Direct naar de inhoud.

Johan Hamster in het zonnetje gezet: ‘Een man met hart voor de regio’

Johan Hamster met zijn zoon, de eigenaren van La Dolce en Stieneke van der Graaf voor de nieuwe ijssalon van Stadskanaal. Foto: RTV1

STADSKANAAL – Wethouder van de gemeente Stadskanaal, Johan Hamster, dacht een werkbezoek te gaan doen aan de nieuwe ijssalon ‘La Dolce’, maar dat pakte net even anders uit. Eenmaal bij de salon aangekomen werd hij opgewacht door ChristenUnie kamerlid Stieneke van der Graaf.

Naast een cadeau pakketje kreeg hij ook mooie woorden van van der Graaf: ‘Johan is een bestuurder met hart voor de regio en haar inwoners.’ aldus het CU kamerlid. ‘Hij maakt zich ook zeker zorgen om de financiën van de gemeente. Die boodschap verdiend echt aandacht, daar wil ik me sterk voor maken in Den Haag.’

Strijd voor betere financiën

‘Deze zag ik echt niet aankomen’, vertelt een verraste wethouder Hamster. Hij is blij dat de landelijke ChristenUnie ook aandacht besteed aan zijn prijs als Beste Bestuurder. ‘Ik zie dit wederom als het in het zonnetje zetten van die harde strijd voor betere gemeente financiën.’

Maar Hamster is nog lang niet klaar met zijn strijd voor de regio: ‘We gaan net zo lang door tot minimaal 76 kamerleden hier aandacht aan besteden.’

Brandbrieven

Kamerlid Stieneke van der Graaf krijgt dan ook regelmatig bericht van Johan Hamster: ‘Ik krijg ongelofelijk veel appjes en brandbrieven van Johan en zijn collega’s. Het is ook enorm belangrijk dat hier meer aandacht voor komt in de landelijke politiek.’

Van der Graaf ziet Hamster dan ook niet alleen als regionaal politicus. ‘Hij vertolkt het geluid vanuit heel veel gemeenten in Nederland die zich zorgen maken. Daarmee hebben ze een belangrijke stem in wat de mensen hier nodig hebben.’

Datum 13 maart 2021 Hielke Bosch

ChristenUnie zet in op Waardig Ouder worden 2.0

Stieneke van der Graaf ‘Waardig Ouder worden’

STADSKANAAL – De lokale afdelingen van de ChristenUnie Groningen en Stadskanaal hebben zaterdag samen met lokale partners de Intentieverklaring Waardig Ouder Worden 2.0 ondertekend. In het manifest staan voorstellen voor een samenleving waarin ouderen kunnen blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen. De ondertekening is een verdieping op het landelijke manifest dat is ondertekend door de CU en een brede alliantie van maatschappelijke partners. Samen met de gemeenten wordt ook in de provincie Groningen werk gemaakt van Waardig Ouder Worden 2.0. Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf ondertekende namens de ChristenUnie de Groningse convenanten.

Manifest Gemeente Stadskanaal
In verzorgingstehuis Maarsheerd ondertekende de ChristenUnie fractie van de gemeente Stadskanaal, de directie van het verzorgingstehuis en Stieneke van der Graaf de intentieverklaring achter het manifest. Naast de ondertekening op locatie werd het manifest door verschillende (ouderen) organisaties in de gemeente Stadskanaal getekend. Na de ondertekening werd bij alle ouderen een kerstkaart bezorgd om het manifest kracht bij te zetten.

Volgende stap is hard nodig
Stieneke van der Graaf is blij met de lokale betrokkenheid bij dit ChristenUnie-initiatief. “Mede dankzij het manifest ‘Waardig ouder worden’ uit 2017 heeft het kabinet op dit terrein al goede stappen gezet. Maar we zijn er nog niet, vervolgstappen zijn nodig. Wat we willen is een samenleving waarin ouderen kunnen blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen. Blijvende aandacht daarom nodig, veel ouderen lijden ook nog eens extra onder de beperkingen van het coronavirus. Een grote opgave waarbij de overheid en lokale organisaties de handen ineen moeten blijven slaan.”

