Direct naar de inhoud.

Wethouder opent de kick-off bijeenkomst Sociaal team Nieuw-Buinen

Wethouder Frits Alberts Borger-Odoorn
Wethouder Frits Alberts Borger-Odoorn

NIEUW BUINEN – Wethouder Frits Alberts (CDA) opent dinsdagmiddag 18 februari de kick-off bijeenkomst voor de pilot ‘Sociaal team Nieuw-Buinen’. Tijdens de kick-off bijeenkomst in sportcomplex ‘De Buunerdrome’, presenteert het sociaal team zich. Dit team voor Nieuw-Buinen, Buinerveen, Drouwenermond en Drouwenerveen bestaat uit zeven sociaal werkers die laagdrempelig, vraaggericht en integraal gaan werken. Inwoners uit dit gebied kunnen – ongeacht leeftijd – er vanaf 1 maart terecht met vragen op het gebied van onder meer wonen, zorg, welzijn, werk, het leven in de buurt of het dorp, opvoeding en veiligheid.

Uitgangspunt is dat de sociaal werkers in het team samen met de persoon in kwestie op zoek gaan naar de beste oplossing. Eenvoudig wat eenvoudig kan. Zelf doen wat je zelf kunt, eventueel met hulp van familie, vrienden, kennissen, buren of vrijwilligers. En daar waar voorzieningen en hulp- en zorgverlening nodig zijn, wordt dit goed op elkaar afgestemd. De positieve ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan vanuit de steunstees worden meegenomen in de nieuwe aanpak in het sociaal team.

Met deze werkwijze geeft de gemeente Borger-Odoorn invulling aan haar visie: ‘de mens staat centraal’. Dit houdt dus ook in dat de vraag wat mensen zelf willen en kunnen leidend moet zijn.

Datum 12 februari 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-