloop van de fabriek gered. Sinds januari 2016 maakt het deel uit van een kwalitatief bijzondere tegeltableau-wand met hoogtepunten van proefontwerpen van Lion Cachet voor het Kunstatelier Goedewaagen-Distel in het Keramisch Museum Goedewaagen.
De verhuizing van Royal Goedewaagen naar het Drentse Nieuw Buinen werd op 4 mei 2016 symbolisch bekroond met de herinstallatie in een glaswand van het Keramisch Museum Goedewaagen van het 205 centimeter hoge gebrandschilderde glas-in-lood-raam met een allegorische voorstelling van het werk van de keramische ontwerper en de pottenbakker uit 1923. Bij de verhuizing van de bedrijfscollectie in 1974 naar Drenthe liep dit kwetsbare kunstwerk zware schade op. Een museumvriend liet het Art Deco-raam restaureren bij de Glasmakerij van Henry Duijvestijn in Gasselternijveenschemond.

De drie naar Drenthe verhuisde monumentale kunstwerken zijn niet gesigneerd, maar ze zijn vermoedelijk alle drie uitgevoerd zijn door Willem Hendrik van Norden (Amsterdam 1883 – Laren 1978) die van 1923 tot 1961 chef was van het Kunstatelier Goedewaagen-Distel. Aan het Kunstatelier wijdt de Stichting Keramisch Museum Goedewaagen tot 23 december 2016 een uitgebreide expositie.

Datum 16 mei 2016 Bert Jan Brinkman

Bewegwijzering naar ‘onvindbaar’ Goedewaagen-museum

2015-03-26_wethouder-Trip_onthult_museumbord_Goedewaagen_1bNIEUW BUINEN – Voor het nu 25-jarige Keramisch Museum Goedewaagen was het een doorlopende bron van ergernis. Bezoekers konden de weg in Nieuw Buinen naar het museum maar niet vinden. Ook oudere navigatieprogramma’s in auto’s boden geen hulp, want de Drentse kant van de bebouwing aan de Glaslaan staat bij oude Tomtom-programma’s niet vermeld.

Zelf geplaatste borden verdwenen daarenboven. En van de door de gemeente Borger-Odoorn vereiste ANWB-borden waren de plaatsingskosten zo hoog – voor vier borden meer dan € 2000 -, dat het ongesubsidieerde museum die kosten niet kon betalen.

Het feit dat in Nieuw Buinen, de qua bevolking grootste bevolkingspopulatie van de dorpen in Borger-Odoorn, nauwelijks sprake is van een toereikende bewegwijzering in tegenstelling tot de situatie met de vele verwijzingsborden in de dorpen op de Hondsrug was een verdere steen des aanstoots.

Aan die ellende van klagende museumbezoekers komt nu een eind. Donderdagmiddag plaatste Revis Verkeerstechniek uit Veghel vier borden die vanaf de rotonde aan de Provinciale Weg 374 van Borger naar Stadskanaal naar het museum achteraan de Glaslaan verwijzen. Die plaatsing is mede te danken aan de voortvarende inzet van wethouder Albert Trip van Economische Zaken, Onderwijs en Cultuur van Borger-Odoorn. De nu van Revis te leasen borden zijn voor het museum betaalbaar; de gemeente gaf daarenboven een aanmoedigingssubsidie.

Datum 27 maart 2015 Bert Jan Brinkman

Royal Goedewaagen biedt werkzoekenden betaalde baan

_AB01066-kNIEUW BUINEN – De goede samenwerking tussen aardewerkfabriek Royal Goedewaagen en de Training & Diagnose Centra (T.D.C.) in Stadskanaal en Oost-Groningen, leidt tot reguliere baan voor werkzoekenden.

Sinds juni dit jaar hebben ruim vijftig werkzoekenden een tijdelijke betaalde baan kunnen bemachtigen bij aardewerkfabriek Royal Goedewaagen in Nieuw-Buinen. De vacatures kwamen beschikbaar dankzij een groot project dat bierbrouwerij Heineken bij Royal Goedewaagen onderbracht. Royal Goedewaagen schakelde zelf de accountmanager van de gemeente Borger-Odoorn in om werkzoekenden voor de opdracht binnen te halen. De voor het project geselecteerde werknemers zijn in ieder geval tot eind november verzekerd van een baan.

Yvonne Kooi van Royal Goedewaagen: “Via het T.D.C. in Stadskanaal hebben wij de afgelopen twee jaar regelmatig werkzoekenden een tijdelijke werkervaringsplaats aangeboden om op vrijwillige basis werkervaring op te doen. Deze samenwerking verloopt heel prettig. Reden voor ons om meerdere van deze medewerkers opnieuw te vragen om nu in een betaalde baan voor ons te komen werken aan dit project. Daarnaast konden we ook nog een aantal mensen via de T.D.C.’s in Oost-Groningen op dit project zetten.”

_AB01138-kOok wethouder Frits Alberts is ingenomen met deze tijdelijke nieuwe werkplekken: “Het is enorm belangrijk dat er een goede werkrelatie bestaat tussen lokale bedrijven zoals Royal Goedewaagen en het T.D.C. Met een gevarieerd trainingsaanbod en het aanbieden van werkervaringsplaatsen, werk je zo gericht aan een snelle terugkeer naar de reguliere arbeidsmarkt. Heel mooi om te zien dat deze samenwerking tot dit prachtige resultaat leidt!”

