Direct naar de inhoud.

Borger-Odoorn bevriest opnieuw huur sportclubs door nieuwe coronamaatregelen

BORGER-ODOORN – Sportclubs in de gemeente Borger-Odoorn hoeven in december en januari geen huur te betalen voor hun accommodatie. Door de nieuwe coronamaatregelen kunnen sportclubs bijna geen gebruik maken van de velden. Voor binnensporten geldt deze maatregel alleen als zij geen gebruik maken van de sporthal. 

Wethouder Niek Wind (Gemeentebelangen) vindt het niet meer dan logisch om de sportclubs tegemoet te komen. “Na het horen van de nieuwe maatregelen kunnen de sportclubs na 17 uur niks meer aanbieden. Dan lijkt het ons als gemeente niet meer dan logisch dat wij hen net als eerder tegemoet komen.”

De maatregel geldt niet alleen voor de sportclubs. “Ook de pachters van de sporthallen zullen wij tegemoet komen.” De gemeente kijkt halverwege januari of het nodig is om de maatregel te verlengen.

Datum 7 december 2021 Jelmer Wijnstra

Geen huur voor binnen- en buitensportaccommodaties tijdens coronacrisis

De sporthal in Borger

EXLOO – De gemeente Borger-Odoorn vraagt geen huur van sportkantines van sporthallen en voetbalvelden. Dit besluit nam Borger-Odoorn als eerste Drentse gemeente al in maart 2020, bij aanvang van de coronacrisis. Zij handhaaft dit besluit zolang de coronacrisis voortduurt en er geen volwaardig gebruik kan worden gemaakt van de accommodaties door de geldende coronamaatregelen.

Wethouder Niek Wind: “Als gemeente willen wij de financiële druk voor sportverenigingen enigszins verlichten door tijdens de coronacrisis geen huur in rekening te brengen. Door de verplichte sluiting en beperking op het gebruik van de accommodaties drogen de inkomsten van de verenigingen, bijvoorbeeld uit de kantineverkoop op. We willen graag coulant zijn en hebben daarom al sinds maart vorig jaar proactief de inning van de huur voor de voetbalaccommodaties en kantines stopgezet. Voor de voetbalverenigingen betekent dit dat de gemeente geen huur int, ongeacht of vanuit de rijksoverheid er compensatie wordt geboden voor gederfde huurinkomsten.”

Deze maatregel blijft van kracht zolang de coronacrisis voortduurt en er geen normaal gebruik van de sportvoorzieningen mogelijk is.

Voor het gebruik van gymzalen en sporthallen geldt het uurtje-factuurtje principe. Hierbij is tevens afgesproken dat de zaalhuur tot een minuut voor aanvang van een activiteit nog kan worden geannuleerd. Dit betekent dus dat verenigingen alleen huur betalen voor de momenten dat ze werkelijk gebruikmaken van de sporthal of gymzaal.

Datum 22 oktober 2021 Rutger Breider


-advertenties-