Direct naar de inhoud.

Akkoord over de ondersteuning van welzijnswerk en peuterwerk

Welstad-Peuterwerk
Foto: A. Hidding

STADSKANAAL – Terwijl de peuters vrolijk buiten speelden op het zonovergoten plein van peuterspeelzaal Peuterpalet vierden op 30 juni de gemeente, Welstad en Peuterwerk hun overeenkomst voor de komende jaren op het gebied van welzijn en peuterwerk. Wethouders Francis Boen en Johan Hamster overhandigden de opdracht voor de ondersteuning van het sociale domein voor de komende jaren aan Ellen Bos, manager van Peuterwerk en Henny Luppes, vertrekkend manager van Welstad. Ze deden dit in aanwezigheid van Johan Brongers, directeur-bestuurder van Tinten Welzijnsgroep waar beide organisaties onder vallen. Deze overhandiging markeert het begin van de vernieuwde samenwerking tussen de gemeente, Welstad en Peuterwerk ten behoeve van de ondersteuning van jongere kinderen, de jeugd, de wijken en dorpen en de inwoners van Stadskanaal.

De gemeente heeft haar opdracht vastgelegd in een Programma van Eisen. Stichting Peuterwerk en Stichting Welstad gaan deze opdracht respectievelijk de komende twee jaar en de komende vier jaar uitvoeren. De gewenste aanpak vroeg van beide organisaties de nodige aanpassingen en nu zijn ze klaar voor de start. “In Welstad en Peuterwerk vinden we twee partners die ons het vertrouwen geven dat ze onze visie op welzijn kunnen uitvoeren,” aldus Hamster. Ook Boen is tevreden met de overeenkomst: “Met deze opdracht zetten we in op stabiliteit en ontwikkeling op het gebied van peuterwerk en welzijn. We investeren hiermee in het welbevinden van de burgers van Stadskanaal.”

Op 1 januari van dit jaar is er veel veranderd op het gebied van zorg en inkomen. Om de ondersteuning hiervan ook in de toekomst betaalbaar te houden zijn taken en verantwoordelijkheden van rijk, instanties en provincies verschoven naar gemeenten, de wijken en buurten en de inwoners zelf. Uitgangspunt is dat degene die een probleem heeft zelf verantwoordelijk is voor het oplossen van dit probleem.

Zelfredzaamheid betekent niet dat je het als individuele burger of als buurt/wijk allemaal alleen moet doen, maar dat je zelf – eventueel met hulp van anderen – naar een oplossing kunt zoeken. Lukt het niet op eigen kracht, of met behulp van de omgeving, dan kan een beroep worden gedaan op zorg en ondersteuning door de gemeente of door instellingen. De gemeente richt zich in de nieuwe aanpak op het zo goed mogelijk organiseren van voor- en nazorg. Inzet is daar waar mogelijk te voorkomen dat er een probleem ontstaat, dat ontstane problematiek verergert en dat aangepakte problemen zich herhalen.

Datum 1 juli 2015 Bert Jan Brinkman

Groningse welzijnsorganisaties slaan handen ineen

Handen ineenVLAGTWEDDE – Op 3 maart ondertekenden drie welzijnsorganisaties in Museum de Wolden in Bellingwedde een convenant, het startschot voor een samenwerking binnen welzijn. Rzijn Vlagtwedde, het Oude Ambt en Tinten Welzijnsgroep slaan de handen ineen om gezamenlijk toegerust te zijn op de aanstaande veranderingen in het sociale werkveld.

Directeuren Elly van der Ven (RZijn/Vlagtwedde), Truus Koning (Het Oude Ambt) en Johan Brongers (Tinten Welzijnsgroep) spreken in de samenwerkingsovereenkomst de intentie uit om de komende twee jaar actief know-how en ervaring uit te wisselen om de Groningse welzijnssector te versterken. Met dit convenant verbinden vijf buurgemeentes in Oost-Groningen zich op welzijnsgebied met elkaar: Oldambt, Pekela, Veendam, Vlagtwedde en Stadskanaal.

