Direct naar de inhoud.

Steunpunten thuiszorg Stadskanaal verhuizen naar nieuwe locatie

Archieffoto

STADSKANAAL – Zorggroep Meander verhuist per 31 januari haar twee steunpunten thuiszorg in Stadskanaal naar de Aziëlaan. Voor cliënten verandert er verder niets. 

De steunpunten aan De Venen en het Lilienthalplein verdwijnen daarmee. Daarvoor komt het steunpunt A22 aan de Aziëlaan terug.

Het steunpunt thuiszorg is beschikbaar voor (familie van) ouderen in de regio die behoefte hebben
aan zorg en ondersteuning. Het kantoor van de wijkverpleegkundige is hier gevestigd. Het steunpunt
is elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur geopend.

Datum 20 januari 2022 Jelmer Wijnstra

Thuiszorg Borger-Odoorn onder druk door personeelstekort in de zomer

Foto: RTV Drenthe
BORGER-ODOORN- Een hoogbejaard stel uit de gemeente Borger-Odoorn ontving twee weken geen huishoudelijke hulp door personeelskrapte bij de thuiszorg. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Borger-Odoorn uit haar zorgen in een brief naar zorgaanbieders binnen de gemeente. 

(meer…)

Datum 17 september 2021 Jelmer Wijnstra

Congres om financiële uitbuiting ouderen te voorkomen

GRONINGEN – Ieder jaar zijn naar schatting 30.000 ouderen slachtoffer van financieel misbruik*. Reden genoeg voor Veilig Thuis Groningen om op 14 juni 2018 in de Puddingfabriek het congres “Hun geld, ons een zorg!” te organiseren. Veilig Thuis wil deze middag bewustwording en verbinding creëren bij organisaties die niet als vanzelfsprekend samenwerken: thuiszorg, maatschappelijk werk, woningcorporaties, notariaat, politie, bewindvoerders en banken bijvoorbeeld. Filmmaker Pim Giel vertoont de documentaire “Ger, mijn hoofd in eigen hand” over de dementerende Ger en de barrières die hij en zijn omgeving tegenkomen. Veilig Thuis Groningen organiseert het congres in het kader van de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling (15 juni 2018).

Stiekem wat extra pinnen of testament laten wijzigen
Financieel misbruik is het ongepast gebruik maken van de bezittingen van een ander. Bijvoorbeeld wekelijks stiekem wat extra voor jezelf pinnen, gedwongen testamentwijziging, maar ook ‘gewoon’ diefstal van spullen. We spreken van ouderenmishandeling als familie of bekenden waar het slachtoffer van afhankelijk is op deze manier misbruik maken van de situatie. Afhankelijkheid en isolement spelen vaak een grote rol,  dat maakt dat deze vorm van huiselijk geweld moeizaam aan het licht komt.

Kwartetspel met lokale alliantie brengt helderheid
Echt met elkaar om tafel: om inzicht te krijgen in elkaars expertise gaan de congresdeelnemers kwartetten. Dit wordt begeleid door de lokale alliantie voorkomen financiële uitbuiting Stad Groningen: een samenwerkingsverband van professionals uit o.a. de lokale bankwereld, notariaat en thuiszorg. Met het ThuisPluis kwartet krijgt men helderheid over andermans kennis en kunde. Leuk en handig!

Voorkomen is beter
Op 14 juni 2018 aandacht voor de kwetsbaarheid van ouderen en de impact op de omgeving. Maar zeker zo belangrijk is de aandacht voor preventie. Wat kunnen mensen zelf op tijd regelen om misbruik te voorkomen? En hoe kunnen professionals uit de verschillende sectoren hierin een rol in spelen? Wat dat het niet vanzelf ophoudt, dat staat inmiddels vast.

Aanmelden kan via: kenniscentrum@veiligthuisgroningen.nl

Datum 29 mei 2018 Bert Jan Brinkman

Iedereen moet betalen voor thuishulp

STADSKANAAL – Alle hulpbehoevende inwoners van Stadskanaal betalen vanaf volgend jaar een eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp. Althans als het aan burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal ligt.

“De eigen bijdragen blijven dit jaar nog wel gelden”, zegt wethouder Francis Boen (PvdA) vandaag in het DvhN. “Maar met ingang van 2018 willen we de eigen bijdrage gaan veranderen.Vanaf dan stijgt het tarief voor mensen die ruim boven het minimuminkomen zitten. Zij moeten dan 7,50 euro per uur betalen. Voor huishoudens die iets minder inkomen hebben, blijft het tarief van 5 euro gelden.”

