Direct naar de inhoud.

Dodenherdenking Wildervank live op lokale TV

RTV1/WILDERVANK – De vrijwilligers van de lokale website Parkstadveendam.nl en van streekomroep RTV1 werken samen bij het uitzenden van een rechtstreeks TV- verslag tijdens dodenherdenking in Wildervank. Bij het verzetsmonument aan de Postkade zal vrijdag 4 mei de jaarlijkse herdenking gaan plaatsvinden. PvdA fractievoorzitter Yvette de Raad zal bij het monument het woord voeren. Leerlingen van obs ‘De Sleutel’ zullen hierna een gedicht voordragen. Verder is er muzikale medewerking van harmonie en fanfareorkest Voorwaarts.

TV verslag

Zangeres Agnes Woltjes zal tijdens de televisie uitzending de kijkers informeren. Door de cross-mediale samenwerking kunnen veel huishoudens worden bereikt. Thuisblijvers kunnen vanaf vrijdagavond 19:30 uur de live-uitzending volgen via kanaal 25 SKV – kanaal 1458 KPN – Kanaal 42 Ziggo (Heel Groningen en Drenthe). Informatiekanalen SKV (digitaal 998 / analoog 38). Via facebookpagina en het YouTube kanaal van Parkstadveendam.nl en via de website’s ParkstadVeendam en RTVeen.nl

De beelden worden gemaakt door vrijwilligers van ParkstadVeendam.

Datum 2 mei 2018 Bert Jan Brinkman

Gratis workshop voor verenigingen

STADSKANAAL – Stichting Welstad organiseert op donderdagavond 22 februari in samenwerking met het project Sterk Vrijwilligerswerk (een initiatief van verschillende landelijke en provinciale organisaties zoals (NSF, KNVB, Huis voor de Sport, Groninger Dorpen) een (gratis) workshop ‘bestuurlijke vernieuwing’.

Continuïteit en vooruitgang
Deze workshop is voor verenigingen die zoeken naar oplossingen voor slepende problemen óf verenigingen met ambities, die inzien dat verandering essentieel is voor de continuïteit en vooruitgang. Daarbij is er vooral aandacht voor verschillen, juist om het verschil te maken! De workshop staat expliciet stil bij de mensen die hierin de belangrijkste rol vervullen, namelijk de bestuurders! Dit doen we door ervaringen uit te wisselen met de nadruk op nieuwe inzichten, mogelijkheden en praktische toepassing voor de eigen vereniging.

De workshop vindt plaats op donderdagavond 22 februari 2018 om 19:30 uur bij Stichting Welstad, Gandhiplein 5 in Stadskanaal. Aanmelden kan via de website www.comostamm.nl (agenda) of bij het Vrijwilligers Informatiepunt (VIP!) van Welstad.

Datum 14 februari 2018 Bert Jan Brinkman

Zuidoost Drenthe gaat meer samenwerken

Burgemeester Jan Seton

EXLOO – De opbloeiende liefde tussen de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn zal niet leiden tot een herindeling. Dat zegt burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn. Burgemeester  Bert Bouwmeester van Coevorden vertelde maandag in zijn nieuwjaarsrede dat de drie gemeenten nog verder willen samenwerken en dat er een gezamenlijke (raads)vergadering komt op 24 januari in Noord-Sleen.

Geen herindeling

Volgens burgemeester Seton gaat het om een oriënterende bijeenkomst. “Besluiten zullen er niet vallen, die worden in de afzonderlijke raden genomen. Nee, het is zeker niet de bedoeling om de gemeenten samen te voegen of voor een herindeling te gaan. We willen gewoon kijken hoe we op een aantal punten slimmer kunnen samenwerken. Daar kunnen we allemaal lol van hebben”, aldus de burgemeester op RTV Drenthe

Datum 9 januari 2018 Bert Jan Brinkman

RTV1 en RTV Borger-Odoorn gaan samenwerken

EXLOO – RTV1 gaat samenwerken met RTV Borger-Odoorn. Afgelopen maandag 18 december ondertekenden daarvoor voorzitter Theo Mooijman van RTV1 en voorzitter Roel Withaar van RTV Borger-Odoorn op het gemeentehuis van Exloo een samenwerkingsovereenkomst. Ook wethouder Albert Trip van de gemeente Borger-Odoorn was daarbij aanwezig. Hij had bemiddeld tussen de omroepen.

