Direct naar de inhoud.

Ondernemers en gemeente werken samen bij nieuw schildersproject

Gemeente LogoSTADSKANAAL – Een voorbeeldproject hoe uitkeringsgerechtigden via een werk-leertraject naar een reguliere arbeidsplek worden begeleid en hoe ondernemers, onderwijs en overheid met elkaar kunnen samenwerken. Zo betitelen een drietal ondernemers en de gemeente Stadskanaal het nieuwe ‘Schildersproject’.

In dit werkleer- traject leren zes gemotiveerde uitkeringsgerechtigden het schildersvak in de praktijk, onder begeleiding van een leermeester. Daarmee krijgen ze uitzicht op een reguliere baan als schilder. Het schildersproject is bedacht binnen de ‘Ondernemerstafel’.

,,Ondernemers hebben initiatief getoond en zorgen voor werk en begeleiding voor werkzoekenden die nu van een inkomensvoorziening gebruik maken”, legt burgemeester Baukje Galama van Stadskanaal uit. Zij is de initiatiefnemer van de Ondernemerstafel, een select gezelschap van ondernemers, onderwijs, sociale werkvoorzieningsschappen en overheid in de regio Oost-Groningen, dat heeft nagedacht hoe de Participatiewet binnen de regio succesvol kan landen.

Half jaar

Naast de uitbreiding van de steigercapaciteit in het centrum van Stadskanaal, is het schildersproject één van de bedachte acties op korte termijn. De ondernemers (Zandstra Schilderwerken en de SealteQ Group) en de gemeente zorgen er voor dat er gedurende maximaal een half jaar voldoende werk voor handen is. M-Ployee, het bureau voor arbeidsmarktbemiddeling, kan de kandidaten regulier onderbrengen op de arbeidsmarkt.

De projectperiode start met een opleiding bij Schildersbedrijf Zandstra en de SealteQ Group in het bedrijf. De kandidaten worden voorbereid op het ‘echte’ werk buiten. De gemeente stelt zowel een aantal werkzaamheden als budget beschikbaar. Voor het onderhoud van houten bruggen in Stadskanaal is
€ 13.500,- beschikbaar en voor onderhoud aan de A-kade-brug en STAR-brug in Musselkanaal € 15.000,-

,,De kandidaten krijgen de kans een vak te leren en een baan te verkrijgen binnen een sector die in de nabije toekomst heel goed dergelijke werknemers kan gebruiken”, geeft Martin van der Leest (SealteQ Group) aan namens de ondernemers.

Trots

Burgemeester Galama benadrukt dat het resultaat van het project niet alleen werkzoekenden ten goede komt, maar ook de bedrijven, de gemeente én de samenleving. ,,De openbare ruimte ziet er straks beter uit en daar kan iedereen trots op zijn”.

,,Diezelfde trots hebben wij als ondernemers ook”, zegt Martin van der Leest. ,,Maar die trots kunnen de gemotiveerde deelnemers straks ook voelen, omdat zij daaraan hebben bijgedragen en ze als voorbeeld kunnen dienen voor anderen”.

M-Ployee

Sealteq group

Zandstra Schilderwerken

Datum 22 januari 2015 Redactie


-advertenties-