Direct naar de inhoud.

100e aflevering ‘Pretletters’ in vanBeresteyn

RTV1 presentatoren Pretletters: George Flapper en Wim Dussel

RTV1 – Het unieke maandelijkse radioprogramma voor mensen met minder zicht wordt op 4 maart voor de 100e keer uitgezonden. Het wordt geproduceerd door de streek omroep RTV1 in de Veenkoloniën. Het programma brengt maandelijks landelijke onderwerpen en wordt in het hele land en in België beluisterd door blinden en slechtzienden. Pretletters wordt gepresenteerd door George Flapper en Wim Dussel.

George Flapper: “Het programma voldoet aan een behoefte aan onafhankelijke informatie voor deze doelgroep, die niet wordt ingevuld door de landelijke publieke omroepen”. Wim Dussel: “We maken het programma uiteraard geheel vrijwillig samen met diverse medewerkers. Voor de 100e uitzending gaan we nu iets leuks doen. We maken namelijk een programma/show in het Cultuurcentrum vanBeresteyn en nemen die op voor radio en tv uitzending een week later. Ook houden we dan een symposium onder de naam ‘De achterkant van het Zien”. Flapper:”Het symposium over goed en gelukkig leven met een beperking helemaal ter gelegenheid van deze feestelijke honderdste uitzending van ons maandelijkse radioprogramma.

In de bibliotheek

In de bibliotheek van Veendam wordt de 100e aflevering van Pretletters met publiek opgenomen en aansluitend volgt het symposium: De achterkant van het zien.

De onderwerpen in Pretletters worden altijd kritisch, uitdagend en onderzoekend benaderd. Voor mensen met minder zicht kan het een waardevolle informatiebron zijn, mede omdat ze dit meestal niet van deskundigen horen, waarvan ze dat juist zouden mogen verwachten. Met minder zicht is goed en gelukkig te leven, zoals regelmatig in het programma te horen is.

“Goed en gelukkig leven met een beperking” is het centrale thema van het symposium. Vier sprekers zullen dit thema vanuit hun eigen vakgebied beschouwen. Ze komen van buiten de kring van blinden en slechtzienden. Dussel: “We hopen dan ook dat ze op een wat dwarse manier tegen de materie aan kunnen kijken”.

De uitgenodigde sprekers voor het symposium zijn:

  • Dick Willems, hoogleraar Medische Ethiek Huisartsengeneeskunde A’dam UMC.
  • Miriam van Reijen, filosoof met als specialiteit de Stoa en Spinoza.
  • Hans van de Sande, sociaal psycholoog Rijks Universiteit Groningen.
  • Jellie Tiemersma, ondernemer in diversiteit en inclusie.

Voorafgaand zal Bram Rutgers van der Loeff, oud voorzitter van de Macula Vereniging, spreken over hoe Pretletters kan bijdragen aan de emancipatie van de slechtzienden.

 Programma

13:30 uur  ontvangst

14:00 uur  opname 100ste uitzending van Pretletters.

15:00 uur  Feestrede over emancipatie van slechtzienden

15:20 uur  symposium en discussie met het publiek.

16:30 uur  borrel

17:30 uur  einde

Wanneer

Vrijdag 28 februari in de Jonckherenzaal, 2e etage, van Cultuurcentrum vanBeresteyn en de bibliotheek in Veendam, Museumplein 5e  9641 AD Veendam. – Voor aanmelden en informatie kunt u mailen op: pretletters@rtveen.nl – Deelname is gratis. We vragen wel een vrijwillige bijdrage.

Datum 19 februari 2020 Bert Jan Brinkman

Marijke Vos roemt Stichting Peuterwerk

STADSKANAAL – ‘Een topsportklimaat creëren in de peuteropvang en voorschool’ Hoe doe je dat? En wat is de meerwaarde van samenwerken tussen onderwijs en peuter- en kinderopvang? Tijdens het Peuterwerk symposium ‘Topsport voor kleuters’ stonden deze vragen centraal.

Van peuterspeelzaal naar voorschool
Stichting Peuterwerk maakt een snelle ontwikkeling naar voorscholen door. In Emmen zijn alle peuterspeelzalen ontwikkeld naar voorscholen, in september volgen de peuterspeelzalen in Borger-Odoorn. Juist in deze fase is kennis delen en een goede samenwerking met alle betrokken partijen zo belangrijk. Daarom organiseerde Stichting Peuterwerk op 30 mei het symposium ‘Topsport voor Kleuters’ in Geert Teis te Stadskanaal. Ruim 200 genodigden sloten aan waaronder beleidsmakers, wethouders, schoolbesturen en pedagogisch medewerkers van Stichting Peuterwerk.

Kinderen optimaal stimuleren in hun ontwikkeling
Marijke Vos, voorzitter Sociaal Werk Nederland, complimenteerde de organisatie over de aanpak in de verschillende gebieden en regio’s. Noord-Nederland kent een grote diversiteit op sociaalmaatschappelijk gebied. Stichting Peuterwerk wil in elke situatie, en op elke locatie, kinderen optimaal stimuleren in hun ontwikkeling. Inspirator en oud-topsportschaatser Erben Wennemars vertelde tijdens het symposium hoe hij elementen van topsport herkende in de ontwikkeling van peuteropvang en voorscholen. Houd oog op het doel, spoor aan op eigenaarschap en blijf altijd ‘aan staan’ was zijn advies om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.

Waarom voorscholen?
Op een voorschool worden peuters spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Een voorschool is gehuisvest in de basisschool, waardoor de pedagogisch medewerkers en leerkrachten nauw contact hebben over de ontwikkeling van de peuters. De voorschool moet ook helpen eventuele taal, sociale of andere achterstanden tijdig op te vangen.

Datum 7 juni 2018 Bert Jan Brinkman

Minisymposium politiek en praktijk Jeugdzorg

F) Pixabay

STADSKANAAL – In hoeverre is decentralisatie Jeugdzorg geslaagd? CDA Provincie Groningen organiseert op vrijdagmiddag 12 januari 2018 een minisymposium over Jeugdzorg in City Hotel Stadskanaal. Het thema is: Politiek en praktijk in de jeugdzorg.

Sprekers zijn bestuursvoorzitter Martin Sitalsing van Lentis, wethouder Gert Vos van Hoogeveen en programmamanager voortijdig schoolverlaten Hans Everhardt van het Noorderpoortcollege.

Steeds meer kinderen en jongeren kloppen bij de gemeente aan. De sociale problematiek onder kinderen en jongeren neemt toe. Enkele jaren geleden zijn de jeugdtaken overgeheveld van de provincie naar de gemeenten. Gehoopt werd dat we daardoor eerder konden signaleren en aanpakken. In hoeverre is deze decentralisatie geslaagd?

Om een antwoord te krijgen organiseert CDA Groningen een discussie met mensen die dagelijks met jeugd en jongeren werken en met de huidige problematiek te maken hebben.

Het symposium is op vrijdag 12 januari van 15.30 tot 18.00 uur. Het wordt gehouden in City Hotel Stadskanaal, Raadhuisplein 30, Stadskanaal

Datum: vrijdag 12 januari 2018
Tijd: 15.30 tot 18.00 uur
Locatie: City Hotel Stadskanaal, Raadhuisplein 30, 9501 SZ Stadskanaal

Datum 9 januari 2018 Redactie


-advertenties-