Maatwerkvoorziening

“Van mensen die een minimuminkomen of iets meer hebben, vragen we in principe ook een eigen bijdrage van 1,50 euro per uur’’, zegt Boen. ,,We gaan bij al die tarieven uit van 105 uur hulp per jaar. Maar stel dat iemand door die eigen bijdragen in de problemen komt en ze nauwelijks op kan brengen, dan wordt voor die persoon een zogenoemde maatwerkvoorziening getroffen. Dan bepaalt het Centraal Administratie Kantoor welke bijdrage gaat gelden.’’

B en W vragen de hogere bijdrage volgens Boen omdat ze de betrokken burgers zo willen wijzen op het belang van zelfredzaamheid. ,,Het uitgangspunt is dat de mensen zich zoveel mogelijk zelf redden, of met behulp van hun sociaal netwerk. Als dat niet lukt, is er de huishoudelijke hulp. Maar we vinden dat we daar dan wel de bijdrage voor mogen vragen.”

Gemeenteraad beslist

De gemeenteraad krijgt de voornemens van B en W volgende week onder ogen en kan zich er dan over uitlaten. “Vervolgens gaan we alle betrokken inwoners informeren en ook de zorgaanbieders”, aldus Boen. De huishoudelijke hulp is al geruime tijd een punt van discussie in Stadskanaal. B en W wilden die hulp aanvankelijk onder de paraplu van de Wmo weghalen en aan marktpartijen overlaten. Gemeenten elders in het land hadden dat voornemen ook. Verschillende instanties protesteerden en stapten naar de rechter. Op basis van rechterlijke uitspraken besloot Stadskanaal de huishoudelijke hulp weer bij de WMO te trekken.

[DvhN]

Datum 22 februari 2017 Bert Jan Brinkman

Grote verschillen gemeentelijke tegemoetkomingen gehandicapten

thuiszorg bij chronisch ziek zijn (archieffoto)
thuiszorg bij chronisch ziek zijn (archieffoto)

STADSKANAAL – De gemeentelijke tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten verschillen sterk per gemeente. Dat blijkt uit onderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) onder alle 393 gemeenten. De verschillen in de bijdragen van gemeenten kunnen oplopen tot enkele honderden euro’s per jaar. Zo betalen chronisch zieken en gehandicapten in de gemeente Stadskanaal op jaarbasis meer voor dezelfde collectieve polis dan chronisch zieken en gehandicapten in andere Groninger gemeenten.

Grote verschillen per gemeente

Sinds 1 januari 2015 compenseren gemeenten voor het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie eigen risico (Cer). Na het afschaffen van deze regelingen hebben gemeenten beleidsvrijheid gekregen om chronisch zieken en gehandicapten tegemoet te komen. Het gevolg hiervan is echter dat tussen gemeenten grote verschillen zijn ontstaan in het gemeentelijk minimabeleid.

Gemeentelijke bijdrage

Het merendeel van de gemeenten heeft ervoor gekozen de financiële compensatie voor het wegvallen van de Wtcg en Cer te verwerken in een collectieve zorgverzekering voor minima. Ter ondersteuning betaalt een aantal gemeenten mee aan de zorgpremie voor deze zorgverzekering. Naast deze premiebijdrage bieden sommige gemeenten chronisch zieken en gehandicapten bovendien een aanvullend geldbedrag aan.

Honderden euro’s verschil

De verschillen in de bijdragen van Groningse gemeenten kunnen oplopen tot enkele honderden euro’s per jaar. Chronisch zieken en gehandicapten uit de gemeente Stadskanaal betalen op jaarbasis bijvoorbeeld zo’n 275 euro meer voor hun collectieve polis dan chronisch zieken en gehandicapten uit de gemeenten Leek en Marum. Dit komt omdat laatstgenoemde gemeenten chronisch zieken en gehandicapten naast de bijdrage voor de zorgpremie ook een vergoeding van 300 euro per jaar aanbieden. De gemeente Stadskanaal betaalt wel mee aan de zorgpremie, maar biedt daarnaast geen extra vergoeding aan.

Inkomensgrens verschilt per gemeente

Een ander knelpunt is het verschil in de inkomensgrens die gemeenten hanteren. Zo bieden de gemeenten Appingedam en Loppersum de collectieve zorgverzekering aan voor minima met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm, terwijl minima in de gemeenten Veendam en Pekela een collectieve zorgverzekering kunnen aanvragen indien zij minder verdienen dan 110 procent van de bijstandsnorm.

De resultaten van het onderzoek, inclusief de gegevens per gemeente, zijn gepubliceerd op de website van het Zorgverzekering Informatie Centrum.

Datum 21 november 2015 Bert Jan Brinkman

Informatieve markt in Onstwedde

Multifunctioneel dienstencentrum "De Bolster" in Onstwedde
Multifunctioneel dienstencentrum “De Bolster” in Onstwedde
ONSTWEDDE – Dinsdag 27 oktober zijn bewoners, verenigingen en organisaties in van harte welkom op een informatieve markt in De Bolster, Boslaan 46 in Onstwedde. De markt is van 16.00 tot 20.00 uur.