“Kennis wordt meer als je het verbindt”
Concreet gevolg is bijvoorbeeld dat de medewerkers van Rzijn en het Oude Ambt deelnemen aan het scholingsprogramma van Tinten, ontwikkeld in samenwerking met de Hanzehogeschool. Hierin staan vijf pijlers, de ‘Big Five’, centraal die nauw aansluiten bij de op handen zijnde veranderingen: Jeugd, Participatie, GGZ, AWBZ en WMO. De directeuren zijn blij met de samenwerking: “Met alles wat er de komende jaren op ons af komt, kunnen we maar beter voorbereid zijn – en vooral het initiatief nemen om het samen aan te gaan”, zo licht Johan Brongers toe. “Niet alleen vanuit ‘samen sterker’, maar vooral omdat kennis meer wordt als je het verbindt”.

Datum 8 maart 2014 Bert Jan Brinkman

Excursie Statenleden groot succes

statenleden-48WESTERLEE – Op 13 november gingen de leden van de commissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid met Groninger Dorpen op excursie naar de dorpen Meeden en Westerlee. Groninger Dorpen organiseerde de bustocht om te laten zien wat dorpen in huis hebben en wat de vereniging voor de dorpen kan betekenen. In de loop van de ochtend kwamen er tal van projecten aan bod waarbij het duidelijk werd wat door middel van vrijwilligerswerk voor elkaar te krijgen is. De Statenleden reageerden enthousiast.

In Meeden wordt bijvoorbeeld zwembad De Kolck volledig door het dorp geëxploiteerd en dat voor de helft van de kosten die de gemeente er eerder aan besteedde. Vorig jaar nog werd het zwembad met sluiting bedreigd. Ook bestaan er plannen voor een grondige renovatie van het dorpshuis. Het dorp rekent bij deze projecten op steun van de gemeente en wacht de besluitvorming hierover in spanning af.

Vervolgens reed de bus verder naar Westerlee. Daar worden plannen gemaakt om van het kerkelijke verenigingsgebouw een dorpshuis te maken. Daarnaast organiseert de groencommissie natuurwerkdagen waarmee zij een deel van het onderhoud van het bosgebied “De Garst” voor haar rekening neemt. Door dit bos wordt ook de belevingsroute ‘Slag bij Heiligerlee’ aangelegd. Er werd ter plekke een demonstratie met de ‘knetterbiele’ gegeven door twee vrijwilligers. Tevens is een door de jeugd zelfbedachte speelplek in de maak en bestaan er plannen voor een nieuwe jeugdsoos.

Elk dorp heeft zijn eigen aanpak: in Meeden gebeurt bijna alles onder regie van de dorpsraad, in Westerlee opereren de verenigingen in goede harmonie naast elkaar. De passie van de vrijwilligers is er niet minder om. Wel gaven beide dorpen aan dat besluiten van de overheid niet zelden haaks op het begrip burgerparticipatie staan.

Datum 15 november 2013 Bert Jan Brinkman

Hulp Online Noord helpt bij Schulden of andere problemen

Hulp+Online+NoordInwoners die problemen hebben met schulden of ergens anders mee zitten, kunnen terecht bij de gemeente en maatschappelijk werk. Maar, wat als de deur op slot is, of als je liever anoniem je verhaal bij iemand wil doen?

In dat geval is Hulp Online Noord een goed alternatief. Via de website www.hulponline-noord.nl kan iedereen, anoniem of niet, rechtstreeks chatten of berichten uitwisselen met hulpverleners en maatschappelijk werkers.

Of het nu gaat om schulden, ruzie, geweld, sombere gedachten, maar ook algemene vragen over opvoeden of opgroeien: de mensen achter de website staan iedereen te woord.  Niet alleen kunnen ze helpen met advies en informatie, ze kunnen wanneer nodig ook helpen met doorverwijzingen naar andere instanties.

Dus, wil je in alle vertrouwen een gesprek voeren met een hulpverlener, dan kan dat vanuit je eigen huis of via je smartphone, wanneer het jou uitkomt.

tinten-WelzijnsgroepHulp Online Noord is 1 januari 2013 van start gegaan als initiatief van Stichting Noordermaat, MJD Groningen en Tinten Welzijnsgroep (De Badde, Compaen, Welstad, Sedna, Andes, De Oude Ulo en Stichting Welzijn Aa en Hunze). 24 Hulpverleners draaien dagelijks (behalve  zondag) in wisseldiensten twee chatspreekuren. Deze zijn geopend van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.hulponline-noord.nl

Datum 28 augustus 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-