De samenwerking krijgt een bijzondere vorm, die voor beide omroepen leidt tot een win-win situatie. Voorzitter Theo Mooijman: “De radiopoot blijft bij RTV Borger-Odoorn. Daar verandert dus niets. RTV 1 gaat echter tegelijkertijd de televisie-poot van Borger-Odoorn verzorgen.”

Het college van B en W van de gemeente Borger-Odoorn staat positief ten opzichte van de samenwerking. Begin volgend jaar wordt de samenwerking van beide omroepen besproken in de gemeenteraad.

Videoreportage: Boelo Lutgert

Datum 19 december 2017 Redactie

Treant Zorggroep en Zorgbelang slaan handen ineen

Bianca Verhoef Fotografie

STADSKANAAL/REGIO – Goede, bereikbare en betaalbare zorg. En zoveel mogelijk inspraak van patiënten en cliënten. Dat is waar Zorgbelang Drenthe, Zorgbelang Groningen en Treant Zorggroep naar streven. Dat gezamenlijke streven hebben ze vandaag vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

‘Treant is er voor onze patiënten en cliënten en niet andersom’, aldus Carla van de Wiel, bestuursvoorzitter a.i. van Treant. ‘Daarom werken we al veelvuldig samen met Zorgbelang Drenthe en Zorgbelang Groningen. Deze samenwerkingsovereenkomst is een mooie manier om vast te leggen waar onze 6.500 medewerkers iedere dag voor naar hun werk gaan: de beste zorg leveren die we in huis hebben voor onze patiënten en cliënten.’

Treant Zorggroep biedt ziekenhuiszorg in de regio Stadskanaal en ziekenhuiszorg én wonen en zorg in de regio’s Hoogeveen en Emmen. Dialoog met patiënten en cliënten is belangrijk om te zorgen dat Treant die zorg levert waar de omgeving behoefte aan heeft. Het uitgangspunt van de zorg van Treant is ‘dichtbij als het kan, verder weg als dat nodig is’. Zorgbelang heeft een grote achterban aan zorgvragers en werkt nauw samen met landelijke patiënten- en consumentenorganisaties. Samen met de cliëntenraden van Treant is Zorgbelang een belangrijke samenwerkingspartner in het betrekken van patiënten en cliënten bij de zorg.

Blij met samenwerking
Bestuursvoorzitter Carla van de Wiel is blij met de samenwerking: ‘Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten en cliënten meedenken en -beslissen over ons zorgaanbod in de regio. Daar waar mogelijk willen we de kwaliteit van zorg met de inbreng van patiënten en cliënten nog beter maken. Samen met Zorgbelang ontwikkelen we projecten en voeren we activiteiten uit om dit nu en in de toekomst voor elkaar te krijgen.’

Ook Jan van Loenen, bestuurder-directeur van Zorgbelang Drenthe juicht de samenwerking toe: ‘Juist in een plattelandsregio is het belangrijk om kwalitatief goede zorg, ook voor de toekomst, voor alle inwoners beschikbaar te houden. Dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Samen met Treant Zorggroep willen wij deze uitdaging, vorm en inhoud geven waarbij het perspectief van mensen met een zorgvraag centraal staat.’

Edwin Klok, directeur-bestuurder van Zorgbelang Groningen vult aan: ‘We zien keer op keer dat ervaringen van zorggebruikers leiden tot echte verbeteringen in de zorg. Patiënten participatie werkt, niet alleen bij kwaliteitsverbetering, maar ook bij het anders organiseren en vernieuwen van de zorg.’

Ingezonden

Datum 12 mei 2017 Redactie

Samenwerkings-overeenkomst Zorg(T)huis

ZorgThuis Stadskanaal

STADSKANAAL – Op donderdag 19 januari ondertekenden de samenwerkende partners de samenwerkingsovereenkomst van het Zorg(T)huis. Het Zorg(T)huis is een collectief van het onderwijsveld, bedrijven, zorginstellingen, patiëntenorganisaties, ouderenbonden en de overheid.