Diverse organisaties, werkzaam in Onstwedde, nemen deel aan deze markt: Welstad,(maatschappelijk werk, Seniorenvoorlichter, VIP, Vrijwilligerscollege, Stichting Peuterwerk), gemeente, Lefier, Zorggroep Meander, Thuiszorg Nederland, Buurtzorg, Ocrea, De Zijlen, de bibliotheek en Peuterparadijs,

Kijk op de wijk Onstwedde
De gemeente presenteert de Kijk op de Wijk (KOW) Onstwedde. In het voorjaar zijn de betrokken partners akkoord gegaan met de KOW Onstwedde. Vanuit de KOW is een aantal analyses gemaakt: sociaal, openbare ruimte en woningen. De gemeente hoort tijdens de markt graag de reactie van bewoners, organisaties en verenigingen op de KOW. Daarnaast toont zij de tekeningen van de aanpassingen aan de riolering in de Dorpsstraat en de Kampvennen.

Informatie en activiteiten
Alle aanwezige organisaties informeren de bezoekers graag over hun activiteiten: wat doen zij in Onstwedde? Lefier heeft nog een aantal kavels in Onstwedde te koop; De Zijlen laat de nieuwbouwplannen aan de Landlaan zien en welke vormen van dagbesteding zij bieden. Welstad informeert u over het maatschappelijk werk, de Steunstee-activiteiten, het VIP en nog veel meer.
Bij Ocrea en de Initiatiegroep Energiecoöperatie kunt u terecht met vragen en suggesties. De bibliotheek, het Peuterparadijs en De Zijlen (allemaal gehuisvest in De Bolster) zetten hun deuren open.

Datum 14 oktober 2015 Redactie

Matige opkomst Red de Zorg in Stadskanaal

002_Informatieavond Red de Zorg in Geert Teis 31-08-15STADSKANAAL – Via een bericht werden inwoners van de gemeente Stadskanaal uitgenodigd om op 31 augustus de FNV informatiebijeenkomst ‘Red de Zorg: ook in Stadskanaal’ bij te wonen. Deze informatiebijeenkomst bracht gisterenavond echter hooguit 80 mensen op de been. De bijeenkomst Red de Zorg in Stadskanaal werd in het Geert Teis gehouden. De organisatie is teleurgesteld in de matige opkomst. Juist nu de (thuis)zorg ons allemaal vroeg of laat raakt, aldus het FNV.

Red de zorg (F: R. Wiekenkamp)
Foto’s: R. Wiekenkamp

Informatieavond Red de Zorg in Geert Teis 31-08-15De gemeente Stadskanaal stopt op 1 oktober met het financieren van de huishoudelijke hulp. Hulpbehoevende inwoners moeten daardoor een eigen bijdrage gaan betalen voor hun zorg. Veel cliënten in Stadskanaal hebben een te kleine portemonnee om die bijdrage zelf te kunnen betalen. Thuiszorgorganisatie TSN gaat bovendien 169 werknemers ontslaan in Stadskanaal.

Datum 1 september 2015 Bert Jan Brinkman

Red de zorg comite Bellingwedde klaar voor 12 september

Goede zorg voor iedereen (Foto: M. Dol / RTVS)
Goede zorg voor iedereen (Foto: M. Dol / RTVS)

BELLINGWEDDE – In Groningen bestaat sinds september vorig jaar het Red de Zorg comité voor de provincie Groningen. Inmiddels zijn er al meerdere comité’s in deze regio opgestart. Deze comité’s zetten zich in om de bezuinigingen op de zorg te stoppen. Daarom gaan ze deze zomer zoveel mogelijk bekendheid geven aan de Red de Zorg demonstratie op 12 september in Amsterdam. Zorgmedewerkers, politieke partijen, migranten organisaties, artsen, ouderen organisaties, cliëntenraden en nog vele anderen slaan de handen ineen om een halt toe te roepen aan de bezuinigingen in de zorg.

Bezuinigen
Dit kabinet bezuinigt enorm op de zorg voor ouderen, jongeren die hulp nodig hebben, gehandicapten en mensen met psychische problemen. De thuiszorg, de dagbesteding en begeleiding van mensen met een handicap staan door overheveling naar de gemeente erg onder druk doordat er tot 40% minder geld beschikbaar voor is. Zo is bij TSN sprake van een grote salariskorting voor huishoudelijke hulpen waar wij ons als FNV tegen verzetten. En burgers verliezen hierdoor hun zorg. Bovendien dreigen er honderden mensen ontslagen te worden dit najaar in deze regio. Dit kan niet!