1 miljard euro
Een belangrijk punt uit het landelijke manifest is dat er 1 miljard euro moet worden uitgetrokken voor de bouw van nieuwe woonvormen voor ouderen. Met dat geld moeten nieuwe, kleinschalige woonvormen worden ontwikkeld om de kloof tussen een eengezinswoning en het verpleeghuis te verkleinen. Daarnaast willen de ondertekenende  organisaties “maatschappelijke dialoog met alle generaties” nu “de coronacrisis ervoor heeft
gezorgd dat leeftijdsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan”

Datum 14 december 2020 Bert Jan Brinkman

Toch haalbaarheidsonderzoek Nedersaksenlijn

De Nedersaksenlijn een stap dichterbij – (F: BJ Brinkman-RTV1)

STADSKANAAL – Er komt toch een haalbaarheidsonderzoek naar de aanleg van de Nedersaksenlijn. Dat is een rechtstreekse spoorverbinding tussen Groningen en Enschede via Veendam, Stadskanaal en Emmen. Reizigers die per spoor vanuit Groningen naar Twente willen moeten nu nog een grote omweg nemen omdat er geen treinverbinding mogelijk is tussen Emmen en Stadskanaal.

Motie

De 2e Kamer ging dinsdag 3 december unaniem akkoord dankzij een ingediende motie voor een haalbaarheidsonderzoek voor de aanleg van een spoorlijn tussen Emmen en Stadskanaal.

ChristenUnie

De motie werd, mede namens CDA,VVD en D66, ingediend door het Groningse Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie). De kosten van het ontbrekende spoor tussen Stadskanaal en Emmen worden geschat op 250 miljoen euro.

Zuidoost Groningen

De aanleg van de spoorlijn is van groot sociaal en economisch belang voor het Veenkoloniaal gebied, Zuidoost Groningen en Drenthe en Twente. Van der Graaf: “De Nedersaksenlijn staat nu echt op de agenda in Den Haag. Dit haalbaarheidsonderzoek is een belangrijke stap. Ik ben heel blij met deze brede steun”, aldus Stieneke van der Graaf in het DvhN.

Van Nieuwenhuizen

Eerder vond minister Cora van Nieuwenhuizen een haalbaarheidsonderzoek naar de Nedersaksenlijn  net iets te snel en gaf ze enkel opdracht tot een haalbaarheidsonderzoek naar de Lelylijn.

Datum 4 december 2019 Bert Jan Brinkman

Treinverbinding Emmen laat nog even op zich wachten

Arriva Spurt – (F: BJ Brinkman – RTV1)

STADSKANAAL/DEN HAAG – Nu de haalbaarheid wordt onderzocht voor een (hogesnelheids)lijn Groningen-Drachten-Heerenveen-Emmeloord-Lelystad-Amsterdam/Schiphol wordt er ook gekeken naar andere trajecten.

Na een stevige lobby vanuit Noord-Nederland komt er (opnieuw) een serieus Lelylijn onderzoek, zo staat te lezen in het Dagblad van het Noorden vandaag. De SP wil liefst voorjaar 2020 al de eerste uitkomsten hiervan ‘want haast is geboden’, aldus Sem Lacin.

Veendam-Stadskanaal-Emmen

Gelijktijdig vroeg Stieneke van der Graaf (CU) de minister ook te kijken naar de haalbaarheid van de Nedersaksenlijn. De spoorlijn die Enschede-Coevorden-Emmen-Stadskanaal-Veendam-Hoogezand-Groningen aan elkaar verbindt.

Dat ging infra-minister Cora van Nieuwenhuizen echter allemaal net iets te snel. Eerst geeft ze opdracht tot een haalbaarheidsonderzoek naar de Lelylijn. Voorlopig komt er nog geen aanvullend onderzoek naar de Nedersaksenlijn. Dit traject duikt pas op zijn vroegst op in het zogenoemde ’toekomstbeeld voor het openbaar vervoer 2040′.

Een schets van de Nedersaksenlijn – (F: RTV Noord)

Stadskanaal wordt nog aan het spoor aangesloten zoals eerder besloten. In 2024 kan de éérste trein vertrekken. Daarmee is Stadskanaal voorlopig ook eindstation in een traject wat (hopelijk) ooit nog zal worden doorgetrokken.

Datum 26 november 2019 Bert Jan Brinkman

Spoorlijn naar Emmen is veel te duur

De droomwens van velen in zuidoost Groningen en Drenthe – (F: B.J. Brinkman)

EMMEN – Gedeputeerde Henk Brink (VVD) van van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe heeft geërgerd gereageerd op de suggestie van de ChristenUnie dat hij een sta-in-de-weg is voor de aanleg van een spoorlijn tussen Stadskanaal en Emmen. Het zou gaan om het doortrekken van de lijn in het kader van een eventuele toekomstige Nedersakesenlijn.