Veranderingen in de zorg
De zorgvraag en de aard van de zorg verandert, met als gevolg hogere kosten en naar verwachting krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel. Mensen wonen langer thuis en zullen daar steeds vaker zorg nodig hebben. Vanuit onderzoek en de praktijk zijn er verschillende manieren om mensen daarbij te ondersteunen. Het vereist innovatie in aanpak, methoden, technieken en in de sociale verhoudingen.

Eigen verantwoordelijkheid van burgers, andere vaardigheden en beroepshouding van zorgprofessionals en technologische vernieuwingen (eHealth) zijn vaak onderdeel van de oplossing.

Zorg(T)huis Stadskanaal
Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal gaat met verschillende regionale bedrijven het Zorg(T)huis inrichten. Hierin worden vervolgens allerlei high- en low-tech toepassingen en hulpmiddelen gedemonstreerd voor burgers, studenten, professionals, mantelzorgers, etc. Daarnaast gaan we in het Zorg(T)huis specifieke thuiszorgsituaties met de daarbij horende ondersteunende zorgproducten realiseren.

Het Zorg(T)huis wordt tevens een experimenteeromgeving voor zorgprofessionals, -consumenten, cliënten en studenten om na te gaan of producten en diensten aan de (cliënt)verwachtingen voldoen. Gekeken wordt of het product en de aanpak aansluit bij de wensen van de zorgconsument (wijze van bediening, gebruiksgemak, acceptatie door de zorgconsument, de mantelzorger, etc.).

Daarnaast wordt gekeken op welke wijze deze producten geïntegreerd kunnen worden in het zorgproces van de zorgprofessional in bv. de thuiszorgorganisatie. Het is wenselijk dat zo veel mogelijk studenten op de hoogte worden gebracht van de innovaties in de zorg. Dit kan leiden tot aanpassingen of vernieuwing van het onderwijs. Naast studenten kunnen ook medewerkers van zorginstellingen en bijvoorbeeld mantelzorgers (laagdrempelig) kennis nemen van de zorginnovaties.

In Winschoten is reeds een Zorg(T)huis ingericht. In samenwerking met partners (Zorggroep Meander, HANNN, Gemeente Stadskanaal, Rabobank, Lefier, OTIB, Tinten Welstad en Treant ) zijn we hard aan het werk om – naast Stadskanaal en Winschoten – ook een Zorg(T)huis neer te zetten in Groningen en Appingedam, afgestemd op de zorgbehoefte in de regio.

Verbinding van de drie O’s
Donderdagmiddag 19 januari spraken de partners voor Stadskanaal, met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, de intentie uit om als partner in het Zorg(T)huis te willen toetreden en daarmee een bijdrage te leveren. “Een hele mooie verbinding van de drie O’s te weten Onderwijs, Overheid en Ondernemers.”, sprak ook Burgermeester Galama vanuit gemeente Stadskanaal trots.

Noorderpoort dient als penvoerder het projectplan in bij DUO, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van OCW. Dit ten einde te opteren voor een RIF (regionaal investeringsfonds).

Datum 20 januari 2017 Redactie

Het Gilde Welzijn in Veendam officieel gestart

VEENDAM – Op woensdag 18 januari is Het Welzijn Gilde officieel geopend in Veendam. Het Welzijn Gilde is uniek in Nederland. Het is het eerste gilde van Nederland voor de opleiding Dienstverlener Breed niveau 2 in de kinderopvang en op basisscholen.

Bert Wieringa, wethouder van Veendam, is er trots op dat Veendam de primeur van dit gilde heeft. ‘De rest van Nederland mag best weten wat voor mooie dingen hier gebeuren.’

Wim van de Pol, lid College van Bestuur Noorderpoort, ziet ook alleen maar kansen in de komst van Het Welzijn Gilde: ‘Het is een hele brede opleiding waarmee je kansen op de arbeidsmarkt vergroot worden.’ De studenten die nu al deelnemen aan dit gilde, zijn erg enthousiast. ‘Ik ben echt een praktijkmens en ik kan hier heel veel leren,’ vertelt studente Felicia, Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam. Dit ziet ook Alex Otten, van Primenius school In De Manne, terug in de praktijksituaties van het gilde: ‘De studenten worden vanuit de praktijk opgeleid. Wanneer je vrolijke jongeren aan het werk ziet, dan word je zelf ook vrolijk.’