12 september grote Red de Zorg demonstratie Amsterdam.
De FNV en CNV zijn op 1 mei een volkspetitie gestart die in zes weken tijd door meer dan 700.000 mensen is ondertekend. Dit is een signaal dat de verantwoordelijk Staatssecretaris Van Rijn niet kan negeren. De Staatssecretaris heeft toegezegd met de vakbonden in gesprek te gaan over de eisen uit de Volkspetitie. “Maar we stoppen pas als de zorg gered is. Daarom starten we de voorbereidingen voor de grote Red de Zorg demonstratie in Amsterdam.”

Winschoten
Het Red de Zorg Comité Bellingwedde gaat voor de demonstratie massaal oproepen.
De aandacht van het publiek wordt op zaterdag 22 augustus hiervoor opgeëist in het centrum van Winschoten tegenover het stadhuis in de vorm van flyeren en intekenen voor de 12 september demonstratie. Leden van het comité verzamelen om 13.30 uur bij het stadhuis. Zorgmedewerkers: “De zorg die overblijft is zo schraal aan het worden. Dat moet stoppen. Wij gaan door om daar voor te strijden. Ik word bovendien 30% gekort op mijn salaris en mijn manager gaat meer verdienen. Mijn collega moet door deze korting voortaan haar hand ophouden bij de sociale dienst”.

De Volkspetitie tekenen kan natuurlijk ook nog steeds. Inschrijven kan ook op www.fnvvoorzorg.nl. Op deze site kun je je ook opgeven voor het Red de Zorg comité Groningen en/of om de Volkspetitie te tekenen.

Datum 22 augustus 2015 Bert Jan Brinkman

FNV Zuidoost Groningen maakt vuist voor goede zorg

Zorgen over de zorg (Foto: RTVS / Marc Dol
Zorgen over de zorg (Foto: RTVS / Marc Dol

STADSKANAAL – Afgelopen dinsdagavond vond in Stadskanaal een bijeenkomst plaats voor het behoud van de zorg. Het FNV Lokaal Zuid Oost Groningen roept op tot een bijeenkomst ‘red de zorg Stadskanaal’. Iedereen was welkom, ongeacht of je lid bent van de vakbond of niet. FNV Lokaal Zuid Oost Groningen is van plan met een grote actie te komen in Stadskanaal. De actie is speciaal voor ouderen, senioren, gehandicapten, mensen die zorg krijgen, en medewerkers van de zorg. Blijf niet mokkend aan de kant staan, maar kom in actie, aldus Jurrie Siepel secretaris FNV Zuidoost Groningen. Inmiddels zijn landelijk in de zorg 63.000 banen verloren gegaan.

Verscheidene misstanden in de zorg werden door Rob Marijnissen van de FNV behandeld. Aanwezigen mochten hun eigen verhaal vertellen. Een van de sprekers vond het raar dat er in de gemeente Stadskanaal blijkbaar wel geld was voor een aanlegsteiger, maar niet voor de zorg.

Demonstatie

Goede zorg voor iedereen (Foto: M. Dol / RTVS)
Goede zorg voor iedereen (F: M. Dol / RTVS)

Eerdere acties hebben een positief effect gehad. In zeven weken tijd zijn er 736.759 handtekeningen opgehaald. In de eerste week van september is er een debat in de tweede kamer.Tevens werd er een oproep gedaan voor een protestactie op 12 september in Amsterdam. Hierbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk mensen daar te krijgen. Op de bijeenkomst in Stadskanaal waren gisterenavond ongeveer 50 mensen aanwezig, waarvan enkelen in de lokale politiek actief zijn.

Datum 23 augustus 2015 Bert Jan Brinkman

Bijeenkomst red de zorg in Stadskanaal

FNV bijeenkomst red de zorg
FNV bijeenkomst red de zorg (archieffoto)

STADSKANAAL – Het FNV Lokaal Zuid Oost Groningen roept op tot een bijeenkomst ‘red de zorg Stadskanaal’. Deze bijeenkomst wordt dinsdagavond 18 augustus om 19.30 uur gehouden in Hotel Best Western aan het Raadhuisplein (bijeenkomst zorg, FNV) Iedereen is van harte welkom, ongeacht of je lid bent van de vakbond of niet.

FNV Lokaal Zuid Oost Groningen is van plan met een grote actie te komen in Stadskanaal. De actie is speciaal voor ouderen, senioren, gehandicapten, mensen die zorg krijgen, en medewerkers van de zorg. Blijf niet mokkend aan de kant staan, maar kom in actie, aldus Jurrie Siepel secretaris FNV Zuidoost Groningen.

[ingezonden]

Datum 17 augustus 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-