Brink zegt in het DvhN de wens wel goed te snappen, maar weet aan de hand van cijfers dat het plan onrealistisch is. Hij weerlegt ook de kritiek van de CU (Stieneke van der Graaf) en zegt zich juist wel in te zetten voor de Nedersaksenlijn. Brink zegt de enige te zijn geweest die de spoorlijn heeft aangekaart aan de noordelijke spoortafel, waarin ook de gedeputeerden voor infrastructuur van Groningen en Overijssel zitting hadden. “Die heb ik toen hier niet over gehoord. Bovendien heb ik vorig jaar overleg gevoerd op het ministerie om de lijn op de agenda te krijgen. Het antwoord was duidelijk: de kans op geld van het Rijk bleek nul”, aldus de gedeputeerde vandaag in het Dagblad van het Noorden.

Om de spoorlijn door te kunnen trekken van Stadskanaal naar Emmen moet er 400 miljoen op tafel komen. Dat is niet op te brengen volgens Brink. “Jaarlijks heeft de provincie zo’n 10 miljoen euro te besteden aan infrastructuur. Simpel gesteld zou je dat bedrag dus in 40 jaar voor elkaar hebben”. Hiermee moet ook Fleur Gräper van Koolwijk (D66) rekening houden.

Brink ziet meer in een verdubbeling van de N34. Het begin is er al met de extra rijstroken tussen Gieten en de A28. Volgens de gedeputeerde ben je straks met de bus vanuit Emmen razendsnel in Groningen. Dat is een goed alternatief voor inwoners uit Zuidoost Drenthe die naar de stad willen.

Datum 19 maart 2019 Bert Jan Brinkman

CU: Spoorlijn doortrekken richting Enschede

STADSKANAAL – Het Groningse Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) bracht zaterdagochtend 16 maart een bezoek aan Stadskanaal om een lans te breken voor de Nedersaksenlijn: een uiteindelijke  treinverbinding tussen Groningen en Enschede.

“In Stadskanaal inmiddels veel enthousiaste reacties op de komst van de trein”, aldus van der Graaf. “Maar nu moeten we ons inzetten om deze lijn door te trekken”. De ChristenUnie in Overijssel, Groningen en Drenthe en in de Tweede Kamer zien allemaal het belang van deze spoorverbinding..

De drie provinciale fracties van de ChristenUnie bieden het Spoormanifest Noordoost Nederland aan. Daar staat in dat investeringen in het spoor nodig zijn voor de regionale economie, leefbaarheid en bereikbaarheid. Naast het lobbyen voor de Nedersaksenlijn voerde van der Graaf ook campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Dit deed het Tweede Kamerlid samen met enkele gemeenteraadsleden van de ChristenUnie Stadskanaal. “Stadskanaal is een prachtige plaats om te wonen. Door de komst van de trein zal hier de leefbaarheid alleen nog maar verder toenemen”.

Video impressie

Datum 17 maart 2019 Bert Jan Brinkman

ChristenUnie wil duidelijkheid over spoorlijn

Stieneke van der Graaf (CU)

STADSKANAAL – De ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven snel met duidelijkheid komt over de spoorlijn Veendam-Stadskanaal. Volgens het Groningse ChristenUnie Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf is het ‘verbazingwekkend’ dat die duidelijkheid er nog niet is.

Kamervragen

Stieneke van der Graaf (Tweede Kamerlid ChristenUnie) stelde begin dit jaar Kamervragen over de spoorlijn, toen het ministerie haar eigen deadline om in december 2018 duidelijkheid te geven niet had gehaald. De onlangs binnengekomen antwoorden op Van der Graafs vragen geven echter nog weinig duidelijkheid.

Langverwachte spoorlijn

Van der Graaf: “Ik had meer verwacht van de beantwoording. Er wordt al lang gesproken over de spoorlijn, nu moet het er echt van gaan komen. De treinverbinding kan de bereikbaarheid van de regio Zuidoost-Groningen een enorme boost geven. Het is tijd dat de seinen op groen gaan. Was het vorig jaar nog ‘december 2018’, nu is het ‘zo snel mogelijk’. Daar reken ik dan ook op en ik dring bij de staatssecretaris aan op duidelijkheid.”

Het opnieuw in gebruik nemen van de spoorlijn naar Stadskanaal zal leiden tot een kortere reistijd tussen Stadskanaal en Groningen. Dat is aantrekkelijk voor reizende scholieren en werkenden.

Datum 12 maart 2019 Bert Jan Brinkman

Stieneke van der Graaf definitief op verkiesbare plek ChristenUnie

stienekevandergraafGRONINGEN – De Groningse Statenfractievoorzitter Stieneke van der Graaf (32) is zaterdag op het landelijke partijcongres van de ChristenUnie door de leden op de verkiesbare zesde plaats gezet voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. Ze is daarmee de hoogste nieuwkomer op de lijst.

