Direct naar de inhoud.

Monument21 voor Knoalster Achterhuis eindelijk officieel onthuld

Foto: Stichting Drenth Monument

STADSKANAAL – Op maandag 25 oktober 2021 vindt de officiële onthulling plaats van Monument21. De onthulling stond oorspronkelijk gepland voor april 2020 maar moest door de coronapandemie  al twee keer worden uitgesteld. Vanaf 12.30 uur is iedereen van harte welkom om deze onthulling bij te wonen.

Het monument werd begin 2020 geplaatst langs de Barkelazathe, nabij de rotonde. Dit monument is ter ere van en nagedachtenis aan Willem en Hindertje Drenth die samen met hun dochters Lammie en Fennie in de Tweede Wereldoorlog vanaf de zomer van 1942 onderdak hebben geboden aan zestien onderduikers waarvan dertien van Joodse afkomst. Allen hebben de oorlog overleefd.

De onthulling wordt verricht door Hennie Helwig-Kosses, dochter van Lammie Drenth en Bennie Kosses en kleindochter van Willem en Hindertje Drenth,  samen met de commissaris van de koning René Paas. Aan deze activiteit doen ook veertig leerlingen van de Piet Prinsschool mee.

Het monument is ontworpen door kunstenaarscollectief WINKAL, bestaande uit Bernard Winkel en Leo Kaldenbach. 21 gebogen stalen platen symboliseren alle 21 mensen die op het moment van de bevrijding in het kleine huis leefden

Datum 14 oktober 2021 Rutger Breider

Documentaire over het Achterhuis van Stadskanaal

Achterhuis Schets – (F: RTV1)

STADSKANAAL – Vier studenten, waaronder een Duitse en een Spanjaard, van de Hanzehogeschool Groningen zijn in opdracht van de stichting Drenth Monument gestart met het maken van een documentaire over het ‘Achterhuis van Stadskanaal’. Daarvoor willen ze graag in contact komen met (oud-)bewoners van Stadskanaal of hun nazaten die materiaal of verhalen hebben over dit bijzondere stuk oorlogsgeschiedenis van Stadskanaal. Ze beschikken inmiddels over twee namen en zullen de komende weken contact met deze personen opnemen.

Amateurtoneelspelers

De documentaire beperkt zich niet alleen tot de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Historisch beeld- en geluidsmateriaal, interviews met Bennie en Lammie Kosses en het ontstaan van het Drenth Monument zijn ook onderdeel van deze documentaire. Om een indruk te krijgen van de omstandigheden en enkele belevenissen in het ‘Achterhuis van Stadskanaal’ zullen op een historische locatie met amateurtoneelspelers ook enkele gebeurtenissen worden nagespeeld en verwerkt in de documentaire. Het is de bedoeling dat deze documentaire voor de zomer klaar is. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar de website https://monument21.nl

Mensen die nog tips hebben voor de documentaire  kunnen contact opnemen met de voorzitter van de stichting Drenth Monument: 06 5760 6814 of per e-mail: info@streekhistorischcentrum.nl

De boerderij van de familie Drenth
Foto: Stichting Drenth Monument
Datum 14 april 2021 Bert Jan Brinkman

Samenwerking Stichting Drenth Monument en Hanzehogeschool

Monument21 – Foto: Stichting Drenth Monument

STADSKANAAL – Het verhaal van het Achterhuis van Stadskanaal mag niet vergeten worden. Het moet daarentegen worden doorverteld. Dat is het doel van het kunstwerk, genaamd Monument21,  geplaatst aan de Barkelazathe te Stadskanaal en ter ere van en nagedachtenis aan de familie Drenth. Zij boden in de Tweede Wereldoorlog vanaf de zomer van 1942 onderdak aan zestien onderduikers waarvan dertien van Joodse afkomst. Allen hebben de oorlog overleefd, wonderwel. Willem en Hindertje Drenth ontvingen daarvoor na de oorlog de Yad Vashem onderscheiding.

Een voormalige inwoner van Stadskanaal bracht het bestuur van de stichting Drenth Monument in contact met een aantal derde en vierdejaars studenten van de Hanzehogeschool te Groningen. Dat leidde tot twee projecten.  Het bestuur is erg blij met de keuze van deze negen studenten. Bijzondere bijkomstigheid is dat twee van de negen studenten uit het buitenland komen: uit Duitsland en Spanje. Op deze wijze krijgt het verhaal van het Stadskanaalster Achterhuis ook nog een internationaal tintje.

De eerste groep gaat onderzoeken op welke wijze en met welke middelen het Achterhuis van Stadskanaal onder de aandacht gebracht kan worden voor een zo breed mogelijk publiek. Ze gaan daarvoor niet alleen een communicatieplan schrijven maar willen het verhaal ook actief promoten.

De boerderij van de familie Drenth
Foto: Stichting Drenth Monument

De tweede groep gaat een documentaire maken over de geschiedenis van het Stadskanaalster Achterhuis vanaf 1942 tot en met de realisatie van het kunstwerk. In deze documentaire zal ook gebruikt worden gemaakt van historisch beeld- en geluidsmateriaal. Bijzonder is dat de studenten met gebruik van virtuele technieken een indruk willen geven van het leven in het huisje aan de Kromme Wijk. Het huisje is in de jaren negentig van de vorige eeuw op schaal nagebouwd en dit schaalmodel is in bezit van het Herinneringscentrum Westerbork. Wellicht dat het voor dit doel beschikbaar gesteld kan worden.

