Direct naar de inhoud.

Gemeente Stadskanaal presenteert ambitieuze sportnota

GemeentehuisSTADSKANAAL – ‘Stadskanaal Sport Samen’, dat is de titel van de ambitieuze sportnota 2014-2018. Eén van de onderdelen is dat de gemeente inzet op gehandicaptensport. Het college stelt de raad voor de komende jaren extra (financiële) ondersteuning te bieden aan sportverenigingen die sportaanbod hebben of willen starten voor mindervalide en gehandicapte sporters.

Ook komt er een Sportfonds Evenementen en Talentondersteuning. Een deel van het fonds wordt gebruikt om (grote) sportevenementen mogelijk te maken. Daarbij wordt vooral gedacht aan (inter)nationale gehandicaptensportevenementen.

In 2012 en 2013 zijn al twee grote evenementen voor mindervalide sporters georganiseerd: IPC Athletics European Championships en IWAS World Games. De bedoeling is in 2015 weer een dergelijk evenement naar Stadskanaal te halen.

Een ander deel van het fonds is gereserveerd voor ondersteuning van lokale sporttalenten. Het fonds wordt ook gevoed door bijdragen van het bedrijfsleven en ideële instellingen.

Het college beschouwt sport nadrukkelijk in het licht van de nieuwe taken binnen het sociale domein, zoals jeugdzorg. Dit omdat de meerwaarde gezien wordt die sport heeft op sociaal en pedagogisch vlak. Om die meerwaarde te benutten en uit te bouwen investeert het college ook in verenigingsondersteuning.

Binnen- en buitensportverenigingen zijn in het najaar van 2013 gevraagd naar hun bevindingen en toekomstverwachtingen ten aanzien van het sportbeleid. Ook was er een expertmeeting met vertegenwoordigers van de GGD, het Pagedal, Huis voor de Sport en de Combinatiefunctionarissen. De input uit deze sessies is besproken in de raadscommissievergadering van 18 november. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de sportnota.

De gemeenteraad bespreekt de sportnota op 10 maart met sportverenigingen. Twee weken later, op 24 maart, volgt het besluitvormend raadsdebat.

Datum 3 maart 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-