Van der Graaf zit sinds 2007 in de Provinciale Staten van Groningen. Sinds 2013 is ze fractievoorzitter. Naast Statenlid is zij werkzaam als juriste. Ze is vereerd met de hoge plek op de lijst en zegt het geluid vanuit de regio verder te willen versterken in Den Haag om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland meetelt.

Van der Graaf: ,,Recht doen waar onrecht plaatsvindt, dichtbij en ver weg, dat is wat mij drijft. Het gevoel van onrecht en onmacht dat mensen in Groningen ervaren als gevolg van de gaswinning is groot. Ik kan niet anders dan voor hen opkomen. Na bijna tien jaar in de provinciale politiek heb ik gezien hoe je de politiek als middel kunt gebruiken om dingen te verbeteren. Dat je een bijdrage kunt leveren aan de regionale economie en aan het open houden van kleine maar onmisbare scholen. Met steun van de kiezer wil ik me ook op deze thema’s, die voor Noord-Nederland belangrijk zijn, graag verder inzetten in de Tweede Kamer. We gaan er voor!”

Stieneke van der Graaf (foto RTV1)
Stieneke van der Graaf (foto RTV1)

De leden van de ChristenUnie stemden zaterdag op het partijcongres in Nijkerk in met de voorgestelde kandidatenlijst. Ook werd het verkiezingsprogramma vastgesteld. In het verkiezingsprogramma ‘Hoopvol realistisch: voorstellen voor een samenleving met toekomst’ formuleert de ChristenUnie als drie belangrijkste aandachtspunten: investeren in de toekomst van onze kinderen, zorgen dat iedereen meetelt en opkomen voor (godsdienst)vrijheid.

Datum 27 november 2016 Bert Jan Brinkman

Nieuwe bushalte bij AZC Ter Apel dankzij ChristenUnie

CU GroningenTER APEL – Sinds deze week is de nieuwe bushalte bij het AZC Ter Apel in gebruik. Op initiatief van de ChristenUnie besloten Provinciale Staten van Groningen eind vorig jaar dat het AZC in Ter Apel beter bereikbaar moest zijn met de bus.

Eind vorig jaar bleek dat de busverbinding naar het asielzoekerscentrum zou vervallen. Zonder die verbinding zouden vluchtelingen die reisden naar het aanmeldcentrum of boodschappen deden in Ter Apel anderhalve kilometer moeten lopen vanaf de dichtstbijzijnde bushalte.

De provinciale ChristenUnie diende daarom in september een motie in voor een bushalte bij het AZC met een permanente busverbinding. Naar aanleiding daarvan is besloten dat buslijn 73 voortaan langs het aanmeldcentrum rijdt. Om de extra reistijd voor de overige gebruikers van deze verbinding te beperken is aan de rand van het aanmeldcentrum een nieuwe bushalte gebouwd.

Volgens Stieneke van der Graaf, fractievoorzitter van de ChristenUnie is deze nieuwe bushalte erg belangrijk. “Vluchtelingen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Voor hen, maar ook voor alle bezoekers en medewerkers van het aanmeldcentrum en aangrenzende penitentiaire inrichting is een goede busverbinding van groot belang. Wij zijn erg blij dat die er nu is.”

Datum 17 maart 2016 Bert Jan Brinkman

Statenleden ChristenUnie bewonderen Noorderpoort College Stadskanaal

Christen Unie Provinciale Staten Fractie GroningenSTADSKANAAL – (video) – Deze week bracht de provinciale ChristenUnie een werkbezoek aan de gemeente Stadskanaal. Daar bezochten de Statenleden onder andere een landbouwbedrijf in Onstwedde en bewonderden ze de multifunctionele en duurzaam gebouwde nieuwbouw van het Noorderpoort College. Er werd gesproken over duurzaamheid zoals windmolens, duurzaam bouwen, zonnevelden en energiebesparing. CU fractievoorzitter Stieneke van der Graaf heeft samen wethouder Johan Hamster hierbij een kijkje genomen op de boerderij Sterenborg aan de Ter Wuppingerweg nabij Onstwedde.

Stieneke van der Graaf (foto RTVS)
Stieneke van der Graaf (foto RTVS)

Woensdag 18 april zijn er verkiezingen voor het provinciebestuur en de waterschappen. Onder de slogan ‘Geef geloof een Stem’ gingen de CU statenleden in gesprek met passanten. Ook met burgemeester Baukje Galama, wethouder Johan Hamster (CU) en raadslid Okko Dijkstra (CU) werd gesproken. Dit gebeurde in het gloednieuwe Noorderpoort schoolgebouw in Stadskanaal. Het gesprek stond in het kader van de idealen van de CU zoals leefbaarheid, werk, zorg, veiligheid en geloof.

 

Interview met lijsttrekker Stieneke van der Graaf

Datum 13 maart 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-