Aansluiting bij spelenderwijs leren
Tijdens de opening op 18 januari hebben alle samenwerkingspartners de overeenkomst van Het Welzijn Gilde van een handtekening voorzien. ‘Ik denk dat het gilde goed aansluit bij spelenderwijs leren,’ vindt Gea Jansen, directrice van Kinderopvang Meander. Volgens Jansen kunnen de studenten heel veel leren in dit Gilde: ‘En dat doen jullie ook elke dag en dat is heel mooi om te zien.’

Met hun handtekening onderstreepten de samenwerkende partijen het belang van het gilde. Dankzij Het Welzijn Gilde kunnen er jaarlijks minimaal 24 eerstejaars studenten van de opleiding Dienstverlener Breed niveau 2 van Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam hun opleiding volgen bij vier leerbedrijven.

De samenwerkende partners van Het Welzijn Gilde:

Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam
Kinderopvang Meander
Stichting Peuterwerk
Primenius scholen In De Manne & Mgr.Bekkersschool,
S-bb (Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)

Concept van het gildeleren
Het concept gildeleren is opgebouwd volgens het model meester-gezel leren, dat al in de vroege geschiedenis haar vruchten afgeworpen heeft. In Het Welzijn Gilde volgen studenten hun onderwijs niet op school, maar krijgen les van docenten binnen de muren van het leerbedrijf. ‘We leren allemaal het meest door het te doen,’ vindt Tina Boes van S-bb. Dankzij het gilde zitten de studenten volgens Boes midden in de praktijk, waardoor de pro-actiever te werk kunnen gaan. ‘Je raakt geïnspireerd door de praktijk waar je dagelijks in zit.’

Datum 19 januari 2017 Redactie

Unieke samenwerking Welstad en streekomroep RTV1

RTV1 – (video) – Welzijnsorganisatie ‘Stichting Welstad’ is een samenwerking aangegaan met RTV1, streekomroep voor de Veenkoloniën. Het betreft het project: ‘Jouw wijk, jouw verhaal, jouw TV’. Jaap Boer coördinator Stadskanaal Noord namens Welstad/Tinten welzijnsgroep: “ We zijn op zoek naar enthousiaste vloggers en You Tubers die activiteiten in de wijk in beeld gaan brengen”.

Vloggen

De vlogs en filmpjes staan straks op JouwTV.nl en de betere vlogs/filmpjes worden later dit jaar ook op televisie (via Ziggo, SKV en KPN) uitgezonden door RTV1. Binnenkort volgt meer informatie over het aankomende (kabel)TV kanaal van RTV1.

Wijkinitiatief

Jaap Boer: “Op Wijktalent.nl promoten we aan de hand van vlogs/filmpjes – wijkgericht – vrijwillige inzet en wijkinitiatieven en brengen we bewoners zo met elkaar in verbinding. Om goede vlogs en filmpjes te krijgen organiseren we regelmatig instructietrainingen. Die worden gehouden in de studio van RTV1. De 1e trainingen zijn al gepland nl. op zaterdag 21 januari, 28 januari en 11 februari vanaf 10.00 uur tot ongeveer 14.00/15.00  uur. We gaan het project starten in Stadskanaal. Later gaan we het toegankelijk maken ons hele werkgebied in de Veenkoloniën.  Kijk ook op JouwTV.nl

Je kunt meedoen wanneer het jou past. Aanmelden via info@jouwtv.nl

 

Datum 16 januari 2017 Bert Jan Brinkman

Opening Het Welzijn Gilde in Veendam

Kinderdagverblijf Noorderpoort
VEENDAM – Op woensdag 18 januari 2017 vindt de officiële opening plaats van Het Welzijn Gilde. Het Welzijn Gilde is de eerste Gilde in Nederland voor de opleiding Dienstverlener Breed niveau 2 in de kinderopvang en op basisscholen.

