Alle berichten met: stadskanaal

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2008

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten, in de vergadering van 20 december 2011, het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2008 gewijzigd vast te stellen. De wijziging betreft…

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Galama

Hier kunt u de nieuwjaarstoespraak ‘2012; Een grote uitdaging voor ons allen’ lezen die burgemeester Galama dinsdag 3 januari 2012 heeft voorgedragen tijden de nieuwjaarsreceptie.   

Wijziging in portefeuilleverdeling college

De gemeente Stadskanaal krijgt vanuit het Rijk nieuwe taken, die omvangrijk zijn. Het gaat daarbij om taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet Werken naar…

Ruimere bouwmogelijkheden Molenwijk

De gemeente zet nog steeds in op een samenhangend straatbeeld. De woningen krijgen een rode gevelsteen en een vergelijkbare hoogte. Woningen met één woonlaag hebben daardoor een hoger en spitser…

Wijziging Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2008

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij hebben besloten, in de vergadering van 27 december 2011, het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2008 gewijzigd vast te stellen. De wijziging betreffen…

Controles waardering onroerende zaken

Waarop wordt gecontroleerd? Ter plaatse wordt gecontroleerd of de bij de gemeente geregistreerde objectgegevens, zoals woningtype, inhoud, bouwjaar, aanbouwen, bijgebouwen en het kwaliteits- en onderhoudsniveau nog kloppen. Daarvoor is het…

Wijzigingen mandaatstatuut

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 17 januari 2012 hebben besloten het mandaatstatuut te wijzigen. De wijziging betreft het mandateren van de bevoegdheid tot het nemen van een…

Gewijzigde openingstijden Hemelvaart 2012

Het gemeentehuis en het Werkplein zijn op Hemelvaart donderdag 17 mei 2012 en vrijdag 18 mei 2012 gesloten.

Aanvullende wijziging Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2008

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij in hun vergadering van 17 januari 2012 het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2008 gewijzigd hebben vastgesteld. Wat is…

Nieuwe bestemming voormalig postkantoor

De gemeente Stadskanaal kocht het pand in februari 2010. De verloedering van het gebouw was gemeentebestuurders en inwoners een doorn in het oog. Met de aankoop wilde de gemeente het…