Direct naar de inhoud.

Nieuw wijkcentrum voor Cereswijk Musselkanaal

Gemeentehuis Stadskanaal (F: RTV1 / BJ Brinkman)

STADSKANAAL/MUSSELKANAAL – Het college van gemeente Stadskanaal wil een wijkcentrum realiseren in Cereswijk in Musselkanaal, met daarin plaats voor een brede basisschool, peuterspeelzaal en activiteiten van Welstad. Het wijkcentrum komt in het gebouw waar eerder CBS De Meander zat. Dat gebouw, aan de Ceresbrink in Musselkanaal, wordt volledig gerenoveerd.

De financiering loopt via de gemeente Stadskanaal, Welstad en OPRON. Het college stelt de raad voor om € 750.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van De Meander en € 281.000 voor de bekostiging van de incidentele kosten van de renovatie. Beide onder voorbehoud van toekenning van de door de gemeente aangevraagde subsidie in het kader van de Leaderregeling Oost-Groningen. Daarnaast stelt het college als voorbehoud ook een sluitend beheers- en exploitatiemodel binnen de gestelde financiële kaders, formalisering van de gemaakte afspraken met Tinten/Welstad en OPRON in een nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst en instemming van de raad om krediet beschikbaar te stellen. De gemeenteraad beslist hier in september over.

De betrokken partijen, Tinten, Welstad, Peuterwerk, de Buurthuisraad, Bewonersbelangen Cereswijk, OPRON en de gemeente, zijn het er over eens dat het wijkcentrum hét ontmoetingscentrum in Cereswijk moet worden. Het centrum voorziet in de behoefte van de bewoners en de maatschappelijke organisaties die op dit moment actief zijn in De Stobbe. Doordat er ook een basisschool in het wijkcentrum komt zijn er mogelijkheden om welzijnsactiviteiten aan het onderwijs te koppelen. Het wijkcentrum zal voor de lange termijn een positieve impuls geven aan de sociale cohesie en leefbaarheid in Cereswijk.

Het leegstaande gebouw De Meander wordt gerenoveerd, waardoor de levensduur van het gebouw met twintig jaar wordt verlengd. Het Wijkcentrum Cereswijk wordt gezamenlijk geëxploiteerd door de beoogde hoofdgebruikers: Welstad ten behoeve van de activiteiten die nu in De Stobbe plaatsvinden en OPRON ten behoeve van OBS De Badde. Beide zullen ongeveer de helft van het gebouw in beslag gaan nemen.

Datum 7 augustus 2017 Bert Jan Brinkman

Hulp Online Noord helpt bij Schulden of andere problemen

Hulp+Online+NoordInwoners die problemen hebben met schulden of ergens anders mee zitten, kunnen terecht bij de gemeente en maatschappelijk werk. Maar, wat als de deur op slot is, of als je liever anoniem je verhaal bij iemand wil doen?

In dat geval is Hulp Online Noord een goed alternatief. Via de website www.hulponline-noord.nl kan iedereen, anoniem of niet, rechtstreeks chatten of berichten uitwisselen met hulpverleners en maatschappelijk werkers.

Of het nu gaat om schulden, ruzie, geweld, sombere gedachten, maar ook algemene vragen over opvoeden of opgroeien: de mensen achter de website staan iedereen te woord.  Niet alleen kunnen ze helpen met advies en informatie, ze kunnen wanneer nodig ook helpen met doorverwijzingen naar andere instanties.

Dus, wil je in alle vertrouwen een gesprek voeren met een hulpverlener, dan kan dat vanuit je eigen huis of via je smartphone, wanneer het jou uitkomt.

tinten-WelzijnsgroepHulp Online Noord is 1 januari 2013 van start gegaan als initiatief van Stichting Noordermaat, MJD Groningen en Tinten Welzijnsgroep (De Badde, Compaen, Welstad, Sedna, Andes, De Oude Ulo en Stichting Welzijn Aa en Hunze). 24 Hulpverleners draaien dagelijks (behalve  zondag) in wisseldiensten twee chatspreekuren. Deze zijn geopend van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.hulponline-noord.nl

Datum 28 augustus 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-