De bedoeling is dat beide projecten voor de nieuwe geplande onthulling klaar zijn. De eerder geplande onthulling van het Drenth Monument in de maand april kon voor de tweede keer vanwege corona niet doorgaan. Het bestuur heeft als nieuwe datum gekozen voor 25 oktober a.s. Op die dag wordt de 100e  geboortedag van Bennie Kosses, echtgenoot van Lammie Drenth, herdacht. Helaas zal zij deze onthulling niet meer kunnen bijwonen. Ze overleed in januari dit jaar op 93-jarige leeftijd in haar woonplaats Amstelveen.

Datum 8 maart 2021 Bert Jan Brinkman

Monument 21 Stadskanaalster Achterhuis

Familie Drenth en de onderduikers – (F: Monument21)

STADSKANAAL – De Stichting Drenth Monument, die in de zomer van 2018 is opgericht om een kunstwerk te plaatsen aan de Kromme Wijk ter herinnering aan de gebeurtenissen in het zgn. ‘Stadskanaalster Achterhuis’, heeft de financiering van het kunstwerk bijna rond. Driekwart van het benodigde bedrag is inmiddels toegezegd door fondsen en lokale bedrijven die soms ook een bijdrage in natura willen leveren. Ook enkele particulieren doneerden al spontaan een bijdrage.

Onderduikers

Aan de Kromme Wijk in Stadskanaal stond het boerderijtje van de familie Drenth. Zij hielpen tijdens WOII 16 onderduikers aan vervolging te ontkomen, en zij hebben het allen overleefd. Op de plek waar

Achterhuis Schets – (F: RTV1)

het huisje stond, herinnert niets meer aan deze onbaatzuchtige daad van hulp aan wie dat toen nodig hadden. Daar wil de Stichting Drenth Monument verandering in brengen.

Het monument is ontworpen door kunstenaarscollectief WINKAL, bestaande uit Bernard Winkel en Leo Kaldenbach. 21 gebogen stalen platen symboliseren alle 21 mensen die op het moment van de bevrijding in het kleine huis leefden. Inmiddels is er ter plaatse een bodemkundig en een ecologisch onderzoek uitgevoerd, waarna de omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

2020

Zoals het nu lijkt kan het monument rond 12 april 2020, 75 jaar na de bevrijding van de plaats Stadskanaal, worden onthuld. Het bestuur van de stichting Drenth Monument doet een oproep om de laatste financiële eindjes voor realisatie aan elkaar te kunnen knopen! Wie aan het monument wil bijdragen, kan een donatie overmaken op  bankrekeningnummer NL91 RABO 0333340760 t.n.v.  St. Drenth Monument, onder vermelding van uw contactgegevens. Iedere bijdrage is welkom.

Sponsoren

U kunt ook een deel of zelfs een hele plaat sponsoren. U ontvangt dan een op naam gesteld certificaat. 1/10 plaat bedraagt € 250,-, een hele plaat € 2500,- . De Stichting is door de belastingdienst erkend als Culturele ANBI, waardoor giften onder voorwaarde aftrekbaar zijn. Meer informatie: https://monument21.nl/

Stichting Drenth Monument, statutair gevestigd in het Streekhistorisch Centrum, Ceresstraat 2, 9502 EA Stadskanaal. Tel. 0599-612649. info@streekhistorischcentrum.nl

Datum 16 april 2019 Bert Jan Brinkman

Memories maakt opnamen voor “Een ander Achterhuis”

TV opnamen in volle gang
TV opnamen in volle gang

STADSKANAAL / ODOORN – Afgelopen week kwam de crew van het programma Memories van de KRO naar het in aanbouw zijnde theater van de Musicalgroep Odoorn. In de oude Korenmalerij aan de Valtherweg is de groep en vele vrijwilligers druk bezig met de voorbereiding voor de opvoering van de musical “Een ander Achterhuis”. Deze musical gaat over de belevenissen van de familie Drenth en hun onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Stadskanaalster achterhuis.

Met name dochter Lammie speelt een grote rol in dit bijzondere verhaal. De musical gaat over moed, maar ook over liefde. Vooral dit onderdeel was voor Anita Witzier aanleiding om hier in haar programma aandacht aan te besteden. De liefde tussen Lammie en haar onderduiker Bennie, wat niet zonder gevolgen bleef. Hun dochter Hennie werd in het achterhuis, te midden van de onderduikers, geboren. Er werden enkele scènes uit de musical opgenomen. Anita was zeer onder de indruk van wat ze te zien kreeg op (het nog niet volledig afgebouwde) podium. De televisieuitzending is te zien op 4 mei as.

Op 5 mei is de officiële opening van het Odoorner theater. U kunt dan o.a. alvast de kunstexpositie bekijken, die speciaal over dit thema is gemaakt en meerdere (militaire) museumstukken uit de jaren 40-45. Ook kunt U de maquette en een 1 op 1  replica van het Stadskanaalster achterhuis bewonderen. De exposities  zijn gedurende de uitvoeringstijd vrij toegankelijk. Kijk voor openingstijden van het theater even op de website. De première is op 8 mei as, waarna nog 14 voorstellingen volgen.

Voor de musical zijn nog kaarten verkrijgbaar. Tot nu toe zijn 12 voorstellingen nagenoeg uitverkocht. Voor 3 voorstellingen kunt U nog kaarten kopen via de website.  Mocht U niet kunnen op deze dagen, dan zijn er nog enkele kaarten beschikbaar op de “uitverkochte” dagen. Deze zijn te verkrijgen via CONTACT op de site eenanderachterhuis.nl.

Datum 5 april 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-