Voor de duur van het project zijn de medewerkers in dienst van uitzendorganisatie MPO uit Musselkanaal.

Datum 28 oktober 2014 Bert Jan Brinkman

Keramisch Museum Goedewaagen – Rabobank Museumdag

eerste schildersproef door Antje Ramaker van miniatuur De Hooiberg
eerste schildersproef door Antje Ramaker van miniatuur De Hooiberg

NIEUW BUINEN – Nu voor het vierde, opeenvolgende jaar houdt het Keramisch Museum Goedewaagen ter gelegenheid van van de Rabobank Museumdag open huis voor Rabobank-leden. Op zaterdag 25 oktober presenteert het museum haar bijzondere collectie van keramiek uit de tijd van Art Nouveau en Art Déco. Daarnaast wordt in de vanaf 10.30 uur steeds op het halve uur beginnende rondleidingen door museum en fabrieksateliers ook uitgebreid aandacht besteed aan sinds begin 2013 uitgevoerde nieuwe projecten van de aardewerkfabriek Royal Goedewaagen. Bij de rondleidingen door de fabrieksateliers worden meer werkruimten bezocht dan door de week mogelijk is.
Nederlands enig overgebleven sieraardewerkfabriek – voorzover er nog concurrenten zijn, besteden die hun productie geheel of gedeeltelijk in Oost-Azië uit – maakt ook in de ambachtelijke traditie van de 8 fabrieken die in de afgelopen 160 jaar in het Goedewaagen-concern zijn opgegaan, nog alles: van kleipijp tot sieraardewerk, van tegel en tegeltableaus tot monumentale installatie, van traditioneel sier-aardewerk tot design en urn.

 gietbaan Royal Goedewaagen met gietmallen voor 1000 miniaturen per dag
gietbaan Royal Goedewaagen met gietmallen voor 1000 miniaturen per dag

In nauwe samenwerking met vorm-gevers en beeldend kunstenaars wordt nu vooral voor feestelijke gelegenheden, een breed scala aan objecten ontwikkeld. Aanleidingen waren de abdicatie van koningin Beatrix en de inhuldiging van koning Willem Alexander, de feestelijke viering van de opening van het Noord-Brabants Museum door prinses Beatrix, de opening van het Friesland Campina Inno-vatie Centrum in Wageningen door koningin Maxima, de viering van 150 jaar Heineken Brouwerij. Voor Heineken werden twee miniaturen gemaakt. Naast een replica van het pand aan de Amsterdamse Stad-houderskade van 1932, ook één van de allang weer gesloopte Stoom-brouwerij uit 1867. Heineken laat voor alle personeelsleden wereld-wijd 86.000 miniaturen maken. Bij al deze edities wordt ook steeds gezocht naar de hoogst mogelijke, ambachtelijke kwaliteit. Die is steeds weer gecombineerd met de meest moderne design-technologie.

[Zaterdag 25 oktober 2014, 10-17 uur; rondleidingen v.a. 10.30 uur tot 15.30, steeds op halve uur. Glaslaan 29, 9521 GG Nieuw Buinen].

miniatuur De Hooiberg, handbeschilderd met Heineken-groen
miniatuur De Hooiberg, handbeschilderd met Heineken-groen
Datum 19 oktober 2014 Bert Jan Brinkman

Open Bedrijvendag vanmorgen geopend bij Keramisch Museum Goedewaagen

NIEUW BUINEN – Vandaag was in de gemeente Borger-Odoorn de open Bedrijvendag. In de gehele provincie Drenthe hebben veel bedrijven hun deuren open gezet voor het publiek. Er kon nu ook eens achter de schermen worden gekeken. Vele bezoekers hebben vandaag gebruik gemaakt om te komen kijken.

In de gemeente Borger-Odoorn hebben twaalf bedrijven meegedaan aan de open dag. Dat waren: Arends Techniek, Bureau voor Coaching, D-Solution, Fulco Financiën, Future Flames/Van der Veen, Hoornstra BV, Hotel Bieze, Kornelius Badkamers en Keukens, Groepsaccommodatie Kwartjesberg, Middeljans Sport en Reclame, Keramisch Museum Goedewaagen, Tankstation Drentse Poort en Te Velde Tentenmakerij en Campingshop.

Vanmorgen om 10 uur opende wethouder Wil Luchjenbroers van de gemeente Borger-Odoorn de dag bij Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw Buinen. Zij deed dat door een handgeschilderd bord zelf verder te voorzien van haar naam. Dit bord zal door Goedewaagen worden afgemaakt en vervolgens aan haar worden overhandigd.  Naast rondleidingen konden de bezoekers ook zien hoe meesterschilder Antje Ramaker een schilderdemonstratie gaf van het Delfts Blauw-beschilderen van historische miniaturen.

Ook Henk Brans was net als vorige week aanwezig met zijn glaswerk uit Nieuw-Buinen. Bezoekers kregen zo een goede indruk van wat er allemaal in Nieuw-Buinen werd geproduceerd op het gebied van glas.Normaal is Goedewaagen ook geopend voor bezoekers; de winkel en het museum zijn dagelijks geopend. Kijk voor meer informatie op www.goedewaagen.nl of www.keramischmuseumgoedewaagen.nl.

Foto’s gemaakt door Kelvin Brans

Datum 4 november 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-