Tijdens de opening op 18 januari wordt de samenwerkingsovereenkomst van Het Welzijn Gilde getekend door alle partners:

– Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam
– Kinderopvang Meander
– Stichting Peuterwerk
– Primenius scholen In De Manne & Mgr.Bekkersschool,
– S-bb (Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)

Met hun handtekening onderstrepen de partijen het belang van deze Gilde. Dankzij Het Welzijn Gilde kunnen er jaarlijks minimaal 24 eerstejaars studenten van de opleiding Dienstverlener Breed niveau 2 van Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam hun opleiding volgen bij bovengenoemde 4 leerbedrijven.

Uniek in Nederland
Het Welzijn Gilde is de eerste Gilde in Nederland voor de opleiding Dienstverlener Breed niveau 2 in de kinderopvang en op basisscholen.

Het concept GildeLeren
Het concept GildeLeren is volgens het succesvolle model: meester-gezel leren. In Het Welzijn Gilde volgen studenten het onderwijs niet op school, maar krijgen les van docenten binnen de muren van het leerbedrijf.

De docenten zijn dagelijks op de locatie, waar ze samen met werkbegeleiders van het leerbedrijf zorg dragen voor de begeleiding en beoordeling van de studenten.

Meerdere dagen per week zijn de studenten in de praktijk aan het leren. Vakmanschap staat hoog in het vaandel. Leren is en blijft leuk wat een hoog studierendement tot gevolg heeft. Ook betreft het een forse uitbreiding van hoge kwaliteit stageplekken. Begeleiders geven aan dat het leuk en inspirerend werkt om deze studenten over de vloer te hebben en wat is nou fijner dan studenten verder te helpen in hun carrière. Studenten zorgen met hun diverse activiteiten en aanwezigheid voor nog meer welzijn- en leerplezier voor de kinderen.

Meerwaarde voor de leerbedrijven
Voor de vier leerbedrijven is de meerwaarde van deze Gilde duidelijk: door nauwe samenwerking met Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam worden de studenten succesvol opgeleid tot beginnende professionals. Ook zorgt de extra begeleiding van de studenten van Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam en het leerbedrijf voor minder absentie en schooluitval. Naast het opleiden van studenten hebben de leerbedrijven ook profijt van de studenten want ze nemen een deel van de werkdruk weg.

(Ingezonden)

Datum 11 januari 2017 Redactie

Eén radiologiearchief voor ziekenhuislocaties Treant

Treant logoSTADSKANAAL/EMMEN/HOOGEVEEN – Sinds kort hebben de medisch specialisten van Treant Zorggroep op alle drie de ziekenhuislocaties inzage in dezelfde radiologische onderzoeksgegevens. Een succesvolle en weer nieuwe stap in de samenwerking tussen de drie fusieziekenhuizen.

Doordat alle drie de ziekenhuislocaties gebruikmaken van één radiologisch informatiesysteem (PACS/RIS) maakt het voor de patiënt niet meer uit op welke locatie een onderzoek of (controle)afspraak plaatsvindt. De behandelend specialist kan altijd en overal bij de benodigde radiologische onderzoeksgegevens. Dat bevordert de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg, want zaken als bijvoorbeeld röntgenfoto’s hoeven niet meer handmatig te worden verstuurd. Specialisten kunnen eerder bij de gegevens, wat voor de patiënt resulteert in een snellere onderzoeksuitslag. Daarnaast zorgt het nieuwe systeem er – vanwege de locatieonafhankelijkheid – voor dat radiologen zich kunnen specialiseren in bepaalde lichaamsdelen. Ook dat moet een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg.

Naast de afdeling Radiologie archiveren ook andere specialismes hun beeldvormende onderzoeken in het nieuwe systeem. De verwachting is dat in de toekomst alle beeldvormende onderzoeken van Treant in een PACS-omgeving worden opgeslagen.

De implementatie kwam tot stand in samenwerking met leverancier Sectra en de afdeling ICT van Treant Zorggroep. De succesvolle uitvoering geeft vertrouwen in de realisatie van toekomstige locatieoverstijgende harmonisatieprojecten.

Datum 22 februari 2016 Redactie


-advertenties-