Alle berichten met: sociaal betrokken

PvdA Borger-Odoorn kiest voor financieel gezonde toekomst

BORGER-ODOORN – De PvdA vindt dat de oplossing voor achterstallig onderhoud van de wegen nooit ten koste moet gaan van bestaanszekerheid, goed werk en sociale binding. Wel is ze tevreden met de toezegging van wethouder Trip dat de gemeente het goede voorbeeld gaat geven bij het creëren van garantiebanen. Garantiebanen zijn banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente Borger-Odoorn moet volgens landelijke afspraken minimaal twee garantiebanen creëren. Deze zijn er nog niet. Door middel van een motie van de PvdA heeft wethouder Trip toegezegd om voor het eind van het jaar minimaal twee garantiebanen realiseren

Ontmoetingsochtend buurtcentrum Noordstee vol gezelligheid

STADSKANAAL – Wist u dat er iedere 1e vrijdag van de maand, in buurtcentrum Noordstee in Stadskanaal Noord een gezellige ontmoetingsochtend plaatsvindt? Ook aanstaande vrijdag 6 mei is iedereen vanaf 9.30 uur weer welkom, vooral bewoners die, om wat voor reden ook, minder sociale contacten hebben. De ontmoetingen worden mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de wijkraad en de Rabobank Zuid Oost Groningen. Meer informatie is te verkrijgen via Hennie Tent, telefoon 06 33167365.

Tweede werkconferentie Kans voor de Veenkoloniën

STADSKANAAL – Gisteren waren zo’n 180 mensen tijdens de tweede werkconferentie ‘KANS 2’ bijeenkomen in het kader van het programma Kans voor de Veenkoloniën. Tijdens deze werkconferentie, in het Pagecentrum Stadskanaal, kwamen initiatieven aan bod aangedragen vanuit de aanwezigen. Kans voor de Veenkoloniën is het programma dat als doel heeft om gezondheidsverschillen te verkleinen in het Veenkoloniale gebied van Groningen en Drenthe.

Groninger krijgt iedere maand gratis geld als basisinkomen

GRONINGEN – Sommige gemeenten willen experimenteren met een basisinkomen. Een groep inwoners ziet in dat geval af van het recht op bijstand, huur- en zorgtoeslag en krijgt in ruil daarvoor…

Oorkondes voor sociaal betrokken ondernemers

STADSKANAAL – Twee bedrijven die zich inzetten voor het behoud en creëren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen zijn door de gemeente Stadskanaal in het zonnetje gezet. Tijdens de Noordelijke Promotiedagen…